An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
129.01.2024PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII EXCEDENTULUI ANUAL AL BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR AL ANULUI 2023
229.01.2024PRIVIND REPARTIZAREA PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A COTEI DE 20% DIN SUMELE DEFALCATE DIN TVA ȘI DIN COTA DE 14% DIN IMPOZITUL PE VENIT ESTIMATE PENTRU PERIOADA 2025 - 2027
329.01.2024PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR.301 DIN 29.11.2021 PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE ÎN VALOARE DE 100.000.000 LEI
429.01.2024PRIVIND APROBAREA DEPUNERII ȘI COFINANȚĂRII PROIECTULUI „PUNTE PESTE GRANIȚE PENTRU PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA NATURII ÎN REGIUNEA BIHOR – HAJDU-BIHAR” CU TITLU ÎN LIMBA ENGLEZĂ „BRIDGE ACROSS BORDERS FOR THE PROTECTION AND CONSERVATION OF NATURE IN THE BIHOR - HAJDU-BIHAR REGION ACRONYM PROTECT”
529.01.2024PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI „UNITATE SUPORT DE ACCES LA OBIECTIVELE NATURALE DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI 0062 DEFILEUL CRIȘUL REPEDE” DIN CADRUL PROIECTULUI „PUNTE PESTE GRANIȚE PENTRU PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA NATURII ÎN REGIUNEA BIHOR – HAJDU-BIHAR”
629.01.2024PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI: “ÎNFIINȚARE CENTRU JUDEȚEAN DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ BIHOR CU CENTRU DE AGREMENT/TABĂRĂ PENTRU TINERET” – PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014 – 2020 SMIS 143479 – FAZA SF-DALI
729.01.2024PRIVIND APROBAREA DEPUNERII ȘI COFINANȚĂRII PROIECTULUI „REȚEAUA CULTURALĂ VERDE: CREȘTEREA REZILIENȚEI INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ DIN ZONA TRANSFRONTALIERĂ PRIN COOPERARE PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ.” CU TITLUL ÎN LIMBA ENGLEZĂ „THE GREEN CULTURAL NETWORK. ENHANCING THE RESILIENCE OF CULTURAL INSTITUTIONS IN THE CROSS-BORDER AREA THROUGH COOPERATION GREEN ENERGY PRODUCTION AND ENERGY EFFICIENCY.” - ACRONIM: GREENCOOLTURE
829.01.2024PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII DE TRECERE DIN DOMENIUL PUBLIC AL ORAȘULUI VAȘCĂU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR. 51326 VAȘCĂU
929.01.2024PRIVIND APROBAREA DEPUNERII ȘI COFINANȚĂRII PROIECTULUI „PESTE GRANIȚE: INOVAȚII ÎN EXPLORAREA ARHEOLOGICĂ ȘI TEHNICI NON-INVAZIVE PENTRU CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL” CU TITLUL ÎN LIMBA ENGLEZĂ „BEYOND BORDERS: INNOVATIONS IN ARCHAEOLOGICAL EXPLORATION AND NON-INVASIVE TECHNIQUES FOR THE PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE” ACRONIM -SENSINGHERITAGE
1006.02.2024PRIVIND APROBAREA BUGETULUI JUDEȚULUI BIHOR ȘI A INSTITUȚIILOR SUBORDONATE PE ANUL 2024
1106.02.2024PRIVIND ÎMPUTERNICIREA ADMINISTRATORULUI S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L. PENTRU A LUA MĂSURILE CE SE IMPUN ÎN VEDEREA DUCERII LA ÎNDEPLINIRE A PREVEDERILOR LEGII NR. 296/2023 PRIVIND UNELE MĂSURI FISCAL-BUGETARE PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII FINANCIARE A ROMÂNIEI PE TERMEN LUNG CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
1206.02.2024PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEȚUL BIHOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
1306.02.2024PRIVIND DESEMNAREA UNOR ADMINISTRATORI PROVIZORII LA SOCIETATEA PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC S.R.L.
1406.02.2024PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU FACILITAREA ACCESULUI LA ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ PRIN CABINETELE DE MEDICINĂ DE FAMILIE ÎN TOATE ZONELE JUDEȚULUI BIHOR
1506.02.2024PRIVIND ÎNCHEIEREA UNOR CONTRACTE DE ASOCIERE CU AUTORITĂȚI LOCALE ÎN CADRUL PROGRAMULUI PENTRU ASIGURAREA CONECTIVITĂȚII ȘI DEZVOLTĂRII ZONEI RURALE DIN JUDEȚUL BIHOR
1606.02.2024PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU U.A.T. COMUNA ABRAM ÎN SCOPUL REALIZĂRII ÎN COMUN A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURAL ȘI STAȚIE DE REGLARE – MĂSURARE ÎN SATELE ITEU NOU ȘI ITEU COMUNA ABRAM”
1706.02.2024PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 22 DIN 30.01.2023 PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT ÎN SCOPUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ”CLOUD REGIONAL NORD-VEST”
1806.02.2024PRIVIND STABILIREA VALORII UNITARE DE 0.32 LEI/KILOMETRU AFERENTĂ SUMEI FORFETARE LUNARE ȘI A SUMEI FORFETARE PE ZI ACORDATĂ ELEVILOR CARE NU SUNT ȘCOLARIZAȚI ÎN SATUL COMUNA ORAȘUL SAU MUNICIPIUL DE DOMICILIU ȘI NU BENEFICIAZĂ DE EXISTENȚA SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC
1906.02.2024PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII DE TRECERE DIN DOMENIUL PUBLIC AL U.A.T. – COMUNA OȘORHEI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL U.A.T. – JUDEȚUL BIHOR A TERENURILOR CARE SE REGĂSESC ÎN CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BIHOR ÎN PERIOADA 2014-2020 SZA ORADEA”- ZONA OȘORHEI
2006.02.2024PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII DE TRECERE DIN DOMENIUL PUBLIC AL U.A.T. – COMUNA COPĂCEL ÎN DOMENIUL PUBLIC AL U.A.T. – JUDEȚUL BIHOR A TERENURILOR CARE SE REGĂSESC ÎN CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BIHOR ÎN PERIOADA 2014-2020 SZA ORADEA”- ZONA COPĂCEL
2106.02.2024PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR ȘI ADMINISTRAREA UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL JUDEȚULUI BIHOR A UNOR MIJLOACE FIXE ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE ȘI CASĂRII EFECTIVE
2206.02.2024PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL UAT - JUDEȚUL BIHOR ÎN DOMENIUL PUBLIC AL UAT - MUNICIPIUL ORADEA A IMOBILELOR IDENTIFICATE CU NR. CADASTRALE 174472 208287 213120 213122 ȘI 159400 ÎN VEDEREA EXTINDERII REȚELEI STRADALE A MUNICIPIULUI ORADEA ÎN ZONA ARMATEI ROMÂNE ȘI AMENAJĂRII UNUI PARC ÎN ZONA STRĂZII IZVORULUI
2306.02.2024PRIVIND ÎNSUȘIREA PROPUNERII DE CONCESIUNE FORMULATĂ DE SOCIETATEA T.B.R.C.M. S.A – SUCURSALA 1 MAI PENTRU BUNUL IMOBIL - TEREN - ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2889 MP SITUAT ÎN LOCALITATEA HAIEU ÎNSCRIS ÎN CF NR. 72234 SÂNMARTIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR
2406.02.2024PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI PENTRU PROIECTUL: CONSORȚIU PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL ”CAMPUS ORADEA”
2506.02.2024PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 AL HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 188 DIN 28 IULIE 2022 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURII DE EXPROPRIERE ȘI ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICĂ: ”EDIFICAREA UNUI CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN MUNICIPIUL ORADEA JUDEȚUL BIHOR”
2606.02.2024PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE ASUPRA SPAȚIULUI CU DESTINAȚIE MEDICALĂ REPREZENTÂND LABORATOR 7 SITUAT ÎN ORADEA STR. SĂVINEȘTILOR NR. 1 ETAJUL 2
2706.02.2024PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE ASUPRA SPAȚIULUI CU DESTINAȚIE MEDICALĂ REPREZENTÂND LABORATOR TEHNICĂ DENTARĂ NR. 30A SITUAT ÎN ORADEA STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 16A ETAJUL 2