An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
121.01.2021PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII ŞI VACANTAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER JUDEŢEAN
221.01.2021PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII EXCEDENTULUI ANUAL AL BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIŢIULUI BUGETAR AL ANULUI 2020
321.01.2021PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA ACORDUL DE ASOCIERE ÎNCHEIAT ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII ÎN COMUN A SERVICIILOR DE ACTUALIZARE AL STUDIULUI DE FEZABILITATE AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: ”DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”
421.01.2021PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI AFERENȚI OBIECTIVULUI: „MODERNIZARE DJ 767B DIN DN 76- TĂȘAD – COPĂCEL- SERGHIȘ – DJ 767 KM 0+000 – 19+779 L= 19 779 KM.”
521.01.2021PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI AFERENȚI OBIECTIVULUI: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 767 DOBREȘTI – VÂRCIOROG SECTOR DE LA KM 10+940 LA 27+500 L= 16 560 KM”
619.01.2021PRIVIND AVIZAREA FAVORABILĂ A UNEI VARIANTE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII VARIANTA DE OCOLIRE ALEȘD SUD”
721.01.2021PRIVIND SALARIILE DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ȘI PERSONALUL INSTITUȚIILOR SUBORDONATE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ALE CĂROR SALARII AU FOST STABILITE PRIN HOTĂRÂRE A CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
821.01.2021PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR SUB NR. 28864/29.12.2020
921.01.2021PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE CONTINUARE A EXTERNALIZĂRII SERVICIILOR SOCIALE PENTRU CONTRACTELE DE FURNIZARE SERVICII SOCIALE
1021.01.2021PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR ÎN CADRUL PROIECTULUI CU TITLUL ”CENTRE COMUNITARE INTEGRATE: PROGRAM STRATEGIC DE CREȘTERE A ACCESULUI POPULAȚIEI VULNERABILE LA SERVICII SOCIO-MEDICO-EDUCAȚIONALE DE CALITATE” – COD PROIECT PN4049 FINANȚAT PRIN PROGRAMUL ”DEZVOLTARE LOCALĂ REDUCEREA SĂRĂCIEI ȘI CREȘTEREA INCLUZIUNII ROMILOR” GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014 – 2021
1103.02.2021PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR NR.15 DIN 28.01.2020 PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 50.000.000 LEI
1203.02.2021PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 103 DIN 30.07.2019 PRIVIND CONSTITUIREA U.A.T JUDEȚUL BIHOR CA ȘI UNITATE DE ACHIZIȚII CENTRALIZATĂ PENTRU ORGANIZAREA DERULAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A ACORDURILOR–CADRU PENTRU ACHIZIȚIA PRODUSELOR ȘI A ACORDURILOR- CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI ÎN PERIOADA 2019-2021 PENTRU UN NUMĂR DE 99 U.A.T-URI DIN JUDEȚUL BIHOR CARE NU ȘI –AU ASUMAT RESPONSABILITATE ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI AL ROMÂNIEI
1303.02.2021PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI DE PSIHIARIE NUCET
1403.02.2021PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL CONSULTATIV LA UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PSIHIATRIE NUCET
1503.02.2021PRIVIND DESEMNAREA UNUI CENZOR REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN COMISIA DE CENZORI A BIROULUI REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ORADEA PENTRU GRANIȚA ROMÂNIA-UNGARIA
1603.02.2021PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL TEATRULUI ”REGINA MARIA” ORADEA
1703.02.2021PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN COLEGIUL DIRECTOR AL DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEȚULUI BIHOR
1803.02.2021PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 13 DIN 30.08.2018 PRIVIND STABILIREA COMPONENȚEI COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR
1903.02.2021PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 797/14.01.2021 ÎNAINTATĂ DE CĂTRE DL. SARKADY ZSOLT CSABA
2003.02.2021PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 1114/18.01.2021 ÎNAINTATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL DIN CULTURĂ – FAIR
2103.02.2021PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 811/14.01.2021 ÎNAINTĂ DE CĂTRE DL. KOVER ROBERT LASZLO
2203.02.2021PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 708/13.01.2021 ÎNAINTĂ DE CĂTRE DL. STOICOVICI GEANINI CĂTĂLIN
2303.02.2021PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL LA NIVELUL JUDEȚULUI BIHOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022.
2403.02.2021PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 1429/20.01.2021 ÎNAINTATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL DIN CULTURĂ - FAIR
2503.02.2021PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 1419/20.01.2021 ÎNAINTATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL DIN CULTURĂ – FAIR
2603.02.2021PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 1417/20.01.2021 ÎNAINTATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL DIN CULTURĂ – FAIR
2703.02.2021PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 1415/20.01.2021 ÎNAINTATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL DIN CULTURĂ - FAIR
2803.02.2021PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 1411/20.01.2021 ÎNAINTATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL DIN CULTURĂ - FAIR
2903.02.2021PRIVIND LUAREA UNOR MĂSURI DE GESTIONARE ȘI ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL
3003.02.2021PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE TRECERE ASUPRA UNEI PARȚI DIN TERENUL AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR SITUAT ÎN LOCALITATEA HAIEU COMUNA SÂNMARTIN NUMĂR CADASTRAL 63224 ÎN FAVOAREA DOMNULUI GEORGE GABRIEL BOLOGAN – PROPRIETAR AL IMOBILULUI IDENTIFICAT ÎN C.F. NR. 64547 NUMĂR CADASTRAL 64547 SÂNMARTIN