An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
107.01.2022ORDINEA DE ZI
207.01.2022PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE AL DEFICITULUI BUGETULUI LOCAL PE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PE ANUL 2021
311.02.2022ORDINEA DE ZI
411.02.2022PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE DIN 06.01.2022
511.02.2022PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE DIN 22.12.2021
611.02.2022PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE DIN 16.12.2021
711.02.2022PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
811.02.2022PRIVIND APROBAREA VOLUMULUI DE MASA LEMNOASA CARE SE VA RECOLTA IN CURSUL ANULUI 2022 DIN PADUREA PROPRIETATE PUBLICA A COMUNEI CETARIU A MODULUI DE VALORIFICARE SI A METODOLOGIEI DE CALCUL A PRETULUI DE REFERINTA A MASEI LEMNOASE
911.02.2022PRIVIND APROBAREA TARIFELOR TITLURILOR DE CALATORIE PE ZONA METROPOLITANA ORADEA-COMUNA CETARIU
1011.02.2022PRIVIND APROBAREA RETELEI UNITAȚILOR DE INVATAMANT CARE VA FUNCTIONA IN ANUL SCOLAR 2022/2023 IN COMUNA CETARIU
1111.02.2022PRIVIND APROBAREA PUZ -PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASAREA LOCUINTEI UNIFAMILIALE
1211.02.2022PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2021
1311.02.2022PRIVIND MODIFICAREA HCL 38/2017 PENTRU APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL AFERENT FAMILIEI OCUPATIONALE ADMINISTRATIE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BIHOR
1411.02.2022PRIVIND APROBAREA COMPLETARII HCL NR.102 DIN 16.12.2021 PRIVIND AMENAJAMENTUL PASTORAL CU TERENUL DE 109 HA CARE LIPSESC FATA DE SST 2006 PT. PAJISTILE AFLATE PE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITOTORIALA COMUNA CETARIU JUD BIHOR
1511.02.2022PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA COMISIEI LOCALE DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRETATE PRIVATE DIN COM. CETARIU A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN
1611.02.2022PRIVIND REVOCAREA HCL AL COMUNEI CETARIU NR. 104 DIN 2021
1711.02.2022PRIVIND APROBAREA MODIFICARI HOT. NR.83 DIN 10.2021 PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE SI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIVE PENTRU OBIECTUL DE INVESTITIE MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CETARIU JUD. BIHOR-LOT.1 PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY APROBAT PRIN OUG NR.95/2021
1811.02.2022PRIVIND APROBAREA MODIFICARI HOT. NR.84 DIN 10.2021 PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE SI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIVE PENTRU OBIECTUL DE INVESTITIE MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CETARIU JUD. BIHOR-LOT.2 PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY APROBAT PRIN OUG NR.95/2021
4319.05.2022HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTUI „REABILITAREA ENERGETICA MODERATA A CORPULUI C1 GRADINITA SI DISPENSAR DIN LOCALITATEA CETARIU COMUNA CETARIU JUDETUL BIHOR”
4419.05.2022HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTUI „REABILITAREA ENERGETICA MODERATA A CORPULUI C3 SCOALA GENERALA DIN LOCALITATEA SUSTUROGI COMUNA CETARIU JUDETUL BIHOR”