An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
101.02.2023PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 301 DIN 29.11.2021 PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE ÎN VALOARE DE 100.000.000 LEI
201.02.2023PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII EXCEDENTULUI ANUAL AL BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR AL ANULUI 2022
301.02.2023PRIVIND APROBAREA BUGETULUI JUDEȚULUI BIHOR ȘI A INSTITUȚIILOR SUBORDONATE PE ANUL 2023
401.02.2023PRIVIND REPARTIZAREA PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A COTEI DE 20% DIN SUMELE DEFALCATE DIN TVA ȘI DIN COTA DE 14% DIN IMPOZITUL PE VENIT ESTIMATĂ PENTRU PERIOADA 2024-2026.
501.02.2023PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL UAT – JUDEȚUL BIHOR ÎN DOMENIUL PUBLIC AL UAT – ORAȘUL VALEA LUI MIHAI A IMOBILULUI – BAZIN DIDACTIC DE ÎNOT SITUAT ÎN ORAȘUL VALEA LUI MIHAI STR. ȘTRANDULUI NR. 1 ÎNSCRIS ÎN CF NR. 50881 – VALEA LUI MIHAI NR. CADASTRAL 50881-C7.
601.02.2023PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII DE TRECERE DIN DOMENIUL PUBLIC AL U.A.T. – MUNICIPIUL MARGHITA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL U.A.T. – JUDEȚUL BIHOR A BUNULUI IMOBIL CONSTÂND ÎN TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 114.900 MP IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 105778 ÎNSCRIS ÎN CF 105778-MARGHITA ÎN SCOPUL ÎNFIINȚĂRII UNUI PARC DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ ÎN MARGHITA
701.02.2023PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ASUPRA UNOR IMOBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR.
801.02.2023PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL UAT JUDEȚUL BIHOR ÎN DOMENIUL PUBLIC AL UAT JUDEȚUL BIHOR A IMOBILULUI SITUAT ÎN ORADEA STR. CEYRAT NR. 4 JUDEȚUL BIHOR ÎNSCRIS ÎN CF NR.201903 ORADEA DESTINAT ACTIVITĂȚII CONSORȚIULUI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL ”CAMPUS ORADEA”.
901.02.2023PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ÎN FAVOAREA DGASPC BIHOR ASUPRA UNOR IMOBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR.
1001.02.2023PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 28362 DIN 19.12.2022.
1101.02.2023PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 13 DIN 30.01.2018 PRIVIND STABILIREA COMPONENȚEI COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR.
1201.02.2023PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 379 DIN 22.12.2022 PRIVIND APROBAREA ACORDURILOR DE PARTENERIAT ÎNCHEIATE DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE TERAPII DE RECUPERARE ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI ORADEA CU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA ȘI ALTE UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE DE PE RAZA JUDEȚULUI BIHOR PENTRU ANUL 2023.
1301.02.2023PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI BIHOR.
1401.02.2023PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEȚUL BIHOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024.
1501.02.2023PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL „PROIECTUL INTEGRAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN ZONA MONTANĂ A JUDEȚULUI BIHOR ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE ÎN CAZUL INTERVENȚIILOR MEDICALE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ” - CENTRU MEDICAL DE URGENȚĂ – COM. BUDUREASA ZONA STÂNA DE VALE - CENTRU MEDICAL DE URGENȚĂ – COM. BUDUREASA ZONA PADIȘ
1601.02.2023REFERITOR LA MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 90 DIN 27 APRILIE 2021 PRIVIND APROBAREA VALORII TOTALE ELIGIBILE A PROIECTULUI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI A CONTRIBUȚIEI PROPRII A JUDEȚULUI BIHOR PRECUM ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICI PENTRU PROIECTUL ”DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE LA AEROPORTUL ORADEA”.
1706.02.2023PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL ”REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR PARCULUI DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ BEIUȘ”
1806.02.2023PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 190 DIN 28 IULIE 2022 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURII DE EXPROPRIERE ȘI ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICĂ: ”EXECUȚIE LUCRĂRI DE LĂRGIRE DE LA DOUĂ LA PATRU BENZI DE CIRCULAȚIE PE DN 79 (E671) ÎNTRE POZIȚIILE KM 108+730 – KM 110+300 ȘI AMENAJARE SENS GIRATORIU LA POZIȚIA KM 110+200
1906.02.2023PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 189 DIN 28 IULIE 2022 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURII DE EXPROPRIERE ȘI ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICĂ: ”EXECUȚIE LUCRĂRI DE LĂRGIRE DE LA DOUĂ LA PATRU BENZI DE CIRCULAȚIE PE DN 19 (E671) ÎNTRE POZIȚIILE KM 5+985 – KM 9+731”
2006.02.2023REFERITOR LA MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 102 DIN 28 APRILIE 2022 PRIVIND APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURII DE EXPROPRIERE ȘI ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICĂ: „CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII PE DRUMURILE JUDEȚENE ÎN ZONA METROPOLITANĂ ORADEA – LOTUL 3 – ETAPA II – DJ 767K ”
2106.02.2023PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI: REPARAȚII CAPITALE ȘI REFACERI PODURI PE DJ 792 A LEŞ- LIMITĂ JUDEȚ ARAD” ȘI ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENȚI PROIECTULUI: ”REABILITARE DJ 792 A BELIU-TINCA-LEȘ KM 24+987- KM 67+696 L=42 712 KM JUDEȚUL BIHOR”- COD SMIS 125115
2206.02.2023PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT ÎN SCOPUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ”CLOUD REGIONAL NORD-VEST”
2306.02.2023PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE CU U.A.T. ORAȘ ȘTEI ÎN SCOPUL ACCESĂRII UNEI FINANȚĂRI NERAMBURSABILE PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN ORAȘUL ȘTEI
2430.01.2023PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR.
2506.02.2023PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCJ NR. 333 DIN 15.11.2022 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PENTRU PROIECTUL "DOTAREA AEROPORTULUI ORADEA CU ECHIPAMENTE SI SISTEME DE CONTROL SECURITATE MARFA"
2623.02.2023PRIVIND APROBAREA BUGETULUI R.A. AEROPORTUL ORADEA PE ANUL 2023.
2723.02.2023PRIVIND REPARTIZAREA PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A SUMEI DE 38.176 MII LEI REPREZENTÂND FOND LA DISPOZIȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN
2823.02.2023PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL UAT JUDEȚUL BIHOR ÎN DOMENIUL PUBLIC AL UAT JUDEȚUL BIHOR A IMOBILULUI SITUAT ÎN ORADEA STR. CEYRAT NR. 4 JUDEȚUL BIHOR ÎNSCRIS ÎN CF NR. 201902 ORADEA ÎN SCOPUL GESTIONĂRII EFICIENTE A PATRIMONIULUI JUDEȚULUI BIHOR
2923.02.2023PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 164 DIN 05.08.2021 PRIVIND VALORIFICAREA PRIN VÂNZARE LA LICITAȚIE A UNUI MICROBUZ M2 CLASA B (18 LOCURI) MARCA “VOLKSWAGEN CRAFTER“ AFLAT ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A U.A.T. JUDEȚUL BIHOR
3023.02.2023PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 AL HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 224/15.12.2020 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEI