Nr. aut.Data elib.Nr. inreg.SolicitantDen. lucrariAdresa exec.
114·01·202427119MUNICIPIUL SALONTA prin Tórók László primar
”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEU TEHNOLOGIC NR. 1 DIN MUNICIPIUL SALONTA JUDEȚUL BIHOR”(Corp clădire C1)
constr. : Municipiul SALONTA Strada Șarcadului nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
214·01·202429292VIDICAN RADU
CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI GARAJ AUTO
constr. : Municipiul SALONTA Strada Via Csutakos nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
314·01·202424079MUNICIPIUL SALONTA prin Török László primar
”REABILITARE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A LICEULUI TEORETIC ARANY JANOS DIN LOCALITATEA SALONTA JUDEȚUL BIHOR”(Corp clădire C1, corp clădire C2)
constr. : Municipiul SALONTA Strada 7 Iunie 1944 nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
415·01·2024573COMUNA ȘOIMI prin VAIDA IOAN, primar- împrejmuire curte școală ” Urviș de Beiuș ”, comuna Șoimi, județul Bihor ( lungime totală 145, 84ml, din stâlpi metalici- panouri metalice bordurate și fundații din beton armat )constr. : Comuna ŞOIMI satul URVIŞ DE BEIUŞ - nr. 112, c. f. . : , nr. : , topo:
519·01·2024364Junc Viorel- Florin,

Construire casă de locuit:
• regim de înălțime: parter (P);
• suprafețe: Sc = 252 mp; Sd = 252 mp; Su = 190, 42 mp; Sl = 82, 93 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Iancu de Hunedoara nr. 37 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
626·01·2024537D. E. E. R. SA SUCURSALA ORADEA reprez. prin BITEA FLAVIUS NICOLAELUCRARI DE INTARIRE RETEA LEA 20 KV S. C. VALEA LUI MIHAI - P. C. CURTUISENI
L = 9, 20 km
Nota: Lucrarile se vor executa in conformitate cu art. 12 si art. 14 din Legea nr. 123/ 2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale cu modificarile si completarile ulterioare.
constr. : Oraşul VALEA LUI MIHAI, comuna CURTUISENI satul CURTUISENI - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
726·01·2024536D. E. E. R. SA SUCURSALA ORADEA reprez. prin BITEA FLAVIUS NICOLAEINJECTIE DE PUTERE SI MODERNIZARE RETELE J. T. IN LOC. MUNTENI, JUD. BIHOR - ETAPA II
Pozare cablu subteran LES 20 KV din PTA 1 Munteni,
Ltotal = 2. 000 ml
constr. : Comuna BULZ satul MUNTENI - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
809·02·2024994Municipiul Salonta prin primar Török László,

REABILITARE TERMICĂ A ELEMENTELOR DE ANVELOPĂ A CLĂDIRII - Proiect nr. 1 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României Componenta 5- C5 - Valul Renovării AXA 1 - Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A. 3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/ 2022/ C5/ 1/ A. 3. 1/ 1

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Republicii nr. 17 (bloc D1), nr. 13- 15 (bloc D2), nr. 11 (bloc D3), nr. 9 (bloc D4), nr. 7 (bloc D5) bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
913·02·202429703Lemaire Gabriela Carmen,

Construire casă și împrejmuire teren:
• Casă: - regim de înălțime: Dp+ P; - Sc = 185 mp; - Sd = 298 mp; - Su =  211 mp; - Sl = 86, 52 mp;
• Împrejmuire teren din panouri din plasă de sârmă bordurată: L = 573 m;

constr. : Comuna Bulz satul Munteni Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1016·02·20243242CONSILIUL JUDETEAN BIHOR reprez. prin ILIE GAVRIL BOLOJAN - PRESEDINTE, BENEFICIAR ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU INFRASTRUCTURA METROPOLITANAPROIECT MODIFICATOR LA AC 194 DIN 19. 09. 2023 - INEL RUTIER METROPOLITAN ORADEA, LOTUL 1, KM 0= 000 - KM 9+ 055
L = 9. 055 m
Conform Lege nr. 50/ 1991,  Art. 7, alin (164) Pentru lucrările la infrastructura de transport şi/ sau tehnico- edilitară de interes public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a proiectului P. A. C. / P. A. D. , urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic.
constr. : Comuna NOJORID, SANMARTIN - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1120·02·20242859Municipiul Salonta prin primar Török László,

Construire parcare acoperită, municipiul Salonta (se vor respecta măsurile dispuse în Avizul favorabil condiționat nr. 6020220718147 din 19. 09. 2022 eliberat de Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Oradea):
Regim de înălțime: P (parter); Sc (copertine): 1727, 24 mp; Scd (copertine): 1727, 24 mp;
Locuri parcare total: 110 locuri; Locuri parcare persoane cu dizabilități: 4 locuri; Locuri parcare cu încărcare electrică: 11 locuri;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1222·02·20242012Comuna Buduslău prin Kócza István - primar,

Lucrări de modernizare și eficientizare energetică a școlii generale din localitatea Buduslău, comuna Buduslău, județul Bihor;

constr. : Comuna Buduslău satul Buduslău Strada - nr. 190 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1322·02·20242013Comuna Buduslău prin Kócza István - primar,

Lucrări de modernizare și eficientizare energetică a dispensarului medical din localitatea Albiș, comuna Buduslău, județul Bihor;

constr. : Comuna Buduslău satul Albiș Strada - nr. 128 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1423·02·20242766Comuna Tarcea prin Vajna Anton Árpád - primar,

Modernizare DC8 sat Adoni, comuna Tarcea, județul Bihor;

constr. : Comuna Tarcea satul Adoni Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1523·02·2024578Rus Adrian - Gheorghe, Construire spălătorie auto cu autoservire:
• Sc = 142, 80 mp; Sd = 142, 80 mp; Su = 138, 81 mp;
• Regim de înălțime: P;
constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Tincii nr. 25 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1623·02·20243264Municipiul Salonta prin primar Török László,

Continuare lucrări autorizate cu AC nr. 269 din 22. 11. 2022 ”Amenajare str. Republicii - trotuar și pistă de biciclete - în municipiul Salonta de la grădinița Toldi până la str. Pelok Benedek”;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Republicii nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1729·02·20243833ROȘAN GABRIEL VASILE și ROȘAN RAMONA
CASĂ FAMILIALĂ  Sistem constructiv: fundații continue și elevație din beton armat, zidărie din cărămidă tip GVP confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică profilată(sau metalică).
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 70       coamă   + 5, 735 m,
Suprafețe: construită        141, 00 mp,
                desfășurată     141, 00 mp,
                utilă                 91, 00 mp,
                locuibilă            67, 31 mp,
   terasă acoperită              22, 10 mp,
   acces acoperit                  2, 97mp.    
   parcare        2 loc.  

cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

NOTĂ: Pentru realizarea accesului și racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă familială”  o altă autorizație de construire.
constr. : Municipiul SALONTA Strada 22 Decembrie nr. 41 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1829·02·20242977PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ TOPA DE CRIȘ prin preot Duma Gavril
CAPELĂ
constr. : Comuna AUŞEU satul GHEGHIE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1929·02·20242829ERDEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ reprezentant Erdei Ioan- RobertPROIECT MODIFICATOR LA AC nr. 140/ 10. 06. 2024
(SC= 2126, 95 mp, SD= 2126, 95 mp)
- intervenții propuse prin proiectul modificator : clădire FNC - SC = 539, 14 mp, SD = 539, 14 mp, șopron aprovizionare - SC = 300, 00 mp, SD = 300, 00 mp, groapă recepție - SC = 38, 00 mp, SD = 38, 00 mp, cameră recepție - SC = 27, 00 mp, SD = 27, 00 mp, silozuri cereale - SC = 990, 00 mp, platforme carosabile -  S= 3620, 00 mp ; împrejmuire - L= 334, 10 ml)
- construcții autorizate cf. AC 140/ 10. 06. 2024 la care nu se intervine : cameră selector -  SC =  13, 20 mp, SD =  13, 20 mp, clădire administrativă -  SC =  113, 94 mp, SD =  113, 94 mp, cântar rutier - SC =  65, 67 mp, SD =  65, 67 mp, siloz tranzit -  SC =  40, 00 mp, SD =  40, 00 mp
constr. : Municipiul SALONTA satul - Menumorut (fostă Lanului) bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2005·03·20243655BODI TIMEA- construire casă de locuit și împrejmuire ( Sc= Sdesf= 178, 0mp, Sutilă= 110, 84mp, Slocuibilă= 67, 41mp / 4 camere; împrejmuire- lungime totală= 42, 38m: stradă- 17, 17m - elevație beton, gard ornamental prefabricat din șipci metalice, lateral- 25, 21m din stâlpi din țeavă cu plasă de sărmă )constr. : Municipiul SALONTA SZEL KALMAN, c. f. . : , nr. : , topo:
2105·03·20243656 BORSI JANOS- construire casă de locuit și împrejmuire ( Sc= Sdesf. = 146, 0mp, Sutilă= 106, 15mp, Slocuibilă= 64, 99mp/ 4 camere, împrejmuire totală 71, 05m: stradă- 21, 71m - elevație beton, gard ornamental prefabricat din șipci metalice, lateral- 49, 34m din stâlpi din țeavă cu plasă de sărmă )constr. : Municipiul SALONTA SZEL KALMAN, c. f. . : , nr. : , topo:
2208·03·20242801SC COMPANIA DE APA ORADEA SAINTERCALARE RETEA VECHE APA CU RETEA NOUA APA IN LOCALITATEA CEFA SI IN LOCALITATEA INAND, JUDETUL BIHOR
Se vor executa 5 intercalari in localitatea Cefa si 7 intercalari in localitatea Inand.
constr. : Comuna CEFA satul CEFA, INAND - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2311·03·20243505Municipiul Salonta prin primar Török László,

REABILITARE TERMICĂ A ELEMENTELOR DE ANVELOPĂ A CLĂDIRII - Proiect nr. 2 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României Componenta 5- C5 - Valul Renovării AXA 1 - Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A. 3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/ 2022/ C5/ 1/ A. 3. 1/ 1

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Republicii nr. 23 (bloc AN5), nr. 25 (bloc AN4), nr. 27- 29 (bloc AN3), nr. 33- 35 (bloc AN2), nr. 37 (bloc AN1 și bloc R1) bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2413·03·20244757 SC KIMALIAND SRL prin KLIMENT MĂRIOARA- Intrare în legalitate - hală reparații auto- service ( Sc= Sdesf= 75, 0mp, Su= 72, 0mp; structură metalică cu panouri tip sandwich )constr. : Comuna BULZ satul BULZ - , c. f. . : , nr. : , topo:
2514·03·20243342COMUNA BUNTEȘTI reprezentant primar Degău Sorin- Mihai Continuare lucrări AC nr. 13 din 16. 10. 2019 ”Alimentare cu apă potabilă, canalizare și stație de epurare pentru localitățile Brădet, Stâncești, Dumbrăveni, comuna Buntești, județul Bihor” și extindere conductă de refulare - în conformitate cu Legea nr. 50 din 1991 republicată, art. 7, alin (164) urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic;constr. : Comuna BUNTEŞTI, DRĂGĂNEȘTI satul BRĂDET, STÂNCEȘTI, DUMBRĂVENI, SEBIȘ, PĂCĂLEȘTI - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2621·03·20244705Negrea Daniel- Sergiu,

Construire locuință P+ M:
• regim de înălțime P+ M;
• Sc = 123, 40 mp; Sd = 246, 80 mp; Su = 206, 70 mp; Sl = 109, 44 mp;

constr. : Comuna Bulz satul Munteni Strada - nr. 124 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2721·03·20245068ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ URBAN RURALreprezentată prin TODOCA IOAN- COLOMANÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGUTANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ ÎN OPERARE ÎN COMUNELE TILEAGD, ȚEȚCHEA, AȘTILEU ȘI ORAȘUL ALEȘD, JUDEȚUL BIHOR
Lungime cumulata retea de distributie = 133, 768 km cu diametre intre 63 mm si 315 mm - tevi polietilena si 60, 3 mm, 88, 9 mm, 114, 3 mm - tevi din otel montate aerian,
Lungime cumulata racorduri individuale = 27. 482 m cu diametru de 32 mm - racorduri polietilena si 1, ,   - racorduri otel.
CONTAINER SRMP - 1 buc.
IMPREJMUIRE SRMP - 58, 80 m

NOTA - Conform Lege 50/ 1991, art. 7 (164) Pentru lucrările la infrastructura de transport şi/ sau tehnico- edilitară de interes public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a proiectului P. A. C. / P. A. D. , urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic.
constr. : Oraşul ALEŞD, AȘTILEU, TILEAGD, AȘTILEU satul Tileagd, Poșoloaca, Uileacu de Criș, Țețchea, Telechiu, Subpiatră, Hotar, Aștileu, Chistag, Peștere, Aleșd - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2821·03·20243222LAZA FLORIN
SPĂLĂTORIE AUTO ȘI VULCANIZARE
constr. : Comuna DRĂGĂNEŞTI satul PĂCĂLEŞTI - nr. 10/ B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2921·03·20244715BODO ISTVAN RICHARD
CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILALĂ
constr. : Municipiul SALONTA - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3021·03·20245185KOVÁCS ISTVÁN
CASĂ FAMILIALĂ ȘI GARAJ AUTO, DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT C1 ȘI ANEXĂ C2 Sistem constructiv C1, C2 : fundații din cărămidă, zidărie din cărămidă nearsă, C1 planșeu peste parter din lemn(C2 fără planșeu),  acoperiș tip șarpanta din lemn, învelitoare din țiglă ceramică.   
Regim de înălțime C1, C2 :  parter,
Înălțimi: C1  streașină   + 2, 74 m,       max. coamă   + 4, 88 m,
             C2  streașină   + 2, 93 m,       max. coamă   + 1, 62 m,
Anul construirii : 1957, fără acte.
Suprafețe : locuință(C1)     construită/ desfășurată      73, 00 mp,
                                       utilă                                46, 77 mp
                 anexă(C2)       construită/ desfășurată      15, 00 mp,
                                       utilă                                 9, 05 mp.
Sistem constructiv C3, C4 : fundații din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată,  planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpanta din lemn, învelitoare din țiglă ceramică.  
Regim de înălțime C3, C4 :  parter,
Înălțimi: casă(C3)    streașină   + 2, 91 m,    coamă   + 4, 24(4, 83) m,    max. coamă   + 4, 83 m,
             garaj auto(C4)  streașină   + 2, 94 m,       max. coamă   + 3, 96 m,
Suprafețe : casă(C3)  construită/ desfășurată      113, 00 mp,
                                utilă                               109, 26 mp,
                        acces acoperit                            3, 50 mp,
                 garaj auto(C4)    construită/ desfășurată      24, 00 mp,
                                          utilă                               17, 40 mp.
constr. : Municipiul SALONTA Strada Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 20 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3122·03·20244335Orsós Paula- Mihaela și Orsós Zoltán- Daniel,

Construire locuință Rh max P+ 1E, garaj parter si refacere împrejmuire:
• Casă: regim de înălțime P+ 1E; Sc = 168, 05 mp; Sd = 268, 09 mp; Su = 175, 90 mp; Sl = 88, 06 mp;
• Garaj: regim de înălțime P; Sc = 69, 08 mp; Sd = 69, 08 mp; Su = 55, 53 mp;
• Împrejmuire: L = 81 m;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Regele Karol I nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3226·03·20244653S. C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S. A. reprezentată prin CHINDLEA LUCIAN MIHAI persoana juridicaPROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BIHOR, ÎN PERIOADA 2014- 2020- SZA ORADEA
                         - BH- CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ORADEA - ZONA 1
                         - BH- CL3 - EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ORADEA - ZONA 2
                         - BH- CL4 - EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ORADEA - ZONA 3
                         - BH- CL5 - EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ORADEA - ZONA 4
constr. : Comuna - - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3328·03·20245753 COMUNA BULZ prin reprezentant legal CUCUIAN GHEORGHE” Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public al comunei BULZ, județul BIHOR ” ( instalare 33 camere video și realizarea unui circuit de fibră optică de la camere pe stâlpii electrica- 10 stălpi )constr. : Comuna BULZ satul BULZ, MUNTENI, REMEȚI, COADA LACULUI - , c. f. . : , nr. : , topo:
3401·04·2024560Municipiul Salonta prin primar Török László,

Parc de specializare inteligentă;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3504·04·20245601MAGHIAR RĂZVAN GABRIEL
ÎMPREJMUIRE ȘI POARTĂ ACCES AUTO/ PIETONAL Împrejmuire :
    - perimetral retrasă față de limita cadastrală din panouri metalice(plasă sârmă zincată bordurată) cu fundație, soclu din beton și stâlpi din metal zincați L =  144, 45 m,   H = 2, 255 m
    - din panouri și stâlpi prefabricați din beton cu fundație din beton L =  27, 51 m,   H = 2, 20 m.
constr. : Comuna CEFA satul CEFA - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3610·04·20246905Municipiul Oradea prin Țigan Daniel,

Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona Ioșia- Sud -  în conformitate cu Legea nr. 50 din 1991 republicată, art. 7, alin (164) urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic;

constr. : Comuna Sântandrei și municipiul Oradea satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3712·04·20247173 COMUNA ȘOIMI prin VAIDA IOAN, primar- Construire capelă mortuară în localitatea DUMBRĂVIȚA de CODRU ( Sc= Sdesf. = 142, 56mp, Su= 120, 0mp ); amplasată conform PUZ aprobat prin HCL Șoimi nr. 25 din 29. 03. 2024; organizare șantierconstr. : Comuna ȘOIMI satul DUMBRĂVIȚA DE CODRU - , c. f. . : , nr. : , topo:
3812·04·20247427 COMUNA ȘOIMI prin VAIDA IOAN, primar- Modernizare DC 209 de la km 1+ 300 la km 1+ 700 în localitatea Urviș de Beiuș, comuna Șoimi, jud. Bihor ( drum comunal cu o lungime de 400, 21m; lățime carosabil: 5, 50m; lățime platformă drum: 6, 50m; suprafață carosabil: 2308, 10mp )constr. : Comuna ȘOIMI satul URVIȘ de BEIUȘ - DC 209, c. f. . : , nr. : , topo:
3912·04·20246810COMUNA DRĂGĂNEȘTI reprezentant primar Man Florina MihaelaREABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA PĂNTĂȘEȘTI, COMUNA DRĂGĂNEȘTI, JUDEȚUL BIHOR
Sc - 198, 00 mp
Sd - 198, 00 mp
Su - 170, 85 mp
 
constr. : Comuna DRĂGĂNEŞTI satul PĂNTĂŞEŞTI - nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4018·04·20246990ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ CRIȘUL NEGRU prin Copos FlorinCONTINUARE LUCRĂRI "MODERNIZAREA DRUMURILOR ȘI STRĂZILOR DIN A. D. I. CRIȘUL NEGRU, JUDEȚUL BIHOR ÎN BAZA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 138/ 02. 07. 2019"constr. : Comuna CEICA, DOBREȘTI satul CEICA, DUȘEȘTI, CEIȘOARA, DOBREȘTI, HIDIȘEL, TOPA DE SUS Strada - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4123·04·20247388SABĂU SORIN- IONUȚCONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ
SC - 125, 00 mp.
SD - 125, 00 mp
SU - 84, 57 mp
constr. : Comuna BALC satul GHIDA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4223·04·20247470COMUNA DRĂGĂNEȘTI reprezentant primar Man Florina MihaelaREABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA DRĂGĂNEȘTI, COMUNA DRĂGĂNEȘTI, JUDEȚUL BIHOR
Sc -  456, 00 mp
Sd -  502, 00 mp
Su -  406, 38 mp
constr. : Comuna DRĂGĂNEȘTI satul DRĂGĂNEȘTI - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4323·04·20247471COMUNA DRĂGĂNEȘTI reprezentant primar Man Florina MihaelaREABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA BELEJENI, COMUNA DRĂGĂNEȘTI, JUDEȚUL BIHOR
Sc - 484, 95 mp
Sd - 484, 95 mp
Su -  376, 27 mp
constr. : Comuna DRĂGĂNEȘTI satul BELEJENI - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4424·04·20244570Comuna Criștioru de Jos prin Tulvan Fănel,

Reabilitarea și eficientizarea primăriei din localitatea Criștioru de Jos:
• Corp C1: Sc = 469 mp; Sd = 628 mp; Su = 468, 51 mp;

constr. : Comuna Criștioru de Jos satul Criștioru de Jos Strada - nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4529·04·20246548LEHOCZKI FERENCZ ADORJAN
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ(CASĂ) ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv:  fundații continue, elevație din beton armat,  zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din lemn,  acoperiș tip șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă ceramică.    
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi:   streașină   + 3, 87(+ 2, 36) m      coamă   + 5, 55(+ 6, 93) m       max.   + 6, 93 m,               
Suprafețe:   construită/ desfășurată        157, 00 mp,
                 utilă                                 103, 00 mp,
                 locuibilă                             55, 00 mp,        
          terasă acoperită utilă                 15, 80 mp,
          acces acoperit                            3, 64 mp,
 Parcare auto         1 loc                          
Împrejmuire: -  la stradă realizat cu fundație,  soclu din beton armat tencuit și panouri din zidărie tencuite și lemn  L =  24, 89 ml,
                    - perimetral realizat cu fundație din beton,  soclu din beton armat, panouri de gard bordurat și stâlpi prefabricate din metal L = 61, 82 ml,                     
 cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.        

NOTĂ:   - pentru asigurarea utilităților  din rețeaua publică se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Locuință familială(casă), și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Municipiul SALONTA Strada Octavian Goga nr. 37 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4630·04·20242439Bodogai Irina și Bodogai Gheorghe,

Construire casă familială P, garaj la front stradal și gard împrejmuire:
• Casă: regim de înălțime P; Sc = 223, 60 mp; Sd = 223, 60 mp; Su = 153, 63 mp; Sl = 74, 85 mp;
• Garaj: regim de înălțime P; Sc = 37 mp; Sd = 37 mp; Su = 30 mp;
• Împrejmuire : L = 471, 01 m;

constr. : Comuna Tarcaea satul Tarcea Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4710·05·20244818Luc- Sal Energy SRL prin Luca Ionuț administrator,

Racordare la rețea a centralei electrice fotovoltaice Luc- Sal Energy SRL, loc. Mădăras;

constr. : Comuna Madăras și municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4814·05·20247236BLANARU MARIAN DĂNUȚ și soția BLANARU ADRIANA LUMINIȚA
CASĂ FAMILIALĂ ȘI GARAJ Sistem constructiv: fundații continue cu centură din beton armat,  pereți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat și lemn peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :  P + M,
Înălțimi: streașină   + 2, 21(+ 2, 24   + 4, 32   + 6, 23) m      coamă + 3, 77(+ 7, 88) m       max.   + 7, 88 m,
Suprafețe:     construită               134, 00 mp,
                   desfășurată            225, 00 mp,
                   utilă                      146, 54 mp,
                   locuibilă                   71, 40 mp,
                   acces acoperit            3, 60 mp,
                   terase acoperite        22, 70 mp,   
                   balcon                       4, 50 mp,               
     garaj inclus în casă 1 loc parter suprafață utilă   21, 00 mp.

NOTĂ:  Pentru realizarea accesului auto și a racordului la rețeaua de apă a localității se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă familială și garaj” o altă autorizație de construire.
constr. : Municipiul SALONTA LĂCRĂMIOAREI nr. 12 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4917·05·202410557ASOCIATIA ADMINISTRATIVA GAZ SUD BIHOR reprez. prin ȘCHIOP EUGEN- CRISTIANINFIINTAREA RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE: DRAGESTI, BUNTESTI, RIENI, LAZURI DE BEIUS, PIETROASA, JUD. BIHOR
Lungime traseu = 116. 225 m
Branşamente de gaze naturale 3. 289 bucati şi posturi de reglare măsurare a gazelor naturale = 3. 349 bucati
Conform Lege nr. 50/ 1991,  Art. 7, alin (164) Pentru lucrările la infrastructura de transport şi/ sau tehnico- edilitară de interes public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a proiectului P. A. C. / P. A. D. , urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic.
constr. : Comuna DRĂGĂNEŞTI, BUNTESTI, RIENI, LAZURI DE BEIUS, PIETROASA satul MIZIES, LIVADA BEIUSULUI, GRADINARI, DRAGANESTI, PANTASESTI, PACALESTI, SEBIS, TIGANESTII DE BEIUS, BELEJENI - COMUNA DRAGANESTI, BUNTESTI, BRADET, LELESTI, POIENII DE JOS, POIENII DE SUS, STANCESTI, DUMBRAVANI - COMUNA BUNTESTI, VALEA DE JOS, SUDRIGIU, RIENI, PETRILENI, GHIGHISENI, CUCUCENI - COMUNA RIENI, LAZURI DE BEIUS, CUSUIUS, BALENI, HINCHIRIS - COMUNA LAZURI DE BEIUS, CHISCAU, COCIUBA MICA, GURANI, PIETROASA - COMUNA PIETROASA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5024·05·202410604LAZAR MARIUS RADU si sotia LAZAR MARIANA ADRIANAETAPA I - CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN
Sc - 252, 55 mp, Sd - 252, 55 mp
Su - 178, 32 mp, Sl - 103, 92 mp - 4 camere
Terase acoperite - 36, 52 mp
L imprejmuire - 21, 31 m (front stradal) + 216 m (imprejmuire perimetrala partiala)
constr. : Comuna AUŞEU satul CACUCIU VECHI - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5124·05·20248912Municipiul Salonta prin primar Török László,

Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în unitatea de învățămînt Colegiul Național Teodor Neș din municipiul Salonta, județul Bihor -  PNRR C5- B2. 1. a- 457;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Republicii nr. 90 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5227·05·202410530 MORAR ANCA- FLORICA- Continuare lucrări autorizate cu A. C. nr. 7 din 30. 10. 2015 și recompartimentări interioare ( clădire Dp+ P+ E+ M+ pod, spațiu comercial și locuință cu Sc= 181, 0mp, Sdesf= 574, 0mp; Scdemisol= 56, 0mp, Ssp. comercial= 238, 68mp, Slocuibilă= 114, 85/ 2camere )constr. : Comuna BULZ satul BULZ - nr. 106B, c. f. . : , nr. : , topo:

Nr. aut.Data elib.Nr. inreg.SolicitantDen. lucrariAdresa exec.
113·01·202329317Minculeasa Adrian- Călin, Construire anexă parter:
Sc = 24 mp; Sd = 24 mp; Su = 17, 4 mp;
constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. 94D bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
217·01·2023193MUNICIPIUL SALONTA reprez. prin TOROK LASZLO PRIMARCONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII IN MUNICIPIUL SALONTA, STRADA A. PUSKIN, NR. 11, ETAPA I, 36 UNITATI LOCATIVE, JUDETUL BIHOR
REGIM DE INALTIME ST+ P+ 3E
BLOC 1 - Sc = 265, 70 mp
             Sd = 1. 025, 15 mp
             Su = 669, 48 mp
             Sl = 408, 88 mp - 24 camere (34, 67 mp/ 2 camere tip I - 8 apartamente; 32, 88 mp/ 2 camere tip II - 4 apartamente)
BLOC 2 - Sc =  531, 40 mp
             Sd = 2. 050, 30mp
             Su =  1. 338, 96 mp
             Sl =  817, 76 mp - 48 camere (34, 67 mp/ 2 camere tip I -  16 apartamente; 32, 88 mp/ 2 camere tip II -  8 apartamente)
constr. : Municipiul SALONTA A. PUSKIN nr. 11 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
320·01·202326445Parohia Ortodoxă Română Balc prin Cociuban Gheorghe,

Continuare lucrări de construire Biserica Ortodoxă Română, loc. Balc (autorizată cu AC nr. 1/ 11. 01. 2010):
Sc = 175 mp; Sd = 250 mp; Su = 150 mp;

constr. : Comuna Balc satul Balc Strada Arany János nr. 10 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
425·01·2023966SC Aquaclub SRL prin Boiț Mariana, Proiect modificator la AC 144 din 05. 06. 2022;constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Șoseaua Aradului, DN 79 Arad- Oradea - km 75+ 500 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
527·01·20231237Terra King SRL prin Füstös Kinga,

Demolare casă de locuit:
Sc = 98 mp; Sd = 98 mp; Su = 70, 31 mp; Sl = 46, 02 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Aradului nr. 110 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
630·01·202325786BUNTA FLORICA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI MOIFICARE PORȚI
constr. : Comuna CEFA satul INAND - nr. 14A, c. f. . : , nr. : , topo:
730·01·20231506NUTRIPASARE SRL reprez. prin LUNGU ANITA CARMENINFIINTARE FERMA PUI DE CARNE
Corp C1 - Cabina poarta: Sc - 16, 00 mp, Sd - 16, 00 mp, Su - 13, 38 mp,
Corp C2 - Cladire filtru: Sc -  112, 86 mp, Sd - 112, 86 mp, Su -  92, 22 mp,
Corp C3 - Depozit dejectii solide (platforma): Sc -  1. 613, 11 mp, Su -  1. 583, 11 mp,
Corp C4 - Depozit frig: Sc -  16, 00 mp, Sd - 16, 00 mp, Su - 13, 38 mp,
Corp C5 - Centrala termica:  Sc - 308, 14 mp, Sd - 308, 14 mp, Su -  286, 58 mp,
Corp C6 - Cladire pompe: Sc -  31, 36 mp, Sd -  31, 36 mp, Su - 23, 37 mp,
Corp C7 - Culoar legatura + 8 Hale: Sc -  21. 443, 31 mp, Sd - 21. 443, 31 mp, Su -  20. 171, 55 mp,
Suprafata totala construita: 23. 540, 78 mp; Suprafata totala construita:  21. 927, 67 mp; Suprafata totala utila:  22. 183, 54 mp;
REGIM DE INALTIME - P
constr. : Municipiul SALONTA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
803·02·20231864SC RAMOLISA IMPEX SRL EXTINDERE REȚEA DE APĂ, EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ, BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD CANAL MENAJERconstr. : Municipiul ORADEA, COM. SÂNMARTIN satul SÂNMARTIN Episcop Bemer Laszlo, Ciprian Porumbescu nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
903·02·20232460CONSILIUL JUDETEAN BIHOR reprez. prin BOLOJAN ILIE GAVRIL - PRESEDINTE"CRESTEREA ACCESIBILITATII PE DRUMURILE JUDETENE IN ZONA METROPOLITANA ORADEA"; LOTUL 1, SECTOR I - DJ 797J, DJ 797E, JUDETUL BIHOR
LUNGIMEA TOTALA =   18, 537 KM
DJ 767J de la km 0+ 000 (intersectie giratorie acces Centura Oradea) la km 5+ 837 - L = 5, 837 km
Profil transversal - carosabil: 7, 00 m - 1 banda de 3, 50 m pe sens
                        - benzi de incadrare: 2 buc. x 0, 75 m
                        - acostamente consolidate: 2 buc. x 0, 40 m
DJ 767E Osorhei - Copacel, de la km 1+ 060 la km 13+ 760, L= 12, 700 km
Profil transversal - carosabil: 6, 00 m - 1 banda de 3, 00 m pe sens
                        - benzi de incadrare: 2 buc. x 0, 25 m
                        - acostamente consolidate: 2 buc. x 0, 75 m

 
constr. : Municipiul ORADEA, OSORHEI, COPACEL satul OSORHEI, COPACEL - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1003·02·20232461CONSILIUL JUDETEAN BIHOR reprez. prin BOLOJAN ILIE GAVRIL - PRESEDINTE"CRESTEREA ACCESIBILITATII PE DRUMURILE JUDETENE IN ZONA METROPOLITANA ORADEA"; LOTUL 2, SECTOR II - DJ 797D, DJ797E, DJ797F, DJ797G, JUDETUL BIHOR
LUNGIMEA TRASEULUI - cca 8, 35 KM
UAT ORADEA - suprafata carosabil proiectat - 20. 354 mp
                    - suprafata drumuri laterale - 528 mp
                    - pista de biciclete - 3. 925 mp
                    - spatiu verde - 6. 747 mp
                    - sensuri giratorii - 1 bucata
                    - amenajare statii - 11 bucati
UAT NOJORID - suprafata carosabil proiectat -  46. 568 mp
                     - suprafata drumuri laterale -  611 mp
                     - pista de biciclete -  7. 229 mp
                     - spatiu verde - 17. 437mp
                     - sensuri giratorii -  4 bucata
                     - amenajare statii - 13 bucati
constr. : Municipiul ORADEA satul NOJORID - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1103·02·2023427Distribuție Energie Electrică România S. A. – Sucursala Oradea,

Injecție de putere și modernizare rețea JT în loc Remeți, cătun Boncești, județul Bihor;

constr. : Comuna Bulz satul - pe traseul de 7 km al liniei existente de joasă tensiune (JT) ce alimentează cătun Boncești identificată prin planuri de situație, planșele nr. 2. 0, 2. 1 până la 2. 7 vizate spre neschimbare, anexă la prezenta autorizație de construire nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1203·02·20231510 COMUNA BUDUSLĂU prin KOCZA ISTVAN- primar- continuare lucrări autorizate prin AC nr. 3 din 25. 10. 2017 pentru ” Reabilitare și extindere sediul primăriei din Buduslău ” ( extindere C1  cu Sc= 149, 16mp, Sdesf= 298, 32mp rezultând SctC1= 391, 16mp și SdesftC1= 540, 32mp )constr. : Comuna BUDUSLĂU satul BUDUSLĂU - Principală nr. 82, c. f. . : , nr. : , topo:
1317·02·2023729Compania de Apă Oradea prin Chindlea Lucian- Mihai,

Extindere rețea apă în cartierul Tineri din loc Hidișelu de Jos, județul Bihor;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1420·02·202326358BUZAS LUCIAN ALEXANDRU
CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ - PROIECT MODIFICATOR
constr. : Municipiul SALONTA Strada Arany Janos nr. 23 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1524·02·2023796Laza Darius- Ștefan,

Construire casă de locuit P+ 1E:
Sc = 116, 38 mp; Sd = 218, 81 mp; Su = 148, 58 mp; Sl = 81, 85 mp;

constr. : Comuna Curățele satul Nimăiești Strada - nr. 243 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1627·02·20233941HOCHDORFER ISTVANEXTINDERE RETEA DE APA CU UN BRANSAMENT DE APA
Extindere retea de distributie apa potabila din PE100HD, SDR17, PN10 cu Dn 110 mm, L = 20, 00 m
Bransament din PEHD cu Dn 25 mm, L = 2, 00 m - 1 buc.
Hidrant de incendiu subteran cu Dn 80 mm - 1 buc.
Camin contorizare stradal 1200 mm x 1200 mm x 1200 mm din beton, cu capac carosabil - 1 buc.
 
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. 112F bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1727·02·202327307Kaufland România SCS prin Bețiu Ionuț- Adrian,

Construire hipermarket Kaufland și construcții anexe (container prefabricat fastfood „Imbis”, terasă acoperită clienți, post trafo, bazin rezervă incendiu), amenajări exterioare incintă (platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare), accese rutiere și pietonale, racorduri la drumuri publice, împrejmuire teren, organizare de șantier, branșamente la utilități și rețele instalații, amplasare elemente publicitare, pilon, totem, bariere acces auto, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 139 din 30. 06. 2022:
Sc = 4740 mp; Sd = 4971 mp; Su = 4887, 88 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Piața Democrației nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1803·03·20234026Codilă Mirela- Rodica,

Împrejmuire teren cu nr. cadastral 60344:
Lîmprejmuire = 38, 60 m;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1903·03·20232563HERMAN ALEXANDRA MIHAELA și HERMAN FLAVIU LIVIU
CASĂ DE VACANȚĂ,  ANEXE GOSPODĂREȘTI(FOIȘOR GRĂTAR) ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv:  
    - casă : fundații continue și elevație din beton armat,  zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată și cadre mixt din beton armat și metal, planșeu peste parter din beton armat,  acoperiș mixt tip șarpantă din lemn cu învelitoare din panouri termoizolante(tip sandwich) și tip terasă necirculabilă,    
    - anexă : fundații continue,  elevație din beton armat, structura cadre din  lemn și acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din șindrilă bituminoasă.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi:   -  casă : streașină   + 3, 32(+ 2, 86) m     max.   + 5, 51 m,       atic  + 3, 83 m,  
              - anexă :  streașină   + 2, 43 m     max.   + 3, 21 m,   
Suprafețe:
    - casă     construită        225, 31 mp,
                 desfășurată      225, 31 mp,
                 utilă                175, 35 mp,
                 locuibilă           125, 28 mp,
          terasă acoperită          9, 08 mp
          terasă neacoperită     51, 43 mp.    
   - anexă   construită          12, 00 mp,
                 desfășurată       12, 00 mp,
                 utilă                 11, 91 mp,
 Parcare auto: 3 locuri,           
 Împrejmuire: -  la stradă retras de la limita de proprietate pe aliniamentul situat la 4, 50 m din axul drumului propus prin PUZ ”Valea Gepișului” și aprobat prin HCL Aușeu nr. 9/ 31. 01. 2005, pe limita de N și NE a proprietății realizat cu fundație, stâlpi din beton armat, soclul și stâlpii placați cu piatră și panouri din lemn L =  102, 18 ml,
                     -  retras la 6, 50 m față de limita de proprietate E realizat cu fundație din beton, stâlpi metalici și panouri din lemn L =  81, 00 ml.   
 cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.        

NOTĂ:   - începerea execuției lucrărilor de construire în termenul de valabilitate al autorizației de construire este permisă cu condiția aprobării prin Hotărâre a Consiliului Local Aușeu a acceptării  transferării din terenul cu nr. cad 50924 Aușeu la domeniul public al comunei Aușeu cu destinația drum public a suprafeței necesare realizării profilului transversal de 9 m pe toată lungime limitei de proprietate dinspre nr cad 53172 Aușeu,  

            - pentru asigurarea utilităților apă - canal se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă de vacanță, anexe gospodărești(foișor grătar) și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna AUŞEU satul GROŞI - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2007·03·20234190Nasie Dănuț și Nasie Cornelia, Modificare casă existentă corp C1 (demolare parțială și extindere) și demolare anexă corp C2:
Sc = 86, 49 mp; Sd = 86, 49 mp; Su =  67, 27 mp; Sl = 37, 35 mp;
constr. : Comuna Olcea satul Călacea Strada - nr. 204A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2113·03·20233938BOLOCA ELVIRA
LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ,  ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ(FOIȘOR) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN 
constr. : Comuna PALEU satul UILEACU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2213·03·20234054HODOROG TRAIAN MARIAN
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Piersicilor nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2314·03·20233188Gahr Berrry SRL prin Balmoș Răzvan,

Desființare corp C2 si C3 și construire casă de locuit, anexă și împrejmuire teren:
Desființare
corp C2: Sc = 41 mp; Sd = 41 mp; Su =  32, 36 mp;
corp C3: Sc = 117 mp; Sd = 117 mp; Su =  100, 74 mp;
Construire
Casă: Sc = 131 mp; Sd = 395 mp; Su =  267 mp; Sl = 90, 44 mp;
Anexă: Sc = 31, 7 mp; Sd = 31, 7 mp; Su =  25 mp;

constr. : Comuna Aușeu satul Codrișoru Strada - nr. 21 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2416·03·20235564MUNICIPIUL SALONTA reprez. prin TOROK LASZLO - PRIMARCONSTRUIRE CENTRU SPORTIV SI DE RECREERE
Sc totala - 8. 282, 00 mp
Sd totala - 12. 062, 24 mp
Su totala - 6. 315, 67 mp
Obiectivul este compus din urmatoarele: cladire principala C1a cu regim de inaltime D+ P, Sc - 4. 215, 21 mp, Sd - 7. 900, 72 mp, Su - 6. 127, 85 mp, suprafata terasa 238, 38 mp
                                                          cladire depozit deseuri C1b cu regim de inaltime P, Sc -  124, 13 mp, Sd -  124, 13 mp, Su -  103, 70 mp
                                                          cladire alimentatie publica C2 cu regim de inaltime P, Sc - 107, 31mp, Sd -  107, 31 mp, Su -  84. 12 mp, suprafata terasa neacoperita - 270, 00 mp
                                                          spatii tehnice bazine cu regim de inaltime D, Sc -  426, 65 mp, Sd -  426, 65 mp
                                                          bazine exterioare - 6 buc. - BE1, BE2, BE3, BE4, BE5, BE6 - Sc -  3. 225, 05 mp, Sd -  3. 225, 05 mp
                                                          tur de topogane Sc -  15, 20 mp, Sd -  109, 93 mp
constr. : Municipiul SALONTA SPORTULUI nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2521·03·20235672NANO THERM SRL reprez. prin KOTELES KAROLEXTINDERE RETEA DE APA CU 2 (DOUA) BRANSAMENTE DE APA
Extindere retea de distributie apa potabila din PEID PE 100 - PN10, SDR 17, PN10 cu Dn 110 mm, L = 56, 00 m
Bransamente din PEID cu Dn 25 mm, L = 2, 00 m -  2 buc.
Hidrant de incendiu subteran cu Dn 80 mm - 1 buc.
Camin contorizare stradal 1200 mm x 1200 mm x 1200 mm din beton, cu capac carosabil - 1 buc.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU LUNII nr. 609, 611 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2624·03·20235944DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA - SUC. ORADEA reprez. prin VERES IONUTEXTINDERE RETEA ELECTRICA COMUNA PALEU, LOC. PALEU, STR. PESCARILOR, JUD. BIHOR
Post de transformare PTAb, montat pe domeniu privat - 1buc. - 630kVA, 2, 27 m x 1, 93 m
Firide de distributie - 2 buc.
Cabluri electrice subterane de tip ACYAbY 3x150+ 70 mmp - 2 buc. , L= 480 ml,
Cablu electric aerian de JT, TYIR 3x70+ 70+ 25 mmp, L= 520 ml
Stalpi electrici - 13 buc. (5 buc. SE11 si 8 buc. SE4)
 
constr. : Comuna PALEU satul PALEU PESCARILOR bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2724·03·20236080GAVRUTA GINA LAURASCHIMBARE DESTINATIE DIN ANEXA GOSPODAREASCA P IN LOCUINTA P, CONSTRUIRE ACOPERIS PESTE ACCES EXISTENT, INCHIDERE TERASA EXISTENTA, CREARE ACCES POD SI LUMINATOARE SI EXTINDERE CU CAMERA TEHNICA SI SPATIU DEPOZITARE
Sc - 33, 00 mp
Sd - 33, 00 mp
Su - 32, 45 mp
 
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - nr. 85 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2824·03·202311407Popovici Gavril- Cătălin,

Desființare construcție C2 și construire locuință unifamilială P:
Desființare
- construcție C2: Sc = 127 mp; Sd = 127 mp;
Construire
- locuință unifamilială P: Sc = 157, 15 mp; Sd = 157, 15 mp; Su =  126, 4 mp; Sl = 85, 25 mp;

constr. : Comuna Sârbi satul Burzuc Strada - nr. 135- 136 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2924·03·20232984Danșe Cristian- Ioan,

Construire casă familială și împrejmuire teren:
Sc = 105, 20 mp; Sd = 179, 86 mp; Su =  140 mp; Sl = 56, 98 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3028·03·20233336Rad Otinel,

Construire casă bifamilială P+ E și împrejmuire teren;
Sc = 144, 7 mp; Sd = 294, 6 mp; Su = 231, 6 mp; Sl = 110, 4 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Pescarilor nr. 7 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3129·03·20234082Alexuțan Bogdan- Florin,

Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren:
Sc = 233, 1 mp; Sd = 235, 7 mp; Su = 196, 57 mp; Sl = 80, 62 mp; 

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Căprioarei nr. 10G bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3229·03·20236432CONSILIUL JUDETEAN BIHOR reprez. prin ILIE GAVRIL BOLOJAN - PRESEDINTE, BENEFICIAR ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU INFRASTRUCTURA METROPOLITANAINEL RUTIER METROPOLITAN ORADEA
Ltotala - 17. 017 m
Poduri - 2 buc
Viaducte - 2 buc.
constr. : Municipiul ORADEA 17. 017 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3329·03·20236191SC SALGAZ SA - reprez. prin COTRAU SILVIAEXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA, SALONTA - str. NICOLAUS OLAHUS
L conducta PE100, SDR11 Dn 63 mm - 175 m
constr. : Municipiul SALONTA NICOLAUS OLAHUS bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3430·03·202316382Cotuț Claudiu- Valentin,

Construire casă familială, garaj auto și împrejmuire teren:
- casă: Sc = 137 mp; Sd = 238 mp; Su =  173, 15 mp; Sl = 73, 18 mp;
- garaj auto: Sc = 57 mp; Sd =  57 mp; Su =  42 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Ion Ilariu nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3530·03·202329409Șandor Florin și Șandor Claudia- Ana,

Construire casă:
Sc = 96, 4 mp; Sd = 96, 4 mp; Su = 79, 39 mp; Sl = 46, 32 mp;

constr. : Comuna Cefa satul Inand Strada DJ797 nr. 62 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3631·03·20234193MOLNAR LEVENTE LUDOVIC
CASĂ DE LOCUIT (continuare lucrări) 
constr. : Comuna PALEU - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3703·04·20235891POP ROMAN
CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații tip radier general din beton armat, suprastructura mixtă: container metalic prefabricat și zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă zincată.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 69( + 3, 72) m      max.   + 4, 42 m,
Suprafețe: construită        86, 37 mp,
                desfășurată     86, 37 mp,
                utilă               55, 40 mp,
                locuibilă          26, 98 mp,
      terasă acoperită          15, 52mp.
Parcare auto                       1 loc.
Împrejmuire la stradă din panouri din lemn cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat, L =  18. 82 m și perimetral cu fundație din beton,  plasă de sârmă și stâlpi din metal zincat L = 66, 66 m.    
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Vioarei nr. 3, c. f. . : , nr. : , topo:
3803·04·20235920DOMIMAT IMOBILIARE SRL
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3903·04·20236461Diniș Sebastian- Viorel,

Construire locuință familială parter:
Sc = 200, 3 mp; Sd = 200, 3 mp; Su =  164, 72 mp; Sl = 73 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Alexandru Vlahuță nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4007·04·20236120ARMANU RĂZVAN TUDOR
CONSTRUIRE, MODIFICARE, REABILITARE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din zidărie de cărămidă arsă plină,  structura din zidărie din cărămidă arsă plină,  planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn,  învelitoare din țiglă metalică.
Regim de înălțime : Sp(subsol parțial)+ P(parter).
Înălțimi:   la strașină  + 3, 11 m    coamă   + 5, 52 m,
Suprafețe: construită         187, 00 mp,
                desfășurată       314, 00 mp,
                utilă                 137, 79 mp,
                locuibilă             98, 54 mp,
Împrejmuire: - la stradă din panouri din lemn cu fundație din beton, soclu din beton armat și stâlpi din cărămidă  L = 36, 58 m.  
                   - perimetral din panouri de plasă de sârmă bordurată și stâlpi prefabricați din metal cu fundație din beton   L = 144, 68 m.  
Parcare auto pe lot:      2 loc.
  cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.   

NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Construire, modificare, reabilitare Casă de locuit și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul UILEACU DE MUNTE - nr. 208 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4111·04·20235921DOMIMAT IMOBILIARE SRL
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4212·04·20235911TODERAȘ FLORIAN CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PARȚIAL (LA FRONT STRADAL)
- lungimea totală a împrejmuirii este de 46, 93 ml
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4312·04·20236601Junc Viorel- Florin,

Demolare casă de locuit:
Sc = 102 mp; Sd = 102 mp; Su = 59, 65 mp; Sl = 34, 86 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Iancu de Hunedoara nr. 37 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4418·04·20237514DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S. A. - Sucursala Oradea- Injecție de putere și modernizare rețea J. T . în loc. MUNTENI, jud. Bihor ( înlocuirea conductoarelor de Fu- Al neizolate cu conductoare de OL- AL izolate de tip torsadat de tip TYIR 70 Ol- Al+ 3x70+ 25mmp, Ltotal= 12955ml la PTA 1 Munteni și Ltotal= 3395ml la PTA Sturzești )constr. : Comuna BULZ satul MUNTENI - , c. f. . : , nr. : , topo:
4518·04·20237059Buran Mihai- Lucian și Buran Daniela- Alina,

Amplasare container drive- in alimentație pubică:
Sc = 18, 17 mp; Sd = 18, 17 mp; Su = 17, 09 mp;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. 87A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4618·04·202316932Codre Bogdan- Alexandru și Codre Camelia- Loredana, Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren:
Sc = 162, 6 mp; Sd = 162, 6 mp; Su = 121, 7 mp; Sl = 54, 72 mp;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Piersicilor nr. 177 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4719·04·202325855Selegean Radu- Claudiu și Selegean Mariana- Alina,

Intrare în legalitate locuință unifamilială și împrejmuire:
Sc = 110, 33 mp; Sd = 235, 43 mp; Su = 182, 34 mp; Sl = 104, 16 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Fazanilor nr. 4A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4820·04·20237862SC INTERDRINKS ROMANIA SRL reprez. prin HERCUT CAMELIA MIHAELADESFIINTARE CORP C9 SI CORP C10
Sc corp C9 - 78 mp, Sd corp C9 - 78 mp - REZERVOR
Sc corp C10 - 75 mp, Sd corp C10 - 75 mp - REZERVOR
Sc totala - 153 mp, Sd totala - 153 mp
constr. : Comuna PALEU satul PALEU ARDEALULUI bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4920·04·20236691Ivan Monica- Mirela,

Extindere casă existentă și împrejmuire teren:
Sc = 225, 84 mp; Sd = 445, 68 mp; Su = 301, 31 mp; Sl = 195, 76mp;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Sus Strada - nr. 286 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5024·04·20235759GLIȚĂ VERONICAPROIECT MODIFICATOR LA AC 164 din 14. 08. 2020
Sc- 172, 74 mp , Su- 97, 16 mp, Sd- 172, 74 mp
constr. : Comuna AUȘEU satul LUNCȘOARA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5124·04·20234987Distribuție Energie Electrică România S. A. – Sucursala Oradea prin Boja Ionel,

Extindere rețea electrică comuna Paleu, localitatea Paleu, str. Ardealului, județul Bihor;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5226·04·20237784COMUNA BALC reprez. prin SABAU SORIN IONUTREABILITAREA SI EFICIENTIZAREA CAMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ALMASU MARE, COMUNA BALC, JUDETUL BIHOR
Sc - 302, 00 mp
Sd - 302, 00 mp
Su - 250, 42 mp
 
constr. : Comuna BALC satul ALMAŞU MARE - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5305·05·20236528SZŐKE SEBASTIAN OLIVER
 ÎMPREJMUIRE TEREN
Împrejmuire cu fundație din beton simplu, soclu din beton armat, stâlpi și panouri prefabricate din beton armat, L =  40. 24 m.    


 
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. 121 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5405·05·20236947NEGREA DANIEL SERGIU
CASĂ DE LOCUIT C1  Sistem constructiv: fundații continue din beton,  pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :  P,
Înălțimi:  casă streașină         + 2, 64 m       max.   + 5, 45 m,
Suprafețe:   construită/ desfășurată      87, 00 mp,
                 utilă                               66, 21 mp,
                 locuibilă                         32, 80 mp,    
Anul construirii : 1994
constr. : Comuna BULZ satul MUNTENI - nr. 124 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5505·05·20237247ȘCHIOP FLORIN
MAGAZIN UTILAJE ȘI MAȘINI AGRICOLE(SPAȚII COMERCIALE ȘI DEPOZITARE) Sistem constructiv: fundații izolate și grinzi de fundare din beton armat, suprastructura cadre din metal, perți perimetrali din panouri metalice tip sandwich, planșeu peste spațiu comercial din gips carton, acoperiș din panouri metalice tip sandwich cu panouri fotovoltaice,
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 3, 00(+ 4, 50) m    atic( max. )  + 6, 00 m,
Suprafețe: construită          156, 50 mp,
                desfășurată       156, 50 mp,
                utilă                  146, 03 mp,                 
   parcare auto                       9   loc,

cu respectarea tuturor condițiilor din avizele, acordurile și autorizațiile anterior obținute.  
constr. : Comuna TARCEA satul TARCEA - nr. 174A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5605·05·20238875 ȚIPLEA DUMITRU- construire casă de rugăciune ” AMBASADA CERULUI ” cu regim de înălțime D+ P+ M având Sc= 247, 0mp, Sdesf= 535, 35mp,   Sutilă= 413, 35mp și cu acces auto din drumul pietruit Marian cu nr. cadastral 58938constr. : Comuna BOROD satul CORNIŢEL - nr. 225, c. f. . : , nr. : , topo:
5705·05·20239059Csiki Tibi- Zoltan,

Construire casă și anexă:
• Casă: Sc = 119, 24 mp; Sd = 119, 24 mp; Su = 93, 12 mp; Sl = 49, 17 mp;
• Anexă: Sc = 63, 72 mp; Sd = 63, 72 mp; Su = 55 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 163 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5809·05·20238104Codoban Alin- Doru, Construire anexă:
Sc = 38 mp; Sd = 38 mp; Su = 31 mp;
 
 
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 143 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5910·05·20235308Pascar Florin- Vlad,

Demolare C3 și construire locuință familiala P+ E:
• C3: Sc = 18 mp; Sd = 18 mp; Su = 13, 08 mp;
• Locuință: Sc = 122, 41 mp; Sd = 220, 45 mp; Su = 144, 43 mp; Sl = 78, 87 mp;

constr. : Comuna Borod satul Borozel Strada - nr. 250 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6011·05·20239903Rácz Zoltán,

Constuire locuință, anexă și împrejmuire teren:
• Locuință: Sc = 136 mp; Sd = 136 mp; Su = 98, 2 mp; Sl = 28, 38 mp;
• Anexă: Sc = 20 mp; Sd = 20 mp; Su = 15, 74 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. 1/ D bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6112·05·20238407Municipiul Salonta prin primar Török László,

Modernizare 10 străzi structură rutieră și evacuare ape pluviale în municipiul Salonta; 

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6212·05·202310293SC INTERDRINKS ROMANIA SRL reprez. prin HERCUT CAMELIA MIHAELACONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, HALA DEPOZITARE, AMPLASARE CORT SI REZERVOARE SUPRATERANE
HALA PRODUCTIE P - Sc = 384, 00 mp, Sd = 384, 00 mp, Su = 375, 00 mp,
HALA DEPOZITARE P - Sc = 526, 50 mp, Sd = 526, 50 mp, Su = 515, 50 mp,
CORT P - Sc = 200, 00 mp, Sd = 200, 00 mp, Su = 198, 00 mp,
REZERVOR SUPRATERAN - Sc = 128, 00 mp, Sd = 128, 00 mp, Su = 120, 00 mp - 1 buc. ,
REZERVOR SUPRATERAN - Sc = 61, 50 mp, Sd =  61, 50 mp, Su = 56, 50 mp - 1 buc.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU ARDEALULUI nr. 1A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6315·05·20236971BARA ROBERT
CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6415·05·20239434CRISTEA MARIAN- FLORIN
CASĂ(Intrare în legalitate) Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat,  pereți din zidărie din cărămidă tip G. V. confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă.
Regim de înălțime : P,
Înălțimi: atic   + 3, 65        max.   + 3, 65 m,
Suprafețe: construită        179, 01 mp,
               desfășurată      179, 01 mp,
                utilă               140, 49 mp,
                locuibilă           86, 60 mp,
    acces acoperit                6, 88 mp,
    terase neacoperite        35, 00 mp.
Parcare auto:      1 loc.
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă(intrare în legalitate)” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Trandafirilor nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6515·05·20237255Municipiul Salonta prin primar Török László,

Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate obținute în perimetrul geotermal Salonta - în conformitate cu Legea nr. 50 din 1991 republicată, art. 7, alin (164), urmând ca până la încheierea executării lucrărilor să se obțină avizul de amplasament favorabil cu rețelele de alimentare cu energie electrică

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6616·05·20239285Comuna Cefa prin primar Bărnău Dumitru- Alin,

Modernizare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cefa, județul Bihor - continuare lucrări autorizate cu AC nr. 12 din 12. 01. 2021 - în conformitate cu Legea nr. 50 din 1991 republicată, art. 7, alin (164), urmând ca până la finalizarea executării lucrărilor de construcții să se obțină: • autorizație M. T. (Ministerul transporturilor) pentru executarea de lucrări în zona de siguranță și/ sau protecție a liniei CF nr. 328 Arad- Oradea; • autorizație de execuție C. F. R. pentru executarea de lucrări în zona de siguranță și/ sau protecție a liniei CF nr. 328 Arad- Oradea

constr. : Comuna Cefa satul Cefa și Inand Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6718·05·20235837RAD CARMEN și RAD ADRIAN IOAN
CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat, structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată,  planșee din beton armat, acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă,
Regim de înălțime:  P(parter)+ 2E(etaje).
Înălțimi: atic   + 9, 61 m          max.   + 9, 61 m.
Suprafețe:        construită                 197, 38 mp,
                      desfășurată              620, 06 mp,
                      utilă                        482, 01 mp,   
Unitîți locative: : 5 aprtamente
Parcare auto     6 loc
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.
                 
NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Construire locuințe colective” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6819·05·20234505SOCAR PETROLEUM SA
”MODERNIZARE STAȚIE DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI(DJ 795 KM 0+ 875 - km 0+ 923)  JUDEȚUL BIHOR”
Descriere lucrări : compartimentări cu pereți gips carton, reparații interioare/ exterioare, refacere instalații electrice, montare tavan fals, închideri goluri, înlocuire tâmplărie, semnalistică cabină, copertină și totem, înlocuire pompe cu pompe noi.
Suprafețe : existent  C1     - construită       79, 00 mp,
                                       -   utilă              61, 10 mp,
       : existent copertină    - construită     137, 14  mp,
                                       - desfășurată   216, 40 mp,  
                : propusă C1     - construită       79, 00 mp,
                                       -   utilă              63, 60 mp,
       : propusă copertină    - construită      137, 14  mp.
constr. : Municipiul SALONTA Tincii nr. DJ 795 KM 0+ 875 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6925·05·20232935GELNIC MARIA CORINA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7025·05·20237958HANIȘ FLORIN și HANIȘ LAVINIA DORINA
CASĂ FAMILIALĂ(GARAJ INCLUS) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton și centură soclu din beton armat,  pereți din beton armat la subsol și zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste subsol și parter din beton armat, acoperiș tip terasă.
Regim de înălțime : Sp(subsol parțial) + P(parter) + 1E(etaj),
Înălțimi: streașină   + 3, 53/ + 6, 45   max.   + 6, 45 m,
Suprafețe: construită        167, 83 mp,
                desfășurată     315, 72 mp,
                utilă               216, 74 mp,
                locuibilă         104, 67 mp,
                terase(circulabilă/ necirculabilă)       50, 00 mp.
Împrejmuire la stradă din panouri cu ramă din metal și lamele lemn cu fundație și soclu din beton și stâlpi din beton armat L =  28, 90 m și perimetral lateral dreapta/ stânga din plasă de sârmă, fundație din beton și stâlpi metalici  L = 69, 41 m.               
Garaj inclus :   1 loc.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Livezilor nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7125·05·20239278COMUNA CEFA prin Bărnău Dumitru Alin primar
REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE(termic) COMPLEX SPORTIV(corp C1 și corp C2)  
constr. : Comuna CEFA satul INAND - nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7226·05·202311812Municipiul Salonta prin primar Török László,

Proiect tip - Construire și dotare creșă mică, municipiul Salonta, județul Bihor:
Sc = 1244, 68 mp; Sd = 1244, 68 mp; Su = 1056, 31 mp

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7326·05·20238346Zaha Emil,

Desființare construcții corp C2 și corp C3:
Corp C2: Sc = 28 mp; Sd = 56 mp;
Corp C3: Sc = 56 mp; Sd = 56 mp;

constr. : Comuna Șoimi satul Șoimi Strada - nr. 187 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7426·05·20239266Suiugan Bogdan- Andrei,

Împrejmuire teren: L = 29, 41 m;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7526·05·20239163Bálint Zoltán și Bálint Petra,

Construire casă de locuit și anexă gospodărească:
Casă de locuit: Sc = 155 mp; Sd = 155 mp; Su = 118, 41 mp; Sl = 79, 19 mp;
Anexă gospodărească: Sc =  60 mp; Sd =  60 mp; Su = 58, 11 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada William Shakespeare bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7631·05·202311485Covaciu Florian,

Construire casă familială parter și împrejmuire teren - intrare în legalitate conform PV nr. 222 din 17. 02. 2022, stadiu fizic la roșu:
Casă familială: Sc = 150, 05 mp; Sd = 150, 05 mp; Su= 122, 19 mp; Sl = 66, 23 mp;
Împrejmuire la stradă: L = 24, 29 m; H = 2, 05 m;

constr. : Comuna Olcea satul Olcea Strada - nr. 181 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7731·05·20236660POLYÁNKI CSABA JÁNOS
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ(CASĂ),  ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ(MAGAZIE și PARCARE AUTO ACOPERITĂ) ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv:  
    - casă(locuință) : fundații continue, elevație din beton armat,  zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat,  acoperiș tip terasă necirculabilă și învelitoare membrană FP/ TPO,    
    - anexă(magazie) : fundații continue,  elevație din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip terasă necirculabilă și învelitoare membrană FP/ TPO 
    - anexă(parcare auto acoperită) : fundații continue și izolate din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată și cadru din beton, acoperiș fără învelitoare din grinzi din lemn,
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi:   -  casă(locuință) :     max.   + 4, 75 m,       atic  + 2, 90(+ 3, 90, + 4, 75) m,  
              - anexă :  streașină   + 3, 20 m     max.   + 3, 20 m,   
Suprafețe:   -  casă(locuință)    construită/ desfășurată        187, 00 mp,
                                            utilă                                 135, 00 mp,
                                            locuibilă                             36, 00 mp,
                 -  anexă(magazie) construită/ desfășurată         32, 00 mp,
                                            utilă                                  23, 00 mp,
                 - anexă(parcare)   construită/ desfășurată         37, 00 mp,
                    2 locuri             utilă                                  34, 00 mp,                                
          terasă acoperită utilă             28, 71 mp,
          acces acoperit                        7, 81 mp,           
Împrejmuire: -  la stradă retras de la limita de proprietate pe aliniamentul aprobat prin HCL Salonta(mai jos menționat) realizat cu fundație,  soclu și panouri din beton armat tencuit și panouri din metal  L =  13, 08 ml,
                    - perimetral realizat cu fundație din beton,  soclu din beton armat, panouri de gard bordurat și stâlpi prefabricae din metal zincate  L = 207, 16 ml,                     
 cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.        

NOTĂ:   - începerea execuției lucrărilor de construire în termenul de valabilitate al autorizației de construire este permisă cu condiția aprobării prin Hotărâre a Consiliului Local Salonta a traseului drumului public cu profilul transversal de 12 m și acceptării transferării la domeniul public al municipiului Salonta cu destinația drum public suprafeței necesare realizării profilului transversal pe toată lungimea limitei de proprietate a nr cad 114518 Salonta,   
            - pentru asigurarea utilităților  din rețeaua publică se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Locuință familială(casă), anexe gospodărești(magazie și parcare auto acoperită) și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Municipiul SALONTA Strada Via Csutakos nr. 27 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7831·05·20239159OPREA ANNAMARIA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat,  suprastructura (ziduri din panouri prefabricae,  planșeu peste parter și mansardă, acoperiș tip șarpantă din ferme și acoperiș tip terasă necirculabilă) din din profile metalice tip Mexi cu învelitoare din tablă profilată.
Regim de înălțime :   P(parter) + M(mansardă),
Înălțimi: streașină   + 5, 005m,       atic + 2, 365(3, 365) m,    max.   + 8, 125 m,
Suprafețe: construită       180, 00 mp,
                desfășurată    289, 00 mp,
                utilă              220, 90 mp,
                locuibilă          84, 12 mp,
   terasă acoperită           30, 555 mp,
   terasă necirculabilă       71, 94 mp,
   acces acoperit               4, 10  mp.    
   garaj inclus     2 loc.            
   parcare          2 loc.  

cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

Împrejmuire la stradă din panouri din metal cu fundație din beton, soclu și stâlpi din beton armat  L =  17. 10 m și perimetral cu fundație din beton, soclu din beton armat și panouri bordurate, stâlpi prefabricate din metal zincat  L=  129, 07 m.

NOTĂ: Pentru realizarea accesului și racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Locuință unifamilială și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7931·05·202311502COMUNA BALC reprez. prin SABAU SORIN IONUT - PRIMARREABILITAREA SI EFICIENTIZAREA CAMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ALMASU MIC, COMUNA BALC, JUDETUL BIHOR
Sc - 353 mp, Sd - 353 mp, Su - 289, 73 mp
constr. : Comuna BALC satul ALMAŞU MIC - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8007·06·202311216PAROHIA REFORMATĂ ALBIȘ reprezentant Szatmari Elemer REPARAȚII LOCALE TENCUIELI, ZUGRĂVELI, ÎNVELITORI ȘI ÎNLOCUIRE BURLANE ȘI JGHEABURI LA BISERICA REFORMATĂ  ALBIȘconstr. : Comuna BUDUSLĂU satul ALBIȘ - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8109·06·202310455Comuna Paleu prin Somogyi Ludovic,

Extindere iluminat public în localitatea Săldăbagiu de Munte, DJ 797I;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8214·06·20236973Iancu Remus- Iosif,

Construire casă familială și împrejmuire teren:
Sc = 138, 5 mp; Sd = 138, 5 mp; Su =  111 mp; Sl = 79, 2 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8315·06·20239484Galea Irina- Mariana,

Construire casă:
Sc = 165, 4 mp; Sd = 165, 4 mp; Su= 117 mp; Sl = 58, 7 mp;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. 37 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8415·06·202311137Berce Andrea- Diana,

Construire locuință P;
Sc = 167, 6 mp; Sd = 167, 6 mp; Su = 114, 41 mp; Sl = 84, 6 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Gheorghe Doja nr. 47/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8515·06·20239637Bozsanyi Sara- Estera,

Construire casă familială conform aviz de oportunitate nr. 121 din 18. 11. 2022:
Sc = 107 mp; Sd =  107 mp; Su =  80, 63 mp; Sl = 51, 34 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8615·06·202311863CRIȘAN FLORIN VIOREL
CASĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv:  fundații continue cu centură soclu din beton armat,  zidărie din blocuri ceramice confinată, planșeu peste parter din beton armat,  acoperiș tip terasă necirculabilă și învelitoare bitum modificat APP armat cu poliester,  
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi:    max.   + 4, 75 m,       atic  + 3, 05 m(+ 3, 75 m, +  4, 05) m,                 
Suprafețe:    construită/ desfășurată        162, 92 mp,
                  utilă                                 102, 24 mp,
                  locuibilă                             78, 77 mp,                                              
          terase acoperite                         29, 15 mp,                
          parcare auto     1 loc
Împrejmuire:   perimetral realizat cu fundație din beton,  panouri de gard bordurat și stâlpi metalici zincați cu fundație din beton  L = 53, 00 m.                    
 cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.        

NOTĂ:   - pentru asigurarea utilităților  din rețeaua publică se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă unifamilială și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8715·06·20233717Cun Titus- Emanuel,

Construire casă de vacanță:
Sc = 382, 05 mp; Sd = 823, 07 mp; Su =  616, 11 mp; Sl = 154, 06 mp;

constr. : Comuna Bulz satul Munteni Strada - nr. 72 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8815·06·202311861CRIȘAN FLORIN VIOREL
CASĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv:  fundații continue cu centură soclu din beton armat,  zidărie din blocuri ceramice confinată, planșeu peste parter din beton armat,  acoperiș tip terasă necirculabilă și învelitoare bitum modificat APP armat cu poliester,  
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi:    max.   + 4, 75 m,       atic  + 3, 05 m(+ 3, 75 m, +  4, 05) m,                 
Suprafețe:    construită/ desfășurată        162, 92 mp,
                  utilă                                 102, 24 mp,
                  locuibilă                             78, 77 mp,                                              
          terase acoperite                         29, 15 mp,                
          parcare auto     1 loc
Împrejmuire:   perimetral realizat cu fundație din beton,  panouri de gard bordurat și stâlpi metalici zincați cu fundație din beton  L = 18, 50 m.                    
 cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.        

NOTĂ:   - pentru asigurarea utilităților  din rețeaua publică se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă unifamilială și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8915·06·202311862CRIȘAN FLORIN VIOREL
CASĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv:  fundații continue cu centură soclu din beton armat,  zidărie din blocuri ceramice confinată, planșeu peste parter din beton armat,  acoperiș tip terasă necirculabilă și învelitoare bitum modificat APP armat cu poliester,  
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi:    max.   + 4, 75 m,       atic  + 3, 05 m(+ 3, 75 m, +  4, 05) m,                 
Suprafețe:    construită/ desfășurată        162, 92 mp,
                  utilă                                 102, 24 mp,
                  locuibilă                             78, 77 mp,                                              
          terase acoperite                         29, 15 mp,                
          parcare auto     1 loc
Împrejmuire:   perimetral realizat cu fundație din beton,  panouri de gard bordurat și stâlpi metalici zincați cu fundație din beton  L = 20, 00 m.                    
 cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.        

NOTĂ:   - pentru asigurarea utilităților  din rețeaua publică se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă unifamilială și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9015·06·202310009Katona Árpád,

Construire anexă, împrejmuire și porți de acces:
Anexă: Sc = 62, 5 mp; Sd = 62, 5 mp; Su = 57, 51 mp;
Împrejmuire: L = 133, 24 m;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Dealul lui Dumnezeu nr. 30 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9115·06·202311451Petrus Ronald- László,

Construire casă, anexă, împrejmuire și porți de acces:
• Casă: Sc = 172, 3 mp; Sd = 172, 3 mp; Su = 135, 96 mp; Sl = 90, 83 mp;
• Anexă: Sc = 49, 41 mp; Sd = 49, 41 mp; Su = 40, 88 mp;
• Împrejmuire: L = 116 m;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9215·06·202310011Dolga Ionel- Claudiu,

Construire casă, împrejmuire și porți de acces:
• Casă: Sc = 61, 5 mp; Sd = 102, 75 mp; Su = 65, 56 mp; Sl = 50, 53 mp;
Împrejmuire: L = 150 m;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9316·06·20239441RAD CARMEN și RAD ADRIAN IOAN
CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat, structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată,  planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă,
Regim de înălțime:   P(parter).
Înălțimi:     atic     + 3, 90 m         max.     + 3, 90 m.
Suprafețe:       construită                171. 58 mp,
                     desfășurată              171. 58 mp,
                     utilă                        139. 16 mp,  
                     locuibilă                    89, 87 mp,
                     terasă neacoperită     33, 45 mp
Parcare auto    1 loc          
Împrejmuire -  la stradă din panouri din zidărie din blocuri prefabricate din beton și panouri metalice, fundație și stâlpi din beton armat  H = 2, 30 m,    L = 19, 22 m,
                   - perimetral retrasă față de limita cadastrală dr. , spate din blocuri prefabricate din beton, fundație și stâlpi din beton armat  H = 2, 30 m,    L =   53, 74 m.
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.
                 
NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9419·06·202312742Cristea Mihai- Georgian,

Construire gard perimetral:
L = 35, 2 m;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Bihorului nr. 51 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9521·06·202313746GHILE IOAN GHEORGHE
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ  Sistem constructiv: fundații continue, elevații și pereți la demisol din beton armat,  suprastructura din bușteni, planșeu peste demisol din beton armat și peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :  Dp(demisol parțial) +  P(parter) + M(mansardă),
Înălțimi: streașină   + 2, 53 m      coamă     + 5, 51(+ 6, 42) m     
Suprafețe: construită         92, 27 mp,
                desfășurată     198, 20 mp,
                utilă               138, 37 mp,
                locuibilă           90, 49 mp,
                balcon               3, 61 mp,
      acces acoperit            10, 19 mp,            
Parcare auto:   1 loc,
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua locală,
                 
NOTĂ:  Pentru asigurarea utilităților tehnico- edilitare prin racordare la rețeaua publică locală se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Locuință familială ” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9621·06·202310236S. C. FERMA VINICOLA FRANCIACORTA S. R. L.
ADĂPOST BOVINE ÎN LOCALITATEA ȘUMUGIU JUD. BIHOR
(continuarea lucrărilor autorizate cu A. C. nr. 149 din 16. 05. 2018)   
constr. : Comuna HIDIȘELU DE SUS satul ȘUMUGIU 52028 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9721·06·202310281Beschiu Mircea- Dumitru și Beschiu Raluca- Florentina,

Construire casă de locuit:
Sc = 180 mp; Sd = 305 mp; Su = 198, 31 mp; Sl = 81, 89 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Aradului nr. 80 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9826·06·202313110COMUNA ȘOIMI prin VAIDA IOAN, primar- modernizare strada Carierei din drumul comunal DC 209 - Pod Valea Carierei, comuna Șoimi, județul Bihorconstr. : Comuna ŞOIMI satul URVIŞ DE BEIUŞ - , c. f. . : , nr. : , topo:
9926·06·202311353Micloș Adrian- Ioan,

Construire casă de locuit unifamilială în regim Dp+ P, împrejmuire teren, porți de acces la frontul din str. Gheorghe Doja:
Sc = 160, 63 mp; Sd = 229, 38 mp; Su = 172, 19 mp; Sl = 75, 08 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Gheorghe Doja nr. 98 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10027·06·202310002CZÉGÉ ZSOLT și CZÉGÉ BIANKA ADRIENNE
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Gospodarilor nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10127·06·202313554ERDEI STEFAN EMERIC
CASĂ(LOCUINȚĂ)
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10227·06·202310204BURCĂ ALEX CEZAR
CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv:  fundații continue din beton armat,  suprastructura mixtă din stâlpi și grinzi din beton armat și zidărie din BCA confinată, planșeu peste parter din beton armat,  acoperiș tip terasă necirculabilă și învelitoare bituminoasă din PVC(EPDM),  
Regim de înălțime :   P(parter) + 1E(etaj),
Înălțimi:       atic  + 3, 28 m(+ 3, 41 m, +  6, 51 m),       max. + 6, 51 m             
Suprafețe:    construită            171, 00 mp,
                  desfășurată         271, 00 mp,         
                  utilă                   169, 88 mp,
                  locuibilă               89, 22 mp,                                              
          terase acoperite            54. 59 mp,  
          balcoane                      29. 41 mp,                
          garaj auto inclus  1 loc  23. 96 mp.
Împrejmuire:   perimetral realizat cu fundație din beton,  plasă de sârmă(panouri de gard bordurat) și stâlpi metalici L = 124, 55 m.                    
 cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.        

NOTĂ:   - pentru asigurarea utilităților  din rețeaua publică se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10328·06·202310296BAJNOK TIBOR
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE - CONTINUARE DE LUCRĂRI Sistem constructiv: fundații continue și izolate din beton armat,  suprastructura din panouri din lemn,  planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :  P(parter),
Înălțimi: streașină   + 3, 18(+ 3, 28 ; +  3, 46) m       coamă + 6, 41 m,       max.   + 6, 41 m,
Suprafețe locuință:  
                construită             216, 00 mp,
                desfășurată           216, 00 mp,
                utilă                     163, 00 mp,
                locuibilă                 70, 00 mp,
                acces acoperit          4, 54 mp,
     terase acoperite                 15, 45 mp,   
     terase neacoperite              33, 67 mp,              
     garaj inclus 2 locuri            38, 03 mp.
Parcare pe lot :   1 loc.
Împrejmuire -  la stradă acces principal din panouri de gard bordurat și stâlpi din metal cu fundație și soclu din beton L =  9, 84 m și din plasă de sârmă și stâlpi metalici cu fundație din beton L = 65, 15 m.  
   cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

NOTĂ : pentru lucrările privind asigurarea utilităților publice se va solicita și obține anterior recepției la terminarea lucrărilor ”Construire casă” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Castanilor nr. 9 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10428·06·202310083KOVÁCS VIORICA
CASĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue din beton armat,  pereți din zidărie din cărămidă ceramică cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter și etaj din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică profilată.
Regim de înălțime :  P(parter) + 1Ep(etaj parțial),
Înălțimi: streașină   + 3, 25 m   coamă   + 4, 56(+ 5, 04 ; + 7, 47 ; + 7, 93 ; + 8, 07) m     max.   + 8, 58 m,
Suprafețe:   construită             228, 27 mp,
                 desfășurată           382, 19 mp,
                 utilă                     274, 36 mp,
                 locuibilă               124, 68 mp,                 
     terase acoperite                  21, 61 mp,
     terase neacoperite               45, 60 mp,   
     balcoane                            11, 57 mp.                
     garaj inclus 2 loc.                 36, 00 mp.
Împrejmuire -  la stradă din panouri metalice, fundație, soclu și stâlpi din beton armat   L = 28, 09 m,
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

NOTĂ:   - pentru asigurarea utilităților din rețeaua publică se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă unifamilială și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna TARCEA satul ADONI - nr. 32 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10528·06·202311497Pogan Ionel- Adrian și Pogan Mariana, Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren:
Sc = 97, 13 mp; Sd = 194, 26 mp; Su = 141, 25 mp; Sl = 108, 57 mp;
L împrejmuire = 123, 4 m;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 99/ C bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10629·06·202313784CONSILIUL JUDETEAN BIHOR reprez. prin ILIE GAVRIL BOLOJAN - PRESEDINTEELABORARE DTAC + PT, CRESTEREA ACCESIBILITATII PE DRUMURILE JUDETENE IN ZONA METROPOLITANA ORADEA - LOT 3

Conform Legii 50/ 1991, alin. (164) art. 7 - Pentru lucrările la infrastructura de transport şi/ sau tehnico- edilitară de interes public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a proiectului P. A. C. / P. A. D. , urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic.
constr. : Comuna PALEU, BIHARIA satul PALEU, BIHARIA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10729·06·202311495COTICI ALEXANDRU și COTICI MARIA DELIA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue și centură soclu din beton armat,  pereți din zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip terasă necirculabilă și învelitoare din membrane bituminoase,  
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi:     atic   + 3, 65(+ 4, 15)  m       max.   + 4, 15 m
Suprafețe: construită        240, 30 mp,
                desfășurată     240, 30 mp,
                utilă               149, 75 mp,
                locuibilă           80, 05 mp,            
           terase acoperite     52, 60 mp.           
Parcare pe lot :   1 loc.
Împrejmuire -  la stradă din panouri din metal cu fundație, stâlpi din beton armat și soclu din zidărie tencuiți  L =  21, 81 m și din plasă de sârmă și stâlpi metalici cu fundație și soclu din beton pe celelalte laturi ale proprietății  L = 92, 75 m.  
   cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.  

NOTĂ : pentru lucrările privind asigurarea utilităților publice se va solicita și obține anterior recepției la terminarea lucrărilor ”Construire locuință unifamilială” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10829·06·202311496BÂRLĂU SERGIU ALEXANDRU și BÂRLĂU PAULA MARINA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue și centură soclu din beton armat,  pereți din zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip terasă necirculabilă și învelitoare din membrane bituminoase,  
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi:     atic   + 3, 65(+ 4, 15)  m       max.   + 4, 15 m
Suprafețe: construită        228, 30 mp,
                desfășurată     228, 30 mp,
                utilă               159, 73 mp,
                locuibilă           84, 25 mp,            
        terase acoperite        26, 30 mp,
        terase neacoperite    12, 70 mp.           
Parcare pe lot :   2 loc.
Împrejmuire -  la stradă din panouri din metal cu fundație, stâlpi din beton armat și soclu din zidărie tencuiți  L =  17, 74 m și din plasă de sârmă și stâlpi metalici cu fundație și soclu din beton pe celelalte laturi ale proprietății  L = 58, 46 m.  
   cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.  

NOTĂ : pentru lucrările privind asigurarea utilităților publice se va solicita și obține anterior recepției la terminarea lucrărilor ”Construire locuință unifamilială” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10930·06·202313087ILUȚA DAN MARCEL
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue cu centuri din beton armat la partea inferioară,  zidărie din blocuri ceramice cu goluri tip GVP confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă ceramică profilată.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi:  atic   + 2, 78 m       max.   + 4, 60 m,
Suprafețe: construită        125, 20 mp,
               desfășurată      125, 20 mp,
               utilă                  91, 94 mp,
               locuibilă            66, 46 mp,
      terase:   acoperită         4, 96 mp,
                  neacoperită     7, 00 mp,               
      acces acoperit              2, 00 mp,                            
Împrejmuire :
    - la stradă din panouri metalice cu fundație din beton, soclu și stâlpi din zidărie L = 20, 07 m,
    - perimetral retrasă față de limita cadastrală stg. , dr. , spate din panouri și stâlpi prefabricați din beton cu fundație din beton L = 69, 54 m.
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

NOTĂ : pentru lucrările privind asigurarea utilităților publice se va solicita și obține anterior recepției la terminarea lucrărilor ”Construire locuință familială și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11030·06·202311848CHERECHEȘ VARI DOREL GAVRIL
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ,  ANEXE GOSPODĂREȘTI(FILIGORIE, GARAJ) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: locuință - fundații continue și elevații din beton armat,  suprastructura și planșeu peste parter din profile metalice tip Mexi,  acoperiș tip terasă necirculabilă din profile metalice tip Mexi cu învelitoare din membrană EPDM,
   garaj - fundații continue și elevații din beton armat, suprastructura și planșeu peste parter din profile metalice tip Mexi,  acoperiș tip terasă necirculabilă din profile metalice tip Mexi cu învelitoare din membrană EPDM,
   filigorie - fundații continue și pereții la subsol din beton armat, planșeu peste subsol din beton armat, suprastructura și planșeu peste parter din profile metalice tip Mexi,  acoperiș tip terasă necirculabilă din profile metalice tip Mexi cu învelitoare din membrană EPDM,
Regim de înălțime :  locuință P(parter) ; garaj  P(parter) ; filigorie S(subsol) + P(parter),
Înălțimi:    atic + 3, 90(+ 4, 35) m; + 3, 10 m; + 3, 90 m    max.   + 4, 35 (+ 3, 10; + 3, 10) m,
Suprafețe totale: construită       302, 00 mp,
                         desfășurată    347, 00 mp,                 
                         utilă              260, 00 mp,
                         locuibilă          66, 40 mp,
            acces acoperit                5, 50 mp,
            terase acoperite            19, 35 mp,             
    - locuință  P    construită/ desfășurată        222, 00 mp,                          
                         utilă              159, 00 mp,
                         locuibilă          92, 96 mp,
     - garaj  P      construită/ desfășurată        35, 00 mp,                         
                        utilă              28, 00 mp,
     - filigorie  S+ P  construită      45, 00 mp,
                           desfășurată    90, 00 mp,
                           utilă              73, 00 mp,   
     parcare          2 loc       
    cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

Împrejmuire la stradă din panouri din metal cu fundație din beton, soclu din beton armat  L =  71. 18 m și perimetral(est, sud) cu fundație din beton și panouri bordurate, stâlpi prefabricate din metal zincat  L=  71, 88m.

NOTĂ: Pentru realizarea accesului și racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Locuință unifamilială și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11130·06·20239075Popa Cosmina- Ioana, Construire locuință familială și împrejmuire teren:
• Locuință: Sc = 144 mp; Sd = 262, 55 mp; Su = 174, 34 mp; Sl = 98, 26 mp;
• Împrejmuire: L = 133, 07 m;
 
constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. 143 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11230·06·202311990Comuna Criștioru de Jos prin Tulvan Fănel,

Reabilitare în vederea eficientizării energetice a școlii gimnaziale nr. 1 din localitatea Săliște de Vașcău:
• Corp C1: Sc = 644 mp; Sd = 868 mp; Su = 680, 53 mp; 

constr. : Comuna Criștioru de Jos satul Săliște de Vașcău Strada - nr. 60 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11330·06·202312737Comuna Aușeu prin Lazăr Mitică- Florentin - primar,

Lucrări prioritare de extindere și reabilitare alimentare cu apă și canalizare, comuna Aușeu - Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare localitatea Groși, Aușeu și Cacuciu- Vechi, comuna Aușeu, județul Bihor - continuare lucrări autorizate cu AC 241 din 24. 10. 2019; 

constr. : Comuna Aușeu satul Aușeu și Groși Strada DN 1 de la km 582+ 100 până la km 586+ 100 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11430·06·202327141Comuna Hidișelu de Sus prin primar Adrian Petroi,

Devieri rețele electrice pentru obiectivul amenajare platformă parcare și spațiu agrement în comuna Hidișelu de Sus, sat Hidișelu de Sus, str. Principală, nr. 328, jud. Bihor;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Sus Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11505·07·202314602COMUNA ȘOIMI prin VAIDA IOAN, primar- Modernizare drumuri comunale în comuna Șoimi, județul Bihor ( DC 208 Ursad- Poclușa de Beiuș, DC 209- Urviș de Beiuș și DC 210- Dumbrăvița de Codru - lungime totală 6100, 0m )constr. : Comuna ŞOIMI satul URVIŞ DE BEIUŞ, DUMBRĂVIȚA de CODRU, POCLUȘA de BEIUȘ - , c. f. . : , nr. : , topo:
11605·07·202313433Comuna Boian Mare prin primar Bandula Ioan,

Realizare aducțiune de apă și rezervor înmagazinare apă în comuna Boianu Mare;

constr. : Comuna Boianu Mare, satul Boianu Mare și comuna Viișoara satul Reghea Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11705·07·202310366Comuna Tarcea prin Vajna Anton Árpád - primar,

Amenajarea parcului de langă sediul de primărie Tarcea, comuna Tarcea, județul Bihor: Etapa I - refacere gard; Lgard = 124 m;

constr. : Comuna Tarcea satul Tarcea Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11805·07·202314524DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S. A. ( DEER ) prin director Dr. ing. BOJA IONEL- ” Modernizare LEA de joasă tensiune și injecție de putere în zona PTA 124 Urviș, loc. Urviș de Beiuș, jud. Bihor ” - lucrările se vor executa strict pe domeniul publicconstr. : Comuna ŞOIMI satul URVIŞ DE BEIUŞ - , c. f. . : , nr. : , topo:
11906·07·202314678Comuna Cefa prin primar Bărnău Dumitru- Alin,

Instalare sistem video stradal în localitatea Cefa;

constr. : Comuna Cefa satul Cefa, Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12006·07·20235574Beleneși Lucian- Traian și Beleneși- Ciorba Denisa- Mariana,

Construire locuință unifamilială izolată cu regim de înălțime parter:
Sc = 131 mp; Sd = 131 mp; Su = 101, 3 mp; Sl = 53, 9 mp;

 

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Sus Strada - nr. 45 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12107·07·202310953FERSIGAN DIANA MARIA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12207·07·202310954FERSIGAN DIANA MARIA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12307·07·20239167Dande Beáta,

Proiect modificator la AC 55/ 20. 03. 2020, construire anexă gospodărească și împrejmuire teren:
• Casa: Sc = 226, 02 mp; Sd = 226, 02 mp; Su = 189, 64 mp; Sl = 70, 65 mp;
• Anexă gospodărească: Sc = 99, 83 mp; Sd = 99, 83 mp; Su = 83, 52 mp;
• Împrejmuire: L = 268, 8 m;

constr. : Comuna Buduslău satul Buduslău Strada - nr. 215 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12407·07·202313693NICOLA ALINA DANIELA
CASĂ FAMILIALĂ Sistem constructiv: fundații tip radier general din beton armat și fundații izolate din beton cu grinzi de fundare din beton armat, pereți la subsol din beton armat, suprastructura din cadre duble din lemn,  planșeu peste subsol din beton armat și din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn peste etaj cu învelitoare din tablă dublu fălțuită și tip terasă circulabilă finisaj tip WPC.
Regim de înălțime : Sp(subsol parțial) +  P(parter) +  1Ep(etaj parțial),
Înălțimi:    atic   + 4, 40 m     streașină   + 6, 19 m,       coamă   + 7, 29 m,     max.    + 7, 29 m
Suprafețe: construită        133, 00 mp,  
                desfășurată     218, 15 mp,
                utilă               163, 40 mp,
                locuibilă            67, 30 mp,
     acces acoperit              15, 80 mp,
     terasă neacoperită        36, 50 mp,
     terasă circulabilă          34, 60 mp,
Parcare auto       2 loc.
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

NOTĂ : pentru lucrările privind asigurarea utilităților publice se va solicita și obține anterior recepției la terminarea lucrărilor ”Construire casă familială ” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna ŞOIMI satul DUMBRĂVIŢA DE CODRU - nr. 218 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12507·07·202313105Bucsi Loránt- István, Desființare corp C3 - anexă:
Sc = 45, 2 mp; Sd = 45, 2 mp; Su = 16, 76 mp;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 127 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12611·07·202310274STRETEA IULIA ANAMARIA
CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12711·07·202310526VEREȘ EMIL ROMICĂ
 ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Ghioceilor nr. 51 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12811·07·202314109VARGA NORBERT
CASĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat,  pereți din zidărie confinată, planșeu peste parter și etaj din beton armat, acoperiș tip terasă necirculabilă și circulabilă cu învelitoare din membrane bituminoase.
Regim de înălțime : P(parter) +  1Ep(etaj parțial),
Înălțimi:     atic + 3, 50 m( + 6, 35) m        max.   +  6, 35 m,
Suprafețe: construită         193, 76 mp,
                desfășurată      249, 27 mp,
                utilă                137, 25 mp,
                locuibilă             93, 17 mp,
       terase acoperite          50, 69 mp,
       parcare auto          1 loc
Împrejmuire -  la stradă din panouri din metal cu fundație din beton și soclu din zidărie tencuit  L =  19, 58 m și din plasă de sârmă și stâlpi metalici cu fundație beton pe celelalte laturi ale proprietății  L = 80, 50 m.  
   cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.       
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12913·07·202313666Szekely Aranka, Împrejmuire teren:
L = 139, 14 m;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13014·07·202315338 MARIAN ANETT- Construire casă familială și împrejmuire front stradal  ( Sc= Sdesf. = 194, 68mp și lungime împrejmuire- 21, 63ml )constr. : Comuna TARCEA satul GALOŞPETREU - nr. 160A, c. f. . : , nr. : , topo:
13118·07·202311388PROFI RESTAURARE SRL
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ (FOIȘOR), ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații din beton armat,  zidărie din blocuri ceramice confinată,  acoperiș tip șarpantă din lemn și învelitoare din șindrilă bituminoasă.
Regim de înălțime : P.
Înălțimi:  la streașină   + 2, 72        coamă    + 3, 63 m,             
Suprafețe: construită           28, 00 mp,
               desfășurată         28, 00 mp,  
               utilă                   24, 85 mp,                          
Împrejmuire :  spre nord(fără poartă de acces pietonal) panouri din zidărie tencuită din bolțari de beton cu fundație, elevație și stâlpi din beton armat L = 32, 50 m și perimetral din panouri din lemn cu fundație, elevație și stâlpi din beton armat L = 191, 35 m.
Parcare auto 2 locuri.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13218·07·202315255SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR- reparații construcții S. A. J. BIHOR- SUBSTAȚIA SALONTAconstr. : Municipiul SALONTA - I. CANTACUZINO nr. 2- 4, c. f. . : , nr. : , topo:
13318·07·202311501COMUNA PALEU prin Somogyi Ludovic primar
MODERNIZARE STRADA 2. 1 și STRADA 5 SĂLDĂBAGIU DE MUNTE COMUNA PALEU JUDEȚUL BIHOR
 
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada 2. 1 și racord 5. 1, 5. 2 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13419·07·202315409Csipai Ferenc,

Reconstruire și extindere locuință unifamilială D+ P:
Desființare corp C1: Sc = 107 mp; Sd = 166, 6 mp; Su = 135, 01 mp; Sl = 43, 62 mp;
• Construire locuință unifamilială D+ P: Sc = 214, 49 mp; Sd = 427, 79 mp; Su = 305, 12 mp; Sl = 101, 7 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Uileacu de Munte Strada - nr. 290 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13524·07·202322435ERDEI PAUL EUGEN
CENTRU REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE(SCHIMBARE DE DESTINAȚIE)
Existent:
- suprafață construită: Sc = 251, 40 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 366, 50 mp; - suprafață utilă: Su = 256, 00 mp; - suprafață locuibilă = 169, 30 mp;
- regim de înălțime: P+ M partială;
- sistem constructiv: fundații continue din beton simplu armate la partea inferioară, elevații din beton armat monolit armate la partea superioară, pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură;
Rezultat:
Regim de înălțime :   P(parter)+ M(mansardă)
Înălțimi: streașină   + 2, 71  m      coamă   + 7, 29 m       max.   + 7, 29 m,
Suprafețe: construită         251, 40 mp,
                desfășurată      366, 50 mp,
                utilă                 256, 00 mp,                 
      terase acoperite            39, 30 mp,   
Parcare auto     4 locuri.  
   cu respectarea tuturor condițiilor din avizele, acordurile și autorizațiile anterior obținute.

NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități pe domeniu public se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Centru rezidențial pentru persoane vârstnice” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Oxigenului nr. 639 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13624·07·20235929BÓDIS CSILLA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ(GARAJ INCLUS) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN 
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Trandafirilor nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13724·07·202312836TOGYERAȘ REMUS OVIDIU
CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și izolate din beton armat, structura din semicadre din beton armat și zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 3, 02( + 3, 72) m   coamă    + 4, 32(+ 6, 23) m   max.   + 6, 23 m,
Suprafețe: construită         192, 45 mp,
                desfășurată      192, 45 mp,
                utilă                 137, 10 mp,
                locuibilă             68, 94 mp,
      terase acoperite            16, 95 mp,
      terase neacoperite           5, 90 mp,
Parcare auto     1 loc.
Împrejmuire la stradă din panouri din WPC cu fundație,  stâlpi din beton armat și soclu din zidărie  L =  55. 05 m și perimetral cu fundație din beton,  panouri de gard bordurat plastifiat, stâlpi din metal prefabricate și gard viu  L = 57, 12 m.    
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Toamnei nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13824·07·202313735POENARIU MARIUS VASILE
CONSTRUIRE CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton armat,  pereți demisol din beton armat, structura din zidărie din cărămidă cu goluri verticale,  planșeu peste demisol,  parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn,  învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : Dp(demisol parțial)+ P(parter).
Înălțimi:   la streașină  + 3, 28 m    coamă   + 4, 85( +  5, 48) m,       max.    + 5, 48 m
Suprafețe: construită         148, 00 mp,
                desfășurată      249, 00 mp,
                utilă                 189, 00 mp,
                locuibilă             77, 00 mp,
    garaj auto inclus             29, 42 mp
Împrejmuire:  - perimetral dr. , stg. , spate din panouri de plasă de sârmă bordurată și stâlpi prefabricați din metal cu fundație din beton   L = 173, 50 m.  
Parcare auto:      2 loc.
  cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.   

NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Construire casă și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. 208 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13924·07·202315140COMUNA HIDIȘELU DE SUS prin Petroi Adrian primar
PARCARE AUTO ȘI ACCES DIN DN 76 KM 167+ 769, 05 STÂNGA   
Acces auto cu lățimea de 8m pentru intrare ieșire realizat prin racordare simplă la marginea părții carosabile pe partea stângă a DN la km 167+ 769, 05,
Suprafeța carosabilă :        860 mp,
Nr. locuri de parcare :          19 loc.
Lungime zid de sprijin :         50 m,
Lungime împrejmuire :          84 m,
Împrejmuire spate și lateral stg. L = 84 m cu panouri de gard bordurat și stâlpi metalici prefabricați cu fundație din beton.
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE SUS - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14027·07·202311938NEGRUȚ SAMUEL LIVIU
CONSTRUIRE LOCUINȚĂ 
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14127·07·202312651RAD CARMEN și RAD ADRIAN IOAN
CONSTRUIRE LOCUINȚE CUPLATE(C1, C2) ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat, structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată,  planșee din beton armat, acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă,
Regim de înălțime:  P(parter)+ 1E(etaj).
Înălțimi: atic   + 5, 90(+ 6, 50) m          max.   + 6, 83(+ 7, 43) m.
Suprafețe:        construită                169, 96 mp,
                      desfășurată              357, 98 mp,
                      utilă                        234, 30 mp,  
                      locuibilă                   171, 36 mp,  
   C1 / C2:        construită        84, 98 / 84, 98 mp,
                      desfășurată  165, 48 / 165, 48 mp,        
                      utilă                         234, 30 mp,  
                      locuibilă                    171, 36 mp,
                      terasă acoperită  5, 13 / 5, 13 mp,
                      portic                 4, 02 / 4, 02 mp,
Unitîți locative: :  2 locuințe(C1, C2)
Parcare auto     1 loc/ locuință
Împrejmuire -  la stradă din panouri din zidărie din blocuri prefabricate din beton și panouri metalice, fundație și stâlpi din beton armat  H = 2, 30 m,    L =  25, 29 m     19, 32 m,
                   - perimetral stg. , spate din blocuri prefabricate din beton, fundație și stâlpi din beton armat  H = 2, 30 m,    L =  48, 24 m.
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.
                 
NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Locuințe cuplate” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14227·07·202312741BUZ VICTOR ALIN
DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT C1 ȘI CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ Sistem constructiv: fundații continue din beton armat,  pereți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat și din lemn peste etaj, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :  P + 1E,
Înălțimi: streașină   + 2, 69(+ 5, 85) m     coamă   + 7, 57(+ 8, 38) m    max.   + 8, 38 m,
Suprafețe locuință:  
                construită             252, 00 mp,
                desfășurată           433, 00 mp,
                utilă                     320, 52 mp,
                locuibilă                115, 23 mp,
               terase acoperite        23, 37 mp,
               acces acoperit            2, 12 mp,
               balcoane                  17, 83 mp,  
     garaj inclus în casă 2 loc parter suprafață utilă   36, 00 mp.
Parcare pe lot :   1 loc.
Desființare C1:
Sistem constructiv: fundații continue din zidărie de cărămidă,  pereți din zidărie de chirpici, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :  P,
Înălțimi:  casă streașină   + 2, 93 m     coamă   + 4, 56(+ 4, 65)    max.   + 4, 65 m,
Suprafețe:   construită/ desfășurată     82, 00 mp,
                 utilă                               63, 30 mp,
                 locuibilă                         35, 37 mp,    
Anul construirii : 1950- 1955(1978 înregistrare în cartea funciară)
NOTĂ:  Pentru realizarea racordului la rețeaua de apă a localității se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Desființare casă de locuit C1 și construire casă familială” o altă autorizație de construire.
constr. : Municipiul SALONTA Batthyanyi Janos nr. 47 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14327·07·202315302TOCAI CLAUDIU
CASE ÎNȘIRUITE(C2 ; C3; C4)
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Magnoliei nr. 30 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14427·07·202315572ȘUTA MIRCEA DAN
CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue din beton armat,  zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter și etaj din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : P(parter) + 1Ep(etaj parțial),
Înălțimi: streașină   + 3, 295 ( + 6, 325) m      coamă    + 4, 355( + 7, 875;  + 8, 005) m     max.   + 8, 86 m,
Suprafețe locuință:  
                construită              279, 75 mp,
                desfășurată            492, 30 mp,
                utilă                      333, 68 mp,
                locuibilă                 199, 59 mp,
                acces acoperit          21, 60 mp,
                terase acoperite        45, 71 mp,
                balcoane                  11, 80 mp,
     parcare auto       2 loc.
Împrejmuire:   la stradă din panouri din lemn cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat L = 27, 90 m și lateral dr.  din panouri bordurate și stâlpi prefabricați din metal cu fundație și soclu din beton L = 43, 80 m.
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.   

NOTĂ : pentru lucrările privind asigurarea utilităților publice se va solicita și obține anterior recepției la terminarea lucrărilor ”Construire casă familială și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. 261/ E bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14527·07·202316805BABA PETRU TEODOR - PRIMAR - COMUNA NOJORID avand calitatea de reprezentant legal al parteneriatului format din UAT comuna NOJORID- Lider, UAT Osorhei- Partener 1 si UAT Paleu- Partener 2 prin SC AVI PROD GRUP SRLINTRODUCERE RETELE INTELIGENTE DE GAZE NATURALE IN ZONA METROPOLITANA ORADEA (UAT NOJORID, UAT OSORHEI, UAT PALEU)
UAT NOJORID - L = 29. 582 m
UAT OSORHEI - L = 58. 652 m
UAT PALEU - L = 48. 955, 50 m
Conform Legii 50/ 1991, art. 7 alin. (164) - Pentru lucrările la infrastructura de transport şi/ sau tehnico- edilitară de interes public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a proiectului P. A. C. / P. A. D. , urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic
constr. : Comuna NOJORID, OSORHEI, PALEU satul NOJORID, OSORHEI, FUGHIU, ALPAREA, CHERIU, FELCHERIU, PALEU, SALDABAGIU DE MUNTE - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14631·07·202315874Vasile Annamária- Andrea,

Construire casă parter, anexă garaj și împrejmuire teren:
Casă P: Sc = 114 mp; Sd = 114 mp; Su = 92, 75 mp; Sl = 64, 67 mp;
• Anexă garaj: Sc = 66 mp; Sd = 66 mp; Su = 63, 76 mp;
Împrejmuire: L = 194, 46 m;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Păsărilor nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14631·07·202315874Vasile Annamária- Andrea,

Construire casă parter, anexă garaj și împrejmuire teren:
Casă P: Sc = 114 mp; Sd = 114 mp; Su = 92, 75 mp; Sl = 64, 67 mp;
• Anexă garaj: Sc = 66 mp; Sd = 66 mp; Su = 63, 76 mp;
Împrejmuire: L = 194, 46 m;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Păsărilor nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14731·07·20238326Municipiul Salonta prin primar Török László,

Reabilitare interioară Casa Roth Armin, Piața Libertății nr. 8, municipiul Salonta, județul Bihor:
Sc = 345 mp; Sd = 446, 17 mp; Su = 371, 09 mp

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Piața Libertății nr. 8 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14801·08·202311443Jaqy & Aly Tour SRL,

Extindere corp B cu corp de clădire P+ 1 și realizare recompartimentări interioare fără modificări structurale:
Sc =   88, 21 mp; Sd = 257, 47 mp; Su =  125, 86 mp;

constr. : Comuna Bulz satul Remeți Strada - nr. 206 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14901·08·202316855Sim Călin- Radu, Demolare construcție C1 și construire două locuințe individuale:
• Demolare construcție C1: Sc = 94 mp; Sd = 94 mp; Su =  63, 35 mp; Sl = 31, 05 mp;
• Construire două locuințe individuale:  
          - Locuința individuală L1: Sc = 143, 15 mp; Sd = 143, 15 mp; Su =  110, 20 mp; Sl = 69, 60 mp;
          - Locuința individuală L2: Sc = 143, 15 mp; Sd = 143, 15 mp; Su =  110, 20 mp; Sl = 69, 60 mp;
constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. 43 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15002·08·202324360Birta Teodora,

Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren cu porți de acces:
Sc = 104, 85 mp; Sd = 104, 85 mp; Su =  80, 88 mp; Sl = 59, 80 mp;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15102·08·202311453Bereczki Roland- József și Bereczki Noémi,

Desființare construcții C1- C5 și construire casă parter, împrejmuire teren și porți de acces:
• Desființare construcții: C1 (Sc = Sd = 144 mp; Su = 99, 91 mp; Sl = 40 mp); C2 (Sc = Sd = 8 mp; Su = 6, 08 mp); C3 (Sc = Sd = 20 mp; Su = 16, 50 mp); C4 (Sc = Sd = 104 mp; Su = 60, 78 mp); C5 (Sc = Sd = 25, 36 mp; Su = 17, 96 mp);
• Construire casă parter: Sc = 179, 30 mp; Sd = 179, 30 mp; Su = 133, 52 mp; Sl = 61, 96 mp;
Împrejmuire: L = 163, 30 m;

constr. : Comuna Buduslău satul Buduslău Strada - nr. 75 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15202·08·20239058Rácz Imre, Construire locuință și împrejmuire:
• Locuință: Sc = 149 mp; Sd = 149 mp; Su = 101, 96 mp; Sl = 62 mp;
• Împrejmuire: L = 91, 28 m;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15303·08·202314098Viktor Margareta- Andrada,

Construire anexă:
Sc = 35, 2 mp; Sd = 35, 2 mp; Su =  29, 13 mp;

constr. : Comuna Bulz satul Bulz Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15403·08·202315627Kapronczai Călin- Balázs și soția Olău Raluca- Nicoleta,

Proiect modificator la AC nr. 210 din 12. 08. 2021 eliberată de Consiliul Județean Bihor ”Construire casă de locuit parter”: Sc = 150 mp; Sd = 150mp; Su = 111, 77 mp; Sl = 65, 3 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Cloșca nr. 42 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15503·08·202312046FARKAS FERENCZ
CASĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
Sistem constructiv: fundații continue din beton armat, zidărie din căramidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat,  acoperiș tip terasă necirculabilă, învelitoare tip HDPE.  
Regim de înălțime : P(parter).
Înălțimi:   atic   + 3, 93 m      max   + 3, 93 m,             
Suprafețe: construită           180, 23 mp,
               desfășurată         180, 23 mp,  
               utilă                   164, 96 mp,  
               locuibilă                61, 53 mp,
   terasă parțial acoperită       27, 32 mp,
   garaj inclus                       15, 64 mp.
Împrejmuire :  din panouri din metal  cu fundație, elevație și stâlpi din beton armat și soclu din zidărie tencuită L = 107, 30.
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.   

NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă unifamilială și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15603·08·202313236BALA EMANUEL IONUȚ
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Magnoliei nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15703·08·202317358ȘUTA MIRCEA DAN
ÎMPREJMUIRE
Împrejmuire:   lateral stg. și spate din panouri bordurate și stâlpi prefabricați din metal cu fundație și soclu din beton L = 71, 74 m.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. 261/ E bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15803·08·202315632Toda Cornelia- Mihaela,

Construire anexă:
Sc = 38, 88 mp; Sd = 38, 88 mp; Su = 31, 65 mp;

constr. : Comuna Bulz satul Remeți Strada Valea Bisericii nr. 84 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15903·08·202316110Hâncuțu Maria- Mirela,

Extindere casă de locuit și împrejmuire teren:
• Casă: Sc = 172 mp; Sd = 172 mp; Su = 124, 18 mp; Sl = 62, 50 mp;
• Împrejmuire la stradă: L = 32, 05 m;

constr. : Comuna Sârbi satul Burzuc Strada - nr. 66 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16003·08·202314005Buzguța Mihai și Buzguța Livia- Violeta,

Construire locuință familială Dp+ P, anexă P și împrejmuire teren:
Locuință familiă Dp+ P: Sc = 169, 95 mp; Sd = 267, 65 mp; Su = 202, 45 mp; Sl = 76, 6 mp;
• Anexă P: Sc = 64, 15 mp; Sd = 64, 15 mp; Su = 52, 3 mp;
Împrejmuire: L = 186, 4 m;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Pescarilor nr. 14/ D bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16104·08·202314953Comuna Hidișelu de Sus prin primar Petroi Adrian,

Modernizare străzi în comuna Hidișelu de Sus, satele Hidișelu de Jos, Hidișelu de Sus și Sântelec;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos, Hidișelu de Sus și Sântelec Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16208·08·202317608COMUNA ȘOIMI prin VAIDA IOAN, primar- Alimentare cu apă a localităților Șoimi și Codru ( Dumbrăvița de Codru- Mâț ) comuna Șoimi, județul Bihorconstr. : Comuna ŞOIMI satul Șoimi și Codru ( Dumbrăvița de Codru- Mâț ) - , c. f. . : , nr. : , topo:
16309·08·202318175Municipiul Salonta prin primar Török László,

Coridor de mobilitate urbană prin crearea pistelor de biciclete și coridor prioritar pentru mijloc de transport în comun ecologic. Traseul I de la est la vest și traseul II de la sud la vest în municipiul Salonta -  în conformitate cu Legea nr. 50 din 1991 republicată, art. 7, alin (164) urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16410·08·202310283Distribuție Energie Electrică România S. A. – Sucursala Oradea prin Vereș Ionuț- Stelian,

Alimentare cu energie electrică locuințe individuale în loc. Paleu, str. Ardealului, solicitant S. C. MHG Metropolitan Grand Houses S. R. L. ;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16511·08·202316715SC MILS GRUP SRL prin DINU FLORUȚA- Construire centrală electrică fotovoltaică pe terenurile cu nr. cadastrale 108290, 108291, 108292, 108293, 108294, 108295, 108296 ( amplasată conform PUZ aprobat prin HCL Salonta nr. 13 din 26. 12. 2012, reautorizare AC nr. 99 din 17. 12. 2012 emisă de Primăria Municipiului Salonta ) - cu acces din drumul cu nr. cadastral 104582constr. : Municipiul SALONTA DRUMUL ȘARCADULUI nr. DN79/ B, c. f. . : , nr. : , topo:
16616·08·202317805Cheregi Cornel- Dragoș și Cheregi Amalia- Maria, Construire locuință unifamilială, anexă și împrejmuire:
Locuință unifamilială: Sc = 265, 41 mp; Sd = 371, 16 mp; Su = 265 mp; Sl = 114, 08 mp;
Anexă: Sc = 62, 78 mp; Sd = 62, 78 mp; Su = 45, 17 mp; Sl = 27, 97 mp;
Împrejmuire: L = 127 m;
 
constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16716·08·202316225Pop Adriana,

Desființare construcție corp C2:
Sc = 47 mp; Sd = 47 mp; Su = 36, 18 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Lovassy László nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16817·08·202317837MOLDOVAN LIVIU VASILE și MOLDOVAN DIANA- MARIA- proiect modificator la A. C. nr. 185 din 29. 07. 2021 - casă parter ( extindere cu o terasă și amenajare spațiu de locuit în pod, rezultând casă P+ M cu Sc= 91, 97mp și Sdesf= 183, 85mp ) și terminarea lucrărilorconstr. : Comuna PALEU satul PALEU Dealu Viilor nr. 8, c. f. . : , nr. : , topo:
16918·08·202316507Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea prin Meșter Cosmin- Tudor,

Execuția unui foraj de cercetare la canton Fegernic, UAT Sârbi, nr. cadastral 50737;

constr. : Comuna Sârbi satul Fegernic Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17022·08·202318216Comuna Mădăras prin primar David Eugen,

Modernizare DC94 și DC94A Ianoșda -  în conformitate cu Legea nr. 50 din 1991 republicată, art. 7, alin (164) urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic;

constr. : Comuna Mădaras, satul Ianoșda, cod poștal 417332 și comuna Tinca satul Gurbediu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17122·08·202318230Municipiul Salonta prin primar Török László,

Construire bază sportivă tip 1

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada A. S. Puskin nr. 25 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17222·08·20237993Opre Andrea- Dóra cu domiciliul în județul Bihor, municipiul Oradea, bulevardul Dacia, nr. 72, bl. AN41, et. 9, ap. 34, cod poștal 410339 și Opre Bernadett- Anna,

Construire locuință semicolectivă cu două unități locative și împrejmuire teren:
Sc = 169, 02 mp; Sd = 169, 02 mp; Su =  132, 4 mp; Sl = 58, 8 mp;
L împrejmuire = 63, 85 m;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17323·08·202318713 RCS & RDS SA prin UNGUR ADRIAN- EDUARD- intrare în legalitate stație de bază pentru servicii de comunicații electronice ( construcție metalică- pilon ancorat H= 30m )constr. : Comuna ŞOIMI satul URVIŞ DE BEIUŞ - , c. f. . : , nr. : , topo:
17423·08·202313259SIMIONAȘ SAMUIL CĂLIN
BRANȘAMENT LA REȚEA DE ENERGIE ELECTRICĂ
(ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ȘOPRON METALIC + LOCUINȚĂ PARTER COM. AUȘEU, SAT GROȘI, NR. F. N. , NR. CAD 54063, JUD. BIHOR)
 
constr. : Comuna AUŞEU satul GROŞI - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17523·08·202313080MAIERNIK NORBERT și MAIERNIK MĂDĂLINA- NELICA
HALĂ PRODUCȚIE MOBILĂ, EXTINDERE CORP C1, ACCES ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv hală: fundații izolate, suprastructura din cadre metalice tip HEA, HEB și închideri din panouri tip sandwich,  acoperiș tip șarpantă din metal și învelitoare din panouri tip sandwich.
Sistem constructiv extindere: fundații izolate, suprastructura din cadre metalice tip HEA, HEB, acoperiș tip șarpantă din metal și învelitoare din policarbonat.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi:  hală     streașină   + 3, 40 m       coamă(max. )  + 4, 38 m,
   extidere C1     streașină   + 2, 10 m       coamă(max. )  + 2, 35 m,
Suprafețe hală: construită        229, 32mp,
                      desfășurată      229, 32 mp,
                      utilă                203, 61 mp,
            acces acoperit              19, 00 mp,                         
Împrejmuire :
    - perimetral retrasă față de limita cadastrală din panouri metalice(tablă cutată) cu fundație, soclu din beton și stâlpi din metal L = 251, 68 m,
    - din panouri și stâlpi prefabricați din beton cu fundație din beton L = 69, 54 m.
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

NOTĂ : pentru lucrările privind asigurarea utilităților publice se va solicita și obține anterior recepției la terminarea lucrărilor ”Construire hală producție mobilă, extindere corp C1, acces și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna CEFA satul CEFA - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17623·08·202315933MODA NORBERT și MODA CARMEN SILVIA
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue cu centuri din beton armat la partea inferioară,  zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale . confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi:  streașină   + 3, 31 m       max.   + 6, 07 m,
Suprafețe: construită        125, 00 mp,
               desfășurată      125, 00 mp,
               utilă                  98, 52 mp,
               locuibilă             69, 82 mp,
      terase:   acoperită         4, 96 mp,
                  neacoperită     36, 31 mp,               
      acces acoperit              2, 25 mp,                            
Împrejmuire :
    - la stradă din panouri metalice cu fundație din beton, soclu și stâlpi din zidărie L = 20, 28 m,
    - perimetral retrasă față de limita cadastrală stg. , dr. , spate din panouri și stâlpi prefabricați din metal cu fundație din beton L = 69, 21 m.
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

NOTĂ : pentru lucrările privind asigurarea utilităților publice se va solicita și obține anterior recepției la terminarea lucrărilor ”Construire locuință familială și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17724·08·202314296SACOTA CĂLIN FLORIN
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17824·08·202312993Juhász Zoltán,

Amplasare 2 containere modulare alipite cu destinația de locuință:
Sc = 45 mp; Sd = 45 mp; Su = 39, 55 mp; Sl = 15, 67 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Grădina de Sus nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17924·08·202318599Cioara Voicu- Cornel,

Împrejmuire teren: L = 64 m;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18024·08·202317108Domokos Julianna, Construire locuință familială și împrejmuire teren:
• Locuință: Sc = 160 mp; Sd = 160 mp; Su = 103 mp; Sl = 56 mp;
• Împrejmuire: L = 101, 22 m;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18124·08·202317223Barna Rolland- Ferencz și soția Barna Carmen- Monica,

Demolare casă și construire casă de locuit:

• Demolare casă: Sc = 72 mp; Sd =  72 mp; Su = 49, 59 mp; Sl = 30 mp;

• Construire casă de locuit: Sc = 187 mp; Sd = 187 mp; Su = 149, 04 mp; Sl = 65, 49 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Erdélyi József nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18228·08·202318743 HENDRE MIRELA- ELENA- Demolare construcție existentă ( C1 cu Sc= Sdesf= 56, 0mp ) și construire casă unifamilială parter ( Sc= Sdesf. = 167, 0mp, Sutilă= 131, 32mp ) și împrejmuire terenconstr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul SÂNTELEC - nr. 198, c. f. . : , nr. : , topo:
18329·08·202319449 SUIUGAN BOGDAN - ANDREI și SUIUGAN DEMIAN LĂCRIMIOARA- IOANA- proiect modificator la AC mr. 181 din 14. 07. 2022 - Construire casă P+ 1E și împrejmuire terenconstr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Albinelor nr. 20, c. f. . : , nr. : , topo:
18430·08·202317762COMUNA ȘOIMI prin VAIDA IOAN, primar- proiect modificator la AC nr. 220 din 02. 09. 2022 - ” Construire capelă mortuară ”( Sc= Sdesf= 228, 10mp, Sutilă= 206, 55mp )constr. : Comuna ŞOIMI satul URVIŞ DE BEIUŞ - , c. f. . : , nr. : , topo:
18530·08·202318735KOVÁCS ZOLTAN- LEVENTECONSTRUIRE ANEXĂ
Sc - 104, 00 mp
Sd - 104, 00 mp
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Macului nr. 12 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18631·08·20239141AQUA MAGIC EXPERT SRL
 PAVILIOANE( BAR și DEPOZITARE), PISCINĂ, PARCARE AUTO Sistem constructiv:  
    - pavilioane prefabricate bar 10x10 m 3 buc S = 300 mp și 32 locuri la mese,  pavilion depozitare S = 28 mp fără fundație, ancorate cu contragreutăți, structura din cadre din metal cu învelitoare din prelată PVC și terasă 100 locuri,    
    - piscină prefabricată supraterană 6x12 m S = 72 mp fără fundație cu structură din metal pe platformă 8x14 m din elemente prefabricate tip deck cu:  94 locuri pe șezlong, un duș, 2 cabine de schimb fără fundație cu structură din lemn și închideri tip perdea și 3 toalete ecologice.
Regim de înălțime :   P(parter),   
Parcare auto:  30 locuri S = 807 mp fără fundație.           
  
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.        

NOTĂ:   - începerea execuției lucrărilor de construire în termenul de valabilitate al autorizației de construire este permisă cu condiția aprobării prin Hotărâre a Consiliului Local Paleu a acceptării  transferării din terenul cu nr. cad  52625 Paleu la domeniul public al comunei Paleu cu destinația drum public a suprafeței necesare realizării profilului transversal de 9 m pe toată lungime limitei de proprietate dinspre domeniul public aprobat prin HCL 97/ 29. 04. 2022.           
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18701·09·202314603CAZAC RUSLAN
EXTINDERE LOCUINȚĂ 
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. 1058 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18807·09·202320128MUNICIPIUL SALONTA reprez. prin TOROK LASZLO - PRIMARELIBERARE DE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA DE TIP 1 IN MUNICIPIUL SALONTA, STR. A. PUSKIN, NR. 25; CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERET DESTINATE INCHIRIERII IN MUNICIPIUL SALONTA, STR. A. PUSKIN, NR. 11, ETAPA II, 24 UNITATI LOCATIVE, JUD. BIHOR SI PROPUNERE PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE UNIFAMILIALE IN MUNICIPIUL SALONTA, STR. VASILE GOLDIS FN
LUCRARI REALIZATE PE TERENUL CU NR. CAD 101269 - DESFIINTARE: POST DE TRANSFORMARE PTAb 20/ 0, 4 kV 20/ 0, 4 kV Iasomiei 630 kVA - 1 buc,  PUNCT DE APRINDERE AL ILUMINATULUI PUBLIC - 1 buc, RETEA ELECTRICA SUBTERANA DE MEDIE TENSIUNE LES 20 kV - 350 ml, RETEA ELECTRICA SUBTERANA DE JOASA TENSIUNE LES 0, 4 kV -  800 ml,
LUCRARI REALIZATE PE TERENUL CU NR. CAD 113745 - DESFIINTARE: RETEA ELECTRICA SUBTERANA DE JOASA TENSIUNE LES 0, 4 kV -  230 ml, STALPI DE BETON ELECTRICI DE JOASA TENSIUNE DE TIP SC 10002 si SC 10005 - 5 buc,
LUCRARI REALIZATE PE TERENUL CU NR. CAD 114488 - DESFIINTARE: RETEA ELECTRICA AERIANA DE MEDIE TENSIUNE LEA 20 kV - 300 ml, STALPI DE BETON ELECTRICI DE MEDIE TENSIUNE DE TIP SC 15006 -  2 buc.
                      
constr. : Municipiul SALONTA A. PUSKIN, V. GOLDIS bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18911·09·202316714Rusu Manuela- Lavinia- Ioana,

Construire casă de locuit parter:
Sc = 177, 19 mp; Sd = 177, 19 mp; Su= 132, 44 mp; Sl = 80, 93 mp;

constr. : Comuna Criștioru de Jos satul Criștioru de Jos Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19012·09·202319858CURPAȘ ADRIANA- IOANA- Construire casă bifamilială, semicolectivă cu regim de înălțime P+ M și împrejmuire teren ( Sc= 376, 50mp, Sdesf= 720, 92, Sutilă= 258, 80+ 238, 71 )constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE SUS CĂRIOAREI nr. 10G, c. f. . : , nr. : , topo:
19112·09·202320824CONSILIUL JUDETEAN BIHOR reprez. prin ILIE GAVRIL BOLOJAN - PRESEDINTE, BENEFICIAR ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA METROPOLITANAINEL RUTIER METROPOLITAN ORADEA, LOTUL 2, KM 9+ 055 - KM 17+ 017
L = 7. 962 m
constr. : Comuna SANMARTIN, OSORHEI - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19212·09·202317746Monenciu Ionuț- Florin,

Construire casă și împrejmuire teren:
• Casă: Sc = 139, 29 mp; Sd = 139, 29 mp; Su = 90, 92 mp; Sl = 53, 63 mp;
• Împrejmuire: L împrejmuire = 80, 01 m;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19313·09·202319706MATEI CRISTINA- GEORGETACONSTRUIRE GARD ȘI AMPLASARE CONTAINER (BOXĂ) DEPOZITARE UNELTE ȘI SCULE
SC container (boxă)- 14, 75 mp
Sd container (boxă)- 14, 75 mp
lungime gard - 129, 57 ml
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19419·09·202321271CONSILIUL JUDETEAN BIHOR reprez. prin ILIE GAVRIL BOLOJAN - PRESEDINTE, BENEFICIAR ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA METROPOLITANAINEL RUTIER METROPOLITAN ORADEA, LOTUL 1, KM 0= 000 - KM 9+ 055
L = 9. 055 m
Conform Lege 50/ 1991,  art. 7, alin (164) Pentru lucrările la infrastructura de transport şi/ sau tehnico- edilitară de interes public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a proiectului P. A. C. / P. A. D. , urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic.
constr. : Comuna NOJORID, SANMARTIN - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19519·09·202317935Crăciun Silviu- Teodor cu domiciliul în județul Sălaj, comuna Bănișor, satul Peceiu, nr. 210, cod poștal 457032 și soția Crăciun Carmen- Eugenia,

Construire locuință și împrejmuire teren:
• Locuință: Sc = 77, 15 mp; Sd = 154, 3 mp; Su =  113, 6 mp; Sl = 67, 49 mp;
• Împrejmuire: L împrejmuire = 94, 14 m;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19620·09·202320946CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR reprez. prin ILIE GAVRIL BOLOJAN- PRESEDINTERELOCARE REȚELE DE APĂ, CANAL, GAZE NATURALE, TERMOFICARE, TELECOMUNICAȚII, ELECTRICE, ILUMINAT, AFERENTE DRUM DE LEGĂTURĂ ÎNTRE MUNICIPIUL ORADEA ȘI COMUNA SÂNMARTIN
Conform Lege nr.  50/ 1991,  art. 7, alin (164) Pentru lucrările la infrastructura de transport şi/ sau tehnico- edilitară de interes public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a proiectului P. A. C. / P. A. D. , urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic.
constr. : Municipiul ORADEA, SANMARTIN CULOAR EXPROPIAT conform HG nr. 809/ 23. 06. 2022 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19727·09·202320130Municipiul Salonta prin primar Török László,

Alimentare cu energie electrică pompă de apă

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19827·09·202318247Răuțu Vlad- Ionuț,

Construire casă familială:
Sc = 180 mp; Sd = 180 mp; Su = 118, 18 mp; Sl = 65, 4 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Lăcrămioarei nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19927·09·202318288Bonaciu Radu- Ionuț,

Construire locuință unifamilială, împrejmuire teren, racorduri și branșamente la utilități:
Locuință unifamiliă P: Sc = 223, 58 mp; Sd = 223, 58 mp; Su = 139, 77 mp; Sl = 77, 07 mp;
Împrejmuire: L = 139, 35 m;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20029·09·202321245Halmágyi Sándor și soția Halmágyi Csilla,

Construire casă de locuit, anexă gospodărerască garaj auto:
Sc = 252 mp; Sd = 252 mp; Su = 169, 57 mp; Sl = 71, 59 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Batthyány Lajos nr. 64 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20102·10·202320224Parohia Ortodoxă Română Cornițel prin Seican Leontin- Dumitru,

Construire capelă:
Sc = 175 mp; Sd = 175 mp; Su = 153, 18 mp;

constr. : Comuna Borod satul Cornițel Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20202·10·202321450Oasis Green Energy 3 SRL prin Mircea Pereș, Amplasare parc fotovoltaic racordat la SEN;constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20302·10·202322051 PUSZTAI ANA- SIMONA- Continuare lucrări la AC nr. 232 din 23. 10. 2020 - Construire casă, împrejmuire și porți de acces ( Sc= 222, 98mp, Sdesf= 310, 94mp, Su= 213, 34mp, Slocuibilă= 79, 62mp )constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - , c. f. . : , nr. : , topo:
20402·10·202321552Micloș George- Florin, Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren:
• Locuință unifamilială: Sc = 281, 8 mp; Sd = 281, 8 mp; Su = 158, 7 mp; Sl = 116, 1 mp;
• Împrejmuire teren: L = 220, 1 m;
 
constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20503·10·202320497Fatol Remus,

Construire garaj și autorizarea lucrărilor executate fără autorizație de construire conform P. V. nr. 026 / 22. 11. 2022 construire anexă:
• Garaj: Sc = 27 mp; Sd = 27 mp; Su = 22 mp;
Anexă: Sc = 11, 34 mp; Sd = 11, 34 mp; Su = 9, 94 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 1033 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20603·10·202321006NEGRU ANDREI PETRU
CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue cu centură soclu din beton armat,  zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată,  planșeu peste parter din beton armat și din lemn peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :   P(parter) + M(mansardă),
Înălțimi: streașină   + 3, 47 m,      coamă  + 5, 60(+ 6, 74, + 6, 99) m    max.   + 7, 05 m,
Suprafețe: construită      163, 00 mp,
                desfășurată    215, 00 mp,
                utilă              141, 30 mp,
                locuibilă          74, 70 mp,
   terasă acoperită           23, 63 mp,
   acces acoperit                2, 42 mp.    
   parcare auto         1 loc.  
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

Împrejmuire la stradă din panouri din metal cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat L =  15. 04 m și perimetral din plasă de sârmă cu fundație izolată din beton și stâlpi din metal L=  79, 82 m.

NOTĂ: Pentru realizarea accesului și racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20703·10·20235957IABLONCSIK LADISLAV MALVIN
CASĂ FAMILIALĂ ȘI GARAJ Sistem constructiv: fundații continue din beton armat,  pereți din zidărie din BCA confinată, planșeu peste parter parțial din lemn și din beton armat și lemn peste etaj, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din panouri metalice tip sandwich.
Regim de înălțime :  P + 1E,
Înălțimi: streașină   + 3, 05 m       max.   + 7, 22 m,
Suprafețe:     construită               146, 00 mp,
                   desfășurată            272, 00 mp,
                   utilă                      145, 94 mp,
                   locuibilă                  77, 95 mp,
                   acces acoperit         11, 32 mp,
                   terase neacoperite   13, 12 mp,                 
     garaj inclus în casă 1 loc parter suprafață utilă   42, 00 mp.
NOTĂ:  Pentru realizarea accesului auto și a racordului la rețeaua de apă a localității se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă familială și garaj” o altă autorizație de construire.
constr. : Municipiul SALONTA Gheorghe Doja nr. 32 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20809·10·202321697MOCAN CLAUDIA MARIA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20909·10·202321793RAD CARMEN și RAD ADRIAN IOAN
CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat, structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată,  planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă,
Regim de înălțime:   P(parter).
Înălțimi:     atic     + 3, 90 m         max.     + 3, 90 m.
Suprafețe:       construită                171, 58 mp,
                     desfășurată             171, 58 mp,
                     utilă                        139, 16 mp,  
                     locuibilă                    89, 87 mp,
                     terasă neacoperită     33, 45 mp,
Parcare auto    1 loc          
Împrejmuire -  la stradă din panouri din zidărie din blocuri prefabricate din beton și panouri metalice, fundație și stâlpi din beton armat  H = 2, 30 m,    L = 18, 31 m,
                   - perimetral retrasă față de limita cadastrală dr. , spate din blocuri prefabricate din beton, fundație și stâlpi din beton armat  H = 2, 30 m,    L =  88, 88 m.
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.
                 
NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21012·10·202321462COMUNA HIDIȘELU DE SUS prin Petroi Adrian primar
”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DIN LOCALITATEA HIDIȘELU DE SUS COMUNA HIDIȘELU DE SUS”(Corp clădire C1)
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE SUS - nr. 333 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21112·10·202321695JURCUT RADU SI JURCUT IOANACONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE TEREN
REGIM DE INALTIME P
Sc - 135, 00 mp
Sd - 135, 00 mp
Su - 100, 20 mp
Sl - 55, 50 mp/ 4 camere
L imprejmuire - 72, 66 ml
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21213·10·202322672COMUNA BULZ prin CUCUIAN GHEORGHE- ” Reabilitarea clădirii primăriei din localitatea BULZ, comuna BULZ, județul Bihor ” și organizare șantierconstr. : Comuna BULZ satul BULZ - nr. 127, c. f. . : , nr. : , topo:
21313·10·202321613Jeberean Ioana- Carina,

Modificare soluție tehnică la AC nr. 83 din data de 05. 04. 2021 - Construire casă P+ M și împrejmuire teren:
• Casă P+ M: Sc = 151, 67 mp; Sd = 256, 97 mp; Su = 165, 2 mp; Sl = 80, 47 mp;
• Împrejmuire teren: L = 105, 15 m;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Muntele Crucii nr. 7/ D bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21413·10·202322811BOBOȘ FLORIN VIOREL
TERASĂ(CASĂ) ȘI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ 
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Fluierașului nr. 25 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21513·10·202322910Degal Impex Srl prin Dékány Zoltán
CASĂ DE LOCUIT(CORP C1) și ANEXĂ(CORP C2)
constr. : Municipiul SALONTA Strada Aradului nr. 11 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21616·10·202321251S. C. COMPANIA DE APĂ ORADEA reprezentant ing. Chindlea Lucian MihaiEXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE PENTRU PRELUAREA APELOR UZATE MENAJERE COLECTATE DIN LOCALITATEA DELANI ȘI TRANSPORTUL ACESTORA ÎN MUNICIPIUL BEIUȘ, JUDEȚUL BIHORconstr. : Municipiul BEIUȘ, COM. POCOLA satul SÂNMARTIN DE BEIUȘ, POCOLA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21716·10·202321835Comuna Aușeu prin Lazăr Mitică- Florentin - primar,

Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Primăriei Comunei Aușeu, județul Bihor; 

constr. : Comuna Aușeu satul Aușeu Strada - nr. 32 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21817·10·202321452Oasis Green Energy 3 SRL prin Mircea Pereș, Racordare la RED parc fotovoltaic CEF OGE 3 de 4, 96 MW;constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21917·10·202321836Comuna Aușeu prin Lazăr Mitică- Florentin - primar,

Reabiltarea termoenergetică la Școala Gimnazială Alexandru Roman Aușeu, comuna Aușeu, județul Bihor;

constr. : Comuna Aușeu satul Aușeu Strada - nr. 83 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22017·10·202320058Nicoruț Gabriel- Florin, Construire locuință familială și împrejmuire teren:
• Locuință: Sc = 140, 35 mp; Sd = 410, 63 mp; Su = 268, 76; Sl = 71, 01 mp;
• Împrejmuire: L = 65, 07 m;
constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Ghioceilor nr. 25/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22118·10·202323235COMUNA CEFA prin Bărnău Dumitru Alin primar
AMENAJARE PISTĂ DE BICICLETE ÎN COMUNA CEFA JUDEȚUL BIHOR (DJ 797 km 33+ 860 - km 34+ 860 stg. și stradă)  
constr. : Comuna CEFA satul CEFA, INAND - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22218·10·202323269Csiki Tibi- Zoltan,

Construire anexă:
Sc = 63, 72 mp; Sd = 63, 72 mp; Su = 55 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22318·10·202323374Popescu Mariana- Lucia,

Construire casă familială parter și mansardă:
Sc = 146, 8 mp; Sd = 293, 6 mp; Su = 221, 98 mp; Sl = 97, 71 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22420·10·202320918S. C. ERDEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ reprezentată prin ERDEI IOAN- ROBERTRACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE SONSUM FNC (FABRICA DE NUTREȚURI COMBINATE)constr. : Municipiul SALONTA Menumorut nr. 20, c. f. . : , nr. : , topo:
22524·10·202323303MAN NICOLETA
CASĂ(proiect modificator la AC nr. 89/ 2019)
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Teiului nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22624·10·202322875CONSILIUL JUDETEAN BIHOR reprez. prin ILIE GAVRIL BOLOJAN - PRESEDINTEREABILITARE DJ 190G - INTERSECTIE ALMASU MARE - LIM. JUD. SALAJ KM 8+ 950 - KM 12+ 350, L= 3, 40 KM

Conform Lege 50/ 1991,  art. 7, alin (164) Pentru lucrările la infrastructura de transport şi/ sau tehnico- edilitară de interes public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a proiectului P. A. C. / P. A. D. , urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic.
constr. : Comuna BALC satul BALC - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22726·10·202323949DOROFTEI DANA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ(Magazie unelte) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Verii nr. 16/ E bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22827·10·202324678CONSILIUL JUDETEAN BIHOR - reprez. prin Presedinte ILIE GAVRIL BOLOJAN prin COMUNA AUSEUAMENAJARE ZONA PENTRU ACTIVITATI ANTROPICE IN AFARA SITULUI PENTRU CONSERVAREA HABITATELOR SI SPECIILORconstr. : Comuna AUŞEU satul GROŞI - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22901·11·202323471MOLNAR IMRE FRENC
CASĂ(LOCUINȚĂ) Sistem constructiv locuință: fundații continue din beton armat, structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată și din beton armat la demisol,  planșee din beton armat peste demisol și din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică,
Regim de înălțime :  Dp(demisol parțial) +  P(parter).
Înălțimi: streașină locuință    + 3, 05     max.   + 5, 85 m.
Suprafețe:     construită                 150, 87 mp,
                      desfășurată               216, 05 mp,
                      utilă                         183, 64 mp,   
                      locuibilă                    111, 81 mp,
                      terasă acoperită            9, 22 mp,
                      acces acoperit              2, 55 mp.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. 107 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23002·11·202324323HOLZ POLIXENIA JANA
CASĂ FAMILIALĂ ȘI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ(Spațiu tehnic)
constr. : Comuna PALEU satul UILEACU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23102·11·202324502SEICIUC CLAUDIU și soția SEICIUC TEODORA BUJORA
CASĂ, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ(Garaj auto și magazie) ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Căprioarei bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23202·11·202324657BIȚIȘ CRISTIAN ROMAN și soția BIȚIȘ FLORINA CORINA
CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue cu centură soclu din beton armat,  zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată,  planșeu parțial peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă lemn cu grindă de coamă din metal și învelitoare din tablă prefălțuită.
Regim de înălțime :   P(parter) + M(mansardă),
Înălțimi: streașină   + 4, 96 m,      coamă  + 8, 54 m    max.   + 9, 11 m,
Suprafețe: construită      147, 00 mp,
                desfășurată    233, 00 mp,
                utilă              154, 34 mp,
                locuibilă          94, 03 mp,
   terasă acoperită           13, 38 mp,
   acces neacoperit            3, 27 mp.    
   parcare auto         2 loc.  
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

Împrejmuire la stradă din panouri din metal cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat L =  21. 47 m și perimetral din panouri bordurate și stâlpi prefabricați din metal cu fundație și elevație din beton armat  L=  94, 65 m.

NOTĂ: Pentru realizarea accesului și racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă familială și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23302·11·202324873COMUNA ȘOIMI prin VAIDA IOAN, primar- Amenajare parcare capelă URVIȘ de BEIUȘ, comuna ȘOIMI, județul Bihor ( 25 locuri și o suprafață asfaltată de 1010, 61mp )constr. : Comuna ŞOIMI satul URVIŞ DE BEIUŞ - , c. f. . : , nr. : , topo:
23403·11·202324834CRAI FLAVIU VALENTIN
CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT
constr. : Municipiul SALONTA Strada Ștefan cel Mare nr. 11 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23503·11·202320055Găvruța Vlad- Andrei,

Construire locuință familială și împrejmuire teren:
• Locuință familială: Sc = 90, 43 mp; Sd = 180, 86 mp; Su = 141, 9 mp; Sl = 68, 2 mp;
Împrejmuire: L = 82 m;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23607·11·202324773SZÁSZ MARIO și SÁSZ REBEKA
CASĂ FAMILIALĂ ȘI DESFIINȚARE CORP C1
Sistem constructiv: fundații continue cu centură soclu din beton armat,  pereți din zidărie din BCA confinată, planșeu parțial peste parter din beton armat și parțial peste mansardă din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică profilată.
Regim de înălțime :   P(parter) + Mp(mansardă parțială),
Înălțimi: streașină   + 3, 35(+ 5, 015) m,      coamă   + 6, 995  m,        max.   + 6, 995 m,
Suprafețe: construită       115, 00 mp,
                desfășurată    166, 00 mp,
                utilă              188, 70 mp,
                locuibilă          57, 755 mp,
   acces acoperit              10, 05  mp.    
   parcare          1 loc.  
Desființare C1:
Sistem constructiv : fundații continue din zidărie din cărămidă plină,  pereți portanți din zidărie din cărămidă plină și din vaioagă neconfinată, planșeu peste parter din lemn,  acoperiș tip șarpanta din lemn, învelitoare din țiglă ceramică profilată.   
Regim de înălțime :  P(parter).
Înălțimi:  streașină  C1   +  2, 455 m,      coamă   +  5, 14 m,      
Suprafețe: construită/ desfășurată            90, 00 mp,
                utilă                                     65, 00 mp,
                anul construirii   1969(1902 înregistrare în cartea funciară)
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă familială și desființare corp C1” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23708·11·202324747Danciu Anamaria- Andrea, Extindere corp C1 cu garaj, construire anexă și terase:
Sc = 119, 55 mp; Sd = 119, 55 mp; Su = 104, 71 mp;
constr. : Comuna Cefa satul Inand Strada - nr. 81 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23809·11·202324814Ava Fashion Design Factory SRL prin Ioniță Ana- Alexandra,

Construire hală producție peleți și împrejmuire teren:
• Hală producție peleți: Sc = 92, 15 mp; Sd = 92, 15 mp; Su= 89, 5 mp;
• Împrejmuire: L = 99, 9 m; H = 2, 1 m;

constr. : Comuna Olcea satul Olcea Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23909·11·202325316APĂ CANAL NORD VEST S. A. reprezentant Balogh FerenczRACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ COM. BUDUSLĂU, SAT ALBIȘ, JUDEȚUL BIHOR- PROSUMATOR APĂ CANAL NORD VEST S. A.
- LEA OI- AI 3X50/ 8 proiectată L= 10 m
- LES 20KV pr A2XS(fl)2Y- 24KV 3X1X150mmp proiectat L = 600 m
- stâlp medie tensiune SC 15014 proiectat
constr. : Comuna BUDUSLĂU satul ALBIȘ - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24009·11·202325151APA CANAL NORD VEST SA reprez. prin BALOGH FERENCZRACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA,  COM.  TARCEA, JUDETUL BIHOR - PROSUMATOR APA CANAL NORD VEST SA
LES 20kV A2XS (fl)2Y 24 kV 3x1x150 mm - L = 400 m
PTAb 630 KVA 20/ 0, 4 kV - 1 buc.
Stalp SC 15014 - 1 buc.
constr. : Comuna TARCEA satul TARCEA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24116·11·202324904Municipiul Salonta prin primar Török László,

REABILITARE TERMICĂ A ELEMENTELOR DE ANVELOPĂ A CLĂDIRII - Proiect nr. 4 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României Componenta 5- C5 - Valul Renovării AXA 1 - Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A. 3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/ 2022/ C5/ 1/ A. 3. 1/ 1

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Corneliu Coposu nr. 1 și strada Kossuth Lajos nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24217·11·202325279DĂRĂBAN FLAVIU LAURENȚIU
CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE  Sistem constructiv: fundații continue, izolate și elevații din beton armat,  pereți din zidărie confinată, planșeu peste parter și etaj din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : P(parter) +  1E(etaj),
Înălțimi:     streașină   + 5, 97 m      coamă   + 7, 03( + 7, 56) m       max.   +  7, 56 m,
Suprafețe: construită         159, 13 mp,
                desfășurată      287, 78 mp,
                utilă                 228, 23 mp,
                locuibilă             95, 06 mp,       
       terase neacoperite       51, 26 mp,
       garaj inclus                 24, 99 mp,        
Împrejmuire -  la stradă din panouri din metal cu fundație soclu și stâlpi din beton armat   L = 50, 99 m.  
   cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.    

NOTĂ :  pentru lucrările privind asigurarea utilităților publice se va solicita și obține anterior recepției la terminarea lucrărilor ”Construire casă și împrejmuire” o altă autorizație de construire.    
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Piersicilor nr. 268 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24317·11·202324744Tămășan Dacian- Remus, Construire anexă:
Sc = 17, 35 mp; Sd = 17, 35 mp; Su = 15, 86 mp;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Muntele Crucii nr. 17/ L bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24417·11·202325053FLAVOIA RENEWABLE ENERGY SOLUTION SRL
CONSTRUCȚII:  114530- C1 bazin subteran, 114530- C2 abator sanitar, 114530- C3 depozit, 114530- C4 laborator, 114530- C5 atelier, 114530- C6 bazin, 114530- C7 bazin subteran, 114530- C8 bazin decantor, 114530- C9 bazin decantor,  114530- C10 bazin decantor,
114530- C11 bazin decantor, 114530- C12 magazie, 114530- C13 depozit materiale, 114530- C14 atelier, 114530- C15 atelier, 114530- C16 bazin, 114530- C17 decantor, 114530- C18 decantor, 114530- C19 decantor , 114530- C20 rezervor,  114530- C21 abator,  114530- C22 rezervor, 114530- C23 bazin decantare, 114530- C24 bazin decantare, 114530- C25 bazin decantare 
constr. : Municipiul SALONTA Strada Ghestului nr. 7 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24517·11·202320068MÂNĂSTIREA ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI PALEU reprezentată prin OPREA DĂNUȚ- MIHAICONSTRUIRE BISERICĂ - ETAPA i CONSTRUIRE MÂNĂSTIRE CONFORM DOCUMENTAȚIEI P. U. Z. APROBATĂ:
S. c. parter = 300 mp cu S. c. utilă parter = 255, 25 mp; S. c.  subsol = 300 mp cu S. c. utilă subsol = 239, 95 mp, S. c.  mezanin =  75 mp cu S. c. utilă mezanin = 48, 80 mp, S. d.  =  675 mp; S. d. utilă = 544, 00 mp; regim de înălțime Subsol+ Parter+ Mezanin.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Arany Janos nr. 41, c. f. . : , nr. : , topo:
24617·11·202322122Parohia Română Unită cu Roma, Greco- Catolică Salonta prin Seica Gheorghe- Ion,

Construire biserică:
Regim de înălțime: P+ Ep;
Sc = 272, 9 mp; Sd = 359, 3 mp; Su = 178, 73 mp

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Olimpiadei nr. 1C bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24717·11·202325677LUCÁS MIHAI DEZSÖ
EXTINDERE ȘI MODIFICARE CASĂ, CONSTRUIRE ANEXE GOSPODĂREȘTI(Filigorie, Pergolă parcare auto) ȘI ÎMPREJMUIRE
 
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Gheorghe Doja nr. 39/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24824·11·202325177Comuna Aușeu prin Lazăr Mitică- Florentin - primar,

Realizare pistă pentru biciclete în comuna Aușeu județul Bihor;

constr. : Comuna Aușeu satul Aușeu și Groși Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24927·11·202325179TOKAI ANITA
CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT
constr. : Municipiul SALONTA Strada Ep. Roman Ciorogariu nr. 18 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25027·11·202325607MADA ALEXANDRU FLORIN
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Lalelelor nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25104·12·202326490Municipiul Salonta prin primar Török László,

REABILITARE TERMICĂ A ELEMENTELOR DE ANVELOPĂ A CLĂDIRII - Proiect nr. 5 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României Componenta 5- C5 - Valul Renovării AXA 1 - Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A. 3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/ 2022/ C5/ 1/ A. 3. 1/ 1

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Aleea Petre Păulescu nr. 2 bl. D60 sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25204·12·202325948Sărăcuț- Comănescu Teodor,

Împrejmuire teren: L = 64, 81 m:
pe mejdia vest: L = 8, 41 m;
• pe mejdia sud: L = 56 m;

constr. : Comuna Bulz satul Bulz Strada - nr. 190A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25305·12·202325054FLAVOIA RENEWABLE ENERGY SOLUTION SRL
CONSTRUCȚII:  114530- C1 clădire administrativă - parțială,  114530- C4 atelier - parțială, 114530- C7 magazie, 114530- C9 hală,  
constr. : Municipiul SALONTA Strada Ghestului nr. 7 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25406·12·202327118Municipiul Salonta prin primar Török László,

Executare foraje de apă (fântâni arteziene) în municipiul Salonta pe nr. cadastral 100853, 111924 și 113676, jud. Bihor; 

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25507·12·202326141TRIFA KRISZTINA ILEANA și soțul TRIFA CLAUDIU AUREL
CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Ghioceilor nr. 41 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25608·12·202327453CONSILIUL JUDETEAN BIHOR reprez. prin ILIE GAVRIL BOLOJAN - PRESEDINTEREABILITARE DJ 190G - INTERSECTIE ALMASU MARE - LIM. JUD. SALAJ KM 8+ 950 - KM 12+ 350, L= 3, 40 KM

Conform Lege 50/ 1991,  art. 7, alin (164) Pentru lucrările la infrastructura de transport şi/ sau tehnico- edilitară de interes public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a proiectului P. A. C. / P. A. D. , urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic.
constr. : Comuna BALC satul BALC - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25711·12·202325818Kaufland România SCS prin Bojescu Cristian- Mircea,

Proiect modificator la AC nr. 17/ 27. 02. 2023 prin schimbarea soluției tehnice de fundare;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Piața Democrației nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25811·12·202326491Municipiul Salonta prin primar Török László,

REABILITARE TERMICĂ A ELEMENTELOR DE ANVELOPĂ A CLĂDIRII - Proiect nr. 3 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României Componenta 5- C5 - Valul Renovării AXA 1 - Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A. 3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/ 2022/ C5/ 1/ A. 3. 1/ 1

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Republicii: nr. 22, bloc D6, nr. 24, bloc D7, nr. 26, bloc D8, nr. 28, bloc D9, nr. 30, bloc D10, nr. 32, bloc, D11, nr. 34, bloc D12 și strada Jean Calvin nr. 35 bl. D13 sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25912·12·202327704S. C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S. A. reprezentată prin CHINDLEA LUCIAN MIHAIPROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BIHOR, ÎN PERIOADA 2014- 2020- SZA ORADEA
ZONA DRĂGEȘTI - BH- CL08- EXTINDERE CONDUCTE DE ADUCȚIUNI, STAȚIE DE CLORINARE, REZERVOARE ȘI STAȚIE DE POMPARE- CJ BIHOR C2
Conform Lege 50/ 1991, Art. 7, alin (164) Pentru lucrările la infrastructura de transport şi/ sau tehnico- edilitară de interes public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a proiectului P. A. C. / P. A. D. , urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic.
constr. : Comuna DRĂGEȘTI INTRAVILAN- EXTRAVILAN bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26012·12·202327867D. E. E. R - SUCURSALA ORADEA reprez. al DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SAMODERNIZARE LEA 20KV SALONTA - AVICOLA CEFA
L = 466m
constr. : Municipiul SALONTA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26114·12·202325719CURTA MĂDĂLINA IOANA
LOCUINȚĂ(Casă)
constr. : Comuna SÂRBI satul SÂRBI - nr. 123 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26215·12·202327829FOTON POWER ENERGY SRL reprez. prin ENACHE SEBASTIAN PETRE"CEF BIHOR 1 - SUBTRAVERSARE LES MT SI FIBRA OPTICA DRUM NATIONAL 79"
 
constr. : Comuna MADARAS, CEFA satul MADARAS, CEFA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26315·12·202327851FOTON POWER ENERGY SRL reprez. prin ENACHE SEBASTIAN PETRE"CONECTARE CEF BIHOR LES MT SI FIBRA OPTICA, STATIE ELECTRICA DE TRANSFORMARE MT/ 110 KV, SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA SI ACCESE AFERENTE" - OB 1
RETELELE DE CABLURI DE MEDIE TENSIUNE SI FIBRA OPTICA VOR PARCURGE TRASEUL FORMAT DIN URMATOARELE IMOBILE CU NR. CADASTRALE SAU NR. DE PARCELA: 55422, 55234, 55106, 55081, 55237, 53274 (CFR), 55235, 55233, 55077, 55045, 55404, 55238, 55046, 55071, 2930, 2967, 2970 (conform adev. cu nr. de inreg. 9. 546 din 14. 12. 2023 - terenuri aflate in domeniul public al comunei Cefa), 55302, 57273, 55048, 55047 Cefa
RETELE DE CABLURI MEDIE TENSIUNE SI FIBRA OPTICA, L - aprox. 6, 80 km
STATIE DE TRANSFORMARE MT/ 110 KV - Sc - 375, 00 mp, Sd - 375, 00 mp
 
constr. : Comuna CEFA satul CEFA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26415·12·202327854FOTON POWER ENERGY SRL reprez. prin ENACHE SEBASTIAN PETRE"CONECTARE CEF BIHOR LES MT SI FIBRA OPTICA, STATIE ELECTRICA DE TRANSFORMARE MT/ 110 KV, SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA SI ACCESE AFERENTE" - OB 2 - STATIE DE CONEXIUNI 110 kV Cefaconstr. : Comuna CEFA satul CEFA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26528·12·202329453FOTON POWER ENERGY SRL reprez. prin ENACHE SEBASTIAN PETREAMENAJARE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN - OBIECTIVUL 1
PANOURI FOTOVOLTAICE - 42. 368 buc.
POSTURI DE TRANSFORMARE - 5 buc.
Lgard - 3. 863 ml
constr. : Comuna CEFA satul CEFA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26628·12·202329454FOTON POWER ENERGY SRL reprez. prin ENACHE SEBASTIAN PETREAMENAJARE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN - OBIECTIVUL 2
PANOURI FOTOVOLTAICE -  79. 872 buc.
POSTURI DE TRANSFORMARE -  10 buc.
Lgard -  6003 ml
constr. : Comuna CEFA, MADARAS satul CEFA, MADARAS - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26729·12·202329431Șinca Cornel- Petru,

Construire locuință familială:
Regim de înălțime: P;
Sc = 97 mp; Sd = 97 mp; Su = 65, 82 mp; Sl = 31, 60 mp; 

constr. : Comuna Cefa satul Inand Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:

Nr. aut.Data elib.Nr. inreg.SolicitantDen. lucrariAdresa exec.
111·01·202226090Antal Zoltán,

Construire casă P, împrejmuire și porți de acces;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Piersicilor nr. 176 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
211·01·202228486DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S. A. (DEER) - SUCURSALA ORADEA reprezentant director dr. ing. Boja Ionel CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ ÎN ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ZONA PALEU :
- montare stâlpi de medie tensiune (nr. 1 MT) și (nr. 2 MT)
- montare posturi de transformare în anvelopa de beton ( PTAb nr. 1 , PTAb nr. 2 , PTAb nr. 3 )
- LEA 0, 4 kV proiectată L = 240 m
 
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
312·01·2022142ORANGE ROMANIA SA prin Electrogrup SA
CONECTARE SITE CL0241 TINCA CU O REȚEA DE FIBRĂ OPTICĂ LA MAGISTRALA DE FIBRĂ OPTICĂ COMUNA TINCA, COMUNA TULCA JUDEȚUL BIHOR
Pentru lucrările din zona de siguranță a căii ferate
constr. : Comuna TINCA, TULCA satul TINCA, GURBEDIU, CĂUAȘD, TULCA, SATU NOU DJ 792A, DJ 795 nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
413·01·202226492ARDELEAN FLORIN
LOCUINȚĂ(GARAJ INCLUS) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN 
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - nr. 79, c. f. . : , nr. : , topo:
513·01·202226396OVĂNESCU CONSTANTIN
LOCUINȚĂ P ȘI GARD LA FRONT STRADAL
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul SÎNTELEC - nr. 2, c. f. . : , nr. : , topo:
614·01·2022213Derecichei N. Nicolae Florian Întreprindere Familială,

Construire platformă de gunoi și decantor;

constr. : Comuna Șoimi satul Urviș de Beiuș - nr. 21 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
718·01·202227101MUNICIPIUL SALONTA REABILITARE SISTEM PLUVIAL STR. ZILAHY LAJOS SI BEM JOZSEF, STATIE POMPE, SALONTA
Realizarea unei statii de pompare ape pluviale (SPAP 1)  care va refula apa pluviala printr- o conducta PEHD DN 160 mm, PN 10 cu o lungime de 120 m, spre caminul existent de canalizare pluviala de pe strada Jokai Mor.
 
constr. : Municipiul SALONTA Strada ZILAHY LAJOS SI BEM JOZSEF, bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
820·01·2022938SC SALGAZ SAEXTINDERE RETEA SI INSTALATIE DE GAZE NATURALE DE PRESIUNE REDUSA IN LOCALITATEA SALONTA, STRADA KOLCSEY FERENCZ
Conducta cu Dn 63 mm, lungime 50 m, din PE100 SDR 11.
Racordul la conducta va fi Dn 32 mm in lungime de L= 6, 2 m.
constr. : Municipiul SALONTA KOLCSEY FERENCZ bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
920·01·2022265CRET MIRCEA OVIDIU si sotia CRET ADRIANA ALEXANDRACONSTRUIRE ANEXA
Sc - 56 mp
Sd - 56 mp
Su - 48, 13 mp
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1020·01·2022794MUNICIPIUL SALONTA reprez. prin TOROK LASZLOCONSTRUIRE ADAPOST DE CAINI IN MUNICIPIUL SALONTA
Obiectul de investitie cuprinde:
1. Container prefabricat monobloc (A) cu dimensiunile 7, 50 X 2, 90  S - 21, 75 mp
2. Sopron metalic (D) cu dimensiunile 9, 15 X 6, 40  S - 58, 56 mp
3. Spatiu pentru depozitare cadavre (B)  cu dimensiunile 2, 90 X2, 40 S - 6, 96 mp
4. Spatiu depozitare dejectii animale (F)
5. Toaleta ecologica (C)
6. Padoc pentru spatiu plimbare caini (E)
7. Fosa septica (G)
constr. : Municipiul SALONTA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1120·01·20221086RAD CARMENCONSTRUIRE CASA PARTER, FILIGORIE, PISCINA, IMPREJMUIRE TERENURI
Sc casa - 167, 91 mp          Sc filigorie - 53 mp
Sd casa - 167, 91 mp          Sd filigorie - 53 mp
Su casa - 134, 75 mp          Su filigorie - 41, 65 mp
Sl casa  - 75, 45 mp - 3 camere

L imprejmuire teren - 145, 96 m
 
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1227·01·202226565TARNOK ALBERT ATTILA
ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul UILEACU DE MUNTE - nr. 166/ A, c. f. . : , nr. : , topo:
1327·01·20221298SC HALRENT SRL reprez. prin CZOMBOS ATTILA ISTVANCONSTRUIRE BIROURI P, SPATIU DEPOZITARE P, SPATIU PRODUCTIE P, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATII
Sc - 1293 mp (corp C1 - 236, 95 mp, corp C2 - 585 mp si corp C3 - 471, 65 mp)
Sd - 1293 mp
Su - 1262, 60 mp
L imprejmuire - 416, 46 m


 
constr. : Municipiul SALONTA IOSIF VULCAN bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1427·01·20221333LABOU FLORIN STEFAN si sotia TRIFU LUCIANACONSTRUIRE CASA FAMILIALA, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN
Sc locuinta - 238, 24 mp          Sc anexa - 27, 00 mp
Sd locuinta - 238, 24 mp          Sd anexa - 27, 00 mp
Su locuinta - 185, 00 mp          Su anexa - 21, 76 mp
Sl locuinta -  78, 00 mp

L imprejmuire - 150 m
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Salciilor nr. 10 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1527·01·202227180KOVÁCS ALEXANDRA ANA
CASĂ(garaj inclus) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat,  structura din zidărie din beton celular autoclavizat confinată, planșeu peste parter și etaj din beton armat, acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană hidroizolantă.
Regim de înălțime : P + 1E.
Înălțimi:     max.   + 6, 15 m,
Suprafețe: construită          122, 00 mp,
                desfășurată        221, 00 mp,
                utilă                  171, 66 mp,
                locuibilă               65, 75 mp,
                        balcoane      17, 70 mp,
                        terase/ acces neacoperite    14. 77 mp,    
                        garaj inclus 1 loc                27, 00 mp.           
Împrejmuire la stradă cu fundație și stâlpi din beton armat, soclu din bolțari din beton și panouri din metal L = 17, 82 m și lateral S- E cu fundație din beton și stâlpi cu plase din metal L = 69, 50 m.  
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - , c. f. . : , nr. : , topo:
1631·01·20221041TIVADAR GHEORGHE si sotia TIVADAR ILEANAPROIECT MODIFICATOR LA AC NR. 290 DIN 01. 11. 2021 - CONSTRUIRE LOCUINTA D+ P
Sc autorizata D - 112, 74 mp,           Sc pr. modificator D - 115, 09 mp
Sd autorizata - 225, 48 mp              Sd pr. modificator - 230, 18 mp
Su totala autorizata - 170, 85 mp     Su totala pr. modificator - 182, 11 mp
Sl autorizata - 65, 04 mp                 Sl pr. modificator - 69, 48 mp
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Caprioarei nr. 13 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1731·01·202223295DULUȘ LOREDANA ANDREA
ÎMPREJMUIRE(SPRE STRADĂ ȘI PARȚIAL LATERAL DR. )
  Împrejmuire :
  -  stradă din panouri din metal cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat, soclul și stâlpii cu tencuieli drișcuite L =  16, 40 m și 
 - parțial lateral dreapta cu fundație din beton, stâlpi din metal și panouri din plasă oțel zincat L = 27, 60 m.    
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. 436, c. f. . : , nr. : , topo:
1802·02·202228190KALLÓ ȘTEFAN și KALLÓ ILEANA
CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton și centuri din beton armat, fundații izolate cu blocuri din beton și cuzineți din beton armat și cadre din beton armat, planșeu peste parter și etaj din beton armat, acoperiș terasă necirculabilă cu atic și circulabilă cu învelitoare din membrană de cauciuc armat.
Regim de înălțime : parter + 1 etaj,
Înălțimi: streașină   + 2, 97 și + 6, 43 m,       max.   + 6, 43 m,
Suprafețe: construită         87, 21 mp,
                desfășurată     151, 70 mp,
                utilă               103, 89 mp,
                locuibilă           25, 97 mp,
    terase acoperite            4, 09 mp,
    terase neacoperite       51, 49 mp,
    terasă necirculabilă      51, 34 mp.
Împrejmuire la stradă din panouri cu ramă din metal și lamele WPC cu fundație și stâlpi din beton armat și soclu zidărie  L = 20, 90 m și perimetral lateral dr. și spate din plasă de sârmă, fundație din beton și stâlpi metalici  L = 44, 85 m.
Parcaj :  1 loc.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Renașterii nr. 18, c. f. . : , nr. : , topo:
1902·02·20221904SC SALGAZ SA reprez. prin COTRAU SILVIAEXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA, SALONTA, STR. I. C. BRATIANU
Lungime extindere -  650 m (conducta realizata din PE100 SDR11,  Dn 63 mm)
 
constr. : Municipiul SALONTA I. C. BRATIANU bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2002·02·20221903SC SALGAZ SA reprez. prin COTRAU SILVIAEXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA, SALONTA, STR. VASILE ALECSANDRI
Lungime extindere - 285 m (conducta realizata din PE100 SDR11,  Dn 63 mm)
 
constr. : Municipiul SALONTA VASILE ALECSANDRI bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2103·02·202228489FILIMON COSMIN
CASĂ  PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2203·02·202228490FILIMON COSMIN
CASĂ  PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2303·02·202228849BALOGH COSMIN și BALOGH DELIA IULIANA
CASĂ FAMILIALĂ
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - , c. f. . : , nr. : , topo:
2407·02·20222085DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA (DEER) - SUCURSALA ORADEA reprez. prin BOJA IONELEXTINDERE RETEA ELECTRICA - BAZIN INOT IN LOCALITATEA SALONTA, STR. CANTACUZINO, JUD. BIHOR
Lungime racord MT LES 20 kV/ 1kV - 310 m
Amplasare PTAb cu dimensiuni max. LxlxH - 6m x 4 m x 2, 5 m = 24 mp
 
constr. : Municipiul SALONTA Cantacuzino bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2509·02·20221148Birta Georgiana- Teodora,

Construire locuință și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Mierlău Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2609·02·20221707Târb Cosmin- Nicolae și Târb Ioana- Loredana,

Construire locuință familială și împrejmuire;

constr. : Comuna Balc satul Balc Strada Trandafirilor nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2710·02·202228349COVACIU ALIN
CASĂ (DE LOCUIT) 
constr. : Comuna CURĂŢELE satul CRESUIA - nr. 137 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2810·02·202228471STRAUB IOSIF
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ (CORP C3)
constr. : Municipiul SALONTA Bocskai Istvan nr. 23, c. f. . : , nr. : , topo:
2911·02·20222135ADASUT FARM SRL prin Șut Florentina Adriana
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ ZOOTEHNICĂ SAT COCIUBA MARE NR. CAD 52003 JUDEȚUL BIHOR
(pentru lucrările de construire care nu s- au autorizat cu Autorizația de Construire nr. 309/ 2021) 
 
constr. : Comuna TINCA satul BELFIR - nr. 1, c. f. . : , nr. : , topo:
3017·02·20222851CTPARK DELTA SRL reprez. prin OLARIU SIMINA IOANAEXTINDERE HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE
Sc - 6. 732, 35 mp
Sd - 6. 732, 35 mp
Su -  6. 555, 23 mp
Infrastructura este constituita din fundatii izolate de tip bloc de beton armat si pahar din beton armat realizat prefabricat. Structura de rezistenta principala este alcatuita din cadre prefabricate din beton armat cu stlpi, grinzi si pane. Placa pe sol va avea grosimea de 20 cm, realizate din beton C25/ 30. Pereti exteriori din panou sandwich 15 cm. Invelitoarea - tabla cutata autoportanta.
 
constr. : Municipiul SALONTA Aradului nr. 140 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3118·02·20221332Ghenț Maria,

Construire casă și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3218·02·2022852Mocan Ciprian- Viorel,

Demolare C1- casă și C2- anexă și construire casă familială;

constr. : Comuna Sârbi satul Sârbi Strada - nr. 336 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3318·02·20222854Cuciula Daniel- Emil,

Construire casă D+ P, anexă cu filigorie și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3421·02·202227Somlyai András,

Construire locuință parter și împrejmuire teren la stradă;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3521·02·20223375SC Holcim România SA prin Mardare Vasile- Adrian,

Execuție foraje și extindere rețele de alimentare cu apă din sursă proprie subterană;

constr. : Comuna Țețchea, satul Țețchea, str. Cimentului, nr. 1, cod poştal 417605 și comuna Aștileu satul Chistag Strada Viitorului nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3621·02·20221975TULBURE ANDREI ADRIAN
LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3725·02·20223489SC SALGAZ SA reprez. prin TAL CAMELIAEXTINDERE RETEA SI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA, str. BOCSKAI ISTVAN si PIATA FLORILOR, nr. 5
L extindere conducta =  77 m, conducta SDR 11, Dn 63x5, 8 mm
L racord = 5, 50 m, instalatia de racordare SDR 11, Dn - 32 mm
constr. : Municipiul SALONTA BOCSKAI ISTVAN si PIATA FLORILOR nr. 5 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3825·02·20223664KOVECSI BUHASZI TAMAS si sotia KOVECSI BUHASZI HENRIETTACONSTRUIRE CASA FAMILIALA SI IMPREJMUIRE TEREN
Sc - 132 mp
Sd - 196 mp
Su - 144 mp
Sl - 62 mp/ 4 camere
L imprejmuire - 113 ml
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE LALELELOR bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3925·02·20223557BOITOR IOAN VASILE
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ (FILIGORIE) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Bisericii nr. 27 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4025·02·202226679Zăhan Ana,

Construire locuință unifamilială P și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4128·02·202222571Distribuție Energie Electrică România S. A. – Sucursala Oradea,

Modernizare LES MT zona Salonta Conexiuni 3, jud Bihor;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4228·02·20223528Heredea Sebastian- Alin,

Construire locuință unifamilială D+ P și piscină;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Ghioceilor nr. 74 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4328·02·20223517Huli Lucian- Vasile,

Construire locuință unifamilială;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Erekel Ferenc nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4401·03·20223558RUGEA FLORIN
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ (FILIGORIE)
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Bisericii nr. 25, c. f. . : , nr. : , topo:
4503·03·20223578Parohia Ortodoxă Română Cacuciu Vechi prin Caba Ciprian,

Construire capelă;

constr. : Comuna Aușeu satul Cacuciu Vechi Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4607·03·20224429VARGA KATALINCONSTRUIRE CASA PARTER, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN
Sc locuinta - 158 mp     Sc anexa - 73 mp
Sd locuinta - 158 mp     Sd anexa - 73 mp
Su locuinta - 101 mp     Su anexa - 46 mp
Sl locuinta - 71 mp/ 3 camere
L imprejmuire teren - 136 ml
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4707·03·20224203SÎRBU SILVIA CĂTĂLINA
CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue cu centuri din beton armat la partea inferioară,  zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi:  atic   + 4, 15 m       max.   + 4, 45 m,
Suprafețe: construită        176, 96 mp,
               desfășurată      176, 96 mp,
               utilă                119, 59 mp,
               locuibilă             77, 10 mp,
      terase:   acoperită     16, 50 mp,     acces acoperit     8, 48 mp,                            
Împrejmuire :
    - la stradă din panouri metalice cu fundație din beton, soclu și stâlpi din beton armat,
    - perimetral retrasă față de limita cadastrală stg. , dr. , spate din panouri și stâlpi prefabricați din beton cu fundație din beton.

cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.
                  
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Muntele Crucii nr. 11 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4808·03·2022274Lupuț Viorel- Ionuț,

Construire locuință unifamilială P și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Bisericii nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4909·03·20224028Grădinariu Aurel,

Construire casă familială și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Toamnei nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5014·03·20224746IANA MIHAI
LOCUINȚĂ PARTER,  ÎMPREJMUIRE și DESFIINȚARE CORP C1
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5115·03·20223536DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S. A. prin Sucursala Oradea
 LINIE ELECTRICĂ SUBTERANĂ(LES) 20 kV  L =  1310 m între:  DJ 795A km 9+ 860 - DJ 795A km 11+ 070
(”EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE DISTRIBUȚIE ÎN LOCALITATEA ȘUMUGIU NR. CAD. 50939 ȘI 55728, 54968 JUD. BIHOR” )
  Lucrări propuse: -  montare separator vertical 20 kV pe stâlpul tip SE8 existent în LEA 20kV Beiuș racord PTA 2 Șumugiu(anterior stâlpului tip SE8 echipat cu separator de post PTA 2 Șumugiu nr. II 420),
                        -  LES 20 kV tip A2XS(FL)2Y 3x1x150 mm2  L = 1310 m DJ 795A km 9+ 860 - km 11+ 170,                                                 
                         - subtraversare DJ 795A la km 9+ 860 în tub de protecție prin foraj orizontal,
                         - subtraversare stradă în tub de protecție prin foraj orizontal.
                        
cu condiția respectării tuturor condițiilor din avizele, acordurile și autorizațiile obținute și a neafectării altor imobile decât a celor aparținând domeniului public al UAT- uri.

NOTĂ: Pentru restul lucrărilor propuse (PTAb 20/ 0, 4 kV  1x400 kVA cu priză de pământare echipat cu celulă de linie 20kV și celulă de trafo 20 kV ambele cu separator de sarcină 630A/ 16kA, transformator 250 kVA 20/ 0, 4 kV, TDRI cu 6 plecări și bloc de protecție),  dispoziția de începere a lucrărilor se va da numai ulterior datei contractului de superficie menționat în declarația autentificată notarial nr. 741/ 02. 03. 2022.
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul ŞUMUGIU - , c. f. . : , nr. : , topo:
5216·03·20224919Pentie Traian și Pentie Georgeta- Elena,

Construire locuință și împrejmuire teren la stradă;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Mierlău Strada - nr. 28 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5317·03·202221853GAL ANDREI
CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue cu centura inferioară și elevații din beton armat,  zidărie din cărămidă cu goluri confinată și cadre din beton armat,  planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :  P,
Înălțimi: streașină   + 3, 49   max.   + 5, 50 m,
Suprafețe: construită        283, 43 mp,
                desfășurată     283, 43 mp,
                utilă               205, 40 mp,
                locuibilă           69, 67 mp,
      terasă acoperită         24, 23 mp.
Împrejmuire -  la stradă din panouri din aluminiu, fundație din beton armat H = 2, 20 m,    L = 90, 36 m,
                  -  perimetral lateral dreapta, stânga și spate din plasă de sârmă și stâlpi din metal zincat, fundație din beton metalici L = 80, 68 m.               
Parcare pe lot :   2 loc.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Gheorghe Doja(Ghioceilor) nr. 12, c. f. . : , nr. : , topo:
5421·03·20225028Juraș Iosif,

Construire casă parter și împrejmuire teren;
Înainte de recepția lucrărilor autorizate prin prezenta autorizație se va obține procesul verbal de recepție al lucrărilor de alimentare cu apă și alimentare cu energie electrică executate pe imobilul cu nr. cadastral 60584 Paleu, imobil avănd categoria de folosință drum public.

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5525·03·20225385MGH METROPOLITAN GRAND HOUSES SRL prin Sas Sorin Adrian administrator
CASĂ CORP A, CASĂ CORP B ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton și centuri din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale sau BCA confinată și cadre din beton armat, planșeu peste parter din elemente prefabricate din beton armat și ceramice, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă fălțuită.
Regim de înălțime : parter + 1 etaj,
Înălțimi:  corp A / corp B   streașină  + 5, 94 / + 5, 94 m,       max.   + 9, 64 / + 9, 57 m,
Suprafețe: corp A / corp B      construită          94. 16 / 86, 25  mp,
                                           desfășurată     176, 58 / 172. 50 mp,
                                           utilă               119, 84 / 119, 33 mp,
                                           locuibilă            70. 95 /  72. 45 mp,
                terase parțial acoperită                   9. 35 /     7, 00 mp,
                terase neacoperite                       26, 30 /    10, 00 mp.
                împrejmuire la stradă din panouri cu ramă și lamele verticale din metal cu fundație din beton armat și stâlpi metalici și lateral din panouri din metal și plasă de sârmă zincată, fundație din beton, stâlpi metalici și gard viu.
Parcaj :   2 loc. corp A / 2 loc corp B
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. LOT 1 5A, 5B, c. f. . : , nr. : , topo:
5630·03·20225365REINHARDT GEB. DURCA NICOLAIE
CASĂ(garaj inclus) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton și elevații din beton armat,  structura din zidărie din blocuri ceramice confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă / terasă necirculabilă cu învelitoare din țiglă ceramică /  membrană hidroizolantă.
Regim de înălțime : P .
Înălțimi:   streașină    + 3, 09 /          m          la coamă/ atic + 5, 26/ + 2, 86,                  max    + 5, 86 m,    
Suprafețe: construită          247, 21 mp,
                desfășurată       247, 21 mp,
                utilă                 179, 30 mp,
                locuibilă             83, 30 mp,                        
                        terase/ acces acoperite    24, 91 mp,    
                        garaj inclus 1 loc            25, 00 mp.           
Împrejmuire la stradă cu fundație din beton armat, soclu și stâlpi din blocuri din beton și panouri de gard din metal L = 47, 46 m și lateral cu fundație din beton și stâlpi cu plase de gard din metal zincat L = 120, 42 m.  
constr. : Comuna PALEU - , c. f. . : , nr. : , topo:
5701·04·20225010Torjoc Eunice- Gondwana,

Construire casă unifamilială;

constr. : Comuna Sânnicolau Român satul Sânnicolau Român Strada - nr. 430 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5801·04·20225402Chirilă Mihai,

Construire locuință P și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5901·04·20224558BUNGĂU ANAMARIA GIORGIANA
CASĂ FAMILALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv : fundații continue și izolate din beton armat cu grinzi de fundare din beton armat, structura din cadre din beton armat și zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale,  planșee din beton armat peste parter și etaj, acoperiș tip terasă necirculabilă și învelitoare tip membrană bituminoasă,
Regim de înălțime :  P(parter) + 1E(etaj)
Înălțimi: atic + 6, 80     max.   + 6, 80 m.
Suprafețe:               construită                    91, 86 mp,
                             desfășurată               183, 72 mp,
                             utilă                         139, 56 mp,  
                             locuibilă                      74, 57 mp,
                             terasă neacoperită               
                             balcon                        20, 10 mp.                    
Împrejmuire: -  la stradă din panouri din metal, fundație din beton și soclu din zidărie blocuri prefabricate din beton H = 2, 05 m,    L = 15, 90 m,
                   - lateral stg. , dr. , spate din stâlpi și plăci prefabricate din beton armat, fundație din beton L = 65, 80 m.  
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6001·04·20225410Birou Loredana- Bianca,

Construire locuință Sp+ P+ E și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Gheorghe Doja nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6104·04·20225881SC New Impact SRL prin Szigyártó Fineas,

Construire casă familială;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6204·04·20225897SC Bejona Const SRL prin Bere Iosif,

Construire locuință de protocol;

constr. : Comuna Paleu satul Uileacu de Munte Strada - nr. 38 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6304·04·20224471ELMER ZOLTANCONSTRUIRE LOCUINTA P+ 1p SI IMPREJMUIRE TEREN
Sc - 132, 99 mp
Sd - 179, 30 mp
Su - 136, 22 mp
Sl - 76, 21 mp/ 3 camere
L imprejmuire - 89, 90 ml
constr. : Comuna PALEU satul PALEU ARDEALULUI nr. 86 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6405·04·20223435Sos István Barna și Sos Tünde,

Extindere corp C1, schimbare destinație în casă de locuit și construire anexă;
 

constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. 408/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6506·04·20225072Lobonț Vasile- Marcel,

Construire casă de locuit;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Arany János nr. 19 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6607·04·20225143Șchiop Radu- Gheorghe și Șchiop Lavinia- Florina,

Construire locuință unifamilială Dp+ P+ M cu anexă, anexă gospodărească, foișor și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Uileacu de Munte Strada - nr. 5 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6711·04·20224877GELNIC MARCEL
CASĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat,  structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip terasă necirculabilă și șarpantă din lemn peste terase cu învelitoare din tablă fălțuită și loc parcare .
Regim de înălțime : P.
Înălțimi:  streașină   + 2, 50 m     coamă + 2, 65 m        max. (atic)  + 3, 50 m,
Suprafețe: construită /  desfășurată          200, 00 mp,
                               utilă                      125, 28 mp,
                               locuibilă                  48, 81 mp,
                          terase acoperite            36, 50 mp,                              
                          parcare acoperită 1 loc  15, 57 mp.           
Împrejmuire la stradă cu fundație din beton, stâlpi și plasă de sârmă din metal zincat și porți acces L = 26, 15 m și cu fundație din beton și stâlpi și plasă de sârmă din metal zincat L = 34, 08 m.  

NOTĂ: pentru lucrările de racordare la rețeaua electrică, apă - canal se va solicita și obține o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Gheorghe Doja nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6811·04·20225765MOZA MIRUNA DIANA
CASĂ   
constr. : Comuna SÂRBI satul BURZUC - nr. 215 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6911·04·20225908MEDITERANEAN CONCEPT CONSTRUCT SRL
CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7011·04·20226122ERDEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
CONSTRUCȚII: 111232 - C2 MOARĂ, 111232 - C3 MAGAZIE 
constr. : Municipiul SALONTA Strada Lanului(Menumorut) nr. 13 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7111·04·20227486OROS DELIA CORINACONSTRUIRE LOOCUINTA UNIFAMILIALA P+ M, IMPREJMUIRE TEREN CU PORTI DE ACCES
Sc - 72. 50 mp
Sd - 145, 00 mp
Su - 101, 47 mp
Sl - 44, 94 mp/ 3 camere
Imprejmuire teren cu porti de acces L - 138, 703 ml
 
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7211·04·2022294SC Royalmeat Group SRL prin Sárközi- Pocsantek Bernadett,

Construire clădire de birouri parter și extindere hală frigorifică existentă parter;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Sus Strada - nr. 288A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7312·04·20227533DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S. A. - Sucursala Oradea- Extindere rețea electrică de distribuție în vederea alimentării cu energie electrică a 9 case în localitatea SĂLDĂBAGIU de MUNTE, str. Dealul Nou, jud. Bihor; Solicitant: INDRIEȘ MARIUS GEORGE ( LEA compusă din 11 stâlpi electrici din care 9 buc. SE4 și 2 buc. SE11 și TYIR 3x70+ 70+ 16mmp în lungime de 565ml de la stâlpul existent SE11 )constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE DEALUL NOU, c. f. . : , nr. : , topo:
7412·04·20227674SC STRABAG SRL prin DEREMȚIU VLAD- CONSTANTIN-   ” Organizare de șantier ” aferente construirii tronsonului de drum ” Legătură Centura Oradea ( Girație Calea Sântandrei ) - Autostrada A3 ( Biharia ) - Municipiul Oradea, str. Augustin Maior nr. 15, nr. cadastral 171244 UAT Oradea și nr. cadastral 65275 UAT Borș, județul Bihorconstr. : Municipiul ORADEA satul SÂNTION Augustin Maior nr. 15, c. f. . : , nr. : , topo:
7512·04·20226263Rostaș Manuela,

Construire casă și împrejmuire

constr. : Comuna Cefa satul Cefa Strada - nr. 373 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7612·04·20227724ALPHA REAL ESTATE S. R. L. DEMOLARE CORPURI C1, C3 , C4 (Casă portar , siloz cereale, hidrosferă)constr. : Comuna PALEU satul PALEU Ardealului nr. 172 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7713·04·20227268MGH METROPOLITAN GRAND HOUSE SRL
CASĂ CORP A, CASĂ CORP B ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton și centuri din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale sau BCA confinată și cadre din beton armat, planșeu peste parter din elemente prefabricate din beton armat și ceramice, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă fălțuită.
Regim de înălțime : parter + 1 etaj,
Înălțimi:  corp A / corp B   streașină  + 5, 94 / + 5, 94 m,       max.   + 9, 64 / + 9, 57 m,
Suprafețe: corp A / corp B      construită          94. 16 / 86, 25 mp,
                                           desfășurată     176, 58 / 172. 50 mp,
                                           utilă               119, 84 / 119, 33 mp,
                                           locuibilă            70, 95 /  72, 45 mp,
                terase parțial acoperită                    9. 35 /    7, 00 mp,
                terase neacoperite                        26, 30 /   10, 00 mp.
                împrejmuire la stradă din panouri cu ramă și lamele verticale din metal cu fundație din beton armat și stâlpi metalici și lateral din panouri din metal și plasă de sârmă zincată, fundație din beton, stâlpi metalici și gard viu.
Parcaj :   2 loc. corp A / 2 loc corp B
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. LOT 6 5A, 5B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7815·04·20226797Barta Beáta- Carmen,

Construire casă unifamilială P+ M și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7915·04·20225979Noje Adina- Mihaela,

Construire locuință unifamilială P;

constr. : Comuna Paleu satul Uileacu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8019·04·20226249GREENCODRU SRL
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ (FOIȘOR) Sistem constructiv: fundații și elevații din beton armat,  zidărie din blocuri ceramice tip GVP confinată, planșeu parțial peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă metalică.
Regim de înălțime : P.
Înălțimi:  la strașină   + 2, 90      max.   + 4, 90 m,             
Suprafețe: construită           100, 43 mp,
               desfășurată         100, 43 mp,  
               utilă                     20, 10 mp,
               terasă acoperită    72, 53 mp.           
   
NOTĂ:  pentru grill și iaz se va solicita și obține o altă autorizație de construire.  
constr. : Comuna ŞOIMI satul CODRU - nr. 14 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8121·04·20227742COMUNA ȘOIMI prin VAIDA IOAN, primar- Alimentare cu apă a localităților ȘOIMI, BORZ și URVIȘ de BEIUȘ ( continuarea lucrărilor autorizate prin AC nr. 49 / 20. 10. 2008, AC nr. 43 / 02. 11. 2011, AC nr. 12/ 04. 03. 2015 și AC nr. 62 / 01. 11. 2016 )constr. : Comuna ȘOIMI satul ȘOIMI, BORZ, URVIȘ de BEIUȘ - , c. f. . : , nr. : , topo:
8221·04·20227138TOTH ZSOLT JOZSEF
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ - GARAJ Sistem constructiv: fundații continue și izolate din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică profilată.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 74 m   max.   + 5, 42 m,
Suprafețe: construită        95, 00 mp,
                desfășurată     95, 00 mp,
                utilă               80, 00 mp,
    nr. locuri  garaj                  2 loc.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8321·04·20228574COMUNA CEFA prin BÂRNĂU DUMITRU- ALIN, primar- Construire capelă mortuară în satul Ateaș, comuna Cefa ( parter cu turn clopot având Sc= 120, 89mp și Sdesf= 127, 47mp )constr. : Comuna CEFA satul ATEAŞ - , c. f. . : , nr. : , topo:
8421·04·20226084SALGAZ SA prin Energotransconsult Srl
”EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI INSTALAȚIE DE RACORDARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ”
constr. : Municipiul SALONTA Strada Menumorut, c. f. . : , nr. : , topo:
8521·04·20225417SC Eternal Beauty SRL

Reabilitare corpuri de clădire C1, C2, C3, C6, C7, C8, C9, schimbare de destinație pentru corpurile de clădire C6, C7 din sală de producție în depozit nepoluant, demolare parțială corpuri de clădire C7 și C9;

constr. : Municipiul Salonta satul - Iosif Vulcan nr. 13 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8621·04·20227107Boșca Ioan- Dan, Construire casă de vacanță (P+ M);constr. : Comuna Aușeu satul Groși Strada DC267 nr. 274A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8721·04·20227715Dinicu Ciprian- Daniel și Dinicu Beátrix,

Construire locuință unifamilială Dp+ P și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 64/ B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8821·04·20228001SC Bitum Truck SRL prin Fűrtős Aurel- Nicolae,

Împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada DJ 767F, km 5+ 430 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8921·04·20221057Rad Carmen,

Construire casă P+ E, filigorie, piscină și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9021·04·20223902Sundas Vasilis,

Construire casă și împrejmuire;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Gheorghe Doja nr. 75/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9127·04·20226537CERBU LIVIU DANIEL
LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Sistem constructiv: fundații continue din beton armat la partea inferioară și elevații din beton armat la partea superioară, zidărie din cărămidă(sau B. C. A. ) confinată,  acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 3, 00   max.   + 4, 35 m,
Suprafețe: construită        65, 79 mp,
                desfășurată     65, 79 mp,
                utilă               53, 60 mp,
                locuibilă         26, 74 mp,
      terase neacoperite      2, 30 mp,
      parcare auto               1 loc
Împrejmuire la stradă din panouri din metal cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat și panouri din zidărie cărămidă tip GVP, soclu și stâlpii cu tencuială decorativă L =  20. 09 m.
 
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9227·04·20227381BODÓ JÓZSEF
CASĂ FAMILIALĂ  Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat, zidărie din cărămidă confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică profilată.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 60   max.   + 5, 75 m,
Suprafețe: construită           211, 00 mp,
                desfășurată         211, 00 mp,
                utilă                   121, 00 mp,
                locuibilă              170, 35 mp,
   terasă, acces neacoperite   20, 00 mp,
   terasă, acoperite               25, 80 mp,
   parcare                           2 loc.  
constr. : Comuna PALEU satul UILEACU DE MUNTE - nr. 207, c. f. . : , nr. : , topo:
9328·04·20226667SZABÓ KÁROLY
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ(MAGAZIE,  ȘOPRON) și FILIGORIE
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - nr. 110, c. f. . : , nr. : , topo:
9428·04·20227216BELDEA EMANUELA și BELDEA CRISTIAN COSMIN
CASĂ DE LOCUIT
constr. : Comuna OLCEA satul CĂLACEA - nr. 155C bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9504·05·20227401TIVADAR MARIUS IOAN și TIVADAR LORENA CLAUDIA
CASĂ  Sistem constructiv: fundații continue și centură soclu din beton armat,  pereți din zidărie din blocuri ceramice confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică profilată.
Regim de înălțime : P.
Înălțimi: streașină   + 2, 60 m      max.   + 4, 70 m,
Suprafețe: construită        127, 80 mp,
                desfășurată     127, 80 mp,
                utilă                  98, 42 mp,
                locuibilă             60, 25 mp,            
           terase neacoperite   44, 50 mp.           
Parcare pe lot :   1 loc.
Împrejmuire -  la stradă din panouri din metal cu fundație din beton,  stâlpi din beton armat și soclu din bolțari din beton tencuiți L =  16, 37 m și din plasă de sârmă și stâlpi metalici cu fundație din beton pe celelalte laturi ale proprietății L = 76, 87 m.  

NOTĂ : pentru lucrările privind asigurarea utilităților publice se va solicita și obține anterior recepției la terminarea lucrărilor ”Construire casă” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Căprioarei nr. 8/ C bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9604·05·20228787BIRTA VIORELCONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA PE NR. CAD 55500 SI RACORD LA UTILITATI CU ACCES DIN NR. CAD 54668
Sc - 172 mp
Sd - 172 mp
Su - 173, 11 mp
Sl - 57, 73 mp/ 3 camere
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9705·05·20221943SFERLE FLORICA TEODORA și SFERLE ADRIAN RĂZVAN
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat,  zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter și etaj din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică și tip terasă necirculabilă hidroizalată.
Regim de înălțime :  S(p) +  P(parter) + M(mansardă),
Înălțimi: streașină   + 3, 27 m(+ 3, 10 m)       max.   + 7, 52 m,
Suprafețe: construită        127, 90 mp,
                desfășurată     262, 43 mp,
                utilă               175, 58 mp,
                locuibilă           84, 64 mp,
                terase:   acoperită     32, 74 mp,     neacoperită     8, 12 mp,
                acces                8, 12 mp.
Împrejmuire la stradă din panouri cu ramă din metal și lamele orizontale cu fundație soclu și stâlpi din beton armat   L =  19, 63 m și perimetral lateral dreapta, stânga, spate din stâlpi din beton armat prefabricați și plasa de sârmă împletită cu fundație din beton  L = 209, 40+ 20, 91+ 219, 89 m.               
Parcare auto:   1 loc,
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua locală,
                 
NOTĂ:  Pentru asigurarea utilităților tehnico- edilitare prin racordare la rețeaua publică locală se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Locuință familială și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Șoimilor nr. 18 sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9805·05·20226339ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA PRIN SC PROTELCO SA
MODIFICARE TRASEU FIBRĂ OPTICĂ DJ 108K km 9+ 610 - km 10+ 470 COMUNA BULZ JUDEŢUL BIHOR
 (”MUTARE IMPUSĂ TRASEU FIBRĂ OPTICĂ PE DJ 108K, COM. BULZ, LOC. MUNTENI ȘI REMEȚI, JUD. BIHOR”)
constr. : Comuna BULZ satul Munteni, Remeți DJ 108K nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9906·05·20227575COCIOBANU FLORICA și COCIOBANU NECULAI
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ - CENTRALĂ TERMICĂ
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE SUS - nr. 21 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10006·05·20227576POPA CĂLIN FLORIN
EXTINDERE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ(GARAJ, MAGAZIE),
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul MIERLĂU - nr. 217 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10110·05·20229458Tănase Dragoș- Oliver și Tănase Dorina- Mariana, Modificare proiect autorizat cu A. C. 05/ 02. 05. 2011, extindere, construire anexă și împrejmuire;constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10211·05·20229129CSEPREGHY CSABA MIHALY si sotia CSEPREGHY MAGORI MARIA RAMONACONSTRUIRE CASA DE LOCUIT SI GARAJ AUTO
Sc C1 - 181, 00 mp     Sc C2 - 43, 00 mp
Sd C1 - 181, 00 mp     Sd C2 - 43, 00 mp
Su C1 - 127, 55 mp     Su C2 - 34, 02 mp
Sl - 79, 95 mp/ 4 camere
constr. : Municipiul SALONTA BARTOK BELA nr. 5 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10311·05·20224887Galea Denisa- Rebeca,

Construire locuință unifamilială P și împrejmuire;

constr. : Comuna Sânnicolau Român satul Roit Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10416·05·20229776SC MIRUS SRL reprez. prin RUS RODICACONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI
Sc - 441, 00 mp
Sd - 441, 00 mp
Su - 413, 40 mp
Nota: Pana la data receptiei lucrarii: CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, se va face dovada demolarii constructiilor existente pe teren - corp C1 si corp C2 -  cu Autorizatia de desfiintare nr. 167 din 14. 07. 2021, cu Extras de Carte funciara actualizat.
constr. : Municipiul SALONTA TINCII nr. 15 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10516·05·20225531Tanc Florin- Dorin,

Construire locuință P și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Gheorghe Doja nr. 176 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10616·05·20227603Birta Viorel- Petru, Construire locuință familială Dp+ P;constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10716·05·20227751TONȚ FLORINA ADELINA
LOCUINȚĂ UNIFAMILALĂ Dp+ P ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv locuință: fundații continue, izolate și elevații din beton armat, structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată,  planșee din beton armat peste demisol și din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică,                            
Regim de înălțime :  Dp(demisol parțial) +  P(parter),
Înălțimi: streașină        + 2, 82 m       max.   + 5, 20 m,
                             construită                 140, 21 mp,
                             desfășurată               242, 86 mp,
                             utilă                         157, 41 mp,   
                             balcon                       12, 19 mp,
                             terasă acces                2, 74 mp.                     
Împrejmuire -  la stradă din panouri metalice, fundație, soclu și stâlpi din beton armat  L = 15, 90 m,  Hmax  = 2, 00 m și perimetral din panouri de gard, stâlpi prefabricați din beton, fundație din beton și soclu din beton armat  L = 55, 80 m, Hmax = 2, 00 m.
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10816·05·20227955MUREȘAN SORIN EUGEN și MUREȘAN DIANA
CASĂ
constr. : Comuna PALEU satul UILEACU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10916·05·20228049Toie Florin- Marcel,

Continuare lucrări cu proiect modificator la AC 61 din 23. 08. 2019, împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Primăverii nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11016·05·20228639Stancea Bianca- Codruța,

Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11117·05·202210195Comuna Cefa prin primar Bărnău Dumitru- Alin,

Amplasare camere video stradale în comuna Cefa satul Inand

constr. : Comuna Cefa satul Inand Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11219·05·20228181CEREAL FEED SRL
CONSTRUIRE SILOZURI DE DEPOZITARE CEREALE ȘI ÎMPRJMUIRE TEREN
(LA SC CEREAL FEED SRL ÎN LOCALITATEA SÂNICOLAU ROMÂN)
 cu respectarea condițiilor din avizele, acordurile și autorizațiile obținute.
constr. : Comuna SÂNNICOLAU ROMÂN Strada Progresului nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11319·05·202210301MGH METROPOLITAN GRAND HOUSE SRL
CASĂ CORP A, CASĂ CORP B ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton și centuri din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale sau BCA confinată și cadre din beton armat, planșeu peste parter din elemente prefabricate din beton armat și ceramice, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă fălțuită.
Regim de înălțime : parter + 1 etaj,
Înălțimi:  corp A / corp B   streașină  + 5, 94 / + 5, 94 m,       max.   + 9, 64 / + 9, 57 m,
Suprafețe: corp A / corp B      construită          94. 16 / 86, 25 mp,
                                           desfășurată     176, 58 / 172. 50 mp,
                                           utilă               119, 84 / 119, 33 mp,
                                           locuibilă            70, 95 /  72, 45 mp,
                terase parțial acoperită                    9. 35 /    7, 00 mp,
                terase neacoperite                        26, 30 /   10, 00 mp.
                împrejmuire la stradă din panouri cu ramă și lamele verticale din metal cu fundație din beton armat și stâlpi metalici și lateral din panouri din metal și plasă de sârmă zincată, fundație din beton, stâlpi metalici și gard viu.
Parcaj :   2 loc. corp A / 2 loc corp B
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. LOT 4 modul 2A și 2B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11420·05·202210299MGH METROPOLITAN GRAND HOUSE SRL
CASĂ CORP A, CASĂ CORP B ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton și centuri din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale sau BCA confinată și cadre din beton armat, planșeu peste parter din elemente prefabricate din beton armat și ceramice, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă fălțuită.
Regim de înălțime : parter + 1 etaj,
Înălțimi:  corp A / corp B   streașină  + 5, 94 / + 5, 94 m,       max.   + 9, 64 / + 9, 57 m,
Suprafețe: corp A / corp B      construită          94. 16 / 86, 25 mp,
                                           desfășurată     176, 58 / 172. 50 mp,
                                           utilă               119, 84 / 119, 33 mp,
                                           locuibilă            70, 95 /  72, 45 mp,
                terase parțial acoperită                    9. 35 /    7, 00 mp,
                terase neacoperite                        26, 30 /   10, 00 mp.
                împrejmuire la stradă din panouri cu ramă și lamele verticale din metal cu fundație din beton armat și stâlpi metalici și lateral din panouri din metal și plasă de sârmă zincată, fundație din beton, stâlpi metalici și gard viu.
Parcaj :   2 loc. corp A / 2 loc corp B
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. LOT 2 modul 3A și 3B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11520·05·202210300MGH METROPOLITAN GRAND HOUSE SRL
CASĂ CORP A, CASĂ CORP B ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton și centuri din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale sau BCA confinată și cadre din beton armat, planșeu peste parter din elemente prefabricate din beton armat și ceramice, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă fălțuită.
Regim de înălțime : parter + 1 etaj,
Înălțimi:  corp A / corp B   streașină  + 5, 94 / + 5, 94 m,       max.   + 9, 64 / + 9, 57 m,
Suprafețe: corp A / corp B      construită          94. 16 / 86, 25 mp,
                                           desfășurată     176, 58 / 172. 50 mp,
                                           utilă               119, 84 / 119, 33 mp,
                                           locuibilă            70, 95 /  72, 45 mp,
                terase parțial acoperită                    9. 35 /    7, 00 mp,
                terase neacoperite                        26, 30 /   10, 00 mp.
                împrejmuire la stradă din panouri cu ramă și lamele verticale din metal cu fundație din beton armat și stâlpi metalici și lateral din panouri din metal și plasă de sârmă zincată, fundație din beton, stâlpi metalici și gard viu.
Parcaj :   2 loc. corp A / 2 loc corp B
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. LOT 5 modul 4A și 4B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11620·05·202210302MGH METROPOLITAN GRAND HOUSE SRL
CASĂ CORP A, CASĂ CORP B ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton și centuri din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale sau BCA confinată și cadre din beton armat, planșeu peste parter din elemente prefabricate din beton armat și ceramice, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă fălțuită.
Regim de înălțime : parter + 1 etaj,
Înălțimi:  corp A / corp B   streașină  + 5, 94 / + 5, 94 m,       max.   + 9, 64 / + 9, 57 m,
Suprafețe: corp A / corp B      construită          94. 16 / 86, 25 mp,
                                           desfășurată     176, 58 / 172. 50 mp,
                                           utilă               119, 84 / 119, 33 mp,
                                           locuibilă            70, 95 /  72, 45 mp,
                terase parțial acoperită                    9. 35 /    7, 00 mp,
                terase neacoperite                        26, 30 /   10, 00 mp.
                împrejmuire la stradă din panouri cu ramă și lamele verticale din metal cu fundație din beton armat și stâlpi metalici și lateral din panouri din metal și plasă de sârmă zincată, fundație din beton, stâlpi metalici și gard viu.
Parcaj :   2 loc. corp A / 2 loc corp B
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. LOT 3 modul 1A și 1B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11720·05·20228343BERDEA BUJOR DUMITRU
LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE SUS - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11820·05·202210415Sarca Marius- Ioan,

Construire locuință familială, garaj, piscină și împrejmuire teren

constr. : Comuna Paleu satul Paleu - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11923·05·202210122 ARDELEAN ADINA NELA și ARDELEAN NICOLAE RĂZVAN
cu centură soclu CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv : fundații continue cu centură soclu din beton armat, zidărie din cărămidă, planșeu din beton armat,  acoperiș tip șarpanta din lemn, învelitoare din țiglă .   
Regim de înălțime :  parter,
Înălțimi: streașină   + 2, 92 m,       max. coamă   + 5, 975 m,
Suprafețe : construită     209, 80 mp,
                 desfășurată  209, 80 mp,
                 utilă            174, 27 mp,
                 locuibilă       104, 40 mp,      
     parcare auto                 2 locuri.
Împrejmuire la stradă fundație, soclu din beton și stâlpi porți din beton armat cu panouri din metal și fundație din beton din soclu din beton, stâlpi metalici cu panouri plasă de sârmă L= 50, 47 m,
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii .

NOTĂ : pentru lucrările privind asigurarea utilităților publice se va solicita și obține anterior recepției la terminarea lucrărilor ”Construire locuință și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna SĂNNICOLAU ROMĂN satul SÂNNICOLAU ROMÂN - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12024·05·202210226SC Nano Therm SRL prin Köteles Károl,

Construire locuință familială P și împrejmuire teren,

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12124·05·202210228SC Nano Therm SRL prin Köteles Károl,

Construire locuință familială P și împrejmuire teren,

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12225·05·202210808VÉGH IULIANA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Piersicilor nr. 280A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12326·05·202210962SC DUMIDORSIV IMPEX SRL prin Stanciu Vasile Iosif- construire anexă exploatație agricolă P - intrare în legalitate PV nr. 201 din 27. 05. 2021 ( Sc= Sdesf. = 3510, 0mp )constr. : Comuna CURĂŢELE satul CURĂŢELE Strada - DC 221 ( nr. cadastral 52350 ), c. f. . : , nr. : , topo:
12426·05·202210273IANCU IOANA- VIOLETAPOARTĂ LA STRADĂconstr. : Comuna BULZ satul REMEȚI - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12526·05·202210091BERTA BÉLA SI BERTA JUDITDESFIINȚARE CORP C2 (bucătărie de vară - Sc 44 mp)constr. : Comuna CETARIU satul ȘIȘTEREA Strada - nr. 138 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12626·05·202210220Filip Ioan și Filip Sanda,

Construire locuință

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. 183D bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12727·05·202211099SC Marivo Euroconstruct SRL prin Bistran Ovidiu,

Construire casă și împrejmuire teren

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12830·05·202210769ȘURLEA DANIEL- PETRUDESFIINȚARE CORPURI C1, C2, C3 ȘI C4:
Corp C1 - cu destinația de locuință: Suprafață construită =  92 mp, Suprafață locuibilă = 34, 59 mp / 2 camere, Suprafață utilă = 47, 28 mp, Suprafață desfășurată = 92 mp, Regim de înălțime - Parter;
Corp C2 - cu destinația de anexă: Suprafață construită =  94 mp, Suprafață utilă = 49, 35 mp, Suprafață desfășurată = 94 mp, Regim de înălțime - Parter;
Corp C3 - cu destinația de anexă: Suprafață construită =  66 mp, Suprafață utilă = 37, 11 mp, Suprafață desfășurată =  66 mp, Regim de înălțime - Parter;
Corp C4 - cu destinația de anexă: Suprafață construită =  21 mp, Suprafață utilă = 8, 41 mp, Suprafață desfășurată =  21 mp, Regim de înălțime - Parter.
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS Strada fn nr. 177, c. f. . : , nr. : , topo:
12930·05·20229889PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ”SFÂNTA ANASTASIA ȘI SFÂNTUL PETRU MOVILĂ” PALEU reprezentată prin POPA VASILE- COSMINCONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT:
S. c. parter casă = 250 mp; S. c. etaj casă = 250 mp, S. c. demisol parțial casă = 156 mp, S. d. casă =  656 mp; S. utilă casă = 503, 50 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 218, 93 mp /  12 camere; regim de înălțime Demisol parțial și Parter și Etaj.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Bisericii nr. 6, c. f. . : , nr. : , topo:
13002·06·20229335MORAR MARCEL și MORAR MĂDĂLINA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE CU PORȚI  DE ACCES 
constr. : Comuna SÂRBI satul SÂRBI - nr. 74 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13102·06·202211627SC DELGAZ GRID SA reprez. prin SC PROOINSTAL GAZ SRL - CHIRITA STEFANCONSTRUIRE RETEA DE GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE SI 150 RACORDURI DE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA CEFA
Retea distributie gaze naturale: L Dn160 - 2912 m, L Dn90 - 1876 m, L Dn63 - 3598 m.
Se vor executa 150 de racorduri de gaze naturale in lungime de 1520 m - Dn32.
constr. : Comuna CEFA satul CEFA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13206·06·202211391TASCIANU DAN CRISTIANCONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+ M SI IMPREJMUIRE TEREN
SC - 143, 18 mp,
Sd - 241, 89 mp,
Su - 168, 22 mp
Sl -  44, 30 mp/ 3 camere
Limprejmuire - 166 ml
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13307·06·202210848ȘURLEA DANIEL- PETRUCONSTRUIRE HALĂ PENTRU STAȚIE ITP:
S. c. parter =  432, 41 mp; S. utilă parter = 418, 49 mp; S. c. etaj =  155, 79 mp; S. utilă etaj = 135, 76 mp; S. d. =  588, 20 mp; S. utilă = 554, 25 mp; regim de înălțime Parter și Etaj parțial.
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS Strada fn nr. 177, c. f. . : , nr. : , topo:
13407·06·202211322MARCU RAUL ANDREICONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA P+ 1E, ANEXA (GARAJ), PISCINA SI IMPREJMUIRE TEREN
Sc locuinta - 400, 57 mp        Sc garaj - 198, 57 mp
Sd locuinta - 642, 22 mp        Sd garaj - 198, 57 mp
Su locuinta - 509, 86 mp        Su garaj - 173, 09 mp
Sl locuinta - 172, 03 mp/ 4 camere

Sc piscina - 91, 64 mp
Sd piscina - 91, 64 mp

L imprejmuire teren - 345 ml
 
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13508·06·20229825CHEREGI GHEORGHE- ANDREI și soția CHEREGI EVA- MARIACONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Dp+ P+ 1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN:
S. c. parter casă =  159, 44 mp; S. utilă parter = 128, 29 mp;
S. c. etaj casă =  143, 53 mp; S. utilă etaj = 114, 10 mp;
S. c. demisol parțial casă =  88, 53 mp; S. utilă demisol = 77, 67 mp;
S. d. casă =  391, 50 mp; S. utilă casă = 312, 41 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 144, 23 mp /  7 camere;
regim de înălțime Demisol parțial și Parter și Etaj.
Lungime totală împrejmuire = 125, 28 m.
 
constr. : Comuna PALEU satul PALEU fn nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13609·06·202211489Popa Daniel,

Desființare casă de locuit C1 și construire locuință unifamilială;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Nicolae Bălcescu nr. 9 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13709·06·202212740TONCA ADRIAN
CASĂ S(P) + P + 1E ȘI ANEXĂ P Sistem constructiv locuință: fundații continue din beton armat, structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată, planșee din beton armat peste subsol și parter și lemn peste etaj, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică,
                           anexă: fundații continue din beton armat,  structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din metal.
Regim de înălțime :  S(P) (subsol parțial) +  P(parter) + 1E(etaj),
Înălțimi: streașină locuință/ anexă    + 2, 40/ 5, 50     max.   + 2, 80/ + 8, 00m,
Suprafețe:
 - propuse casă       construită                   89, 50 mp,
                             desfășurată               196, 85 mp,
                             utilă                         193, 20 mp,   
                anexă: garaj, magazie, spațiu tehnic  
                             construită                   66, 10 mp,
                             desfășurată                66, 10 mp,
                             utilă                           53, 70 mp.  
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Gheorghe Doja nr. 73, c. f. . : , nr. : , topo:
13809·06·20228880RĂTEAN VASILE DANIEL
CASĂ UNIFAMILIALĂ Sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armat,  pereți din zidărie de cărămidă confinată, planșeu peste parter parțial din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă profilată.
Regim de înălțime :  P,
Înălțimi: streașină   + 2, 71 m       max.   + 5, 61 m,
Suprafețe :       construită            169, 00 mp,
                      desfășurată          169, 00 mp,
                      utilă                    105, 94 mp,
                      locuibilă                65, 44 mp,
               terase acoperite     29, 70 mp,
               acces acoperite        4, 85 mp,
      Parcare pe lot :   1 loc.

NOTĂ:  Pentru realizarea accesului auto și a racordului la rețeaua de apă a localității se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă unifamilială” o altă autorizație de construire.
constr. : Municipiul SALONTA Victor Babeș nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13909·06·202210820PATROL SERVICE SRL
MODERNIZARE UNITATE DEPOZITARE CEREALE
constr. : Comuna CEFA satul CEFA - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14010·06·20229906ERDEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ reprezentant Erdei Ioan- RobertÎNFIINȚARE UNITATE PROCESARE PRODUSE AGRICOLE FNC PENTRU COOPERATIVA AGRICOLĂ ERDEI (SC= 2104, 95 mp, SD= 2104, 95 mp : clădire FNC, șopron aprovizionare, groapă recepție, cameră recepție, cameră selector, silozuri cereale, clădire administrativă, cântar rutier, siloz tranzit ; platforme carosabile S= 3620, 00 mp ; împrejmuire - L= 334, 10ml)constr. : Municipiul SALONTA satul - Menumorut (fostă Lanului) bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14115·06·202210426Bothăzan Denisse- Ingrid,

Construire locuință unifamilială, carport, împrejmuire teren cu poartă auto și pietonală;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Magnoliei nr. 2/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14215·06·202211303Modog Sandu- Radu, Intrare în legalitate casă de locuit în regim P+ M;constr. : Comuna Aușeu satul Luncșoara Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14315·06·20223577Biserica Penticostală Groși și Biserica Creștină Baptistă Groși prin Urs Daniel, Construire capelă;constr. : Comuna Aușeu satul Groși Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14415·06·20226515SC Aquaclub SRL prin Boiț Mariana, Proiect modificator la AC 133 din 09. 07. 2020;constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Șoseaua Aradului, DN 79 Arad- Oradea - km 75+ 500 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14516·06·20229877CORPAȘ ADRIAN IOAN
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue cu centuri din beton armat la partea inferioară și fundașii izolate,  zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi:  streașină   + 2, 95 m       max.   + 6, 59 m,
Suprafețe: construită        153, 09 mp,
               desfășurată      153, 09 mp,
               utilă                120, 62 mp,
               locuibilă             75, 27 mp,
      terase:   acoperită     27, 08 mp,     acces acoperit     5, 87 mp,
      parcare auto     1 loc,                                     
Împrejmuire :
    - la stradă din panouri metalice cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat,
    - perimetral retrasă față de limita cadastrală stg. , dr. , spate din panouri plasă bordurată și stâlpi din metal cu fundație din beton.

cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.
                  - efectuării recepției utilităților și infrastructurii rutiere adiacente(apă- canal,  electricitate, drumuri) conform HCL nr. 105/ 31. 10. 2019 anterior luării în folosință a locuinței.
Pentru realizarea accesului auto și a racordului la utilități și infrastructura rutieră adiacente se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Locuință familială și împrejmuire” o altă autorizație de construire.

NOTĂ: PENTRU SCHIMBAREA DE DESTINAȚIE A PODULUI LOCUINȚEI SE VA SOLICITA ȘI OBȚINE O ALTĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE.
                  
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Muntele Crucii nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14616·06·202211861Bokra Alina- Ruxandra,

Construire casă, anexă și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Gheorghe Doja nr. 62 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14716·06·202211868Costea Călin- Florin și Kelemen Noémi- Csilla,

Construire casă de locuit și garaj auto;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Bihorului nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14816·06·202218969Szántó Ludovic- Lorand,

Construire casă P+ 1E, anexă gospodărească și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Uileacu de Munte Strada - nr. 277 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14917·06·202211382Comuna Cefa prin primar Bărnău Dumitru- Alin,

Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Cefa, judetul Bihor;

constr. : Comuna Cefa satul Cefa , Inand și Ateaș Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15017·06·202211873MEREU ADRIAN- CLAUDIUCONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER , FILIGORIE ȘI ÎMPREJMUIRE TERENconstr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDISELU DE JOS - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15117·06·202211692Rad Adrian Ioan și Rad Carmen,

Construire locuință colectivă cu 6 unități locative în regim P+ 2E cu locuri de parcare;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15222·06·202210063SZAVÓ SEBASTIAN MIHAI și SZAVÓ ADRIANA
LOCUINȚĂ UNIFAMILALĂ Dp+ P ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue și izolate din beton armat, structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată și din beton armat la demisol,  planșee din beton armat peste demisol și peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică,                           
Regim de înălțime :  Dp(demisol parțial) +  P(parter)/ P.
Înălțimi: streașină locuință    + 3, 30 m     max.   + 6, 30 m.
Suprafețe:               construită                 223, 30 mp,
                             desfășurată              335, 10 mp,
                             utilă                         249, 29 mp,   
                             terase acoperite          31, 87 mp,
                             terasă acces                 2, 62 mp,
                             terase descoperite       14, 06 mp.
      Garaj inclus      2 locuri                       38, 77 mp,
      Parcare auto     2 locuri          
Împrejmuire -   la stradă din panouri metalice cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat, H = 2, 10 m,    L = 19, 83 m,
                   - perimetral retrasă față de limita cadastrală stg. , dr. , spate din panouri plasă gard și stâlpi din metal cu fundație din beton, H = 2, 00 m,    L = 122, 77 m.
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.
                 
NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Locuință unifamilială DP+ P și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15322·06·202212190NAGY ANIKÓ- IRÉNDEMOLARE CORP C1 ( casă de locuit)constr. : Municipiul SALONTA satul SALONTA Strada - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15422·06·20229099RAD CARMEN și RAD ADRIAN IOAN
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ (Bucătărie de vară)Dp+ P ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat, structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată,  planșee din beton armat peste demisol și parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică,
Regim de înălțime:  Dp(demisol parțial) +  P(parter)/ P.
Înălțimi: streașină     + 2, 98 m          max.   + 5, 45 m.
Suprafețe:               construită                 144. 69 mp,
                             desfășurată              164. 48 mp,
                             utilă                        133. 42 mp,   
       Parcare auto    1 loc          
Împrejmuire -  la stradă din panouri din zidărie din blocuri prefabricate din beton și panouri metalice, fundație și stâlpi din beton armat H = 2, 10 m,    L = 24, 12 m,
                   - perimetral retrasă față de limita cadastrală stg. , dr. , spate din panouri plasă gard și stâlpi din metal cu fundație din beton, H = 2, 00 m,    L =   718. 21 m.
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.
                 
NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Anexă gospodărească Dp+ P și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15523·06·202211892S. C. ECOPROVET S. R. L. reprezentant Muntean Monica CristinaAMENAJARE STAȚIE INCINERARE PRIN AMPLASAREA A DOUĂ INCINERATOARE DE ANIMALEconstr. : Municipiul SALONTA satul - - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15623·06·202213057SC SALGAZ SA reprez. prin GHITA ADRIAN EUGEN - director generalEXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI 2 BRANSAMENTE
Extindere conducta PE100 SDR11 Dn63 mm - 50 m
Bransament PE100 SDR11 Dn 32 mm - 17 m (str. Bartok Bela, nr. 58)
Bransament PE100 SDR11 Dn 32 mm - 13 m (str. Bartok Bela, nr. 63)
constr. : Municipiul SALONTA Bartok Bela nr. 58, 63 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15724·06·202210809VÉGH IOAN BENIAMIN
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Teiului nr. 15, c. f. . : , nr. : , topo:
15824·06·202210811VÉGH IOAN BENIAMIN
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Teiului nr. 17, c. f. . : , nr. : , topo:
15924·06·202212396PETRILA FLORIN IOAN
CASĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16029·06·202210969LOVAS ATTILA și LOVAS MONICA ADRIANA
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ(BUCĂTĂRIE DE VARĂ ȘI MAGAZIE) ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna Paleu satul Paleu - nr. 51/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16129·06·202211381BLAGA IONUȚ CRISTIAN
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ (FILIGORIE)
constr. : Comuna SĂNNICOLAU ROMĂN satul SÂNNICOLAU ROMÂN - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16229·06·202210376Vesa Răzvan Lucian,
MODIFICARE, EXTINDERE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ(BUCĂTĂRIE DE VARĂ ȘI MAGAZIE)
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Arany Janos nr. 33 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16330·06·202212744CTPARK DELTA SRL reprez. prin VLAD LUANA IUSTINAEXTINDERE HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE
Sc - 2. 348. 50 mp
Sd - 2. 348. 50 mp
Su - 2. 334, 16 mp
constr. : Municipiul SALONTA ARADULUI nr. 140C bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16401·07·202210853BOGDAN LUCIAN RADU
CASĂ DE VACANȚĂ
constr. : Comuna AUŞEU satul GROŞI - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16504·07·202212876INDRIES DINU IOAN si sotia INDRIES DANIELACONSTRUIRE CASA PARTER MODULARA DIN CONTAINERE, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN
Sc locuinta - 114, 39 mp,      Sc anexa -  6, 77 mp
Sd locuinta - 114, 39 mp,      Sd anexa -  6, 77 mp
Su locuinta -    62, 80 mp,      Su anexa -  5, 95 mp
Sl locuinta -     45, 67 mp,

L imprejmuire teren - 143, 53 ml
 
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16604·07·202212671SZŐKE ATTILA SÁNDOR
DEMOLARE CASĂ P DE LOCUIT (C1)
constr. : Municipiul SALONTA Strada Mihai Eminescu nr. 61 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16705·07·20224586Pereș Paula- Alina, Construire casă de vacanță;constr. : Comuna Curățele satul Beiușele, zona turistică Coada Lacului Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16805·07·20227962Ardelean Claudia- Daniela,

Construire casă de locuit, filigorie și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Ghioceilor nr. 65 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16906·07·202210573LASCĂU DELIA
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ(MAGAZIE UNELTE AGRICOLE) Sistem constructiv: fundații continue din beton cu centură din beton armat la partea superioară a elevației, structura din cadre din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoarea din țiglă metalică.
Regim de înălțime : P.
Înălțimi:  streașină     + 2, 21 m,         max.   + 3, 01 m,
Suprafețe: construită           20, 00 mp,
               desfășurată         20, 00 mp,  
               utilă                   16, 61 mp.  
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17006·07·202212019MARCU OVIDIU DORU
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ și DESFIINȚARE CORP C1(ANEXĂ)
constr. : Comuna SÂRBI satul BURZUC - nr. 537A, c. f. . : , nr. : , topo:
17108·07·202213275Noane Miriam- Victoria,

Construire casă unifamilială;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Sus Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17208·07·202212108SZŰCS GÁBOR și IVANOVICS ENIKÖ SILVIA
CASĂ(garaj inclus) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat,  structura din zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter și etaj din beton armat, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : P + 1E.
Înălțimi:   streașină      + 2, 55(+ 3, 21 ; + 4, 11 ; + 5, 55)       coamă      + 3, 30(+ 3, 88 ; + 4, 56 ; + 6, 34 ; + 6, 98)  m      max.   + 9, 09 m,
Suprafețe: construită            230, 50 mp,
                desfășurată         333, 71 mp,
                utilă                    242, 91 mp,
                locuibilă                67, 49 mp,
       balcoane                         2, 86 mp,
       terase/ acces acoperite      3. 54 mp,    
       garaj inclus 2 locuri         48, 50 mp.           
Împrejmuire la stradă cu fundație și stâlpi din beton armat, soclu din blocuri ceramice și panouri din metal L = 21, 09 m și perimetral cu fundație și elevație din beton armat și stâlpi cu panou plase sudate din metal L =  109, 16 m.  
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Albinelor nr. 3 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17308·07·202213277Noane Diana- Ioana,

Construire casă unifamilială;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Sus Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17408·07·202212283NAGY GRÉTA NOÉMI
CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și soclu din beton armat, zidărie din cărămidă tip Porotherm/ Cemacon confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă profilată  din beton.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 595   max.   + 4, 225 m,
Suprafețe: construită        147, 00 mp,
                desfășurată     147, 00 mp,
                utilă               115, 00 mp,
                locuibilă           67, 98 mp,
   terasă neacoperită         26, 73 mp,
   acces acoperit                3, 19mp.    
   parcare        2 loc.
Împrejmuire la stradă din panouri din metal cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat, L =  17. 10 m și perimetral cu fundație din beton, soclu din beton armat și panouri bordurate și stâlpi din metal zincat L= 84, 37 m.  

cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

NOTĂ: Pentru realizarea accesului și racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă familială și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.

  
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17508·07·202212244NEGRUȚ GHEORGHE
CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna BULZ satul MUNTENI - nr. 15B, c. f. . : , nr. : , topo:
17612·07·202214383GAL JÓZSEF- ROBERT CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , FILIGORIE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN     constr. : Comuna PALEU satul PALEU Liniștii nr. 15 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17712·07·202212002JÁRÓ ILONA MARTA
CASĂ FAMILIALĂ Sistem constructiv: fundații continue cu centuri din beton armat,  pereți din profile metalice laminate ușoare, planșeu peste parter din gips carton, acoperiș tip șarpantă din ferme cu profile metalice laminate ușoare,  învelitoare din țiglă metalică.
Regim de înălțime :  P,
Înălțimi: streașină   + 2, 72 m       max.   + 4, 72 m,
Suprafețe:    construită/ desfășurată        119, 00 mp,
                  utilă                                 101, 62 mp,
                  locuibilă                             46, 16 mp,        
                  terase neacoperite              34, 56 mp,
           Parcare pe lot :   1 loc.
constr. : Municipiul SALONTA Iancu de Hunedoara nr. 29 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17813·07·202214346Bambo Cristian,

Extindere casă familială:
Sc = 206 mp; Sd = 206 mp; Su = 169 mp; Sl = 129, 49 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17913·07·202213831Comuna Tarcea prin Vajna Anton Árpád - primar,

Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Galoșpetreu, comuna Tarcea, județul Bihor - continuare lucrări autorizate cu AC nr. 57 din 14. 03. 2019:
- lucrări interioare; -  instalații interioare; - tâmplării exterioare;
- finisaje fațade; - trotuar de protecție;

constr. : Comuna Tarcea satul Galoșpetreu Strada - nr. 196 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18013·07·202214402COMUNA CETARIU reprezentant primar Biró Ferenc SándorÎNFIINȚARE CENTRU AFTER SCHOOL ÎN COMUNA CETARIU, JUD. BIHOR - CONTINUARE DE LUCRĂRIconstr. : Comuna CETARIU satul CETARIU Strada - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18114·07·202214398Suiugan Bogdan- Andrei,

Construire casă P+ 1E și împrejmuire teren;
Sc = 222, 73 mp; Sd = 358, 03 mp; Su = 246, 17 mp; Sl = 127, 38 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Albinelor nr. 20 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18218·07·202212803SFERLE DANIEL
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton armat,  pereți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat și peste mansardă din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : P(parter) + M(mansardă),
Înălțimi: streașină   + 4, 05   max.   + 7, 80 m,
Suprafețe: construită          133, 90 mp,
                desfășurată       238, 50 mp,
                utilă                  172, 05 mp,
                locuibilă              93, 05 mp,
    terase acoperite              17, 90 mp.
Împrejmuire -  la stradă din panouri metalice cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat L = 22, 61 m,
                  -   perimetral din panou de gard zincat cu fundație din beton și soclu din beton armat și stâlpi din metal  L =  61, 69 m
Parcare pe lot :   2 loc.
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Locuință unifamilială și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
 
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Dealul Nou nr. 164/ H, c. f. . : , nr. : , topo:
18318·07·202214399Gârz Mircea- Petruț și Gârz Erzsébet- Timea,

Construire casă familială parter și împrejmuire;
Sc = 179, 73 mp; Sd = 179, 73 mp; Su = 112, 42 mp; Sl = 59, 45 mp;

constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. 246 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18418·07·202214808Perșinaru Mihai și soția Perșinaru Nicoleta- Mihaela,

Construire casă de locuit;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 7/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18519·07·202213021POPA SAVETA
CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat,  zidărie din cărămidă confinată, planșeu peste parter din beton armat și din lemn peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :  P(parter) + M(mansardă),
Înălțimi: streașină   + 4, 38(+ 4, 60, + 6, 78) m       max.   + 7, 16 m,
Suprafețe: construită         99, 28 mp,
                desfășurată     198, 56 mp,
                utilă               148, 03 mp,
                locuibilă           87, 74 mp,
                balcoane:           9, 31 mp.     
Împrejmuire din panouri din metal cu fundație soclu și stâlpi din beton armat  L =  115, 61 m.               
Parcare auto:   1 loc,
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua locală,
                 
NOTĂ:  Pentru asigurarea utilităților tehnico- edilitare prin racordare la rețeaua publică locală se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă familială și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Piersicilor nr. 234/ A, c. f. . : , nr. : , topo:
18619·07·202213309CARȚIS FLAVIU OCTAVIAN
CASĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton și centură din beton armat,  pereți din beton armat la subsol și zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste subsol și parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : Sp(subsol parțial) + P(parter),
Înălțimi: streașină   + 3, 08   max.   + 5, 17 m,
Suprafețe: construită        149, 57 mp,
                desfășurată     197, 23 mp,
                utilă               158, 24 mp,
                locuibilă            63, 75 mp,
    terase acoperite             18, 74 mp.
Împrejmuire la stradă din panouri cu ramă din metal cu fundație din beton soclu și stâlpi din beton armat  L =  15, 47 m și perimetral pe latura stg.  și posterior din plasă de sârmă, fundație din beton și stâlpi metalici  L = 65, 15 m.               
Garaj :   2 loc.
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Locuință unifamilială și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Lalelelor nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18722·07·202215082COMUNA TARCEA reprezentant primar Vajda Anton Arpad CONSTRUCȚIE DE INTERES PUBLIC CU DESTINAȚIE ARHIVĂ ȘI ALTE SPAȚII ADMINISTRATIVEconstr. : Comuna TARCEA satul TARCEA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18825·07·202215210COMUNA BRUSTURI prin BÂRLĂU LIVIA- DANIELA- intrare în legalitate ” Alimentare cu apă în comuna Brusturi, județul Bihor ” - ( se vor executa lucrările rămase de executat și cele care necesită refacere conform raportului de expetiză tehnică cu nr. 4 din 20. 02. 2020 întocmit de către expertul tehnic atestat în specialitatea B9- dr. ing. CIUCLEA P. MIHAELA- ANA )constr. : Comuna BRUSTURI, LUGAȘU de JOS satul BRUSTURI, PICLEU, CUIEȘD, ȚIGĂNEȚTI de CRIȘ, LUGAȘU de JOS - , c. f. . : , nr. : , topo:
18925·07·202213352MARINESCU MONICA
CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue și izolate din beton armat, structura din zidărie din blocuri ceramice confinată și cadre din beton armat,  planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică,                           
Regim de înălțime :  P(parter).
Înălțimi: streașină locuință    + 3, 01(+ 3, 27, + 3, 96) m     max.   + 4, 57(+ 4, 75, + 5, 07)( m.
Suprafețe:               construită                 175, 00 mp,
                             desfășurată              175, 00 mp,
                             utilă                        109, 00 mp,
                             locuibilă                     66, 72 mp,
              terase acoperite                        36, 00 mp,
              parcare auto       2 locuri          
Împrejmuire -   la stradă din panouri lamele lemn/ metal și panou din zidărie bolțari din beton cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat, H = 2, 00 m,    L = 66, 44 m,                   
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.
                 
NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă și împrejmuire” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Livezilor nr. 20, c. f. . : , nr. : , topo:
19025·07·202213683JURJ TRAIAN
ANEXE GOSPODĂREȘTI(GARAJ ȘI MAGAZII) Sistem constructiv: fundații continue din beton și centură talpă și soclu din beton armat,  zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :  P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 54( + 2, 655)  max.   + 4, 27( + 5, 21) m,
Suprafețe: magazii      
        construită/ defășurată       76, 43 mp,
        utilă                               53, 91 mp,
        terasă acoperită                9, 25 mp.
                garaj auto 
        construită/ defășurată       85, 11 mp,
        utilă                               68, 73 mp.
constr. : Comuna CEFA satul INAND - nr. 83, c. f. . : , nr. : , topo:
19128·07·202215273Pop Dumitru- Liviu,

Construire locuință unifamilială;

constr. : Comuna Cefa satul Ateaș Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19202·08·202214767Fechete Beniamin,

Desființare casă de locuit C1 și construire casă familială:
Sc = 168 mp; Sd = 270 mp; Su = 187, 26 mp; Sl = 93, 13 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Piața Victoriei nr. 20A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19303·08·202211742Târb Alin- Răzvan,

Construire casă și împrejmuire teren;
Sc = 147, 09 mp; Sd = 202, 93 mp; Su = 155, 43 mp; Sl = 103, 47 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Castanilor nr. 43/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19404·08·202215201COMUNA PALEU reprezentata prin SOMOGYI LUDOVIC - PRIMARPROIECT MODIFICATOR LA AC NR. 248 DIN 16. 09. 2021 - INFIINTARE CENTRU DE DEZVOLTARE RURALA CU SERA AFERENTAconstr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. 18 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19504·08·202214391FULE ALEXANDRA DENISA
LOCUINȚĂ  ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE SUS - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19608·08·20227781Tebieș Ana și Tebieș Andrei- Vlad,

Construire locuință P+ 1E și împrejmuire;
Sc = 241, 81 mp; Sd = 403, 68 mp; Su = 278, 7 mp; Sl = 73, 9 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19708·08·202215744Sava Bianca, Sava Mircea- Andrei și Pușcaș Sorin- Constantin,

Construire casă Sp+ P+ Ep și împrejmuire teren;
Sc = 207, 45 mp; Sd = 337, 15 mp; Su = 251, 5 mp; Sl = 107, 8 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Dealul Nou nr. 164/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19809·08·202212479Ghiurău Gheorghe, Construire locuință;
Sc = 110, 72 mp; Sd = 110, 72 mp; Su = 72, 74 mp; Sl = 44, 09 mp;
 
constr. : Comuna Sârbi satul Sârbi Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19909·08·202216628CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR prin președinte ILIE- GAVRIL BOLOJAN- ” Pod pe DJ 764H la NIMĂIEȘTI, Județul BIHOR ”constr. : Comuna CURĂŢELE satul NIMĂIEŞTI - DJ 764H km4+ 018, c. f. . : , nr. : , topo:
20011·08·202215274ȘANDOR FLORIN și ȘANDOR CLAUDIA ANA
ANEXĂ(CORP C2)
constr. : Comuna CEFA satul INAND - nr. 62, c. f. . : , nr. : , topo:
20117·08·202216048SEICA DUCU BEBELUSCONSTRUIRE CASA FAMILIALA P
Sc - 144, 49 mp
Sd - 144, 49 mp
Su -  102, 85 mp
Sl - 57, 14 mp/ 3 camere
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20218·08·202216731 COMUNA CURĂȚELE prin MOCIORAN TEODOR, primar- construire capelă mortuară în localitatea Curățele, comuna Curățele, județul Bihor ( amplasată conform PUZ aprobat prin HCL Curățele nr. 40 din 23. 05. 2022, Sc= Sdesf. = 183, 13mp )constr. : Comuna CURĂŢELE satul CURĂŢELE, c. f. . : , nr. : , topo:
20318·08·202216940COMUNA CURĂȚELE prin MOCIORAN TEODOR, primar- construire ” Pod peste Valea Binșel- Beiușele, comuna Curățele, județul Bihor ”constr. : Comuna CURĂŢELE satul BEIUŞELE - , c. f. . : , nr. : , topo:
20423·08·202216839PUȘCAȘ FRANCISC și PUȘCAȘ ALINA- MARIANA- împrejmuire teren - L= 163, 34ml ( strict în interiorul limitei de proprietate, fără a afecta proprietățile vecine )constr. : Comuna BULZ satul REMEŢI - nr. 607, c. f. . : , nr. : , topo:
20524·08·202217434 COMUNA CURĂȚELE prin MOCIORAN TEODOR, primar- Construire capelă mortuară în localitatea NIMĂIEȘTI, comuna CURĂȚELE, județul Bihor ( amplasată conform PUZ aprobat prin HCL Curățele nr. 39 din 23. 05. 2022, Aviz Arhitect Șef nr. 54 din 28. 04. 2022; Sc= Sdesf= 183, 13mp )constr. : Comuna CURĂŢELE satul NIMĂIEŞTI - , c. f. . : , nr. : , topo:
20624·08·202214123REGIA NATIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA - DIRECȚIA SILVICĂ ALBA prin Boariu Gheorghe Dan - director
”CORECTAREA TORENȚILOR DIN BAZINUL HIDROGRAFIC ARIEȘUL MIC - Tronson II
Canal 5KML = 17, 40 m; Baraj 6M2, 0 pct. 9”
constr. : Comuna CRIŞTIORU DE JOS satul CRIŞTIORU DE SUS UP III Arieșul Mic(, c. f. . : , nr. : , topo:
20724·08·202214349DÉNES ISTVÁN și DÉNES MELINDA ANDREA
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ - COPERTINĂ AUTO(CARPORT), MAGAZIE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton armat, suprastructura din cadre din metal și pereți din zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată,  acoperiș tip șarpantă din metal cu învelitoare din panouri metalice tip sandwich.
Regim de înălțime : P.
Înălțimi: streașină   + 2, 70 m      max.   + 3, 25 m,
Suprafețe: construită        50, 00 mp,
                desfășurată     50, 00 mp,
                utilă               46, 00 mp,                           
Parcare pe lot :   2 loc.
Împrejmuire -  din panouri plasă de sârmă bordurate și stâlpi metalici cu fundație din beton pe celelalte laturi ale proprietății L = 84, 10 m.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Căprioarei nr. 8 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20824·08·202214701POP DENISA OLIMPIA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ,  ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20924·08·202215341RUS ADRIAN GHEORGHE
CONSTRUCȚII: 114011 - C2 ANEXĂ 
 
constr. : Municipiul SALONTA Tincii nr. 25 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21024·08·202216738Brad Magdalena,

Construire locuință P;
Sc = 139, 3 mp; Sd = 139, 3 mp; Su = 115, 2 mp; Sl = 54, 82 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Gheorghe Doja nr. 47/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21124·08·202216847Cuc Sergiu- Florin,

Construire casă familială și împrejmuire teren;
Sc = 152, 00 mp; Sd = 199, 15 mp; Su = 158, 92 mp; Sl = 66, 63 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21225·08·202216421Rus Teodor, Construire locuință parter;
Sc = 99, 45 mp; Sd = 99, 45 mp; Su = 77, 58 mp; Sl = 44, 81 mp;
constr. : Comuna Sârbi satul Burzuc Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21325·08·202211972Voicilă- Shabbir- Iancu Andrada- Anca,

Modificări casă familială, construire piscină și filigorie;
Casă: Sc = 145, 20 mp; Sd = 404, 70 mp; Su = 276, 69 mp; Sl = 94, 64 mp;
Piscină: Sc = 32 mp; Sd = 32 mp;
Filigorie: Sc = 40, 80 mp, Sd = 40, 80 mp; Su = 35, 28 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 55 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21425·08·202214825OPREA EVA MAGDALENA
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ(MAGAZIE)
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Orizont nr. 1032 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21529·08·202217033BORSI ELISABETACONSTRUIRE CASA
Sc - 138, 42 mp
Sd - 138, 42 mp
Su - 100, 89 mp
Sl - 60, 00 mp/ 4 camere
constr. : Comuna BUDUSLĂU satul BUDUSLĂU - nr. 123 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21630·08·202217061SZEBENI IOSIFINTRARE ÎN LEGALITATE CONSTRUIRE ANEXĂ - CONFORM P. V. NR. 190/ 01. 10. 2020:
S. c.  demisol =  95, 76 mp; S. utilă demisol = 82, 23 mp;
S. c.  parter =  77, 80 mp; S. utilă parter = 66, 86 mp;
S. d. casă =  173, 56 mp; S. utilă casă = 149, 09 mp;
regim de înălțime Demisol parțial și Parter.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Dealul Nou nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21730·08·202217819MOLDOVAN IONELA LOREDANADEMOLARE CORP C1 - CASA DE LOCUIT, REGIM P
Sc - 51 mp
Sd - 51 mp
Su - 33, 75 mp
Sl - 13, 25 mp
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21831·08·202213900SC Stebali Trans SRL,

Demolare corp C1 și construire spălătorie auto self service, amenajare incintă și parcaje:
Sc = 160 mp; Sd = 160 mp; Su = 33 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Tincii nr. 42 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21901·09·202215368URS MARIUS
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S(P), ANEXĂ P(GARAJ AUTO) ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv locuință: fundații continue și izolate din beton armat, structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată, planșee din beton armat peste subsol și parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică,
                           anexă: fundații continue din beton armat,  structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime locuință/ anexă :  S(P) (subsol parțial) +  P(parter) / P,
Înălțimi: streașină locuință/ anexă    + 3, 06 / + 2, 72     max.    + 4, 96 / + 3, 18 m,
Suprafețe:
        -   casă:           construită                 234, 85 mp,
                             desfășurată              258, 85 mp,
                             utilă                         187, 20 mp,  
                             locuibilă                    115, 65 mp,  
                 terasa acoperită                        9, 35 mp,
                 terasa neacoperită                   25, 62 mp,
        -  anexă garaj auto 
                             construită                   60, 00 mp,
                             desfășurată                 60, 00 mp,
                             utilă                           47, 84 mp.  
Parcare auto:   2 loc,
Împrejmuire: la stradă din panouri prefabricate din metal/ beton armat cu fundație și stâlpi din beton armat L =  38, 73 m și lateral stânga/ dreapta cu panou de gard din sârmă galvanizată cu fundație din beton armat și stâlpi din metal galvanizat L= 141, 83 m.
cu respectarea tuturor condițiilor din avizele, acordurile și autorizațiile obținute.  
cu asigurarea utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică locală.
 
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE SUS - nr. 285D, c. f. . : , nr. : , topo:
22002·09·202218283COMUNA ȘOIMI prin VAIDA IOAN, primar- construire capelă mortuară ( regim de înălțime P cu Sc= Sdesf. = 228, 10mp, Su= 209, 6mp )constr. : Comuna ŞOIMI satul URVIŞ DE BEIUŞ - , c. f. . : , nr. : , topo:
22106·09·202217752MONEA IOANA- CRISTINA și MONEA FLORIN CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
Sc - 169, 00 mp
Sd - 169, 00 mp
Su - 118, 70 mp
Sl - 69, 55 mp
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Bisericii nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22208·09·202213968Bran George- Călin,

Desființare corp C1 (casă) și corp C2 (anexă) și construire casă de locuit în regim parter și împrejmuire teren cu porți de acces;
Sc = 210 mp; Sd = 210 mp; Su = 158, 83 mp; Sl = 87, 03mp;

constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. 111 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22308·09·202217147Juhász László- Lajos,

Construire locuință P și împrejmuire teren;
Sc = 154 mp; Sd = 154 mp; Su = 127, 15 mp; Sl = 72, 35 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22408·09·202217236Juhász Viktor,

Construire locuință P și împrejmuire teren;
Sc = 185 mp; Sd = 185 mp; Su = 155, 7 mp; Sl = 81, 1 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22508·09·202217985Boloș Viorel,

Demolare 2 case parter (corp C1 și corp C2) și construire casă familială P+ M:
Sc = 133 mp; Sd = 221 mp; Su =  168, 5 mp; Sl = 107, 8 mp;

constr. : Comuna Olcea satul Călacea Strada - nr. 86 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22612·09·202211124PERHAIȚE ADRIAN IOAN și MIC DANIEL ALEXANDRU prin Valea Cosmin Ciprian
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PARCELĂ Sistem constructiv: fundații continue cu centură din beton armat la partea inferioară și elevații din cu centură din beton armat la partea superioară,  zidărie din cărămidă confinată local, planșeu peste parter și etaj din beton armat, acoperiș tip terasă circulabilă cu învelitoare din material compozit.
Regim de înălțime :   P(parter) + 1E(etaj),
Înălțimi: streașină  atic     + 3, 00 m(+ 6, 65 m ,   + 7, 65 m),       max.   + 7, 65 m,
Suprafețe: construită       127, 44 mp,
                desfășurată     229, 00 mp,
                utilă               170, 94 mp,
                locuibilă           66, 70 mp,
                acces acoperit    3, 36 mp,
       terase neacoperite     88, 76 mp,
       balcoane                    6, 62 mp.
Împrejmuire la stradă din panouri cu lamele orizontale din metal cu fundație din beton, soclu și stâlpi din beton armat  L =  26, 39 m și perimetral din stâlpi metalici și panouri din lemn cu fundație din beton  L = 103, 47 m.               
Garaj inclus :   1 loc,
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică locală .

NOTĂ:  Pentru asigurarea utilităților tehnico- edilitare prin racordare  la rețeaua publică locală se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Locuință unifamilială și împrejmuire parcelă” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Ghioceilor nr. 25 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22713·09·202212098BRADEA IOAN CODREAN și SĂRĂTOC ADRIANA
CASĂ P+ M
constr. : Comuna BULZ satul MUNTENI - nr. 15B, c. f. . : , nr. : , topo:
22815·09·202218806FĂRĂGĂU VICTOR GHIȚADESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT C1, C2 și ANEXE C3, C4
Sc - 193 mp
Sd - 193 mp
Su - 141, 28 mp
constr. : Comuna BOIANU MARE satul PĂGAIA - nr. 103 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22919·09·202217603Kovács Olivér,

Construire locuință parter și împrejmuire;
Sc = 158, 17 mp; Sd = 158, 17 mp; Su =  115, 47 mp; Sl = 67, 96 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Gheoghe Doja nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23020·09·202216097Borz Norbert- Tibor,

Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren;
Sc = 168, 79 mp; Sd = 267, 50 mp; Su =  214, 18 mp; Sl = 99, 67 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Ghioceilor nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23122·09·202219339VAN IRINEL- GHEORGHECONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI GARAJ P ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE
Sc locuință - 130, 00 mp,  garaj - 50, 00 mp
Sd locuință - 130, 00 mp, garaj - 50 mp
Su locuință -    92, 57 mp, garaj - 40, 20 mp
Sl  locuință -    55, 88

 
constr. : Municipiul SALONTA satul - R. Ciorogariu nr. 3 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23222·09·202219187CRACIUN MIRCEA, SANDOR LEVENTE, BOTHAZAN ROBERT TAMAS, CIOBRIS MARIUS PETRU, BALINT EMERIC si VARGA KORPOS KALMAN ANDRASEXTINDERE RETEA APA CU 6 BRANSAMENTE DE APA, STRADA MAGNOLIEI
Lextindere retea - 150 ML
Lbransamente - 4 X 2 m
Lbransamente - 2 x 7 m
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE MAGNOLIEI bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23323·09·202217707SZŰCS GÁBOR și IVANOVICS ENIKÖ SILVIA
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ - PISCINĂ EXTERIOARĂ Sistem constructiv: fundații tip radier general, pereți și planșeu din beton armat.
Regim de înălțime : subsol,
Dimesiuni: Lungime     L = 10, 00 m,
                Lățime        l =   3, 50 m,
                Adâncime    h = 1, 20 m.
Suprafețe: construită            49, 00 mp,
                desfășurată         49, 00 mp,
                utilă                   35, 00 mp,
                       
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Albinelor nr. 3 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23427·09·202219283PUIȘOR LUCIA
CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul Săldăbagiu de Munte - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23528·09·202220389 DICSO VASILE - modificări interioare și exterioare, extindere pensiune, construire terase acoperite ( Sc= Sdesf= 89, 62mp )constr. : Comuna PALEU satul PALEU Oxigenului nr. 11, c. f. . : , nr. : , topo:
23628·09·202219835COMUNA BALC reprezentant primar Sabău Sorin- IonuțCONSTRUIRE TEREN DE SPORT ÎN COMUNA BALC, SAT ALMAȘU MIC, nr. cadastral 51863
Sc - 544 mp
Sd - 544 mp
constr. : Comuna BALC satul ALMAȘU MIC Strada - nr. 136 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23730·09·202219499Malița Angelica,

Construire casă familială parter;
Sc = 173 mp; Sd = 173 mp; Su =  148, 36 mp; Sl = 36, 20 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Mihail Kogălniceanu nr. 11 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23830·09·202215686SC Spic Agro SRL,

Demolare corp C7 (siloz din beton) și construire hală depozit cereale:
Sc = 1602, 63 mp; Sd = 1602, 63 mp; Su = 1272, 15 mp;

constr. : Comuna Tarcea satul Tarcea Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23903·10·202219515Baidoc Mirabela,

Construire locuință și împrejmuire teren;
Sc = 167, 16 mp; Sd = 167, 16 mp; Su =  132 mp; Sl = 83, 5 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24004·10·202216725Miklós Erzsbét,

Extindere casă de locuit:
Sc = 225 mp; Sd = 225 mp; Su = 131, 55 mp; Sl = 76, 77 mp;

constr. : Comuna Tarcea satul Galoșpetreu Strada - nr. 70 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24106·10·202212003Aron Claudia- Diana,

Construire terasă și piscină:
Terasă: Sc = 17, 48 mp; Sd = 17, 48 mp; Su = 17, 48 mp;
Piscină: Sc = 33, 75 mp; Sd = 33, 75 mp; Su = 28 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Livezilor nr. 11 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24207·10·202216343Avram Petru,

Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren;
Sc = 98, 2 mp; Sd = 98, 2 mp; Su =  72, 9 mp; Sl = 40, 65 mp;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Șumugiu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24307·10·202220255HOLZ POLIXENIA JANA
 ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul UILEACU DE MUNTE - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24410·10·202221204 COMUNA ȘOIMI prin VAIDA IOAN, primar- Drum de utilitate publică din DC 210, localitatea Dumbrăvița de Codru, comuna Șoimi, județul Bihor ( drumul pornește din drumul comunal DC210 și are o lungime de 601, 31m )constr. : Comuna ŞOIMI satul DUMBRĂVIŢA DE CODRU - , c. f. . : , nr. : , topo:
24511·10·202218939SONEA LIVIU și soția SONEA MIRELA ALINA
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue, elevații din beton și centură din beton armat și izolate din beton armat,  pereți din beton armat la subsol și zidărie din blocuri ceramice tip Porotherm confinată, planșeu peste subsol și parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă ceramică.                          
Regim de înălțime : Sp(subsol parțial) + P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 90   max.   + 5, 85 m,
Suprafețe: construită        222, 78 mp,
                desfășurată     260, 10 mp,
                utilă               204, 37 mp,
                locuibilă           86, 10 mp,
    terasa acces                     5, 58 mp,
    terase acoperite            18, 28 mp.
    terase neacoperite        25, 76 mp.
Împrejmuire la stradă din panouri cu ramă din metal cu fundație din beton soclu și stâlpi din beton armat  L =  20, 74 și perimetral pe latura stg. , dr. și posterior din panouri de gard bordurat, fundație din beton și stâlpi metalici zicați  L = 103, 04m.               
Parcare auto :   2 loc.
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.

NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Locuință familială și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Ghioceilor nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24613·10·202221814CONSILIUL JUDETEAN BIHOR reprez. prin ILIE GAVRIL BOLOJANREABILITARE SI MODERNIZARE DJ 795 SALONTA - TINCAconstr. : Municipiul SALONTA, COMUNA TULCA SI COMUNA TINCA satul TULCA, TINCA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24714·10·202216713SC Cevacon Concept SRL prin Ienci Ioan- Cătălin,

Construire casă unifamilială, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități publice:
Sc = 165, 41 mp; Sd = 165, 41 mp; Su =  106, 7 mp; Sl = 63, 08 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. 65/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24819·10·202221638RAD CARMENEXTINDERE RETEA DE APA SI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SU SASE BRANSAMENTE DE APA SI DOUA RACORDURI CANAL MENAJER
Lretea apa = 598, 00 ml
Lretea canal = 268, 00 ml
Bransamente Dn 25 mm - 4 buc.
Bransamente Dn 40 mm - 2 buc.
Racorduri canal menajer Dn - 160 mm = 2 buc.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24920·10·202221770SC Euroalpin SRL prin Seleș Leontina- Aurica,

Proiectare și execuție accese la SC Euroalpin SRL din legătura Centura Oradea - Autostrada A3;

constr. : Municipiul Oradea, strada Augustin Maior - nr. 6 și 8 și comuna Borș satul Sântion Strada - nr. 77 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25020·10·202221562Șerban Roxana- Elena, Demolare casă și anexă existentă și construire casă:
Sc = 134, 21 mp; Sd = 253, 23 mp; Su =  183, 84 mp; Sl = 73, 4 mp;
constr. : Comuna Cefa satul Inand Strada - nr. 57/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25120·10·202211719Lucaciu Raluca- Maria,

Construire casă unifamilială:
Sc = 149, 88 mp; Sd = 149, 88 mp; Su =  119, 28 mp; Sl = 72, 12 mp;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Sântelec Strada DC60 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25220·10·202221966LASCU COSMIN SEBASTIAN
LOCUINȚĂ(Intrare în legalitate) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat,  pereți din zidărie din blocuri BCA confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană poliuretanică.
Regim de înălțime : P,
Înălțimi: streașină   + 3, 15   max.   + 3, 70 m,
Suprafețe: construită        169, 30 mp,
               desfășurată      169, 30 mp,
                utilă               134, 95 mp,
                locuibilă           83, 15 mp,
    acces acoperit                1, 95 mp,
    terase neacoperite        40, 55 mp.
Împrejmuire -  la stradă din panouri metalice, fundație, soclu și stâlpi din beton armat, soclu și stâlpii placați cu caramidă aparentă L = 22, 42 m,
                  -  perimetral din panouri de gard din sârma zincată cu fundație din beton și stâlpi metalici L =  110, 90 m.
Parcare auto pe lot:      1 loc.

cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25320·10·202222081Hatházi Krisztina,

Construire casă unifamilială Dp+ P+ M, anexă și împrejmuire teren, demolare corp C1:
Casă: Sc = 113, 68 mp; Sd = 222, 15 mp; Su =  161, 47 mp; Sl = 67, 40 mp;
Anexă: Sc = 36, 50 mp; Sd = 36, 50 mp; Su =  33, 86 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Castanilor nr. 26/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25421·10·202222185MUNTEAN ALEX- PATRIC- Construire locuință Dp+ P+ M-  intrare în legalitate P. V. nr. 010 din 11. 02. 2022, cu continuare lucrări interioare și exterioare, terasă și construire împrejmuire teren ( Sc= 119, 25mp și Sdesf. = 269, 45mp )constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - Gheoghe Doja nr. 226/ C, c. f. . : , nr. : , topo:
25525·10·202219615COMUNA HIDIȘELU DE SUS prin Petroi Adrian primar
LINIE ELECTRICĂ SUBTERANĂ: LES 20 kV  L =  650, LES 1 kV  L = 30 m în cadrul LEA 20 kV Oradea Sud - Beiuș
(”DEVIERI REȚELE ELECTRICE  PENTRU OBIECTIVUL INTRODUCERE PARȚIALĂ TEREN ÎN INTRAVILAN,
PARCELARE ȘI REGLEMENTARE PENTRU ZONA MIXTĂ DE SERVICII ȘI AGREMENT, NR. CAD 56359 LOCALITATEA HIDIȘELU DE JOS, JUDEȚUL BIHOR”)
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25631·10·202221254Varga Béla și Varga Olga,

Construire locuință în regim P+ 1E:
- regim de înălțime: P+ 1E;
- suprafață construită Sc = 96 mp; - suprafața desfășurată Sd = 202, 80 mp; - suprafață utilă Su = 162, 28; - suprafață locuibilă Sl = 101, 54 mp; 
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență formată din fundații continue din beton armat sub pereți realizați din zidărie portantă din blocuri ceramice cu goluri verticale întăriți cu sâmburi din beton armat, planșeu peste parter din beton armat, planșeu peste mansardă din grinzi de lemn ecarisat, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă profilată;
- sistem de încălzire: instalație de încălzire centrală cu agent termic furnizat de o centrală termică pe lemn.

constr. : Comuna Balc satul Balc Strada Pétőfi Sándor nr. 32 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25704·11·202211404Pazuric Iosif,

Construire casă și împrejmuire teren:
Sc = 110, 50 mp; Sd = 110, 50 mp; Su =  82, 87 mp; Sl = 47, 62 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Piersicilor nr. 278 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25804·11·202223443Berde Doralina,

Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren cu porți de acces:
Sc = 130, 65 mp; Sd = 130, 65 mp; Su =  100, 45 mp; Sl = 65, 50 mp;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Sus Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25904·11·202223484TRIPAȘ CRISTIAN DORU
CASĂ FAMILIALĂ și ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ - GARAJ AUTO(DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT C1 și ANEXĂ C2) Sistem constructiv: fundații continue și izolate din beton armat,  pereți din zidărie de cărămidă confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :  P,
Înălțimi:  locuință streașină         + 2, 68 m       max.   + 6, 37 m,
            anexă gospodărescă      + 2, 27 m        max.    + 4, 01 m,
Suprafețe:
  locuință:    construită/ desfășurată      245, 00 mp,
                 utilă                                163, 06 mp,
                 locuibilă                            84, 20 mp,
                 terase acoperite                39, 70 mp,                
  garaj auto:  construită/ desfășurată      35, 00 mp,
                  utilă                                27, 00 mp.
Sistem constructiv: fundații continue din beton, zidărie din chirpici, planșeu din lemn,  acoperiș tip șarpanta din lemn, învelitoare din țiglă ceramică.   
Regim de înălțime :  parter,
Înălțimi:  locuință      streașină    + 3, 62 m       max.   + 6, 42 m,
             anexă gospodărescă      + 2, 46 m        max.    + 3, 93 m,
Suprafețe : casă de locuit - C1 construită/ desfășurată  157, 00 mp,
                                            utilă                            124, 35 mp.  
Anul construirii : 1920
                anexă - C2 construită/ desfășurată               23, 00 mp,
                                utilă                                         15, 14 mp,
Anul construirii : 1930
constr. : Municipiul SALONTA Kisfaludi Károly nr. 27 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26010·11·202211084Derecichei Gabriel- Cornel, Construire locuință familială și împrejmuire teren:
Sc = 106, 22 mp; Sd = 188, 19 mp; Su =  133, 79 mp; Sl = 82, 24 mp;
 
 
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26110·11·202220551NAGY ANIKÓ IRÉN
CLĂDIRE DE BIROURI(pentru asigurări) Sistem constructiv : fundații continue din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu din beton armat,  acoperiș tip șarpanta din lemn, învelitoare din țiglă  profilată metalică.   
Regim de înălțime :  parter,
Înălțimi: streașină   + 3, 05 m,       max. coamă   + 4, 95 m,
Suprafețe :   birouri    construită         46, 93  mp,
                               desfășurată      46, 93 mp,
                               utilă                33, 46 mp,

cu condiția:  -  respectării tuturor condițiilor din avizele, acordurile, autorizațiile și HCL Salonta obținute.

NOTA:   - pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Clădire de birouri” o altă autorizație de construire,
            - pentru desființarea ”Casă de locuit C1 S = 43 mp” se va solicita și obține o altă autorizație de construire.
constr. : Municipiul SALONTA Strada Kossuth Lajos nr. 7, c. f. . : , nr. : , topo:
26210·11·202224164SC SALGAZ SA reprez. prin SC ANDROMEDA SERVICE SRLPROIECTARE SI EXECUTIE INLOCUIRE PARTIALA CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SALONTA, STR. ORADIEI IN DREPTUL IMOBILELOR CU NR. 73- 75- 77
L = 25 M
constr. : Municipiul SALONTA ORADIEI bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26310·11·202224162Agud Radu- Dan,

Construire casă familială P și împrejmuire teren;
Sc = 116, 75 mp; Sd = 116, 75 mp; Su = 83, 91 mp; Sl = 59, 50 mp;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26414·11·202224044SC Invateq Production SRL prin Vereș Sergiu,

Construire hală producție textile și depozitare:
Sc = 2126 mp; Sd = 2482 mp; Su =  2401, 21 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26517·11·202224723Varga Daniel- Samir,

Construire casă familială:
Sc = 165 mp; Sd = 165 mp; Su =  113, 9 mp; Sl = 69;

constr. : Comuna Cefa satul Cefa Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26621·11·202223893Bot Ioana,

Construire casă:
Sc = 202, 19 mp; Sd = 202, 19 mp; Su =  166, 73 mp; Sl = 103, 54 mp;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Sus Strada - nr. 110 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26721·11·202223432LAKATOS KÁROLY OLIVER
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ - MAGAZIE
constr. : Comuna PALEU satul UILEACU DE MUNTE - nr. 259 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26821·11·202215530Lal Ioan- Vasile și Lal Floare,

Intrare in legalitate conform PV nr. 215 din 05. 10. 2021 (Extindere pe orizontală și verticală casă C1):
Sc = 113, 79 mp; Sd = 241, 98 mp; Su =  180, 85 mp; Sl = 66, 11 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. 159 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26922·11·202225675PRIMARIA MUNICIPIULUI SALONTA reprez. prin TOROK LASZLO - PRIMARAMENAJARE STR. REPUBLICII - TROTUAR SI PISTA DE BICICLETE - IN MUNICIPIUL SALONTA DE LA GRADINITA TOLDI PANA LA STR. PELOK BENEDEK
Suprafata totala lucrari - 4. 564 mp
S. trotuare - 1. 350 mp
S. pista de ciclisti - 670, 60 mp
constr. : Municipiul SALONTA REPUBLICII bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27028·11·202225678GANEA FLORIANCONSTRUIRE CASA P SI IMPREJMUIRE TEREN
Sc - 107, 29 mp
Sd - 107, 29 mp
Su - 84, 82 mp
Sl - 59, 26 mp
Limprejmuire - 101, 74 ml
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27129·11·202225720COMUNA BALC prin primar Sabău Sorin IonuțÎNFIINȚARE PIAȚĂ ÎN COMUNA BALC, JUDEȚUL BIHOR
hală - piață (145 mp)
grup sanitar - container modular (7, 50 mp)
Sc - 152, 50 mp
constr. : Comuna BALC satul BALC - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27229·11·202225864Bungău Alexandra- DianaConstruire casă familială și împrejmuire teren:
Sc = 104 mp; Sd = 199, 30 mp; Su =  146, 20 mp; Sl = 82, 66 mp;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Piersicilor nr. 210 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27329·11·202224195PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ LUNCȘOARA prin preot Amza Vasile Valentin
CAPELĂ
constr. : Comuna AUŞEU satul LUNCŞOARA - nr. 197- 198 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27429·11·202224315HOZA SORIN
CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue cu centuri de tasare din beton armat,  structura din beton armat la demisol și elevații din beton armat,  structura din zidărie din cărămidă tip GVP confinată, planșeu peste demisol, parter și etaj din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn,  învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : D+ P+ 1E.
Înălțimi:   la strașină  + 2, 96 (+ 5, 73) m    coamă   + 4, 79(+ 8, 00) m     max.   + 8, 15 m,
Suprafețe: construită         124, 00 mp,
                desfășurată       281, 00 mp,
                utilă                 209, 00 mp,
                locuibilă              63, 45 mp,
       balcoane                       4, 80 mp,
       terase acoperite           30, 94 mp,
       acces acoperit               3, 78 mp.    
Împrejmuire: panouri din lemn cu fundație din beton armat, soclu și stâlpi din cărămidă L = 162, 19 m.  
Parcare auto pe lot:      1 loc.
  cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.   

NOTĂ: Pentru realizarea racordului la utilități se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Casă și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Fluierașului nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27508·12·202226728DICSŐ VASILEAMPLASARE REZERVOR GAZ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
Rezervor GPL 4850 l
L gard stradal 18, 00 m
L gard lateral 32, 38 m
L gard posterior 18, 00 m
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27609·12·202224722Bordea Traian,

Construire casă familială:
Sc = 176 mp; Sd = 176 mp; Su =  120, 95 mp; Sl = 65, 60 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27715·12·202226698Lucaci Daiana- Bianca, Construire anexă gospodărească:
Sc = 42 mp; Sd = 42 mp; Su =  32, 65 mp;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 261/ G bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27815·12·202217005Turcu Mihai- Cristian, Construire locuință familială și împrejmuire teren:
Sc = 226. 64 mp; Sd = 244, 08 mp; Su =  185, 67 mp; Sl = 97, 45 mp;
 
 
constr. : Comuna Paleu satul Uileacu de Munte Strada - nr. 154 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27915·12·202226834COMUNA CEFA reprez. prin BARNAU DUMITRU ALIN - PRIMAR"CONSTRUIRE SALA DE SPORT CU TRIBUNA 180 DE LOCURI" IN JUDETUL BIHOR, COMUNA CEFA, LOCALITATEA CEFA
Sc sala de sport - 1445, 00 mp; Sc platforma rezervor - 62, 45 mp
Sd sala de sport - 1750, 00 mp; Sd platforma rezervor - 62, 45 mp
Su sala de sport - 1642, 76 mp
constr. : Comuna CEFA satul CEFA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28015·12·202226804Breabăn Mihai,

Construire casă familială și împrejmuire teren:
Sc = 136 mp; Sd = 271 mp; Su =  163, 85 mp; Sl = 61, 75mp;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Gheorghe Doja nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28116·12·202226925Lungu Stelian- Adrian,

Construire locuință și împrejmuire teren:
Sc = 208, 35 mp; Sd = 208, 35 mp; Su = 172, 15 mp; Sl = 84, 9 mp;

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Sus Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28220·12·202227901COMUNA BALC prin primar SABĂU SORIN- IONUȚ- Modernizare drum de legătură Ghilda- Almașu Mic și drum de legătură Almașu Mic - Almașu Mare, comuna Balc, județul Bihorconstr. : Comuna BALC satul ALMAŞU MIC - , c. f. . : , nr. : , topo:
28321·12·202226832Vaida Hadrian- Marius- Jean, Împrejmuire parcele cu nr. cadastral 51481, 51482 și 51964;constr. : Comuna Curățele satul Cresuia Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28423·12·202225765POP FLORIN DOREL
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28523·12·202225767BARTA BÉLA TAMÁS
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28623·12·202225768POP DENISA OLIMPIA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28723·12·202225959TURCUȚ CRISTINA ILEANA
CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ și DESFIINȚARE CORP C1
constr. : Comuna CEFA satul INAND - nr. 180 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28823·12·202226070GHEORGHE ANCA DENISA
CASĂ FAMILIALĂ
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Ardealului nr. 87 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28927·12·202220318Kalamar Ioan- Marius,

Construire casă și împrejmuire teren:
Sc = 157, 80 mp; Sd = 288, 47 mp; Su = 243, 38 mp; Sl = 116, 75 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Renașterii nr. 23 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
29029·12·202226167DAVID MIRCEA MILOSLAV și DAVID ANCA
LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Toamnei nr. 717 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
29129·12·202220956Terra King SRL prin Füstös Kinga,

Proiect modificator la AC nr. 76 din 07. 09. 2012 emisă de Primăria Municipiului Salonta, construire locuință de serviciu prin schimbare de destinație din spațiu comercial:
Sc = 153 mp; Sd = 153 mp; Su = 102, 97 mp; Sl = 47, 66 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
29229·12·202227067Stancea Bianca- Codruța,

Modificări aduse autorizației de construire nr. 110 din 16. 05. 2022 cu titlul „Construire casă unifamilială și împrejmuire teren”:
Sc = 207, 23 mp; Sd = 391, 76 mp; Su = 320, 68 mp; Sl = 163, 88 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
29329·12·202227797Göndör Iuliánna,

Construire casă familială conform A. O. nr. 96/ 22. 07. 2022:
Sc = 96 mp; Sd = 163 mp; Su = 123, 71 mp; Sl = 62, 6 mp;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
29429·12·202227994Luca Jean- Călin,

Construire anexă (garaj) P:
Sc = 45, 04 mp; Sd = 45, 04 mp; Su = 40, 63 mp;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 163 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:

Nr. aut.Data elib.Nr. inreg.SolicitantDen. lucrariAdresa exec.
107·01·202128335PAROHIA REFORMATĂ CETARIU reprezentată prin EMODI TAMAS PETERREABILITAREA BISERICII REFORMATE DIN CETARIU
S. c. parter =  313, 00 mp; S. d. =  394, 00 mp; S. utilă = 267, 00 mp; regim de înălțime Parter (cu supanta).
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU Strada fn nr. 341, c. f. . : , nr. : , topo:
207·01·202127437HODUȚ ADRIAN- DANÎMPREJMUIRE NR. CADASTRAL 50234
- L= 140, 4ml
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - nr. 46/ A, c. f. . : , nr. : , topo:
307·01·2021286 JUDEŢUL BIHOR prin Preşedinte ILIE GAVRIL BOLOJAN  Modernizare DJ 797A BICACIU- IANOŞDA, km 2+ 993- 8+ 321. 88, L= 5328. 88km, judeţul Bihor ( suprafaţă carosabil: 32287, 00mp, lăţime carosabilă- fără supralărgiri: 6, 0m; lăţime acostament- 2x0, 75m, şanţ cu secţiune neprotejată din pământ: L= 2x5177= 10354m, podeţ tubular din PEID, L= 10m: 9buc; podeţ tubular din PEID, L= 12, 0m: 1buc; podeţ din elemente prefabricate tip2, L= 18, 28m: 1 buc; podeţ tip P2 L= 10, 96m : 1buc , parapet metalic deformabil tip N2, L= 85m,  viteză de proiectare 40KM/ H; drum de clasa tehnică IV)constr. : Comuna GEPIU- MĂDĂRAS satul BICACI- IANOŞDA DJ 797A, km 2+ 993- 8+ 321. 88, c. f. . : , nr. : , topo:
407·01·202126448SC TURN NEGRU SRL prin Arici Pierluigi
CONSTRUIRE ȘOPRON
(Șopron 1 pentru depozitare temporară/ scurtă a cerealelor boabe și șopron 2 pentru utilajele tehnologice)
 cu respectarea condițiilor din avizele, acordurile și autorizațiile obținute.
constr. : Municipiul SALONTA ARADULUI nr. 41, c. f. . : , nr. : , topo:
507·01·202126977BELTECHI DAN IOAN
DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT C1
 
constr. : Comuna CEFA satul INAND - nr. 121, c. f. . : , nr. : , topo:
611·01·202123403Heredea Florian,

Intrare în legalitate - Clădire parter cu destinația anexă gospodarească, împrejmuire teren, porți de acces, gard în interiorul parcelei:
Anexă:
- suprafață construită: Sc = 183, 75 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 183, 75 mp; - suprafață utilă: Su = 169, 71 mp;  
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații continue din bloc de beton simplu, elevații din beton armate la partea superioară, pereți portanți realizați din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, șarpantă din ferme metalice triunghiulare, învelitoare din panouri metalice termoizolante;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire la stradă:
- fundații continue din beton armat, stâlpișori prefebricați din beton armat, poartă de acces cu elemente de lemn tratat montate pe o structură metalică;
Gard în interiorul parcelei:
- fundații continue din beton armat, zidărie de cărămidă confinată cu stâlpișori și centură din beton armat, finisaje cu tencuială fin drișcuită;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. 163 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
711·01·202126447Deme Lóránd,

Intrare în legalitate - Construire casă familială P+ M:
- suprafață construită: Sc = 100 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 200 mp; - suprafață utilă: Su = 159, 26 mp; - suprafață locuibilă: Sl = 62 mp;
- regim de înălțime: P+ M; 
- sistem constructiv: fundații continue din bloc de beton simplu, elevații din beton simplu armate la partea superioară, pereți portanți realizați din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale confinați parțial cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu de lemn peste parter, șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu gaze naturale;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Jókai Mór nr. 42/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
811·01·202126523Kovacs- Egri Kristóf,

Construire casă parter cu parcare acoperită și împrejmuire teren:
Casă:
- suprafață construită: Sc = 245, 88 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 245, 88 mp; - suprafață utilă: Sd = 214, 29 mp; - suprafață locuibilă: Sl = 54, 90 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- structură de rezistență alcătuită din: fundații izolate din beton armat punctiforme, fundații continue din beton armat pentru parcarea acoperită, suprastructură portantă din lemn tratată și rigidizată, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip terasă cu scurgerea minimă a apelor din precipitații, pereți exteriori sistem multistrat de termo- hidro, izolații complexe;
- sistem de încălzire electrică prin pardoseală;
Împrejmuire:
- fundații izolate din beton simplu, elevații din beton simplu, stâlpi din țeavă rectangulară, panouri de gard și porți de acces auto și pietonal din plasă sudată zincată;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Petőfi Sándor nr. 325/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
911·01·202126798Meze Sergiu- Sorin,

Construire casă parter și împrejmuire teren:
Casă:
- suprafață construită: Sc = 298, 26 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 298, 26 mp; - suprafață utilă: Su = 211, 16 mp; - suprafață locuibilă: Sl = 76, 92 mp;
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații continue din beton, pereți portanți din zidărie de cărămidă cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșeu de beton peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă fălțuită;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire teren:
- bloc de fundare și elevații din beton, stâlpi metalici și panouri de gard din scândură montate pe un cadru metalic;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1012·01·202127109Lozsadi Lóránd și Lozsadi Ibolya,

Demolare casă de locuit P și construire casă de locuit:
Casă propusă:
- suprafață construită: Sc = 195 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 195 mp; - suprafață utilă: Su = 137, 37 mp; - suprafață locuibilă: Sl =  88, 98 mp;
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armat cu hidroizolație rigidă, centuri de tasare din beton armat la fundații, pereți portanți realizați din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu de lemn peste parter, șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de două tipuri de cazane ce vor funționa alternativ: un cazan cu funcționare cu gaze naturale și un cazan cu funcționare cu energie electrică;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Batthyány Lajos nr. 68 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1112·01·202126978BELTECHI DAN IOAN
CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ P
  Sistem constructiv : fundații din beton armat, zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale, planșeu din lemn,  acoperiș tip șarpanta din lemn, învelitoare din țiglă ceramică.   
Regim de înălțime :  parter,
Înălțimi: streașină   + 2, 65 m,       max. coamă   + 4, 58 m,
Suprafețe : construită     122, 70 mp,
                 desfășurată  122, 70 mp,
                 utilă              80, 04 mp,
                 locuibilă         50, 66 mp,
                 terasă            12, 95 mp.
constr. : Comuna CEFA satul INAND - nr. 121, c. f. . : , nr. : , topo:
1212·01·202117633Comuna Cefa prin primar Bărnău Dumitru- Alin,

Modernizare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cefa, județul Bihor - în conformitate cu Legea nr. 50 din 1991 republicată, art. 7, alin (164), urmând ca până la finalizarea executării lucrărilor de construcții să se obțină: • autorizație M. T. (Ministerul transporturilor) pentru executarea de lucrări în zona de siguranță și/ sau protecție a liniei CF nr. 328 Arad- Oradea; • autorizație de execuție C. F. R. pentru executarea de lucrări în zona de siguranță și/ sau protecție a liniei CF nr. 328 Arad- Oradea

constr. : Comuna Cefa satul Cefa și Inand - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1313·01·202127161Ile Florin- Ionuț,

Intrare în legalitate cu un gard împrejmuitor;

constr. : Comuna Aușeu satul Groși Strada - nr. 189A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1413·01·2021146DAROCZI A. SANDOR- ZSOLT PFACONSTRUIRE PLATFORMĂ DEPOZITARE GUNOI
- Sd propus= 184mp
constr. : Comuna TARCEA satul ADONI - nr. 126, c. f. . : , nr. : , topo:
1514·01·202126593BUNTA PETRU
DEMOLARE CLĂDIRI C2, C3
constr. : Municipiul SALONTA Kulin Gyorgy nr. 1/ A, c. f. . : , nr. : , topo:
1614·01·202127018MICULA FLORIN CĂTĂLIN
GARAJ PARTER, ANEXĂ PARTER
constr. : Comuna GIRIŞU DE CRIŞ satul GIRIŞU DE CRIŞ - nr. 104, c. f. . : , nr. : , topo:
1714·01·202127880DAN IOAN MIREL și DAN LĂCRIMIOARA SIMINA
LOCUINȚĂ P+ M(pod nelocuibil)
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul MIERLĂU - nr. 14A, c. f. . : , nr. : , topo:
1815·01·202127214Anichitoaiei Ioan,

Construire casă și împrejmuire:
Casă:
- suprafață construită: Sc = 133, 15 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 133, 15 mp; - suprafață utilă: Su = 96, 85 mp; - suprafață locuibilă: Sl =  62, 79 mp;
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv:  fundații și elevații continue din beton armat cu hidroizolație rigidă, centuri de tasare din beton armat la fundații, fundație izolată, pereți portanți realizați din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu de lemn peste parter, șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire:
- fundații continui din beton simplu, stâlpi din țeavă rectangulară galvanizată, panouri de gard și porți de acces auto și pietonal din sârmă sudată galvanizată;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Bisericii nr. 15 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1915·01·202127571SC Invite Systems SRL prin SC Egnatia Rom SRL reprezentată de Calcic Bogdan,

Realiazarea infrastructurii de broadband în zonele albe NGA din judetul Bihor;

constr. : Comuna Sâniob satul Sâniob - extravilan Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2018·01·202121675Sztuchlak Gergő,

Construire locuință și împrejmuire teren:
Casă;
- suprafață construită: Sc = 110, 37 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 110, 37 mp; - suprafață utilă: Su = 89, 26 mp; - suprafață locuibilă: Sl = 74, 83mp; 
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații izolate din beton armat, grinzi de fundare din beton armat, cadre metalice legate între ele cu țevi de rigidizare și montaj, atât la coama structurii cât și la partea superioară a stâlpilor, structura astfel rezultată fiind contravântuită atât în planul pereților cât și al acoperișului, închideri în plan vertical (pereți) și în plan înclinat  (învelitoarea) realizate din panouri metalice termoizolante;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic asigurat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire:
- limită est, parțial: fundații din beton simplu, stâlpi din beton și metalici, panouri de gard din lemn; ,
-  limită est (parțial), nord și sud: fundații izolate din beton simplu, stâlpi metalici și plasă de sârmă bordurată;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Petőf iSándor nr. 325 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2119·01·202126909Botta Adi- Dumitru,

Construire casă:
- suprafață construită: Sc = 130, 94 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 261, 88 mp; - suprafață utilă: Su = 211, 59 mp; - suprafață locuibilă: Sl = 86, 60 mp;
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: • demisol: pereți din beton armat, fundații continue (armate la partea inferioară și superioară) sub pereții din zidărie portantă confinată din blocuri ceramice cu goluri verticale, planșeu din beton armat peste demisol; • parter: structură metalică alcătuită din stâlpi și grinzi metalice, închideri în planul vertical (pereții) și înclinat (învelitoarea) realizate din panouri termoizolante;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;

constr. : Comuna Paleu satul Uilecul de Munte Strada - nr. 82A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2220·01·202126317MUREȘAN CARMEN FLORENTINACONSTRUIRE CASĂ și împrejmuire
- Sc= Sd= 152, 10mp; Su= 107, 85mp
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Fluierasului nr. 37 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2322·01·2021560TABORA FLORICA- NICOLETACONSTRUIRE CASĂ ȘI GARAJconstr. : Comuna GIRIȘU DE CRIȘ satul TĂRIAN - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2425·01·20211522GOMBOS FLORIAN prin OPRIŞ VIOREL- continuare lucrări la '' casă P şi împrejmuire teren '' autorizate prin AC nr. 360 din 09. 11. 2018 ( lucrări rămase de executat: şarpantă, învelitoare, compartimentări, tâmplărie, finisaje exterioare, finisaje interioare, instalaţii, împrejmuire teren )constr. : Comuna GEPIU satul GEPIU - nr. 399, c. f. . : , nr. : , topo:
2527·01·2021883SC RCS&RDS SACONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE
 
constr. : Municipiul SALONTA - , c. f. . : , nr. : , topo:
2602·02·20211295SANDOR FLORIN- CRĂCIUNMANSARDARE GARAJ AUTO ȘI CONSTRUIRE ANEXĂ PARTER
- Sc= 77mp; Sd= 112, 36mp
constr. : Comuna CEFA satul INAND - nr. 125, c. f. . : , nr. : , topo:
2702·02·202124921Foghiș Viorel- Cosmin,

Intrare în legalitate - Extindere casă familială P+ M:
- suprafață construită: Sc = 146 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 266 mp; - suprafață utilă: Su = 188, 34 mp; - suprafață locuibilă: Sl = 83, 03 mp;
- regim de înălțime: P+ M; 
- sistem constructiv: fundații continue din bloc de beton simplu, elevații din beton simplu armate la partea superioară, pereți portanți realizați din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, planșeu pe structură din lemn peste mansardă, șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Bartók Béla nr. 52/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2802·02·2021247VAINA ATTILA CSABACONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE:
S. c. parter casă = 138, 65 mp; S. d. casă = 138, 65 mp; S. utilă casă = 99, 81 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 67, 35 mp /  4 camere; regim de înălțime Parter.
Lungime împrejmuire înspre proprietăți vecine = 46, 83 m.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Ardealului nr. 80, c. f. . : , nr. : , topo:
2903·02·202123141Juhász Gergő și Juhasz Cynthia- Carina,

Construire locuință unifamilială, piscină și împrejmuire teren:
Casă:
- suprafață construită: Sc = 205, 85 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 361, 16 mp; - suprafață utilă: Su = 230, 37 mp; - suprafață locuibilă: Sl =  72, 40 mp;
- regim de înălțime: P+ M; 
- sistem constructiv:  fundații continue cu centură soclu din beton armat, pereți portanți realizați din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton peste parter, planșeu pe structură din lemn peste mansardă, șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din tablă;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Piscină: suprafață construită: Sc = 23, 20 mp;  sistem constructiv: dală și pereți din beton armat;  
Împrejmuire:
- fundații continue, stâlpi și elevații din beton, panouri de gard din lemn;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Lacului nr. 3 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3005·02·20212365Lukács László- Tibor și Nagy Anikó- Irén

Construire casă de locuit și anexă gospodărească:
Casă:
- suprafață construită: Sc = 154 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 154 mp; - suprafață utilă: Su = 119, 95 mp; - suprafață locuibilă: Sl =  70, 16 mp;
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armat cu hidroizolație rigidă, centuri de tasare din beton armat la fundații, pereți portanți realizați din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu de lemn peste parter, șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu gaze naturale;
Anexă gospodrească:
- suprafață construită: Sc = 34 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 34 mp; - suprafață utilă: Su = 30, 14 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații izolate și grinzi de fundare din beton armat, cadre din beton armat (stâlpi și grinzi), cadre formate din stâlpi din beton armat și zidărie confinată cu centură din beton armat, structură ușoară din lemn și plastic, învelitoare din panouri termoizolante;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Piața Florilor nr. 5 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3105·02·20212230Țîrlea Georgeta- Ancuța,

Extindere clădire existentă:
- suprafață construită: Sc = 83 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 83 mp; - suprafață utilă: Su = 71, 36 mp;
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații continue din beton armate superior și inferior, suprastructură din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată cu stâlpișori și centuri din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 1056 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3208·02·20212522Csák Ladislau,

Construire casă familială și împrejmuire teren:
- suprafață construită: Sc = 58, 40 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 153, 65 mp; - suprafață utilă: Su = 111, 40 mp; - suprafață locuibilă: Sl = 43, 60 mp;
- regim de înălțime: Dp+ P+ M; 
- sistem constructiv: fundații continue cu tălpi și soclu din beton armat, pereți din beton armat, pereți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată cu sâmburi și centruri din beton armat, planșeu din beton peste demisolul parțial și parter, planșeu pe structură din lemn peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire:
- la stradă: fundație continuă din beton, stâlpi din beton armat, panouri de gard cu lamele din lemn;
- mejdie sud- vest și nord- vest: fundații izolate tip cuzineți din beton, stâlpi metalici din țeavă patrată, panori de gard din plasă bordurată;

constr. : Comuna Paleu satul Uilecul de Munte Drumul DC37/ A nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3309·02·20212769 BARABAŞ CĂLIN- IULIAN şi TONCA ANGELICA- VIORICA- Construire locuinţă P+ mansardă parţial, anexă P, împrejmuire teren, utilităţi ( Sc casă= 201, 01mp, Scgaraj= 40, 95mp, Scanexă= 18, 0mp; Sctotal= 259, 96mp)constr. : Municipiul ORADEA TOAMNEI nr. 75, c. f. . : , nr. : , topo:
3409·02·20212845Nagy Sándor,

Construire locuință P+ M, împrejmuire teren:
Locuință:
- suprafață construită: Sc = 125, 07 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 222, 95 mp; - suprafață utilă: Su = 140, 50 mp; - suprafață locuibilă: Sl =  69, 58 mp;
- regim de înălțime: P+ M; 
- sistem constructiv:  fundații continue din beton, elevații continue din beton armat cu hidroizolație rigidă, fundații izolate, pereți portanți realizați din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat pete parter, planșeu pe structură din lemn peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură;
Împrejmuire:
- la stradă: fundații continui din beton simplu, elevații din beton armat sau zidărie din bolțari de beton, stâlpișori din beton armat și panouri de gard din metal;
- laterală și spate: fundații continui din beton simplu, elevații din beton armat, stâlpi din beton armat și panouri de gard din zidărie din bolțari de beton;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Dealul lui Dumnezeu nr. 18 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3509·02·202127778ROMOCEA ARON
CONSTRUIRE CASĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI PISCINĂ:
S. c. parter casă = 128, 75 mp; S. c. etaj casă = 151, 40 mp; S. d. casă = 280, 15 mp; S. utilă casă = 209, 55 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 120, 70 mp /  5 camere; regim de înălțime Parter și Etaj.
Lungime împrejmuire înspre proprietăți vecine (latura stângă) = 33, 73 m.
Lungime împrejmuire la stradă = 18, 02 mp.
S. c. piscină = 18, 00 mp.
constr. : Comuna PALEU satul s Strada fn nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3609·02·20212723Lazar Andrei- Rodinel,

Construire casă familială și împrejmuire teren:
Casă:
- suprafață construită: Sc = 99, 48 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 198, 95 mp; - suprafață utilă: Su = 130, 49 mp; - suprafață locuibilă: Sl =  69, 67 mp;
- regim de înălțime: P+ M; 
- sistem constructiv:  fundații continue din beton armate la partea inferioară, elevații continue din beton armate la partea superioară, pereți portanți realizați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat pete parter, planșeu pe structură din lemn peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil solid;
Împrejmuire:
- la stradă: fundații continui din beton simplu, elevații din zidărie din cărămidă, stâlpișori din beton armat și panouri de gard din metal;
- laterală (stânga și dreapta): fundații continui din beton simplu, elevații din beton armat, stâlpișori din beton armat și panouri de gard din zidărie din cărămidă;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 18 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3709·02·2021952TEMPELEU MIRCEA
CONSTRUCȚIE ZOOTEHNICĂ ȘOPRON(GRAJD)
constr. : Comuna CÂMPANI satul HÂRSEŞTI - nr. 66, c. f. . : , nr. : , topo:
3810·02·20213040JUDEŢUL BIHOR prin vicepreşedinte MIRCEA MĂLAN- Modernizare DJ767B din DN76- Tăşad- Copăcel- Şerghiş- DJ767, km 0+ 000- 19+ 779, L= 19, 779km, Judeţul Bihor - Lucrări de protecţie drumconstr. : Comuna DRĂGEŞTI, COPĂCEL, VÂRCIOROG satul TĂŞAD, SURDUC, ŞERGHIŞ Strada - , c. f. . : , nr. : , topo:
3910·02·20212865Nistor Ilona- Erika,

Construire casă familială, anexe (garaj, filigorie, piscină) și împrejmuire teren:
Casă: • suprafețe: - suprafață construită: Sc = 150 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 150 mp; - suprafață utilă: Su = 109 mp; - suprafață locuibilă: Sl = 65, 33 mp;  regim de înălțime: P; sistem constructiv: fundații și elevații - continue din beton armate la partea inferioară, pereți portanți realizați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;  sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil solid;
Anexe:
a) garaj și filigorie (construcție unitară): suprafețe: - suprafață construită: Sc = 56 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 77 mp; regim de înălțime: Dp+ P; sistem constructiv: fundații și elevații - continue din beton armat, fundații continue din bloc de beton simplu și pereți din beton armat - pentru demisolul parțial, pereți portanți realizați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, cadre formate din stâlpi și grinzi din lemn de rășinoase, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
b) piscină prefabricată: - suprafață construită:  Sc = 25 mp;
Împrejmuire: la stradă: fundații continue din beton, elevații din beton armat, stâlpi din beton armat, panouri de gard din metal; laterală: fundații izolate din beton, stâlpi metalici, panouri bordurate din sârmă zincată;

constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. 447F bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4017·02·20213616PAP MARIUS şi PAP SIMONA- AURELIA - Construire casă D+ P+ M, împrejmuire, porţi de acces şi desfiinţare anexă C2 ( Sccasă= 229, 95mp; Sdesf. casă= 431, 27mp; Scanexă C2= Sdesf. anexă C2= 42, 0mp, lungime împrejmuire= 186, 0ml )constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. 54, c. f. . : , nr. : , topo:
4117·02·20212393SC RCS & RDS SA prin Portan Gheorghe Paul
STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE cod site BH 11131 Parohia Romano- Catolică Tăutelec
constr. : Comuna CETARIU satul TĂUTELEC - nr. 85, c. f. . : , nr. : , topo:
4218·02·20211223MORAR FLORICA RAMONA
CASĂ DE LOCUIT P+ M CONTINUARE DE LUCRĂRI CU PROIECT MODIFICATOR LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE 124/ 19. 06. 2019
constr. : Comuna CÂMPANI satul CÂMPANI - nr. 29, c. f. . : , nr. : , topo:
4318·02·20213032GROZA VIOREL și GROZA ANA CORNELIA
CASĂ DE VACANȚĂ P+ M
constr. : Comuna BULZ satul REMEŢI - , c. f. . : , nr. : , topo:
4419·02·20212501VANCEA GEORGETA MARIANA și VANCEA ZOLTAN
GARAJ PARTER, ANEXĂ PARTER
constr. : Comuna GIRIŞU DE CRIŞ satul TĂRIAN - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4519·02·20213125PAUL ADRIAN CLAUDIU
LOCUINȚĂ P
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - nr. 14A, c. f. . : , nr. : , topo:
4622·02·202126232PAȘC GEORGE- CRISTIANCONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN:
S. c. parter casă = 133, 59 mp; S. d. casă = 133, 59 mp; S. utilă casă = 103, 10 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 66, 79 mp /  4 camere; regim de înălțime Parter.
Lungime împrejmuire la stradă (latura dinspre Sud) = 18, 12 m.
lungime împrejmuire înspre proprietăți vecine (latura dinspre Est și latura dinspre Nord) = 51, 53 m.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Toamnei bl. 40, c. f. . : , nr. : , topo:
4701·03·20211752Roman- Doboș Denisa- Alexandra și Roman- Doboș Petru,

Construire casă familială și împrejmuire:
Casă:
- suprafață construită: Sc = 170 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 170 mp; - suprafață utilă: Su = 108 mp; - suprafață locuibilă: Sl = 54, 23 mp;
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații directe continue din bloc de beton cu centuri din beton armat, suprastructură din metal: pereți, planșeu peste parter, șarpantă și învelitoare;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire la stradă:
- fundații continue din beton, stâlpi din beton armat, panouri de gard din metal;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Magnoliei nr. 11 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4801·03·20212954Erdei Paul- Eugen, Construire casă:
- suprafață construită: Sc = 251, 40 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 366, 50 mp; - suprafață utilă: Su = 256, 00 mp; - suprafață locuibilă = 169, 30 mp;
- regim de înălțime: P+ M partială;
- sistem constructiv: fundații continue din beton simplu armate la partea inferioară, elevații din beton armat monolit armate la partea superioară, pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 639 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4904·03·20213207Cun David- Iosif, Intrare în legalitate - Extindere locuință:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 173, 70 mp; suprafață desfășurată Sd = 348, 50 mp; suprafață utilă Su = 264, 04 mp; suprafață locuibilă Sl = 88, 97  mp;
• regim de înălțime: Sp+ P+ M;
• sistem constructiv: fundații (- zona cu demisolul parțial: fundații continue din bloc de beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din beton armat, elevații (pereții subsolului) din beton armat cu înălțimea de 2, 80 m prevăzute la partea superioară cu centuri din beton armat; - zona fără demisol: fundații continue din bloc de beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din beton armat, elevații din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din beton armat); pereți portanți din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste subsolul parțial, parter și mansardă, acoperiș tip șarpantă din beton armat cu membrană hidroizolantă bituminoasă dispusă la exterior;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic (apă caldă) furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil solid și (suplimentar) de o microcentală electrică;
constr. : Comuna Bulz satul Remeți (sat de vacanță Coada Lacului) Strada - nr. 409 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5005·03·20214980DICSŐ VASILE SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CASĂ DE LOCUIT ÎN SEDIU FIRMĂ ȘI SERVICII TURISTICE (PENSIUNE) , EXTINDERE ȘI MODIFICĂRI INTERIOAREconstr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada - nr. 628 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5108·03·20215324 SC BESSER FURNITURE SRL prin PIETER FEIJEN - Construire hală producție, platforme și reparații împrejmuire; amenajare acces în zona DN1km 610+ 844 stânga cu respectare Acord prealabil al C. N. A. I. R. SA, Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj cu nr. 5295 din 01. 02. 2021 ( Sc= Sdesf. = 2350, 0mp )constr. : Comuna SĂCĂDAT satul SĂBOLCIU - nr. 259A, c. f. . : , nr. : , topo:
5208·03·202116884VANCEA GEORGETA MARIANA
CASĂ FAMILIALĂ PARTER Sistem constructiv: fundații continue din beton, zidărie din căramidă tip GVP, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : parter,
Înălțimi: streașină   + 2, 60 m,       max. coamă   + 4, 94 m,
Suprafețe: construită        92, 95 mp,
                desfășurată     92, 95 mp,
                utilă                 72, 20 mp,
                locuibilă          51, 18 mp
                alei pavate      54, 00 mp,
                spații verzi     337, 00 mp.
constr. : Comuna GIRIŞU DE CRIŞ satul TĂRIAN Strada Canalul Morii nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5308·03·20214305SC TIVAN PLAST SRL prin Stanciu Bogdan Ciprian
CONSTRUIRE UNITATE COLECTARE, CONDIȚIONARE ȘI DEPOZITARE CEREALE
(Înființare unitate colectare, condiționare și depozitare cereale pentru S. C. Tivan Srl)
 cu respectarea condițiilor din avizele, acordurile și autorizațiile obținute.
constr. : Comuna SĂCĂDAT satul SĂCĂDAT - , c. f. . : , nr. : , topo:
5409·03·20213322Bele Călin- Florin

Construire casă P și împrejmuire:
Casă pe imobilul cu nr. cad. 52044: • suprafețe: - suprafață construită: Sc = 125, 80 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 125, 90 mp; - suprafață utilă: Su = 81, 60 mp; - suprafață locuibilă: Sl = 52, 20 mp; • regim de înălțime: P; • sistem constructiv: fundații și elevații - continue din beton prevăzute cu centuri din beton armat, pereți portanți realizați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică; • sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil solid;
Împrejmuire pe imobilele cu nr. cad. 52044 și 52045: fundații continue din beton, elevații din beton armat, stâlpi din beton armat, panouri de gard prefebricate din beton;

constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5509·03·20215428SANDOR LEVENTE și SANDOR TEREZ- ERZSEBET - Construire casă parter și împrejmuire teren ( Sc= Sdesf. = 105, 07mp și Lîmprejmuire= 77, 88ml ) cu acces în strada Magnoliei cu nr. cadastral 58510 și profil transversal de 9, 0mconstr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Magnoliei nr. 2, c. f. . : , nr. : , topo:
5609·03·20213464Marcea Florin- Samuel,

Construire locuință P+ 1E, filigorie, piscină și împrejmuire teren:
Locuință: suprafețe:  - suprafață construită: Sc = 153, 30 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 270, 70 mp; - suprafață utilă: Su = 173, 04 mp; - suprafață locuibilă: Sl =  71, 74 mp; • regim de înălțime: P+ 1E; sistem constructiv:  fundații și elevații - continue din beton prevazute cu centuri din beton armat, pereți portanți realizați din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat pete parter și etaj, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică; sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură;
Filigorie: • suprafață construită: Sc = 14, 50 mp;• sistem constructiv: fundații și elevații - continue din beton prevazute cu centuri din beton armat, suprastructură din lemn, învelitoare din tablă fălțuită;
Piscină: • suprafață construită: Sc = 25, 00 mp;• sistem constructiv: fundații de tip radier general armat sus și jos cu plasă sudată, pereți din beton armat monolit;
Împrejmuire:
- la stradă: fundații continui din beton simplu, elevații din beton armat sau zidărie din bolțari de beton, stâlpișori din beton armat și panouri de gard din metal;
- laterală și spate: fundații continui din beton simplu, elevații din beton armat, stâlpi din beton armat și panouri de gard din zidărie din bolțari de beton;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Dealul lui Dumnezeu nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5711·03·20215617OCHIȘ LUCIAN ADRIAN și OCHIȘ LUCIA- DOINA - Construire piscină ( Suprafață piscină și cămin = 53, 64mp )constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. 97/ B, c. f. . : , nr. : , topo:
5811·03·2021960 COMUNA CURTUIȘENI prin ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ ZONA NORD- VEST reprezentată prin Nyako Jozsef- Stație tratare containerizată pentru eliminare fier, mangan, amoniu și arsen- 20 Fe, Mn, NH4, Asm sat Curtuișeni, loc. Curtuișeni, jud. Bihorconstr. : Comuna CURTUIŞENI satul CURTUIŞENI - nr. 354/ D, c. f. . : , nr. : , topo:
5911·03·20211544 COMUNA TARCEA prin ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ ZONA NORD- VEST reprezentată prin NYAKO JOZSEF- Stație tratare pentru eliminare Arsen- 10 As, sat Galoșpetreu, loc. Tarcea, jud. Bihorconstr. : Comuna TARCEA satul GALOŞPETREU - nr. 529/ A, c. f. . : , nr. : , topo:
6011·03·20214042Monenciu Adrian,

Construire casă de locuit:
- suprafețe: suprafață construită Sc = 220, 70 mp; suprafață desfășurată Sd = 335, 60 mp; suprafață utilă Su = 215, 86 mp; suprafață locuibilă Sl = 108, 32 mp;
- regim de înălțime: P+ M; 
- sistem constructiv: fundații continue din beton armate la partea inferioară, elevații din beton armate la partea superioară, pereți portanți realizați din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, planșeu pe structură din lemn peste mansardă, șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil gazos;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Șarcadului nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6112·03·20212580LAKATOS VASILE și LAKATOS IULIANA IRINA
CASĂ P + M ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna GIRIŞU DE CRIŞ satul GIRIŞU DE CRIŞ Vestului, c. f. . : , nr. : , topo:
6212·03·202125707Vancea Ioan- Daniel,

Construire casă familială și împrejmuire teren:
- suprafețe: suprafață construită Sc = 161, 85 mp; suprafață desfășurată Sd = 161, 85 mp; suprafață utilă Su = 128 mp; suprafață locuibilă Sl = 72, 35 mp;
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații continue din beton armate la partea superioară, elevații din beton armate la partea superioară, pereți portanți realizați din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire:
- fundație continuă din beton, stâlpi din beton armat, elevatie din zidărie de piatră, panouri de gard cu lamele din lemn sau metal;

constr. : Comuna Aușeu satul Groși Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6312·03·20213065OMV PETROM SA prin Iken Construct Management Srl
”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 20 MIHAI BRAVU”
constr. : Comuna ROŞIORI satul MIHAI BRAVU - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6415·03·20215948 COMUNA SÂNIOB prin ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ ZONA NORD- VEST reprezentată prin NYAKO JOZSEF- Stație de tratare containerizată eliminare Arsen- 15 As sat Sâniob, comuna Sâniob, județul Bihorconstr. : Comuna SÂNIOB satul SÂNIOB - , c. f. . : , nr. : , topo:
6515·03·20214336Coste Delia- Florica,

Construire casă D+ P, anexă (intrare în legalitate PV nr. 167 din 25. 05. 2020) și împrejmuire teren:
Locuință: suprafețe: suprafață construită Sc = 162, 25 mp; suprafață desfășurată Sd = 260, 90 mp; suprafață utilă Su = 215, 70 mp; suprafață locuibilă Sl =  95, 15 mp; • regim de înălțime: D+ P; sistem constructiv:  1) demisol: A) fundații continue din beton prevazute la partea inferioară cu centuri din beton armat, elevații din beton armat prevăzute la partea superioară cu centuri din beton armat, planșeu din beton armat la cota + 2, 50 metri; B) fundații continue din beton prevazute la partea inferioară cu centuri din beton armat, elevații- centuri din beton armat, pereți portanți realizați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat la cota + 3, 00 metri, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică; 2) parterul: pereți portanți realizați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întîriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat la cota + 5, 50 metri, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică; • sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură aer- apă;
Anexă: • suprafețe: suprafață construită Sc = 50, 00 mp; suprafață desfășurată: Sd = 50, 00 mp; suprafață utilă: Su = 42, 00 mp; • regim de înălțime: P; • sistem constructiv: fundații continue din bloc de beton simplu, elevații din beton simplu prevazute la partea superioară cu centuri din beton armat, pereți portanți realizați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
Împrejmuire: • la stradă: fundații continue din beton simplu, elevații din beton armat, stâlpi din beton armat și panouri de gard din fier forjat; • laterală și spate: fundații continui din beton simplu, stâlpi din beton armat și panouri de gard din plăci prefabricate din beton;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6616·03·20213963TRIFA KRISZTINA ILEANA
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton și centuri din beton armat, fundații izolate cu blocuri din beton și cuzineți din beton armat, zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată și cadre din beton armat, planșeu peste parter și etaj din beton armat, acoperiș terasă necirculabilă cu atic și circulabilă cu învelitoare din membrană de cauciuc armat.
Regim de înălțime : parter + 1 etaj,
Înălțimi: streașină   + 3, 87 și + 6, 43 m,       max.   + 6, 43 m,
Suprafețe: construită         87, 21 mp,
                desfășurată     151, 70 mp,
                utilă               103, 89 mp,
                locuibilă           25, 97 mp,
                terase              43, 01 mp,
                împrejmuire la stradă din panouri cu ramă din metal și lamele WPC cu fundație și stâlpi din beton armat și și soclu zidărie  L = 21 m și perimetral lateral și spate din plasă de sârmă, fundație din beton și stâlpi metalici  L = 69 m.
Parcaj :  1 loc.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Renaștarii nr. 17, c. f. . : , nr. : , topo:
6716·03·20214145BOGDAN IOAN FLORIN
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue din beton armat, zidărie din căramidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : parter +  mansardă,
Înălțimi: streașină   + 4, 28 m,       max. coamă   + 7, 06 m,
Suprafețe: construită         93, 03 mp,
                desfășurată     184, 63 mp,
                utilă               139, 21 mp,
                locuibilă            76, 81 mp,
                terase               21, 00 mp,
                împrejmuire la stradă din panouri metalice cu fundație,  stâlpi și soclu din beton armat  L = 17, 33 m și perimetral dreapta și spate din plasă de sârmă, fundașie din beton și stâlpi metalici  L = 51, 58 m.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Bisericii, c. f. . : , nr. : , topo:
6819·03·20213314CODOBAN ALIN DORU
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN și DESFIINȚARE CORP C1
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. 143, c. f. . : , nr. : , topo:
6922·03·20216354SC RCS & RDS SA prin Ungur Adrian Eduard
 INTRARE ÎN LEGALITATE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE cod site BH 01181 Salonta
constr. : Municipiul SALONTA Aleea Petre Păulescu nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7023·03·20214706Vaida Raluca- Teodora,

Intrare în legalitate - Construire locuință unifamilială:
suprafețe: suprafață construită Sc = 164 mp; suprafață desfășurată Sd = 254 mp; suprafață utilă Su = 178, 86 mp; suprafață locuibilă Sl = 97, 33 mp;
 regim de înălțime: P+ E;
sistem constructiv: fundații continue din beton armate la partea inferioară, elevații din beton armate la partea superioară, pereți portanți realizați din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, planșeu pe structură din lemn peste mansardă, șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
 sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil gazos;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Oradiei nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7124·03·20215328Coita Ancuța- Florentina și Coita Nicușor- Florin,

Demolare corp C1 și construire casă de locuit parter:
Demolare corp C1:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 40 mp; suprafață desfășurată Sd = 40 mp; suprafață utilă Su = 18 mp;
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații continue rigide din beton sub pereți portanți realizați din zidărie din cărămidă, nearmată simplă intercalată cu zidărie din vaioagă, planșeul peste parter este din grinzi din lemn având ca suport pereții parterului, calcane din cărămidă, acoperiș de tip șarpantă din lemn cu scurgerea in 2 ape, învelitoare din țiglă ceramică;
Construire casă de locuit parter:
suprafețe: suprafață construită Sc = 221 mp; suprafață desfășurată Sd = 221 mp; suprafață utilă Su = 165 mp; suprafață locuibilă Sl = 105, 20 mp;
 regim de înălțime: P;
sistem constructiv: fundații continue din beton armate la partea inferioară, elevații din beton armate la partea superioară, fundații izolate, pereți portanți realizați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din lemn ecarisat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
 sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil solid;

constr. : Comuna Sânnicolau Român satul Sânnicolau Român Strada - nr. 720/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7225·03·20216011SC Salgaz SA prin Lukacs Francisc împuternicit prin contract nr. 2864/ 03. 09. 2020 și contract de mandat nr. 2/ 20. 07. 202,

Extindere conductă și racorduri gaze naturale de presiune redusă în localitatea Salonta, str. Bartók Béla, str. Ceaikovski, str. Titu Maiorescu;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Bartók Béla, str. Ceaikovski, str. Titu Maiorescu nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7325·03·20216247Cristea Mihai- Georgian,

Extindere casă familială:
suprafețe: suprafață construită Sc = 180 mp; suprafață desfășurată Sd = 180 mp; suprafață utilă Su = 114, 98 mp; suprafață locuibilă Sl = 68, 47 mp;
 regim de înălțime: P;
sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armat, centuri de tasare din beton armat la fundații, pereți portanți realizați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din grinzi din lemn ecarisat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
 sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil gazos;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Bihorului nr. 51 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7425·03·20214303SC TIVAN PLAST SRL prin Stanciu Bogdan Ciprian
CONSTRUIRE UNITATE DE PANIFICAȚIE
(Investiție inițială pe schema GBER (4. 2) privind înființarea unei unități de panificație pentru S. C. Tivan Plast Srl)
 cu respectarea condițiilor din avizele, acordurile și autorizațiile obținute.
constr. : Comuna SĂCĂDAT satul SĂCĂDAT - , c. f. . : , nr. : , topo:
7525·03·20216246Ötvős Péter- Csaba,

Construire locuință unifamilială:
suprafețe: suprafață construită Sc = 130 mp; suprafață desfășurată Sd = 193 mp; suprafață utilă Su = 148, 43 mp; suprafață locuibilă Sl = 77, 53 mp;
 regim de înălțime: P+ M;
sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armat, centuri de tasare din beton armat la fundații, pereți portanți realizați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din grinzi din lemn ecarisat peste parter, planșeu din grinzi din lemn ecarisat peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
 sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil gazos;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Cloșca nr. 54 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7626·03·20216742Nicolae- Drăgan Alexandra- Katalin,

Demolare casă de locuit și construire casă de locuit:
Demolare casă de locuit:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 119 mp; suprafață desfășurată Sd = 119 mp; suprafață utilă Su = 18 mp;
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații continue realizate din zidărie din cărămidă fără centuri de beton armat, pereți portanți realizați din zidărie din chirpici, planșeu peste parter din grinzi din lemn dispuse în sens transversal cu rezemarea pe pereții portanți longcitudinali, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică;
Construire casă de locuit:
suprafețe: suprafață construită Sc = 156 mp; suprafață desfășurată Sd = 273 mp; suprafață utilă Su = 194 mp; suprafață locuibilă Sl = 71, 51 mp;
 regim de înălțime: P+ E;
sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armat, cu hidroizolație rigidă, fundații izolate cu bloc de beton armat, pereți portanți realizați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter și etaj, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
 sistem de încălzire centralizat;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Pelók Benedek nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7729·03·202118594Gârdan Ana- Mirela,

Extindere C2:
- suprafețe: suprafață construită Sc = 59 mp; suprafață desfășurată Sd = 59; suprafață utilă Su = 46, 46 mp; suprafață locuibilă Sl = 19, 99 mp;
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armate cu centuri din oțel- beton, pereți portanți realizați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil solid;

constr. : Comuna Aușeu satul Groși Strada - nr. 198 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7829·03·20214381SAVA SORIN NICUȘOR
CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv : fundații continue din beton armat, zidărie din cărămidă GVP, planșeu din beton armat,  acoperiș tip șarpanta din lemn, învelitoare din țiglă.   
Regim de înălțime :  parter,
Înălțimi: streașină   + 2, 30 m,       max. coamă   + 5, 74 m,
Suprafețe : construită     190, 76 mp,
                 desfășurată  190, 76 mp,
                 utilă             148, 32 mp,
                 locuibilă         65, 72 mp,
                 terasă            15, 95 mp.
Împrejmuire pe 3 laturi din stâlpi și plăci prefabricate din beton 1800 x 2000 mm L = 148, 40 m și la stradă din soclu din beton, stâlpi metalici cu panouri metal 1800 x 2000 mm L= 22, 19 m.
Organizare de șantier:  o baracă cu funcțiune birou, vestiar și loc de luat masa și un WC ecologic.
constr. : Comuna CEFA satul INAND - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7929·03·20215665SC LIDL ROMÂNIA SCS prin împuternicit arh. Abrudan Ioan Teodor
DEMOLARE SUPRMARKET LIDL
ELIBERARE AMPLASAMENT(DEMOLARE)
constr. : Municipiul SALONTA Regele Ferdinand nr. 2, c. f. . : , nr. : , topo:
8030·03·20216762Kiss Ladislau,

Construire: împrejmuire teren din panouri metalice galvanizate (mejdia sud- vest 36, 65 ml și mejdia nord- vest 5 ml):
fundații continue din beton, elevații continue din beton armate la partea superioară, stâlpi metalici, panouri de gard din metal galvanizat; stâlpi de lemn și beton armat cu panouri de gard din scanduri de lemn; 
• poartă pietoală din grinzi de stejar prevăzută cu copertină, învelitoare de țiglă profilată și coame;
•  poartă auto din panouri de lemn montate pe cadru metalic;

constr. : Comuna Cetariu satul Șișterea Strada - nr. 108 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8130·03·202114104Rădulescu Sergiu- Nicolae, Construire locuință:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 155 mp; suprafață desfășurată Sd = 183 mp; suprafață utilă Su = 136 mp; suprafață locuibilă Sl = 63, 05 mp;
• regim de înălțime: Sp+ P;
• sistem constructiv: fundații continue din bloc de beton simplu, elevații continue din beton armat, fundație izolată din bloc din beton simplu cu cuzinet din beton armat, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste subsolul parțial și parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic (apă caldă) furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil solid;
constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Sus Strada DN 76 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8231·03·20217351Tarcaet Gabriel- Silviu, Construire anexă exploatație agricolă (utilaje agricole) și împrejmuire teren:
Anexă exploatație agricolă:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 205, 02 mp; suprafață desfășurată Sd = 205, 02 mp; suprafață utilă Su = 187, 62 mp; suprafață locuibilă Sl = 0 mp;
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații continue din beton armate la partea inferioară cu carcase din oțel, elevații continue din beton armate la partea superioară cu carcase din oțel, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
Împrejmuire teren, lungime totală = 239, 82 m:
• pe latura sud- vestică, sudică și sud- estică, L= 129, 77 m: panouri din plasă din sârmă fixate pe rame metalice ancorate în tălpi din material compozit;
• pe latura nord- vestică, nordică și nord- estică (spre Valea Sighiștel), L= 110, 05 m: fundații izolate din bloc din beton simplu, stâlpi metalici din țeavă rectangulară, panouri din plasă din sârmă fixate pe rame metalice; 
constr. : Comuna Câmpani satul Sighiștel Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8305·04·20215504JEBEREAN IOANA CARINA
CASĂ Dp+ P+ M ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue și soclu din beton armat, zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată cu stîlpi și grizi din beton armat, planșeu peste subsol,  parter din beton armat și din lemn peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : demisol +  parter +  mansardă,
Înălțimi: streașină   + 4, 15 m,       max. coamă   + 8, 15 m,     max. construcție + 8, 90 m
Suprafețe: construită        151, 67 mp,  
                desfășurată     302, 24 mp,
                utilă               205, 36mp,
                locuibilă            92, 25 mp,
                terasă              40, 46 mp,
                împrejmuire L = 105, 14 m din care la stradă din grilaj metalic cu fundație,  stâlpi și soclu din beton armat L = 16, 58 m și perimetral pe celelalte laturi din panouri bordurate și stâlpi din metal zincat și fundație din beton L = 88, 56 m.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Muntele Crucii nr. 7/ D, c. f. . : , nr. : , topo:
8405·04·20214996POPA CAMELIADEMOLARE CORP C1 ȘI CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT PARTER:
Suprafață ce se desființează (corp C1) = 147 mp/
S. c. parter casă = 212, 30 mp; S. d. casă = 212, 30 mp; S. utilă casă = 117, 06 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 80, 38 mp /  3 camere; regim de înălțime Parter.
constr. : Comuna BUDUREASA satul SACA Strada fn nr. 63, c. f. . : , nr. : , topo:
8507·04·20216469INVITE SYSTEM SRL
STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE cod site TM 753 Sălacea_RNT
(Realizarea infrastructurii de broadband în zonele albe NGA județul Bihor UAT Sălacea)
constr. : Comuna SĂLACEA satul SĂLACEA - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8607·04·20216512BERE VIORICA
EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT P(C1)
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - nr. 89, c. f. . : , nr. : , topo:
8709·04·20218017SC Acom Distribuție SRL prin Moca Romulus- Cristian, Construire pensiune cu dotări:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 313, 09 mp; suprafață desfășurată Sd = 765, 06 mp; suprafață utilă Su = 606, 07 mp;
• regim de înălțime: Dp+ P+ M;
• sistem constructiv: fundații continue și izolate din beton armat, demisol cuvă hidroizolată cu radier și pereți din placă de beton armat, planșeu peste demisol din placă din beton armat, suprastructură mixtă (- pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat; - cadre (stâlpi și grinzi) din beton armat;), planșeu din placă din beton armat peste parter, planșeu din grinzi din lemn peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din tablă fălțuită;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de către o pompă de căldură tip aer- aer;
constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Șumugiu Strada DJ 795A nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8812·04·20216586COMUNA CHERECHIU reprezentată prin S. C. APĂ CANAL NORD VEST - reprezentant UR DEZSŐ ZSOLTELABORAREA STUDIULUI HIDROGEOLOGIC ȘI MODEL HIDRODINAMIC ÎN CADRUL PROIECTULUI '' ASISTENȚĂ TEHNICĂ PETRU PREGATIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN ZONA NORD VEST A JUDEȚULUI BIHOR ''constr. : Comuna CHERECHIU satul CHERECHIU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8912·04·20218258SZŰCS ROLAND KÁROLY
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și centură din beton armat,  pereți din beton armat la subsol și zidărie din cărămidă confinată, planșeu peste subsol și parter din beton armat și lemn peste etaj, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : Sp + P + 1,
Înălțimi: streașină   + 5, 93   max.   + 8, 45 m,
Suprafețe: construită        112, 79 mp,
                desfășurată     259, 83 mp,
                utilă               173, 42 mp,
                locuibilă           78, 87 mp,
                balcon               9, 57 mp.
Împrejmuire -  la stradă din panouri metalice și lamele metal - lemn, fundație din beton, soclu zidărie L = 14, 39 m,
                  - lateral stânga / dreapta din panouri metalice și lamele metal - lemn  L = 20, 07 m / zidărie cu fundație și stâlpi din beton armat L =  21, 02 m și perimetral lateral dreapta, stânga și spate din plasă de sârmă, fundație din beton și stâlpi metalici L = 70, 10 m.               
Parcare pe lot :   2 loc.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9012·04·20218466JUDEȚUL BIHOR - CONSILIUL JUDETEAN BIHOR prin Ilie Gavril Bolojan președinte
MODIFICARE LEA 20KV BEIUȘ - BUDUREASA RACORD PADIȘ ȘI PTA 40 kVA ÎNTRE STÂLPII SE 8 NR. 149 ȘI SE 8 NR. 150
(Eliberare de amplasament pentru creerea condițiilor de compatibilitate între rețelele electrice existente și construire clădire P + M în loc. Padiș, com. Budureasa nr. cad. 51230) Lucrări propuse - se vor demonta PTA Padiș 20/ 0, 4 kV și echipamentele electrice aferente postul de transformare aerian montate pe stâlpul electric SE 8 nr. 150 care se vor remonta pe stâlpul electric SE 8 nr. 149 și se va realiza o priză de pământ,  
                       - se vor demonta echipamentele electrice aferente stâlpului SE 8 nr. 149 și conductorii electrici OL - Al 50 mmp din deschiderea dintre stâlpii SE 8 nr. 149 - SE 8 nr. 150.
                       - se va monta pe stâlpul electric SE 8 nr. 150 o firidă de distribuție din PAFS E 2+ 4 și se va realiza o priză de pământ din care se vor realimenta circuitele de joasă tensiune existente,
cu condiția neafectării altor imobile decât a celor aparținând domeniului public și privat al UAT- uri.

NOTĂ: Pentru restul lucrărilor propuse se va solicita și obține o altă autorizație de construire până cel târziu la data recepției la terminarea lucrărilor anterior detaliate.
constr. : Comuna BUDUREASA satul BUDUREASA - , c. f. . : , nr. : , topo:
9114·04·20218573COMUNA BUDUSLĂU prin Asociația Intercomunitară Zona Nord- Vest , reprezentant Nyakó József DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN LOCALITĂȚILE MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI INTERCOMUNITARĂ ZONA NORD- VEST “ STAȚIE DE TRATARE CONTAINERIZATĂ ELIMINARE ARSEN - 15 As SAT BUDUSLĂU- ALBIȘ , COMUNA BUDUSLĂU , JUDEȚUL BIHOR „constr. : Comuna BUDUSLĂU satul BUDUSLĂU- ALBIȘ - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9215·04·20217737Gati Silvia- Enikő, Construire locuință parter + 1 etaj, garaj 1 auto și împrejmuire:
Casă:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 124, 96 mp; suprafață desfășurată Sd = 219, 02 mp; suprafață utilă Su = 158, 38 mp;
• regim de înălțime: P+ E;
• sistem constructiv: fundații continue din beton armat, planșeu din beton armat peste parter și etaj, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat; coperiș tip terasă circulabilă;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil solid;
Împrejmuire:
• la strada Ardealului (mejdie nord): fundații și elevații continue din beton armat, stâlpi din beton armat, poartă auto și pietonală din metal, panouri de gard din metal:
• mejdie laterală stânga (est) și spate (sud): fundații continue din beton simplu, stâlpi prefabricați din beton armat, plăci prefabricate din beton armat;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Ardealului nr. 88 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9315·04·20216647SEBESTYÉN ZSOLT- ISTVÁN și soția SEBESTYÉN BORBALA
CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN:
S. c. parter casă = 132, 31 mp; S. c. mansardă casă = 132, 24 mp; S. d. casă = 264, 55 mp; S. utilă casă = 175, 87 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 77, 62 mp /  4 camere; regim de înălțime Parter.
Lungime împrejmuire la stradă = 20, 89 m.
Lungime împrejmuire înspre proprietăți vecine (laterală și posterioară)= 49, 61 m.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Căorioarei nr. 9/ A, c. f. . : , nr. : , topo:
9416·04·20218833KADAR TIBOR LÁSZLOCONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI GARAJ ȘI DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT C1 și ANEXĂ C2constr. : Municipiul SALONTA satul - Iancu de Hunedoara nr. 31 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9519·04·20216980MINEA IONUȚ DUMITRU și soția MINEA DANA MARIANA
CASĂ FAMILIALĂ Sp + P ȘI ÎMPREJMUIRE SPRE STRADĂ Sistem constructiv: fundații continue din beton și centură talpă și soclu din beton armat,  pereți din beton armat la subsol și zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste subsol și parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : Sp(subsol parțial) + P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 95   max.   + 6, 05 m,
Suprafețe: construită        168, 00 mp,
                desfășurată     254, 59 mp,
                utilă               190, 67 mp,
                locuibilă           76, 31 mp,
   terasă acoperită             20, 43 mp.          
Împrejmuire la stradă din panouri din metal zincat cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat, soclu și stâlpii placați cu piatră naturală L =  27, 05 m.     
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Piersicilor nr. 195/ C, c. f. . : , nr. : , topo:
9620·04·20218000HOPU CIPRIAN
CASĂ P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PE TREI LATURI Sistem constructiv: fundații continue și elevație din beton armat,  zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică profilată.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 3, 21   max.   + 5, 06 m,
Suprafețe: construită        132, 60 mp,
                desfășurată     132, 60 mp,
                utilă               104, 88 mp,
                locuibilă           74, 87 mp,
   terasă neacoperită         20, 76 mp.          
Împrejmuire la stradă cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat tencuiți și panouri metalice zincate L =  19, 90 m și lateral dreapta, spate cu fundație, soclu din beton și stâlpi din metal zincat și panouri din metal zincat bordurat L =  48, 01 m.     
constr. : Comuna PALEU satul P Strada Lacului nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9720·04·20218640VISKI RÁIMOND- ÁRPÁD și CANALAȘ GABRIELA- ADRIANA- FLORINADEMOLARE CASĂ DE LOCUIT (C1) ÎN REGIM PARTER - Pconstr. : Municipiul SALONTA satul - Strada Mihai Viteazu nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9820·04·20218638SC LIDL ROMÂNIA SCS prin împuternicit arh. Abrudan Ioan Teodor
CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL
ȘI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE STAȚIE DE ÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE FAȚADE
 
constr. : Municipiul SALONTA Regele Ferdinand nr. 2, c. f. . : , nr. : , topo:
9920·04·20217935SC Acom Distribuție SRL prin Moca Romulus- Cristian, Continuare lucrări autorizate cu AC nr. 3 din 28. 01. 2016 Amenajare fermă piscicolă, Etapa I - Hală creștere pește: compartimentări interioare, tâmplării, finisaje, instalații electrice, încălzire și sanitare;constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Șumugiu Strada DJ 795A nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10020·04·20218890SC DEGAL IMPEX SRL reprezentant Dékány ZoltánDEMOLARE CASĂ DE LOCUIT constr. : Municipiul SALONTA satul - Șarcadului nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10120·04·20217967Crăciun Katalin,

Construire casă familială conform avizului de oportunitate nr. 48 din 04. 09. 2020 aprobat de președintele Consiliului Județean Bihor:
suprafețe: suprafață construită Sc = 147 mp; suprafață desfășurată Sd = 252 mp; suprafață utilă Su = 171, 13 mp; suprafață locuibilă Sl = 76, 73 mp;
 regim de înălțime: P+ M;
sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armat cu hidroizolație rigidă, centuri de tasare din beton armat la fundații, pereți portanți realizați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați cu sâmburi și centuri din beton armat, placă la sol și scară din beton armat,  planșeu din beton armat peste parter, planșeu din grinzi din lemn ecarisat peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
 sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil gazos;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Via Csutakos nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10221·04·20218670 ANGHEL IOANA și ANGHEL DUMITRU- MARCEL- Desființare corp C2- nr. cadastral 52117 Bulz ( anexă  Dp+ P construită din beton și lemn cu Sc= 122, 0mp și Sdesf. = 143mp din acte și măsurată Sc= 101, 70mp și Sdesf. = 116, 45mp )constr. : Comuna BULZ satul REMEŢI - nr. 39/ A, c. f. . : , nr. : , topo:
10322·04·20218001SC Tex Cons Construct SRL prin Pătrăuș Florin- Ioan, Construire casă P și împrejmuire teren:
Casă:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 129, 65 mp; suprafață desfășurată Sd = 129, 65 mp; suprafață utilă Su = 95, 49 mp; suprafață locuibilă Sl = 68, 87 mp; 
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armate cu centuri din oțel beton, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat; planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire:
• la strada (mejdie sud): fundații continue din beton, elevații și stâlpi din zidărie, poartă auto și pietonală din metal, panouri de gard din metal;
• mejdie laterală stânga (vest), spate (nord) și laterală dreapta (est): fundații și elevații continue excentrice din beton, stâlpi prefabricați din beton armat, panouri de gard din plăci prefabricate din beton armat;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10422·04·20218002SC Tex Cons Construct SRL prin Pătrăuș Florin- Ioan, Construire casă P și împrejmuire teren:
Casă:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 129, 65 mp; suprafață desfășurată Sd = 129, 65 mp; suprafață utilă Su = 95, 49 mp; suprafață locuibilă Sl = 68, 87 mp; 
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armate cu centuri din oțel beton, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat; planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire:
• la strada (mejdie sud): fundații continue din beton, elevații și stâlpi din zidărie, poartă auto și pietonală din metal, panouri de gard din metal;
• mejdie laterală stânga (vest), spate (nord) și laterală dreapta (est): fundații și elevații continue excentrice din beton, stâlpi prefabricați din beton armat, panouri de gard din plăci prefabricate din beton armat;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10522·04·20218006SC Tex Cons Construct SRL prin Pătrăuș Florin- Ioan, Construire casă P și împrejmuire teren:
Casă:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 129, 65 mp; suprafață desfășurată Sd = 129, 65 mp; suprafață utilă Su = 95, 49 mp; suprafață locuibilă Sl = 68, 87 mp; 
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armate cu centuri din oțel beton, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat; planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire:
• la strada (mejdie sud): fundații continue din beton armat, elevații și stâlpi din zidărie, poartă auto și pietonală din metal, panouri de gard din metal;
• mejdie laterală stânga (vest), spate (nord) și laterală dreapta (est): fundații și elevații continue excentrice din beton, stâlpi prefabricați din beton armat, panouri de gard din plăci prefabricate din beton armat;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10622·04·20219108DAMIAN ADRIAN- RADU CONSTRUIRE CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TERENconstr. : Comuna PALEU satul PALEU Dealul Viilor nr. 28 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10723·04·20219045COMUNA OLCEA, prin BOCȘE FLORE, primar  Rețea de alimentare cu apă în localitatea Hodișel, comuna Olcea, județul Bihorconstr. : Comuna OLCEA satul HODIŞEL - , c. f. . : , nr. : , topo:
10823·04·20218337Pașcalău Andrei- Vasile și Pașcalău Marcela- Florentina, Construire casă de vacanță și împrejmuire teren:
Casă:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 147, 70, mp; suprafață desfășurată Sd = 147, 70 mp; suprafață utilă Su = 98, 10 mp; suprafață locuibilă Sl = 75, 04 mp; 
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații continue din beton simplu, elevații continue din beton armate cu centuri din oțel beton, pereți portanți din zidărie confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire:
• stâlpi din lemn sau țeavă rectangulară, scânduri neprelucrate din lemn băițuite și lăcuite;
constr. : Comuna Aușeu satul Groși Strada DC267 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10923·04·20217163GRUPUL DE PRODUCĂTORI CARNE PASĂRE NUTRIENTUL SRL prin Pazuric Iosif
RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ FERMĂ REPRODUCȚIE GĂINI COMUNA AVRAM IANCU SAT AVRAM IANCU NR. CAD 51547 județul Bihor 
constr. : Comuna AVRAM IANCU și CIUMEGHIU satul AVRAM IANCU și CIUMEGHIU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11026·04·20218562Hodișan Gheorghe- Cornel, Construire anexă gospodărească constând în șopron pentru depozitare utilaje agricole:
Corp P+ 1E:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 110 mp; suprafață desfășurată Sd = 220 mp; suprafață utilă Su = 156, 64 mp; • regim de înălțime: P+ 1E; • sistem constructiv: fundații continue din beton armat C16/ 20, solclu din beton armat C20/ 25, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întăriți) cu stâlpișori și centuri din beton armat C20/ 25, planșeu din beton armat C20/ 25 peste parter și etaj, acoperiș tip terasă necirculabilă cu hidroizolație din membrană bituminoasă;
Corp P:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 171, 74 mp; suprafață desfășurată Sd = 171, 74 mp; suprafață utilă Su = 165, 93 mp; • regim de înălțime: P; • sistem constructiv: fundații izolate cu bloc din beton simplu C16/ 20 și cuzinet din beton armat C20/ 25, grinzi de fundații din beton armat C20/ 25 între stâlpi, structură din cadre metalice cu stâlpi HE220A și grinzi IPE240, grinzi longcitudinale marginale și de coamă din țeavă patrată de 100x100x5 mm, contravântuiri în plan acoperiș cu tiranți Ø24 mm, contravântuiri în plan vertical pereți cu tiranți Ø24 mm, acoperiș cu pane din profile Z 180x2 mm;
constr. : Comuna Paleu satul Uileacu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11126·04·20218963COMUNA CHERECHIU reprezentant Niri Alexandru PLATFORMĂ COLECTARE DEȘEURI ÎN LOCALITATEA CHERECHIUconstr. : Comuna CHERECHIU satul CHERECHIU - nr. 175/ B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11226·04·20218942RCS & RDS S. A. reprezentant Filimon Teofil LaviniuINTRARE ÎN LEGALITATE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN SISTEM 3G ȘI 4Gconstr. : Comuna VIIŞOARA satul VIIŞOARA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11327·04·20218880Vas Irina, Construire casă unifamilială:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 188 mp; suprafață desfășurată Sd = 188 mp; suprafață utilă Su = 151 mp; suprafață locuibilă Sl = 63, 96 mp;
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armat, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întăriți) cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, planșeu din lemn peste garaj, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil solid;
 
constr. : Comuna Cetariu satul Șișterea Strada - nr. 21 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11427·04·20218959Szép Gabor- David, Construire casă unifamilială și împrejmuire teren:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 161 mp; suprafață desfășurată Sd = 161 mp; suprafață utilă Su = 129 mp; suprafață locuibilă Sl = 63, 60 mp;
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armate cu centură din oțel- beton, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întăriți) cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură aer- apă;
Împrejmuire:
• la strada (mejdie est): fundații și elevații continue din beton, stâlpi din bolțari, elemente de gard din lemn;
• mejdie laterală stânga (sud), spate (vest) și laterală dreapta (nord): fundații izolate din beton, stâlpi metalici, plasă de sârmă;
 
constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. 21 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11527·04·20219504CIORDAS GABRIEL NISTORDEMOLARE CASĂconstr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Gh. Doja bl. - sc. - et. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11627·04·20218995Halmágyi Sándor și soția Halmágyi Csilla,

Desființare casă de locuit C1;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Batthyány Lajos nr. 64 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11728·04·20219412Cerbu Liviu- Daniel, Construire locuință familială și împrejmuire teren:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 110, 85 mp; suprafață desfășurată Sd = 110, 85 mp; suprafață utilă Su = 95, 22 mp; suprafață locuibilă Sl = 62, 04 mp;
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații izolate din beton armat de tip bloc de fundare și cuzineți din beton armat sub stâlpi, fundații continue (între fundațiile izolate) din beton armate cu centură din oțel- beton sus și jos, pardoseală din beton armat, suprastrutură din cadre metalice transversale din oțel S235 JR cu stâlpi metalici HE200A și grinzi metalice IPE200, grindă longcitudinală din țeavă pătrată de 80x4 mm, la partea superioară a stâlpilor, contravântuiri în plan acoperiș din tiranți din oțel rotund Ø20 mm, pane de acopriș din rigle din lemn cu secțiunea de 10x20 cm, închideri din grinzi și șipci din lemn cu termoizolație din lână dispusă în planul pereților și al acoperișului de tip șarpantă cu învelitoare din tablă fălțuită;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură aer- apă;
Împrejmuire:
• la strada (mejdie nord): fundații și elevații continue din beton armat, stâlpi și gard din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale, panouri de gard, poartă pietonală și auto din profile metalice sudate;
 
constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11829·04·202110023Ardelean Paul- Andreas și Căvășdan Claudia, Construire casă și împrejmuire teren:
Casă:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 170, 39 mp; suprafață desfășurată Sd = 308, 92 mp; suprafață utilă Su = 220, 53 mp; suprafață locuibilă Sl = 100, 30 mp; 
• regim de înălțime: Sp+ P+ E;
• sistem constructiv: fundații rigide și elevații - continue din beton armat, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu sâmburi și centuri - din beton armat, structură parțială în cadre din beton armat, planșeu din beton armat peste subsolul parțial și parter, planșeu din lemn peste etaj, scară din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă metalică;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură;
Împrejmuire:
• mejdie sud- est: împrejmuire tip 1 - fundații continue din beton armat, stâlpi metalici, plasă de gard împletită zincată; împrejmuire tip 2 - fundații izolate din beton armat, stâlpi metalici, plasă de gard împletită zincată;
• mejdie sud- vest și nord- vest: împrejmuire tip 2: fundații izolate din beton armat, stâlpi metalici, plasă de gard împletită zincată;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Toamnei nr. 74 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11905·05·20217761HITICAȘ MARIUS
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER PROIECT MODIFICATOR LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE 3/ 29. 04. 2016
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - nr. 424/ C bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12005·05·20217856KOZAK ROBERT LASZLO
CASĂ PARTER, ANEXĂ GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv locuință: fundații continue și elevație din beton armat, structura semiprefabricată din lemn tip sandwich, acoperiș tip terasă cu învelitoare din membrană hidroizolată,
                           garaj: fundații continue și elevație din beton armat,  structura din lemn și închideri din lemn tip sandwich, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare tip țiglă din metal.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină locuință/ anexă    + 2, 745/ 2, 415 - 2, 755   max.   + 2, 745/ 2, 99m,
Suprafețe: locuință construită/ desfășurată     89, 92 mp,                           
                            utilă                              68, 99 mp,
                            locuibilă                         44, 42 mp,
                      terasă neacoperită                37, 93 mp.  
          anexă garaj construită/ desfășurată     24, 05 mp,                             
                            utilă                              20, 00 mp,          
Împrejmuire cu fundație din beton simplu, soclu din beton armat prefabricat, stîlpi din metal și panouri metalice din plasă sudată zincate L = 101, 60 m.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Trandafirilor nr. 22, c. f. . : , nr. : , topo:
12105·05·20218019GĂVRUȚA DUMITRU
CASĂ FAMILIALĂ PARTER și DESFIINȚARE CORP C3
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - nr. 16, c. f. . : , nr. : , topo:
12205·05·20218217NASIE IOAN și NASIE ELENA
CASĂ PARTER 
constr. : Comuna OLCEA satul CĂLACEA - nr. 185A, c. f. . : , nr. : , topo:
12307·05·20218952CHIRILĂ RAUL MIRCEA
CASĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton armat,  pereți din zidărie din blocuri ceramice confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din panouri sandwich.
Regim de înălțime : P,
Înălțimi: streașină   + 3, 00   max.   + 4, 60 m,
Suprafețe: construită        208, 75 mp,
                utilă               130, 00 mp,
                locuibilă           52, 05 mp,
    terase acoperite           28, 20 mp.
Împrejmuire -  la stradă din panouri metalice, fundație și stâlpi din beton, soclu și stâlpi zidărie caramidă plină L = 21, 72 m,
                  -   perimetral din zidărie cărămidă GVP cu fundație și stâlpi din beton armat L =  93, 5 m
cu condiția asigurării accesului pe latura estică a împrejmuirii până la limita de proprietate a nr. cad 60010.            
Parcare pe lot :   2 loc.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12407·05·20219163MICLAUȘ PETRICĂ
CONSTRUIRE CASĂ PARTER Sistem constructiv : fundații continue din beton armat, zidărie din blocuri ceramice sau BCA confinată, planșeu din lemn,  acoperiș tip șarpanta din lemn, învelitoare din țiglă ceramică.   
Regim de înălțime :  parter,
Înălțimi: streașină   + 2, 80 m,       max. coamă   + 5, 65 m,
Suprafețe : construită        99, 00 mp,
                 desfășurată     99, 00 mp,
                 utilă               83, 71 mp,
                 locuibilă          63, 31 mp.
constr. : Comuna CEFA satul INAND - nr. 255, c. f. . : , nr. : , topo:
12510·05·202110158BEGHER FLORIN- GAVRIL CONSTRUIRE CASĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIREconstr. : Comuna PALEU satul PALEU Fluierașului nr. 25/ F bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12612·05·202110397S. C. RCS RDS S. A. , reprezentant dl. PORTAN GHEORGHE PAULCONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICEconstr. : Comuna TARCEA satul GALOȘPETREU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12712·05·20219944Comuna Sâniob prin Zatyko Jacint, Modernizare DC 17 pe o lungime de 1 km în localitatea Sfârnaș, comuna Sâniob;constr. : Comuna Sâniob satul Sfârnaș Strada DC 17 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12813·05·20219961Onodi Zsolt, Construire anexă gospodărească:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 60 mp; suprafață desfășurată Sd = 60 mp; suprafață utilă Su = 32, 63 mp; 
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații și elevații - continue din beton armat cu carcase din oțel- beton, placă pe sol din beton armat cu plasă sudată, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu sâmburi și centuri - din beton armat cu carcase din oțel- beton, planșeu din lemn parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din tablă zincată;
constr. : Comuna Sâniob satul Sâniob Strada - nr. 448 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12914·05·202110627Gál Barnabas, Construire casă și împrejmuire teren:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 132, 70 mp; suprafață desfășurată Sd = 132, 70 mp; suprafață utilă Su = 87, 56 mp; suprafață utilă Sl = 70, 40 mp; 
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații și elevații - continue din beton armat cu carcase din oțel- beton, fundații izolate din beton armat, placă pe sol din beton armat cu plasă sudată, pereți portanți din zidărie din blocuri din cărămidă confinată (întărită) cu sâmburi și centuri - din beton armat cu carcase din oțel- beton, planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură;
Împrejmuire:
• la stradă (mejdie vest): fundații continue din beton, elevații și stâlpi din beton, panouri de gard din lemn;
• mejdie laterală stânga (nord), spate (est) și laterală dreapta (sud): fundații din beton, stâlpi din metal, panouri de gard din plasă de sârmă;
 
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Renașterii nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13017·05·202110577SC TIVAN PLAST SRL prin Stanciu Bogdan Ciprian
CONSTRUIRE UNITATE COLECTARE, CONDIȚIONARE ȘI DEPOZITARE CEREALE
PROIECT MODIFICATOR LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 53/ 08. 03. 2021
(Înființare unitate colectare, condiționare și depozitare cereale pentru S. C. Tivan Srl)
 cu respectarea condițiilor din avizele, acordurile și autorizațiile obținute.
constr. : Comuna SĂCĂDAT satul SĂCĂDAT - , c. f. . : , nr. : , topo:
13120·05·202111133Cernău Petru- Aron și soția Cernău Teodora- Cristina, Construire anexă la locuință:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 44, 4 mp; suprafață desfășurată Sd = 44, 4 mp; suprafață utilă Su = 38, 8 mp; 
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații continue din beton armat, pereți din structură din lemn cu OSB, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din tablă profilată;
constr. : Comuna Bulz satul Remeți Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13225·05·202110998ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI ORADEA reprezentant director ing. AVRIGEANU IONELCanton de exploatare în apropierea Acumulării Popii, loc. Şişterea, com. Cetariuconstr. : Comuna CETARIU satul ȘIȘTEREA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13326·05·202111569SC VPK PACKAGING SRL prin Waxmann Nandor Laszlo
EXTINDERE HALĂ DE PRODUCȚIE(C1)
constr. : Municipiul SALONTA Iosif Vulcan nr. 35 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13427·05·202111068Rus Călin- Tudor și soția Rus Bogdana- Teia, Construire casă familială P și împrejmuire teren:
Casă:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 151 mp; suprafață desfășurată Sd = 151 mp; suprafață utilă Su = 151 mp; suprafață locuibilă Sl = 70, 77 mp; 
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații directe și elevații - continue din beton armat, fundație izolată directă F1 alcătuită dintr- un bloc din beton simplu și un cuzinet din beton armat, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu sâmburi și centuri - din beton armat, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire:
• la stradă (mejdie sud, sud- vest): fundații continue din beton, soclu și stâlpi din beton armat placate cu piatră naturală, panouri de gard din fier forjat, porți pietonale și auto din fier forjat;
• lateral stânga (mejdie vest, nord- vest) și posterioară (mejdie nord, nord- est):  fundații continue din beton, soclu și stâlpi din beton armat placate cu piatră naturală, panouri de gard din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale tencuită;
constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Dealul lui Dumnezeu nr. 7/ I bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13527·05·202111627Popa Florin- Cosmin, Construire locuință unifamilială:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 134, 90 mp; suprafață desfășurată Sd = 249, 3 mp; suprafață utilă Su = 171, 35 mp; suprafață locuibilă Sl = 75, 35 mp; 
• regim de înălțime: P+ M;
• sistem constructiv: fundații rigide și elevații - continue din beton armat, placă pe sol din beton armat, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu sâmburi și centuri - din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, planșeu din lemn peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil solid;
constr. : Comuna Olcea satul Călacea Strada - nr. 281 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13627·05·202111628Duma Ionel, Construire clădire de locuit P+ M:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 131, 25 mp; suprafață desfășurată Sd = 233, 40 mp; suprafață utilă Su = 171, 45 mp; suprafață locuibilă Sl = 88, 29 mp; 
• regim de înălțime: P+ M;
• sistem constructiv: fundații și elevații - continue din beton armat, placă pe sol din beton armat, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu sâmburi și centuri - din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, planșeu din lemn peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură;
constr. : Comuna Olcea satul Călacea Strada - nr. 21 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13728·05·202110363RAȚ IOSIF
CASĂ FAMILIALĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și elevație din beton armat,  zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică profilată.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 75   max.   + 5, 84 m,
Suprafețe: construită/ desfășurată        135, 00 mp,
                                utilă                 107, 80 mp,
                                locuibilă             70, 60 mp,
                    terasă acoperită              26, 80 mp.          
Împrejmuire la stradă cu fundație din beton, soclu și stâlpi din beton armat tencuiți și panouri din lemn L =  17, 90 m și perimetral cu fundație din beton și stâlpi din metal zincat și panouri din metal zincat bordurat L =  82, 46 m.   
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13831·05·202111293SC Bertus SRL prin Săutiuț Alexandra,

Reclamă luminoasă și neluminoasă;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Republicii nr. 23 bl. AN5 sc. - et. - ap. 2, c. f. . : , nr. : , topo:
13931·05·202111805Popescu Elena,

Construire casă familială P+ M:
suprafețe: suprafață construită Sc = 166 mp; suprafață desfășurată Sd = 293 mp; suprafață utilă Su = 224, 11 mp; suprafață locuibilă Sl = 113, 15 mp;
 regim de înălțime: P+ M;
sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armat, fundație izolată alcătuită dintr- un bloc din beton simplu și un cuzinet din beton armat, placă pe sol și scară din beton armat,  pereți portanți realizați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, planșeu din grinzi din lemn ecarisat peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
 sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil gazos;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Bihorului nr. 63 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14003·06·202111952Gergely Anton, Construire casă:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 144, 47 mp; suprafață desfășurată Sd = 144, 47 mp; suprafață utilă Su = 112, 36 mp; suprafață locuibilă Sl = 43, 88 mp; 
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații continue din beton armat, centură soclu din beton armat, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu sâmburi și centuri - din beton armat, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
• sistem de încălzire centralizat;
constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14104·06·202112027Vereș Oana- Ștefania, Construire casă unifamilială P și împrejmuire:
Casă:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 142, 6 mp; suprafață desfășurată Sd = 142, 6 mp; suprafață utilă Su = 107 mp; suprafață locuibilă Sl = 75, 1 mp; 
• regim de înălțime: P;
• sistem constructiv: fundații rigide și elevații - continue din beton armat, placă pe sol din beton armat, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu sâmburi și centuri - din beton armat, planșeu pe structură din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din șindrilă bituminoasă;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură aer- apă;
Împrejmuire:
• la stradă (mejdie sud, sud- vest): fundații continue din beton, soclu și stâlpi din beton armat, panouri de gard metalice, porți pietonale și auto din confecții metalice;
• lateral stânga (mejdie vest, nord- vest), posterioară (mejdie nord, nord- est) și lateral dreapta (mejdie est, sud est):  fundații și elevații - continue din beton armat, stâlpi din metal, panouri de gard din sârmă zincată;
constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Albinelor nr. 28 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14204·06·202111882S. C. RCS&RDS S. A. prin Filimon Teofil Laviniu
STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN SISTEM 3G ȘI 4G cod amplasament BH10880- Borozel
constr. : Comuna BOROD satul BOROZEL - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14308·06·202112603VESA GHEORGHE CONSTRUIRE A DOUA CASĂ PE PARCELĂconstr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Dealul lui Dumnezeu nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14408·06·202112440SARCA FLORINA PFA prin SARCA FLORINA - Împrejmuire teren la proiectul ” Înființare- reconversie și împrejmuire plantație pomicolă în sistem ecologic, în localitatea Borod”, județul Bihorconstr. : Comuna BOROD satul BOROD - , c. f. . : , nr. : , topo:
14509·06·202112572SARCA FLORINA PFA prin SARCA FLORINA - Împrejmuire teren și construire bazine de apă semiîngropate de 250mc și 100mc la proiectul ” Modernizare- extindere plantație pomicolă în sistem ecologic, în localitatea Borod”, județul Bihorconstr. : Comuna BOROD satul BOROD - , c. f. . : , nr. : , topo:
14610·06·202113028PAȘC GEORGE- CRISTIANPROIECT MODIFICATOR LA AC NR. 46/ 22. 02. 2021 - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN:
S. c. parter casă = 133, 59 mp; S. d. casă = 133, 59 mp; S. utilă casă = 103, 10 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 66, 79 mp /  4 camere; regim de înălțime Parter.
Lungime împrejmuire la stradă (latura dinspre Sud) = 18, 12 m.
lungime împrejmuire înspre proprietăți vecine (latura dinspre Est și latura dinspre Nord) = 51, 53 m.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Toamnei bl. 40, c. f. . : , nr. : , topo:
14715·06·202112834ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE"- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI ORADEA reprezentant Meşter Cosmin- TudorFORAJ DE ALIMENTARE ȘI CERCETARE LA CANTON TULCA DEȚINUT DE ABA CRIȘURIconstr. : Municipiul SALONTA satul - - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14815·06·202111122VIDICAN ALINA MANUELA și GHEȚI EMIL MARCEL
CASĂ DE VACANȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv: fundații continue, izolate și elevație din beton armat,  zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică profilată.
Regim de înălțime :   P(parter) + M(mansardă),
Înălțimi: streașină   + 2, 62     max.   + 8, 22 m,
Suprafețe: construită          73, 44 mp,
                desfășurată     115, 64 mp,
                utilă                 93, 19 mp,
                locuibilă            63, 72 mp,
          terasă neacoperită   29, 55 mp.          
Împrejmuire: -  la stradă retras de la limita de proprietate pe aliniamentul situat la 4, 50 m din axul drumului propus prin PUZ ”Valea Gepișului” și aprobat prin HCL Aușeu nr. 9/ 31. 01. 2005, realizat cu fundație din beton armat, stâlpi metalici și panouri metalice zincate bordurate L =  21, 28 m și 
                   - lateral stânga, dreapta și spate cu fundație din beton armat și stâlpi din metal zincat și panouri din metal zincat bordurat L =  73, 09 m.  
NOTĂ:   - începerea execuției lucrărilor de construire în termenul de valabilitate al autorizației de construire este permisă cu condiția aprobării prin Hotărâre a Consiliului Local Aușeu a acceptării donației referitor la cota de 57/ 950 mp din terenul cu nr. cad 52447 Aușeu și trecerea ei la domeniul public al comunei Aușeu cu destinația drum public, așa cum se precizează în oferta de donație autentificată notarial conform încheierii nr. 2020/ 28. 05. 2021 înregistrată la Primăria comunei Aușeu cu nr. 3841/ 09. 06. 2021.
constr. : Comuna AUŞEU satul GROŞI - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14915·06·202111158CECHEA ALINA MARIA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+ E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și centură din beton armat,  pereți din beton armat la subsol și zidărie din cărămidă confinată, planșeu peste subsol și parter din beton armat și lemn peste etaj, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :  P + 1E,
Înălțimi: streașină   + 2, 33(+ 3, 02   + 5, 76) m       max.   + 8, 41 m,
Suprafețe locuință:  
                construită        159, 85 mp,
                desfășurată     278, 86 mp,
                utilă               177, 45 mp,
                locuibilă           78, 13 mp,
                terase acoperite 24, 54 mp,
                logie                  8, 86 mp  și
             garaj 1 loc parter suprafațe construită / desfășurată   28, 54 mp,        utilă    20, 23 mp.
Parcare pe lot :   2 loc.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Doja Gheorghe nr. 53, c. f. . : , nr. : , topo:
15015·06·20216667HANGA IONELA EMILIA
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și soclu din beton armat,   zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter și ertaj din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :   P(parter) + E(etaj),
Înălțimi: streașină   + 2, 84(+ 5, 65) m       max.   + 7, 52 m,
Suprafețe: construită        170, 68 mp,
                desfășurată     284, 06 mp,
                utilă               168, 51 mp,
                locuibilă           89, 15 mp,
                terase:   acoperită      9, 97 mp,     neacoperită     11, 85 mp,
                balcoane: acoperit   10, 87 mp,     neacoperit        7, 76  mp.
Împrejmuire la stradă din panouri cu ramă din metal și lamele orizontale cu fundație din beton armat și soclu, stâlpi din zidărie de bolțari din beton  L =  26, 75m și perimetral lateral dreapta, stânga, spate din stâlpi și panouri prefabricate din beton armat cu fundație din beton  L = 90, 08 m.               
Garaj :   1 loc,
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua locală precizate în contractul de vînzare cumpărare autentificat notarial cu încheierea nr. 768/ 14. 05. 2019,
                 - asigurării utilităților tehnico- edilitare prin racordare la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza, potrivit regulilor impuse de consiliul local.
NOTĂ:  Pentru asigurarea utilităților tehnico- edilitare prin racordare  la rețeaua locală precizate în contractul de vînzare cumpărare autentificat notarial cu încheierea nr. 768/ 14. 05. 2019 se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Locuință familială și împrejmuire teren” o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15117·06·202113214COMUNA CHERECHIU prin ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ ZONA NORD- VEST reprezentant Nyako JozsefDEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN LOCALITĂȚILE MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI INTERCOMUNITARĂ ZONA NORD- VEST – ‘’STAȚIE TRATARE CONTAINERIZATĂ ELIMINARE AZOTAȚI – 10 NO3 , SAT TÂRGUȘOR , COMUNA CHERECHIU, JUDETUL BIHOR „constr. : Comuna CHERECHIU satul TÂRGUȘOR Strada - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15218·06·202110403SC Stangl Verwaltungs Societate în Comandită,

Rețea de alimentare cu apă pentru sistemul de irigații al Stangl Verwaltungs Societate în Comandită, localitatea Husasău de Tinca, județul Bihor;

constr. : Municipiul Salonta și comunele Tulca și Tinca satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15318·06·202111316MÉSZÁROS JÁNOS SI MÉSZÁROS ROZALIA
CASĂ UNIFAMILIALĂ PARTER și DESFIINȚARE CORP C1 ȘI C2
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - nr. 66, c. f. . : , nr. : , topo:
15424·06·202111810SC LIVADA ELISABETA SRL prin Degău Daniel Patrik
CONSTRUIRE UNITATE DEPOZITARE CEREALE
(Construire unitate depozitare cereale și achiziție utilaje agricole la SC Livada Elisabeta Srl)
 cu respectarea condițiilor din avizele, acordurile și autorizațiile obținute.
constr. : Comuna SĂCĂDAT - , c. f. . : , nr. : , topo:
15525·06·202112424LETAI ALIN- NICU și LETAI RAMONA- NICOLETACONSTRUIRE LOCUINȚĂ P ȘI ÎMPREJMUIRE TERENconstr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15629·06·202112035KIRÁLY ZOLTÁN ȘI KIRÁLY RENATA
CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton armat și centură talpă și soclu din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică profilată.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 85   max.   + 5, 25 m,
Suprafețe: construită        208, 00 mp,
                desfășurată     208, 00 mp,
                utilă               143, 00 mp,
                locuibilă           64, 80 mp,
  terasă, acces acoperite    27, 55 mp,
                      garaj         1 loc.
Împrejmuire la stradă din panouri din metal cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat, soclu și stâlpii placați cu cărămidă decorativă L =  41, 36 m și perimetral cu fundație, soclu din beton armat și panouri bordurate și stâlpi din metal zincat L = 86, 65 m.    
constr. : Comuna CETARIU satul ŞIŞTEREA - nr. 305, c. f. . : , nr. : , topo:
15730·06·20218397Clitan Mărioara, Construire casă P+ M:
• suprafețe: suprafață construită Sc = 129 mp; suprafață desfășurată Sd = 223 mp; suprafață utilă Su = 154, 6 mp; suprafață locuibilă Sl = 65, 8 mp; 
• regim de înălțime: P+ M;
• sistem constructiv: fundații și elevații - continue din beton armat, placă pe sol din beton armat, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu stâlpișori și centuri - din beton armat, grinzi de cadru din beton armat, scara de acces la mansardă din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, planșeu pe structură din lemn peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
• sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan mural cu funcționare cu emergie lectrică;
constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. 381 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15830·06·202112383Șchiop FLorin,

Desființare corp C1;

constr. : Comuna Tarcea satul Tarcea Strada - nr. 174A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15906·07·202114391MUNICIPIUL SALONTA prin primar TÖRÖK LÁSZLÓDESFIINȚARE CHIOȘC INFO PENTRU TURIȘTIconstr. : Municipiul SALONTA satul - Republicii nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16007·07·202114625SPALEK GABOR CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TERENconstr. : Comuna PALEU satul PALEU Castanilor nr. 43/ F bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16107·07·202114627TOMA DANIEL- TITUSCONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ:
S. c. parter casă = 80, 00 mp; S. c. mansardă casă = 80, 00 mp; S. d. casă = 160, 00 mp; S. utilă casă = 125, 53 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 69, 36 mp /  4 camere; regim de înălțime Parter și Mansardă.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Paleului nr. 220, c. f. . : , nr. : , topo:
16209·07·202115062BUZAS ROBERT
CASĂ FAMILIALĂ ȘI GARAJ Sistem constructiv: fundații continue și izolate din beton armat,  pereți din zidărie de cărămidă confinată, planșeu peste parter parțial din lemn și din beton armat și lemn peste etaj, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :  P + 1E,
Înălțimi: streașină   + 2, 77 m       max.   + 7, 77 m,
Suprafețe locuință:  
                construită             310, 00 mp,
                desfășurată           434, 00 mp,
                utilă                     279, 30 mp,
                locuibilă                135, 58 mp,
               terase acoperite        92, 48 mp,
                terase neacoperite    34, 56 mp,
                balcoane                 40, 72 mp,  
     garaj inclus în casă 2 loc parter suprafață utilă   42, 00 mp.
Parcare pe lot :   1 loc.
NOTĂ:  Pentru realizarea accesului auto și a racordului la rețeaua de apă a localității se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ”Șopron” o altă autorizație de construire.
constr. : Municipiul SALONTA Via Csutakos nr. 53, c. f. . : , nr. : , topo:
16314·07·202113909Comuna Sânnicolau Român prin Dumitru- Marin Munge - primar,

Creșterea eficienței energetice a școlii primare nr. 1 și a grădiniței cu program normal nr. 2 din localitatea Roit,

constr. : Comuna Sânnicolau Român satul Roit Strada - nr. 94 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16414·07·202113148SC Zimt SRL prin Nagy Krisztián Péter,

Reconstruire clădire C1 afectată de un incendiu;

constr. : Municipiul Salonta satul - Piața Libertății nr. 18 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16514·07·202112508SC Duo Mob SRL prin Halmágyi István,

Intrare în legalitate - Construire șopron construcție executată fără autorizație de construire , constatată și sancționată conform PV nr. 166/ 25. 05. 2020;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Nicolae Titulescu nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16614·07·202113037Paniti Zsolt și Paniti Katalin- Timea,

Construire casă de locuit;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Nicolae Grigorescu nr. 13/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16714·07·202113770SC Mirus ABC SRL prin Rus Rodica,

Desființare casă de locuit C1 și anexă C2;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Tincii nr. 15 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16815·07·202114333 SC DANIPELET SRL prin LASC DANIELA- Construire pensiune agroturistică în localitatea Bulz, comuna Bulz - în regim P+ M cu Sc= 107, 24mp; Sdesf. = 214, 48mp - amplasată conform PUZ aprobat prin HCL Bulz cu nr. 6 din 29. 01. 2021 și aviz arhitect șef nr. 130 din 23. 12. 2020 ( accesul se face prin drept de servitute pe cadastral 52859 apoi pe drumul public cu nr. cadastral 53265 )constr. : Comuna BULZ satul BULZ - , c. f. . : , nr. : , topo:
16916·07·202113668Comuna Sânnicolau Român prin Dumitru- Marin Munge - primar,

Modernizarea sistemelor de iluminat public și instalarea sistemelor de dimare în comuna Sânnicolau Român,

constr. : Comuna Sânnicolau Român satul Sânnicolau Român, Berechiu, Roit Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17016·07·202113315Ungur Ionuț, Construire casă familială;constr. : Comuna Aușeu satul Luncșoara Strada - nr. 375/ B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17116·07·202113473Gáll Levente, Construire casă și împrejmuire teren;constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Iasomiei nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17216·07·202113773Avram Bogdan- Alin,

Extindere casă familială;

constr. : Comuna Cefa satul Cefa Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17316·07·202113932Vușcan Necseszsán Katalin, Construire locuință familială Dp+ P, foișor P și împrejmuire;
 
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17423·07·202115795INDRIEȘ MARIUS- GEORGE și INDRIEȘ ELIDA- GEORGIANA- construire casă parter având Sc= Sdesf= 293, 85mp și Sutilă= 197, 35mp cu acces din drumul public cu nr. cadastral 60214 cu profil de 9, 0mconstr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Dealul Nou, c. f. . : , nr. : , topo:
17523·07·202115797INDRIEȘ PETRU și INDRIEȘ GEORGETA- MARIANA- construire casă parter C1 cu Sc= Sdesf= 197, 60mp, Su= 148, 45mp și anexă C2 cu Sc= Sdesf= 27, 0mp, Su= 12, 95mp având acces din drumul public cu nr. cadastral 60214 cu profil transversal de 9, 0mconstr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - DEALUL NOU, c. f. . : , nr. : , topo:
17623·07·202115798ȚICĂRAT DARIUS și ȚICĂRAT TALIDA- GEANINA- construire casă P+ M cu Sc= 169, 80mp, Sdesf= 294, 10mp, Su= 116, 60 mp cu acces din drumul public cu nr. cadastral 60214 cu profil transversal de 9, 0mconstr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE DEALUL NOU, c. f. . : , nr. : , topo:
17726·07·202115114DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S. A. - SUCURSALA ORADEA
LINIE ELECTRICĂ SUBTERANĂ(LES) 0, 4 kV  L =  1600 m între:  DN1 km 615+ 152 - km 616+ 572 stînga și PTAb Pusta Fughiu 2 20/ 04kV 160 kVA din Strada 560 Oșorhei  
”INJECȚIE DE PUTERE OȘORHEI, ZONA MINI PARADIS” Lucrări propuse: -  firidă electrică de distribuție tip E2+ 5 în fundație de beton,
                         - LES 0, 4 kV tip ACYABY 3x240+ 120 mm2  L = 1420 m DN1 km 615+ 152 - km 616+ 572 stânga,
                         - subtraversare DN1 la km 616+ 572 în tub de protecție PVC prin foraj orizontal,
                         - LES 0, 4 kV tip ACYABY 3x240+ 120 mm2  L = 180 m Strada 560 Oșorhei,
cu condiția neafectării altor imobile decât a celor aparținând domeniului public al Statului Român al UAT- uri.

NOTĂ: Pentru restul lucrărilor propuse se va solicita și obține o altă autorizație de construire până cel târziu la data recepției la terminarea lucrărilor anterior detaliate.
constr. : Comuna SĂCĂDAT, OȘORHEI satul SĂCĂDAT, OȘORHEI DN1, strada 560, c. f. . : , nr. : , topo:
17827·07·202116334COMUNA BUDUSLĂU PRIN PRIMAR KOCZA ISTVANAMENAJARE ALEE PIETONALĂconstr. : Comuna BUDUSLĂU satul BUDUSLĂU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17927·07·202112850KOVÁCS TIBOR SZABOLCS SI KOVÁCS DIÓSZEGI BERNADETT
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton armat, zidărie din căramidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter și etaj din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : P(parter) +  1E(etaj),
Înălțimi: streașină   + 2, 60 m (+ 3, 115, + 6, 20 m),       max. coamă   + 9, 615 m,
Suprafețe: construită         120, 38 mp,
                desfășurată      229, 79 mp,
                utilă                157, 19 mp,
                locuibilă            66, 92 mp,
       terase neacoperite     38, 40 mp,
       acces acoperit             2, 68 mp.
       balcoane                    6, 16 mp.
   -  garaj inclus în casă 1 loc    utilă        29, 93 mp.
      împrejmuire 3 laturi: sud, est, nord: cu panouri cu ramă din metal și lamele orizontale din WPC/ metal/ sau lemn, cu fundație,  stâlpi din beton armat și soclu din zidărie   L = 80, 92 m.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Castanilor nr. 43/ D, c. f. . : , nr. : , topo:
18028·07·202112706STANCIU NICOLETA SIMONACONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIREconstr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Dealu Nou nr. 71 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18128·07·202115265COMUNA HIDIȘELU DE SUS prin Petroi Adrian primar
”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR. 1 DIN LOCALITATEA HIDIȘELU DE SUS COMUNA HIDIȘELU DE SUS”
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE SUS - nr. 221, c. f. . : , nr. : , topo:
18228·07·202115932COMUNA HIDIȘELU DE SUS prin Petroi Adrian primar
”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII PRIMARE NR. 1, A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR. 4  DIN LOCALITATEA SÂNTELEC COMUNA HIDIȘELU DE SUS”
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul SÂNTELEC - nr. 65, c. f. . : , nr. : , topo:
18329·07·202116327 ERDEI MARIA- Construire platformă betonată și amplasare container modular ( anexă gospodărească ) : Splatformă= 68, 30mp, Sccontainer= Sdesf. = 40, 90mp, spațiu depozitare în fata containerului Sc= Sdesf= 27, 40mp, rezultând Sct= Sdesf. t= 68, 30mp având acces din drumul public cu nr. cadastral 56557constr. : Comuna PALEU satul UILEACU DE MUNTE - , c. f. . : , nr. : , topo:
18429·07·202116078SC Salgaz SA prin Cotrău Silvia,

Extindere rețea și racorduri gaze naturale de presiune medie, Salonta, str. Ady Endre nr. 20 și nr. 22;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Ady Endre nr. 20 și 22 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18529·07·202111439MOLDOVAN LIVIU VASILE
CASĂ  Sistem constructiv: fundația din placă și grinzi de fundare din beton armat,  structura metalică din profile laminate cu închinderi și planșeu peste parter din panouri metalice tip sandwich termoizolate,  acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 15 m (+ 2, 94 m)     max.   + 5, 09 m,
Suprafețe: construită        67, 24 mp,
                desfășurată     67, 24 mp,
                utilă               57, 23 mp,
                locuibilă          47, 37 mp,
     terasă acoperită         10, 00 mp.  
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Dealul Viilor nr. 10 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18629·07·202115863VAJDA ISTVAN și VAJDA ELISABETA EMESE
CASĂ UNIFAMILIALĂ PARTER și DESFIINȚARE CORP C1
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - nr. 215, c. f. . : , nr. : , topo:
18730·07·202116622 COMUNA ȘOIMI prin VAIDA IOAN, primar- construire capelă mortuară P în localitatea Urviș de Beiuș, comuna Șoimi ( reautorizare AC nr. 150 din 04. 08. 2020 )constr. : Comuna ȘOIMI satul URVIȘ de BEIUȘ - , c. f. . : , nr. : , topo:
18830·07·202116657SC Lema Carton SRL prin Hvalic David,

Amplasare cort industrial cu caracter provizoriu - durată de existenţă limitată până la data de 1 august 2026;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Iosif Vulcan nr. 10 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18930·07·202116505 ABABEI MARIETA IOANA și ABABEI CRISTINEL- Construire casă familială- Sp+ P cu Sc= 168, 40mp și Sdesf. = 229, 10mp, având acces din drumul județean DJ 190D, km 1+ 600constr. : Comuna BOIANU MARE satul PĂGAIA - nr. 87D, c. f. . : , nr. : , topo:
19030·07·202116263BALINT EMERIC
LOCUINȚĂ P+ E, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN  Sistem constructiv: fundații continue cu centuri la partea inferioară și superioară din beton armat,  structura din profile metalice prefabricate, planșeu peste parter și etaj din din profile metalice prefabricate, acoperiș tip terasă, învelitoare din hidroizolație rigidă.
Regim de înălțime : parter + 1 etaj,
Înălțimi: streașină   + 2, 79 m(+ 6, 30 m),       max. coamă   + 3, 75 m(+ 7, 40 m),
Suprafețe: construită           156, 00 mp,
                desfășurată        247, 50 mp,
                utilă                  152, 00 mp,
                locuibilă              63, 32 mp,
                terase acoperite   12, 68 mp,   
                piscină prefabricată model Creta,           
                împrejmuire spre stradă din panouri metalice cu fundație din beton, soclu din zidărie de cărămidă și stâlpi din beton armat  L = 17, 40 m și din panouri de gard bordurat și stâlpi metalici cu fundație din beton pe celelalte laturi ale proprietății L = 112 m.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19103·08·202116328SC MIRUS ABC SRL prin RUS RODICA- Desființare casă de locuit C1 cu Sc= Sdesf= 140, 0mpconstr. : Municipiul SALONTA - Tincii nr. 9, c. f. . : , nr. : , topo:
19203·08·202116367PENTE CĂLIN FLAVIUS
CASĂ PARTER Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat,  pereți din zidărie din blocuri ceramice confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : P.
Înălțimi: streașină   + 2, 92   max.   + 5, 44 m,
Suprafețe: construită        125, 10 mp,
                utilă                  95, 54 mp,
                locuibilă             70, 63 mp,
           terase acoperite         1, 69 mp.           
Parcare pe lot :   1 loc.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Căprioarei nr. 3 ap. , c. f. . : , nr. : , topo:
19303·08·20214844SC DISTRI FRESH INTERNATIONAL SRL prin Dejeu Florian
RESTAURANT TIP BISTRO
INTRARE ÎN LEGALITATE - EXTINDERE: PENSIUNE AGROTURISTICĂ CORP C1 NR. CAD 50307,  ANEXĂ CORP C2 NR. CAD 52257(bucătărie, spațiu de servit masa și terasă),
                                                                                                           - CONSTRUIRE: CLĂDIRE ANEXĂ(centrală termică), ANEXĂ(saună și zacuzzi), TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ȘI ÎMPREJMUIRE
 
constr. : Comuna AUŞEU satul GROŞI - nr. 276, 276A, c. f. . : , nr. : , topo:
19403·08·202114867ILE TEODOR
GARAJ Sistem constructiv: fundații continue și centură soclu din beton armat,  zidărie din cărămidă tip Porotherm confinată, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 80 m      max.   + 4, 67 m,
Suprafețe: construită          56, 95 mp,
                desfășurată       56, 95 mp,
                utilă                 49, 60 mp.
constr. : Comuna AUŞEU satul GROŞI - nr. 164, c. f. . : , nr. : , topo:
19504·08·202116712 VAIDA SEBASTIAN- TRAIAN- construire locuință P+ E și împrejmuire teren ( Sc= 170, 0mp și Sdesf. = 340, 0mp ) cu acces din DJ 767 I, în dreptul km 4+ 267. La recepția la terminarea lucrărilor se va prezenta extrasul de carte funciară pentru nr. cadastral 60266 cu categoria de folosință drum în domeniul public al comunei Paleuconstr. : Comuna PALEU satul PALEU ARANY JANOS nr. 57, c. f. . : , nr. : , topo:
19604·08·202114113Dumiter Florica- Gabriela, Construire locuință familială parter;constr. : Comuna Bulz satul Remeți Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19704·08·202115072CRĂCIUNAȘ XENIA- DORINA
CASĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat,  pereți din zidărie din blocuri ceramice confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn,  învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : P.
Înălțimi: streașină   + 3, 25 m   max.   + 6, 58 m,
Suprafețe: construită           181, 30 mp,
               desfășurată         181, 30 mp,  
               utilă                   117, 75 mp,
                locuibilă              58, 85 mp,
           terase acoperite        28, 65 mp.           
Împrejmuire la stradă cu fundație din beton,  stâlpi din beton armat/ metalici zincați,  placați cu cărămidă/ panouri plasă metalice zincate L =  24, 00 m și lateral dreapta și spate cu fundație din beton și stâlpi din metal zincat și plase din metal zincat bordurat L =  83, 89 m.    
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Dealul Nou nr. 55, c. f. . : , nr. : , topo:
19805·08·202115160KASSAI TIBOR NORBERT
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P Sistem constructiv: fundații continue din beton armat și centură la talpă/ izolate și elevații din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată și semicadre, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă metalică.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 91 m      max.   + 6, 25 m,
Suprafețe: construită        188, 27 mp,
                desfășurată     188, 27 mp,
                utilă               124, 03 mp,
                locuibilă           74, 41 mp,
           terasă acoperită     34, 74 mp,
           parcaj          2 loc.
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - nr. 21, c. f. . : , nr. : , topo:
19906·08·202116660COMUNA OLCEA prin BOCȘE FLORE, primar- Reabilitare termoenergetică pentru clădire grădiniță OLCEAconstr. : Comuna OLCEA satul OLCEA Strada - nr. 122, c. f. . : , nr. : , topo:
20006·08·202116659COMUNA OLCEA prin BOCȘE FLORE, primar- Reabilitare termoenergetică pentru clădire școală generală cu clasele I- IV UCURIȘconstr. : Comuna OLCEA satul UCURIŞ - nr. 258, c. f. . : , nr. : , topo:
20109·08·202115210IMRE OTTÓ și soția IMRE RÉKA EMESE
CASĂ CU CURTE INTERIOARĂ(PARTER / PARTER + 1 ETAJ) ȘI DESFIINȚARE CORP C1 și C2
constr. : Municipiul SALONTA Bocskai István nr. 11, c. f. . : , nr. : , topo:
20211·08·202110334Negru Daniel- Ovidiu,

Continuare lucrări începute cu AC nr. 1 din 26. 01. 2017 și mansardare;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Dealu Nou nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20311·08·202111964Măslină- Pop István- Constantin, Împrejmuire teren cu acces auto și pietonal:
• la stradă (mejdie est): fundații continue, soclu și stâlpi - din beton armat, panouri de gard, porți pietonale și auto - din lamele metalice dispuse orizontal;
• lateral stânga (mejdie sud), posterioară (mejdie vest) și lateral dreapta (mejdie nord):  fundații continue și soclu - din beton armat, stâlpi din metal, panouri de gard din plasă din sârmă bordurată;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Fluierașului nr. 25/ G bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20411·08·202113999Comuna Buduslău prin Kócza István - primar,

Construire șopron metalic pentru utilaje;

constr. : Comuna Buduslău satul Buduslău Strada Principală nr. 82 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20512·08·202116759Heredea Ioan- Iosif și Heredea Manuela,

Construire casă, anexă și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Dealu lui Dumnezeu nr. 15 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20612·08·202111105Gyulay György Csongor,

Construire casă familială P;

constr. : Comuna Paleu satul Uileacu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20712·08·202116591Molnar Ioan și soția Molnar Silvia, Construire casă parter și împrejmuire;constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20812·08·202116621Șinca Cornel- Petru,

Intrare în legalitate - Casă familială P+ M și garaj;

constr. : Comuna Cefa satul Inand Strada - nr. 188 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20912·08·202116869SC Ada Fabrica de Mobilă SRL prin Bagdi Andrea- Edina,

Suspendare elevator pe grinzi de beton;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Iosif Vulcan nr. 31 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21012·08·202117194Kapronczai Călin- Balázs și soția Olău Raluca- Nicoleta,

Demolare casă de locuit și anexă și construire casă de locuit;

constr. : Municipiul Salonta satul - Cloșca nr. 42 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21113·08·202115598ȘTIRBU ALIN
LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații grinzi de fundare și elevații din beton armat,  pereți din panouri prefabricate ambutisate, planșeu peste parter din grinzi zăbrelite din metal, acoperiș tip terasă necirculabilă și învelitoare din membrană hidroizolantă.
Regim de înălțime : P.
Înălțimi:  max.   + 3, 90 m,
Suprafețe: construită           116, 49 mp,
               desfășurată         116, 49 mp,  
               utilă                     87, 76 mp,
               locuibilă               56, 90 mp,
           terase + pergolă       22, 84 mp.           
Împrejmuire cu fundație din beton și stâlpi cu plase din metal HDPE.    
NOTĂ:  pentru foișor și piscină se va solicita și obține o altă autorizație de construire.  
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Magnoliei nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21213·08·202115739HALASZ BUȘE MIHAI PFA
PISCINĂ ȘI VESTIARE CU GRUP SANITAR ȘI DUȘ
(Activități recreative și distractive la Halasz Bușe Mihai P. F. A com. Câmpani, nr. 142, jud. Bihor)
constr. : Comuna CÂMPANI satul CÂMPANI - , c. f. . : , nr. : , topo:
21319·08·202117713SC Salgaz SA prin Cotrău Silvia,

Extindere conductă gaze naturale presiune redusă Salonta str. Nicolaus Olahus;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Nicolaus Olahus nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21419·08·202117714SC Salgaz SA prin Cotrău Silvia,

Extindere conductă gaze naturale presiune redusă Salonta str. Mikes Kelemen;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Mikes Kelemen nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21519·08·202117868SC Salgaz SA prin SC Proiect Install Gaz SRL reprezentată de Tal Camelia,

Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă, str. Reményik Sándor și Reményik Sándor nr. 13;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Reményik Sándor și strada Reményik Sándor nr. 13 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21619·08·202115822ASOCIATIA ”PROIECT 127” prin Deak Lásllo Attila
CENTRU COMUNITAR ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv:  fundații continue și elevații din beton armat,  pereți din zidărie din blocuri ceramice confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn,  învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : P.
Înălțimi:   la streașină  + 2, 82 m     max.   + 5, 69 m,
Suprafețe: construită           105, 00 mp,
               desfășurată         105, 00 mp,  
               utilă                     74, 60 mp,              
           terase  acoperite         9, 60 mp.    
Organizare de șantier: împrejmuire perimetrală cu gard, container birou si vestiar cu grup sanitar -  2 buc, platformă de spălare, WC uscat ecologic.       
Împrejmuire la stradă cu fundație din beton armat, soclu și stâlpi din cărămidă cu panouri cu lamele orizontale din metal L = 83, 67 m și lateral fundație din beton, stâlpi metalici și plasă de sârmă L = 273, 15 m.   
constr. : Comuna CHERECHIU satul CHERECHIU - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21720·08·202116596PRIMARIA PALEU prin Somogyi Ludovic primar
”REABILITARE ȘCOALĂ PRIMARĂ NR. 1 PALEU COMUNA PALEU JUDEȚUL BIHOR”
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. 20, c. f. . : , nr. : , topo:
21824·08·202117762Cozman Alina- Anișoara,

Construire casă și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Săgetătorului nr. 7 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21924·08·202118550COMUNA ȘOIMI prin primar Vaida IoanAMENAJARE PARCARE LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI ȘOIMI , JUDEȚUL BIHORconstr. : Comuna ȘOIMI satul ȘOIMI - nr. 38, 39 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22025·08·202117980Silaghi- Gui Giulia- Ioana,

Construire casă și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Magnoliei nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22125·08·202118124Milac Calman și Ciurar Leta, Construire casă familială (intrare în legalitate);constr. : Comuna Olcea satul Olcea Strada - nr. 119 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22226·08·202117867SC Salgaz SA prin SC Proiect Install Gaz SRL reprezentată de Tal Camelia,

Extindere rețea și racorduri gaze naturale presiune redusă, str. Kölcsey Ferenc și Kölcsey Ferenc - nr. 1A, nr. 3 și nr. 10;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Kölcsey Ferenc nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22326·08·202118354PASCARIU CONSTANTIN- CĂTĂLINCONSTRUIRE LOCUINȚĂconstr. : Comuna PALEU satul PALEU Arany Janos bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22426·08·202118589DEBRECZENYI SIGISMUND CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL PARTERconstr. : Comuna INEU satul INEU - nr. 13 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22527·08·202118428MYNIO ROBERT și POLLER SIMONA- SANDA- construire împrejmuire terenconstr. : Comuna CURĂŢELE satul CRESUIA Coada Lacului, c. f. . : , nr. : , topo:
22601·09·202118701S. C. RCS&RDS S. A. reprezentant Filimon Teofil LaviniuINTRARE ÎN LEGALITATE - STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN SISTEM 3G și 4Gconstr. : Comuna SĂNNICOLAU ROMĂN satul SÂNNICOLAU ROMÂN - , c. f. . : , nr. : , topo:
22701·09·202116766VONASAGRO FERMA SRL prin Vonás János
CONSTRUIRE FERMĂ ZOOTEHNICĂ VACI DE CARNE
(pentru S. C. Vonasagro Ferma Srl)
constr. : Municipiul SALONTA - , c. f. . : , nr. : , topo:
22801·09·202116123ORBAN ZSOLT
CASĂ P+ 1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN 
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Toamnei nr. 721, c. f. . : , nr. : , topo:
22901·09·202116131ORBAN ALEXANDRU IOSIF
CASĂ P+ 1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN 
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Toamnei nr. 719, c. f. . : , nr. : , topo:
23002·09·202118758Balajiu Dorin- Cristian, Construire clădire de locuit;constr. : Comuna Olcea satul Călacea Strada - nr. 330 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23103·09·202118785Dobrovan Francisc,

Împrejmuire teren cu plasă de sârmă și stâlpi metalici;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23203·09·202116582MOȘ MARCEL
TERENURI TENIS DE CÂMP, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23303·09·202116292BODO IMRE
CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și soclu din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică profilată.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 595   max.   + 5, 555 m,
Suprafețe: construită        200, 00 mp,
                desfășurată     200, 00 mp,
                utilă               121, 00 mp,
                locuibilă           86, 10 mp,
   terasă, acces acoperite   50, 00 mp,
   parcare                           2 loc.
Împrejmuire la stradă din panouri din metal cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat, soclul și stâlpii placați decorativ L =  24. 15 m și perimetral cu fundație din beton, soclu din beton armat și panouri bordurate și stâlpi din metal zincat L = 96, 61m.    
constr. : Comuna PALEU satul UILEACU DE MUNTE - nr. 135/ E, c. f. . : , nr. : , topo:
23407·09·202116416CNCF ”CFR” SA BUCUREȘTI - SUCURSALA REGIONALA DE CĂI FERATE CLUJ
MODERNIZARE TRECERE LA NIVEL TN km 75+ 246 LINIA CF ARAD - ORADEA
(ÎNTRE STAȚIILE CIUMEGHIU - SALONTA)
constr. : Municipiul SALONTA Comuna Ciumeghiu satul Ciumeghiu DN 79 nr. km 75+ 246 Linia CF Arad _Oradea, c. f. . : , nr. : , topo:
23507·09·202117555FĂLĂUȘ BIANCA MARIANA
CASĂ ȘI ANEXĂ FILIGORIE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Fluierașului, c. f. . : , nr. : , topo:
23607·09·202118947MÉSZAROS VALERIA
CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton armat la partea inferioară și elevații din beton armat la partea superioară, zidărie din blocuri BCA confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 75   max.   + 4, 95 m,
Suprafețe: construită        74, 65 mp,
                desfășurată     74, 65 mp,
                utilă               56, 90 mp,
                locuibilă         41, 25 mp,
Împrejmuire la stradă din panouri din metal cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat, soclu și stâlpii placați cu piatră decorativă L =  12. 66 m și perimetral cu fundație din beton , soclu din beton armat și panouri bordurate și stâlpi din metal zincat L = 93. 15 m.
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - nr. 1E, c. f. . : , nr. : , topo:
23708·09·202119005Comuna Tarcea prin Vajna Anton Árpád - primar,

Extindere și modernizare școlă cu clasele I - VIII, sat Galoșpetreu, comuna Tarcea;

constr. : Comuna Tarcea satul Galoșpetreu Strada - nr. 539 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23809·09·202119168Lucaci Ovidiu- Stelian și Lucaci Daiana- Bianca, Construire casă P+ M și împrejmuire;constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 261/ G bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23909·09·202119313Panti Ioan- Iosif, Construire casă de vacanță și împrejmuire teren;constr. : Comuna Curățele satul Cresuia Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24009·09·202119368 S. C. LIDL ROMANIA SCS reprezentant arh. Abrudan Ioan AMPLASARE STAȚIE ELECTRICĂ CU DOUĂ PUNCTE DE ÎNCĂRCARE VEHICULE, REALIZARE ACCES SECUNDAR STR. REGELE FERDINAND, REALIZARE UNIPOL, AMPLASARE HIDRANT SUPRATERAN PE REȚEAUA PUBLICĂ STRADALĂ, REALIZARE BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD CANALIZARE MENAJERĂ , RACORD CANALIZARE PLUVIALĂ , DOTĂRI TEHNICO- EDILITARE PE TEREN CONCESIONAT, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIERconstr. : Municipiul SALONTA satul - REGELE FERDINAND nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24109·09·202119395Ferkő Attila- Csaba,

Construire locuință parter, foișor și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24215·09·202119733LUP ALEXANDRUCONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ , ÎMPREJMUIRE TEREN CU PORȚI DE ACCES ȘI RACORD LA UTILITĂȚIconstr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - , c. f. . : , nr. : , topo:
24315·09·202119359COMUNA BALC prin primar Sabău Sorin IonuțCREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 SĂLDĂBAGIU DE BARCĂUconstr. : Comuna BALC satul SĂLDĂBAGIU DE BARCĂU Strada - nr. 189, c. f. . : , nr. : , topo:
24415·09·202119350COMUNA BALC prin primar Sabău Sorin IonuțCREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 ALMAȘU MICconstr. : Comuna BALC satul ALMAȘU MIC Strada - nr. 136, c. f. . : , nr. : , topo:
24515·09·202118149SC Salgaz SA prin Cotrău Silvia,

Extindere conducată gaze naturale presiune redusă Salonta str Rozvány György;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Rozvány György nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24616·09·202119250Comuna Sânnicolau Român prin Dumitru- Marin Munge - primar,

Modernizare stradă Nicolae Jiga de la intersecția cu strada Avram Iancu până la intersecția cu strada Morii;

constr. : Comuna Sânnicolau Român satul Sânnicolau Român Strada Nicolae Jiga nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24716·09·202113647Biro Norbert- Zoltán,

Construire locuință unifamilială parter și amplasare container modular pe platformă betonată cu destinația de anexă;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Castanilor nr. 38 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24816·09·202119660COMUNA PALEU reprezentată prin primar SOMOGYI LUDOVICÎNFIINȚARE CENTRU DE DEZVOLTARE RURALĂ CU SERĂ AFERENTĂconstr. : Comuna PALEU satul PALEU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24916·09·202118317SC Orange Romania SA prin SC Electrogrup SA reprezentată de Bîrlea Florin

Conectare site CL0488 Cornițel cu un cablu de fibră optică la magistrala de fibră optică existentă;

constr. : Comuna Borod și Bratca satul Borod și Beznea Drumul DJ 764D nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25016·09·202119418Lata Ioan, Construire locuință și împrejmuire teren la stradă;constr. : Comuna Sâniob satul Ciuhoi Strada - nr. 114 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25117·09·202120035COMUNA SĂCĂDAT reprezentant primar Zlibuț AurelREABILITARE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A ȘCOLII PRIMARE NR. 2 DIN LOCALITATEA SĂBOLCIU, COMUNA SĂCĂDAT, JUD. BIHORconstr. : Comuna SĂCĂDAT satul SĂBOLCIU Strada - nr. 128 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25217·09·202120036COMUNA SĂCĂDAT reprezentant primar Zlibuț AurelREABILITARE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 DIN LOCALITATEA SĂCĂDAT, COMUNA SĂCĂDAT, JUD. BIHORconstr. : Comuna SĂCĂDAT satul SĂCĂDAT Strada - nr. 40 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25317·09·202120320S. C. LIDL ROMÂNIA S. C. S. ÎNLOCUIRE TRONSON REȚEA GAZE NATURALE PRIN POZARE SUBTERANĂconstr. : Municipiul SALONTA satul - Regele Ferdinand nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25417·09·202120372COMUNA TULCA prin primar AVRĂMUȚ DANIEL- Reabilitare în vederea eficientizării energetice a școlii gimnaziale „ NESTOR PORUMB ” nr. 123- 124 din localitatea Tulca, județ Bihorconstr. : Comuna TULCA satul TULCA - nr. 123- 124, c. f. . : , nr. : , topo:
25520·09·202120482COMUNA CETARIU reprezentată prin primar BIRO FERENC- SANDOR- Creșterea eficienței energetice a clădirii publice corp C2 din localitatea ȘUȘTUROGI, comuna CETARIU, județul Bihorconstr. : Comuna CETARIU satul ŞUŞTUROGI Strada - nr. 161- 162, c. f. . : , nr. : , topo:
25620·09·202120483COMUNA CETARIU reprezentată prin primar BIRO FERENC- SANDOR- Creșterea eficienței energetice a căminului cultural corp C1 din localitatea CETARIU, comuna CETARIU, județul Bihorconstr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - nr. 340, c. f. . : , nr. : , topo:
25720·09·202117106SABĂU CORNELIA FLORINA
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ(MAGAZIE UNELTE AGRICOLE) CONTAINER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: comtainer metalic prefabricat 2, 50 x 6, 00 x 2, 40 m  amplasat direct pe sol.
Regim de înălțime : P.
Înălțimi:  max.   + 2, 40 m,
Suprafețe: construită           15, 00 mp,
               desfășurată         15, 00 mp,  
               utilă                    14, 00 mp.                
Împrejmuire la stradă cu fundație din beton și stâlpi și panouri prefabricate din metal L = 22, 00 m și lateral cu fundație din beton și stâlp și plase împletită din metal L = 30, 55 m.    
 
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25821·09·202120378GARDA SZABOLCS - KÁLMÁN și soția GARDA ANDREA - ILONACONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂconstr. : Municipiul SALONTA satul - G. Coșbuc nr. 26A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25923·09·202120589PRIMĂRIA COMUNEI SĂCĂDAT reprezentată prin primar ZLIBUȚ AURELCONSOLIDARE FUNDAȚII ȘI PERETE FAȚADA PRINCIPALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 DIN LOCALITATEA SĂCĂDAT, JUDEȚUL BIHORconstr. : Comuna SĂCĂDAT satul SĂCĂDAT fn nr. 40, c. f. . : , nr. : , topo:
26023·09·202120545BONISZ BARNA MODIFICĂRI CORP C1, DEMOLARE CLĂDIRE C3 și CONSTRUIRE GARAJconstr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - nr. 46 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26123·09·202120421ERDÖDI NORBERT STEFAN CONSTRUIRE GARAJconstr. : Comuna CETARIU satul CETARIU Strada - nr. 304 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26224·09·202120824SZÖKE ORSOLYACONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TERENconstr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. 128/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26324·09·202120835SC RCS & RDS SA - reprezentant Ungur Adrian- EduardConstruire stație de bază pentru servicii de comunicații electroniceconstr. : Comuna CĂPÎLNA satul GINTA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26424·09·202120803 COMUNA AUȘEU prin primar LAZĂR MITICĂ- FLORENTIN- Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea primăriei Comunei Aușeu, județul Bihorconstr. : Comuna AUŞEU satul AUŞEU - nr. 32, c. f. . : , nr. : , topo:
26527·09·202120904COMUNA BUDUSLĂU prin primar Kocza IstvánCONSERVAREA VALORILOR ȘI TRADIȚIILOR LOCALE în Comuna Buduslău, județul Bihorconstr. : Comuna BUDUSLĂU satul ALBIŞ - nr. 56 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26629·09·202120465 BRIHAN ILARIE și BRIHAN ALINA- CARMEN - construire locuință Sp+ P+ Mp, cu Sc= 995, 60 și Sdesf= 1488, 60mpconstr. : Comuna AUŞEU satul CODRIŞORU - nr. 15, c. f. . : , nr. : , topo:
26729·09·202121056S. C. NANO THERM S. R. L. reprezentată prin KÖTELES KÁROL
CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26807·10·202122072S. C. RCS&RDS S. A. reprezentant Filimon Teofil LaviniuINTRARE ÎN LEGALITATE - STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICEconstr. : Comuna CEFA satul CEFA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26908·10·202120170PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SALONTA reprezentată prin primar TÖRÖK LÁSZLÓCONSERVAREA, PROTEJAREA ȘI PROMOVAREA VALORILOR NATURALE DIN ZONA TRANSFRONTALIERĂ SALONTA- BEKESCSABA - REGATUL DROPIA - NATURA 2000 (ETAPA II)
Obiectivul nr. 5: Pistă pentru biciclete DN79B- Turn de observație:
Lungimea pistei de biciclete este de 3. 187, 67 m și va avea o traversare a drumului DN79B.
constr. : Municipiul SALONTA fn, c. f. . : , nr. : , topo:
27011·10·202120829HEIM ISTVÁN
EXTINDERE CASĂ FAMILIALĂ P(C1)
constr. : Comuna TARCEA satul ADONI - nr. 297, c. f. . : , nr. : , topo:
27111·10·202119434Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor prin Jula Ioan,

Construire remiză utilaje agricole, platformă betonată la CTS Inand;

constr. : Comuna Cefa satul Inand Strada - nr. 304 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27211·10·20218282POP GELU DORIN
LOCUINȚĂ UNIFAMILALĂ Dp+ P, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv locuință: fundații continue din beton armat, structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată și diafragme din beton armat la demisol și din lemn la parter,  planșee din beton armat peste demisol și din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică,
                           anexă: fundații continue din beton armat,  structura din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din șindrilă bituminoasă.
Regim de înălțime :  Dp(demisol parțial) +  P(parter)/ P.
Înălțimi: streașină locuință/ anexă    + 3, 20/ + 2, 35(+ 2, 48, + 2, 68)     max.   + 5, 31/ + 3, 54 m.
Suprafețe:
               casă        construită                 138, 86 mp,
                             desfășurată               204, 50 mp,
                             utilă                         157, 41 mp,   
                             terasă acoperită            8, 97 mp
                             terasă acces                 2, 07 mp.
                anexă:  magazie
                             construită                   16, 30 mp,
                             utilă                           14, 66 mp,
                             terasă acces                 6, 76 mp.       
Împrejmuire -  la stradă din panouri metalice, fundație și soclu din beton armat H = 1, 80 m,    L = 18, 39 m,
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Iasomiei nr. 15, c. f. . : , nr. : , topo:
27313·10·202120189Bihoi Cătălin- Daniel, Construire locuință familială;constr. : Comuna Aușeu satul Groși - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27414·10·202120356SC ORANGE ROMANIA SA prin Electrogrup SA
CONECTARE SITE CL0565 SĂCĂDAT LA MAGISTRALA DE FIBRĂ OPTICĂ COMUNA SĂCĂDAT JUDEŢUL BIHOR
constr. : Comuna SĂCĂDAT satul SĂCĂDAT DN1, DJ767H, nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27515·10·202122261GAIDÓ TIBOR
CONSTRUIRE ATELIER REPARAȚII AUTO, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI PORȚI DE ACCES:
S. c. parter = 250, 20 mp; S. c.  etaj = 185, 10 mp; S. d. = 435, 30 mp; S. utilă = 357, 50 mp; regim de înălțime Parter și Etaj parțial.
Lungime împrejmuire = 100 m.
NOTĂ: Până la finalizarea lucrărilor de construcție: ”Pe baza declarației, încheiată la notar public Mirisan Ligia- Valentiva, proprietarul terenului identificat cu nr. cadastral 60242 înscris în C. F. nr. 60242, se obligă să se racordeze la utilități pe proprie cheltuială până la finalizarea lucrărilor de construcție. ” - conform Avizului Favorabil de utilități nr. 04 din 12. 10. 2021 emis de Comuna Paleu.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Dealul lui Dumnezeu nr. 37, c. f. . : , nr. : , topo:
27618·10·202122385MIKLOS TAMÁS- NORBERT CONSTRUIRE CASĂ , ÎMPREJMUIRE ȘI PORȚI DE ACCESconstr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Dealul lui Dumnezeu nr. 30/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27719·10·202120762INDRIEȘ PETRU
LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue armate la partea inferioară și soclu din beton armat la partea superioară, zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale/ BCA confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 3, 58   max.   + 7, 12 m,
Suprafețe: construită        174, 45 mp,
                desfășurată     174, 45 mp,
                utilă               130, 34 mp,
                locuibilă           59, 46 mp,
      acces acoperit              8, 14 mp,
      terasă acoperită          19, 52 mp.
      parcare                           1 loc.
Împrejmuire la stradă din panouri din metal cu fundație, soclu și stâlpi din beton armat, soclul și stâlpii placați decorativ L =  17. 37 m și perimetral (est) cu fundație din beton, soclu din beton armat și panouri bordurate și stâlpi din metal zincat L = 30, 13 m.    
NOTĂ: Pentru împrejmuirea pe latura nord se va solicita și obține o altă autorizație de construcție
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Barajului nr. 27, c. f. . : , nr. : , topo:
27820·10·202122467Mocan Traian- Gheorghe, Construire casă familială, filigorie și împrejmuire teren;constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Toamnei nr. 725 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27920·10·20218400Rugea Laviniu- Liviu, Construire casă P+ E și împrejmuire teren;constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Sus Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28020·10·202110081Papp Ștefan- Alexandru, Construire casă familială pe structură ușoară;constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Castanilor nr. 46 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28120·10·202117985Blaga Viorel- Florin, Construire casă familială;
 
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Soarelui nr. 12 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28222·10·202122972S. C. DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S. A. - SUCURSALA ORADEA reprezentant Boja Ionel EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE DISTRIBUȚIE ÎN VEDEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ A CINCISPREZECE LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN LOCALITATEA PALEU
- lungime totală 65 ml
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Piersicilor, c. f. . : , nr. : , topo:
28322·10·202122798CHIS MIRCEA- IOAN CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ – BUCĂTĂRIE DE VARĂ - PARTER      
Sc - 35, 69
Sd - 35, 69
Su - 27, 56
constr. : Comuna BOIANU MARE satul PĂGAIA Strada - nr. 82 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28425·10·202122976SC SALGAZ SA prin Cotrau Silvia MonicaEXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA STR. SZELL KALMAN, L - 140 mlconstr. : Municipiul SALONTA Szell Kalman bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28526·10·202122633Bronț Elisabeta, Construire casă unifamilială, împrejmuire teren cu porți de acces și racord la utilități;constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Sus Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28627·10·202123020CUC ALEXANDRA VIORICACONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P, IMPREJMUIRE TEREN CU PORTI DE ACCES SI RACORD LA UTILITATI

Sd - 117, 00 mp
Sc - 117, 00 mp
Su -   86, 04 mp
Sl -    58, 00 mp
Imprejmuire teren gard beton - 13, 98 ml, imprejmuire teren - plasa de sarma - 28, 80 ml

 
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE SUS - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28728·10·202123254CIMPAN VASILE CALIN si CIMPAN IOANA CRISTINACONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+ 1E SI IMPREJMUIRE TEREN 
     Sc - 114, 80 mp
     Sd - 206, 80 mp (P - 114, 80 mp, E - 92, 00 mp)
     Su - 137, 10 mp
     Sl  -    87, 61 mp
Lungime gard caramida, panouri prefabricate - 80 ml
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Castanilor bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28828·10·202119425SC Serena Entreprise SRL prin Bude Marin,

Construire agropensiune P+ M în localitatea Inand, comuna Cefa, inclusiv branșament apă, racord canal, împrejmuire teren;

constr. : Comuna Cefa satul Inand - nr. 170/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28929·10·202123978MUNICIPIUL SALONTA prin primar TOROK LASZLOPLATFORMA BETONATA, NECESAR AMPLASARII INSTALATIEI DE DEPOZITARE SI ALIMENTARE CU OXIGEN MEDICINALconstr. : Municipiul SALONTA Cantacuzino nr. 2- 4 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
29001·11·202123877TIVADAR GHEORGHE si TIVADAR ILEANACONSTRUIRE LOCUINTA D+ P
     Sc - 112, 74 mp
     Sd - 225, 48 mp (D - 112, 74 mp,  P - 112, 74 mp)
     Su - 170, 85 (D -  88 mp,  P -  82, 85 mp)
     Sl  -   65, 04 mp/ 3 camere
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Caprioarei nr. 13 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
29102·11·202123716I. I. BOROS ALEXANDRA IOANA prin BOROS ALEXANDRA IOANA - Branșament electric ( branșament subteran trifazat racordat din Cutia de distribuție a Postului de transformare aerian și BPMT montat pe postament din PAFS, în fundație din beton )- amplasat strict pe domeniul publicconstr. : Comuna CEFA satul CEFA - nr. 488B, c. f. . : , nr. : , topo:
29202·11·202123680SC LIDL ROMÂNIA SCS reprezentant Abrudan Ioan AMPLASARE TOTEMconstr. : Municipiul SALONTA satul - Regele Ferdinand nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
29304·11·202120879ALB SANDU SAMUIL și soția ALB ANA
CASĂ FAMILALĂ Dp+ P Sistem constructiv locuință: fundații continue din beton armat cu centură la partea inferioară, structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată la parter,  planșee din beton armat peste demisol și peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică,                            
Regim de înălțime :  Dp(demisol parțial) +  P(parter)/ P.
Înălțimi: streașină    + 3, 00 m        max.   + 5, 90 m.
Suprafețe:               construită                 108, 63 mp,
                             desfășurată              147, 13 mp,
                             utilă                         114, 47 mp,   
                             terasă acoperită            2, 91 mp.
constr. : Comuna AUŞEU satul GROŞI - nr. 252, c. f. . : , nr. : , topo:
29408·11·202122587Andrei Firu- Gheorghe,

Amplasare container mobil și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
29509·11·202123040Köszegi Alexandru, Construire casă de lemn și împrejmuire teren;
 
constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. 261/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
29609·11·202123194Roca Radu și Roca Magda Tünde, Construire anexă gospodărească și gard împrejmuitor (la stradă);
 
constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
29710·11·202123270SC Sensiblu SRL prin Alb Marius,

Amplasare reclamă luminoasă și signalistică exterioară pe fațada clădirii pentru farmacie;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Piața Libertății nr. 13 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
29810·11·202123456Tăuțan Marioara, Construire casă de vacanță în regim P;constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Sântelec Strada - nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
29910·11·202124043Dobrescu Anca- Maria, Terasare și consolidare zid de sprijin;
 
constr. : Comuna Paleu satul Paleu - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
30011·11·202124487PETROI RODICA- Construire casă P+ E, garaj și împrejmuire teren ( Sccasă= 154, 90mp; Sdesf. casă= 277, 60mp; Scgaraj= Sdesf. garaj= 46, 62mp; Sctotală= 201, 52mp; Sdesf. totală= 324, 22mp; Lîmprejmuire= 18, 73ml )constr. : Comuna CEFA satul INAND Strada - nr. 264, c. f. . : , nr. : , topo:
30111·11·202124583PFA SARCA FLORINA prin SARCA FLORINA- Modernizare- extindere plantație pomicolă în sistem ecologic în localitatea Borod, comuna Borod, jud. Bihor în scopul - amplasare containere modulare pentru procesare fructeconstr. : Comuna BOROD satul BOROD DN1- km 572+ 140 dreapta, c. f. . : , nr. : , topo:
30211·11·202123482Petric Marco- Fabian,

Construire casă de locuit parter (P) și împrejmuire teren la stradă;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
30312·11·202124348SC Salgaz SA prin Tal Camelia,

Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă Salonta, str. Tincii și Emanoil Gojdu, și Emanoil Gojdu nr. 2B;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Tincii și Emanoil Gojdu, și Emanoil Gojdu nr. 2B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
30412·11·202124136Casa Gheorghe,

Intrare în legalitate casă familială P+ 1E;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Andrei Mureșanu nr. 26 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
30512·11·202124629COMUNA BOROD prin primar SARCA SORIN- PETRU- Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la ” Liceul Teoretic Gabriel Țepelea Borod ”, comuna Borodconstr. : Comuna BOROD satul BOROD - nr. 181, c. f. . : , nr. : , topo:
30612·11·202124658COMUNA SÂNNICOLAU ROMAN reprez prin PRIMAR MUNGE DUMITRU MARINREABILITARE STRADA CÂMPULUI, SAT ROIT, COMUNA SÂNNICOLAU ROMAN
CARACTERISTICI: LUNGIME STRADĂ = 392, 42 m; LĂȚIME CAROSABIL = 4, 00 m; SUPRAFAȚĂ CAROSABIL = 1593, 17 mp (inclusiv racorduri străzi laterale și supralărgiri); LUNGIME ACOSTAMENT = 782, 74 m; LĂȚIME ACOSTAMENT = 2x0, 50 m; SUPRAFAȚĂ ACOSTAMENTE = 391, 37 mp; panta transversala carosabil: 2, 5% (panta unica); STRUCTURA RUTIERA SUPLA; PODEȚE TRANSVERSALE: 1buc; LUNGIME ȘANȚ ÎN TALUZ NATURAL =  376, 70 m; INDICATOARE RUTIERE - 3 buc.
Nota: Conform Lege nr. 50/ 1991, art. 7, alin 164  "Pentru lucrările la infrastructura de transport și/ sau tehnico- edilitare de interes public, finanțate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizațiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a proiectului P. A. C. / P. A. D. , urmând ca avizele și acordurile prevăzute de lege să fie obținute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic. "
constr. : Comuna SĂNNICOLAU ROMĂN satul ROIT CAMPULUI bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
30712·11·202120822KOCSIS ZOLTÁN IMRE
CASĂ DE LOCUIT ȘI PARCARE AUTO ACOPERITĂ Sistem constructiv: locuință - fundații continue și izolate din beton armat,  pereți din zidărie de cărămidă confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică,
                            parcare auto - fundații din pietriș compactat și dală din beton armat,  structura din cadre din lemn ecarisat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :  P,
Înălțimi: streașină   + 2, 75/ + 2, 00 m       max.   + 5, 34/ 3. 25 m,
Suprafețe locuință:  
     construită/ desfășurată        212, 00 mp,
                 utilă                     149, 64 mp,
                 locuibilă                 75, 60 mp,
                 terase acoperite      20, 31 mp
               parcare auto pe lot :   1 loc,
     construită/ desfășurată         28, 00 mp,
NOTĂ:  Pentru realizarea accesului auto se va solicita și obține anterior datei recepției la terminarea lucrărilor de construire ” Casă de locuit și parcare auto acoperită” o altă autorizație de construire.
constr. : Municipiul SALONTA Strada Madách Imre nr. 4, c. f. . : , nr. : , topo:
30812·11·202122720SZŰCS DANIEL
CASĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și elevații din beton armat,  structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : P.
Înălțimi:  streașină   + 2, 62(+ 3, 17, + 3, 23) m        max.   + 5, 33 m,
Suprafețe: construită /  desfășurată       222, 40 mp,
                               utilă                   173, 00 mp,
                               locuibilă               68, 00 mp,
                          terase acoperite          4, 40 mp,
                          terase neacoperite     38, 50 mp,    
                          garaj 1 loc                42, 22 mp.           
Împrejmuire la stradă cu fundație, soclu și stâlpi din beton și panouri din lemn L = 26, 1 m și perimetral cu fundație din beton și stâlpi cu plase din metal L = 119, 50 m.  

NOTĂ: pentru lucrările de racordare la rețeaua electrică, apă - canal se va solicita și obține o altă autorizație de construire.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. 71, c. f. . : , nr. : , topo:
30912·11·202123118ADASUT FARM SRL prin Șut Florentina Adriana
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ ZOOTEHNICĂ SAT COCIUBA MARE NR. CAD 52003 JUDEȚUL BIHOR 
constr. : Comuna TINCA și COCIUBA MARE satul Belfir, Cociuba Mare - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
31016·11·202118949SC Arfungo Comimpex SRL prin Arici Luciano,

Proiect modificator la AC 194 din 30. 08. 2019;

constr. : Comuna Aușeu satul Luncșoara Strada - nr. 416 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
31116·11·202124202S. C. RCS & RDS S. A. reprezentant Filimon Teofil LaviniuINTRARE ÎN LEGALITATE – STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICEconstr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
31217·11·202124718COMUNA CURATELE reprez. prin Primar MOCIORAN TEODORCONSTRUIRE SALA MULTIFUNCTIONALA IN LOCALITATEA CURATELE,  SAT CURATELE, JUDETUL BIHOR
Regim inaltime: parter
Sc - 168, 00 mp
Sd - 168, 00 mp
Su - 133, 20 mp
constr. : Comuna CURĂŢELE satul CURĂŢELE - nr. 167 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
31318·11·202125387DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S. A. (DEER) - SUCURSALA ORADEAEXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ – LOCUINȚE SOCIALE ÎN LOCALITATEA SALONTA, STR. SARCADULUI NR. 1, JUD. BIHOR
Lucrări propuse : - pozare cablu de 1kV tip ACYABY 3X95+ 50 mmp , L total = 120m din care L traseu = 60m, din PTAb Sportu existent la firida de distribuție tip E2+ 3 proiectată , în exterior lângă fațadă
- pozare cablu de 1Kv tip ACYABY 3x70+ 35 mmp, L total = 220m din care L traseu = 110m, intre firida E2+ 3 proiectată și cele 4 buc. Firide de contorizare și protecție FDCP- 6 proiectate în interior (în hol intrare)  
- proiectare firidă de distribuție tip E2+ 3, în exterior langa fațadă
- proiectare firide de distribuție și contorizare tip FDCP- 6m, în interior (în hol intrare)- 4buc.                     
constr. : Municipiul SALONTA satul - Sarcadului nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
31418·11·202124134COMUNA ABRĂMUȚ reprezentant Barcui BarnaCANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂȚII PETREU , COMUNA ABRĂMUȚ JUD. BIHOR

Caracteristici - obiective principale :
- rețea de colectare a apelor uzate menajere cu funcționare gravitațională , 3 stații de pompare , conducte de refulare aferente stațiilor de pompare,  racorduri de canalizare 
- lungime totală rețele - 12606, 41 m , terenul aferent stațiilor de pompare ape uzate - 48 mp
Nota: Conform Lege nr. 50/ 1991, art. 7, alin 164  "Pentru lucrările la infrastructura de transport și/ sau tehnico- edilitare de interes public, finanțate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizațiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a proiectului P. A. C. / P. A. D. , urmând ca avizele și acordurile prevăzute de lege să fie obținute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic. "
constr. : Comuna ABRĂMUŢ , mun. MARGHITA satul PETREU Strada - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
31519·11·202125207COMUNA SÂNNICOLAU ROMÂN reprez. prin Primar MUNGE DUMITRU MARINAMENAJARE ZONA DE AGREMENT IN COMUNA SÂNNICOLAU ROMAN, SATUL ROIT
Echipamente achizitionate: Complex de joaca tobogan, leagan < =  13 ani - 1 buc. ; Banca de lemn pe cadru metalic cu 10 rigle - 3 buc. ; Hinta cu 2 locuri si scaune cu protectie 3- 4 ani - 1 buc. ; Calut cu arc 2- 8 ani - 1 buc. ; Catel cu arc 2- 8 ani - 2 buc. ; Toaleta ecologica cu rezervor de 280 litri - 1 buc. ; Carusel cu 4 cai 4- 14 ani - 1 buc. ; Leagan cuib rotativ - 1 buc. ; Tiroliana - 1 buc. ; Casuta in forma de ciuperca cu rama groapa de nisip hexagonala - 1 buc. ; Masuta joc copii floare cu scaune ciuperca - 1 buc. ; Podet lemn de pin tratat cu vopsele pentru exterior, L = 2m, l = 1m - 1 buc. ; Balansoar 2 persoane cu figurine pe arcuri 3, 5 m, 4- 14 ani - 1 buc.
Lungime imprejmuire: L = 406, 28 ml
constr. : Comuna SÂNNICOLAU ROMĂN - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
31619·11·202113559Șchiop Ioana,

Construire locuință bifamilială P+ 1E compusă din 2 apartamente;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Magnoliei nr. 70 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
31719·11·202124676Szegedi István, Construire casă și împrejmuire teren;constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
31819·11·202121399ORANGE ROMANIA SA prin Electrogrup SA
EXTINDERE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII ÎN MUNICIPIUL SALONTA JUDEŢUL BIHOR
constr. : Municipiul SALONTA Ghestului, I. Creangă, Bartok B. , DN79/ DE671, Aradului, M. Sadoveanu, Balza J. , Olimpiadei, G. Enescu, Bathyanyi L. , Poieniței, M. Vteazu, Dornei, Arany J. , DJ795/ Kulin G. , / P- ța Victoriei/ Tincii, DJ795 nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
31919·11·202121408ORANGE ROMANIA SA prin Electrogrup SA
CONECTARE SITE CL0241 TINCA CU O REȚEA DE FIBRĂ OPTICĂ LA MAGISTRALA DE FIBRĂ OPTICĂ COMUNA TINCA, COMUNA TULCA JUDEȚUL BIHOR
constr. : Comuna TINCA, TULCA satul TINCA, GURBEDIU, CĂUAȘD, TULCA, SATU NOU DJ 792A, DJ 795 nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
32022·11·202120441RECHTENVOLD PETRUCONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN CU PORTI DE ACCES
Regim de inaltime: Parter
Platforma betonata Hpl - 15 cm in vederea amplasarii a trei containere cu destinatia de locuinta.
Suprafata construita: Sc - 58, 00 mp
Suprafata desfasurata: Sd - 58, 00 mp
Suprafata utila: Su - 49, 18 mp
Suprafata locuibila: Sl - 44, 55 mp
Lungime imprejmuire: L - 46, 93 ml
 
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
32123·11·202125262CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR prin președinte ILIE GAVRIL BOLOJAN- Construire punct de colectare deșeuri cu aport voluntar în municipiul SALONTAconstr. : Municipiul SALONTA GHESTULUI nr. 5, c. f. . : , nr. : , topo:
32224·11·202125608COMUNA CETARIU prin BIRO FERENC SANDORMODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA CETARIU , JUDEȚUL BIHORconstr. : Comuna CETARIU satul CETARIU , ȘIȘTEREA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
32303·12·202122465LAZĂR CIPRIAN STELIAN
CASĂ FAMILALĂ Dp+ P+ 1E ȘI ÎMPREJMUIRE Sistem constructiv locuință: fundații continue din beton armat, structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată și din beton armat la demisol,  planșee din beton armat peste demisol,  parter și etaj, acoperiș tip terasă necirculabilă,
Regim de înălțime :  Dp(demisol parțial) +  P(parter)/ P + 1E(etaj)
Înălțimi: streașină locuință/ anexă    + 3, 60     max.   + 6, 65 m.
Suprafețe:               construită                 155, 94 mp,
                             desfășurată               285, 33 mp,
                             utilă                         229, 31 mp,   
                             terasă acoperită          22, 10 mp
                             balcon                       22, 60 mp.                    
Împrejmuire: -  la stradă din panouri din lemn, fundație și soclu din beton armat H = 2, 05 m,    L = 17, 42 m,
                   - lateral stg. din plasă de sârmă, fundație din beton și stâlpi metalici  L = 28, 84 m.  
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. 13C, c. f. . : , nr. : , topo:
32403·12·202125438VAINA KADOSA ANDRAS
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și soclu cu centuri din beton armat la partea inferioară,  zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 2, 65 m       max.   + 4, 60 m,
Suprafețe: construită        146, 57 mp,
               desfășurată      146, 57 mp,
               utilă                 103, 52 mp,
               locuibilă             70, 40 mp,
      terase:   acoperită     10, 12 mp,     acces acoperit     3, 46 mp,                            
Împrejmuire :
    - la stradă din panouri metalice cu fundație din beton, soclu și stâlpi din bolțari din beton prefabricat ,
    - perimetral retrasă față de limita cadastrală stg. , dr. , spate din panouri și stâlpi prefabricați din beton cu fundație din beton.

cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.
                  
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Piersicilor nr. 282A, c. f. . : , nr. : , topo:
32506·12·202125436GAVRIȘ CĂLIN MIHAI
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue și soclu cu centuri din beton armat la partea inferioară,  zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime :   P(parter),
Înălțimi: streașină   + 3, 40 m       max.   + 5, 40 m,
Suprafețe: construită        124, 50 mp,
                desfășurată     124, 50 mp,
                utilă                 93, 50 mp,
                locuibilă            63, 00 mp,
                terase:   acoperită      3, 80 mp,     neacoperită     18, 70 mp,                            
Împrejmuire din panouri plasă bordurate cu fundație și soclu din beton, stâlpi din metal :
    - la stradă retrasă față de limita cadastrală rezultată în urma cedării la domeniul public a suprafeței de teren conform declarației angajament autentificată notarial cu nr. 3135/ 2021,
    - perimetral retrasă față de limita cadastrală stg. , dr. , spate.    
           
cu condiția: -  asigurării utilităților tehnico- edilitare din surse proprii și/ sau racordarea construcţiei la rețeaua publică.
                 
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Primăverii nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
32606·12·202125439VAINA KADOSA ANDRAS
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Piersicilor nr. 282, c. f. . : , nr. : , topo:
32706·12·202123523NAGY IRINA TŰNDE și soțul NAGY FRANCISC
  ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ȘI FILIGORIE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
32807·12·202124486PETROI RODICA - desființare casă C1 ( Sc= Sdesf. = 98, 0mp )constr. : Comuna CEFA satul INAND - nr. 264, c. f. . : , nr. : , topo:
32907·12·202126061Glodan Ciprian- Ioan,

Construire locuință familială și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
33008·12·202126199Furmann Iosif, Construire locuință și împrejmuire teren;
 
constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. 219- 220 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
33109·12·202126523COMUNA SĂLACEA- Construire sală de sport cu tribuna 180 locuri ( Regim de înălțime P+ Esupantă, Sc= 1445, 0mp, Sdesf. = 1750, 0mp și Stsportivă= 1083, 8mp )constr. : Comuna SĂLACEA satul SĂLACEA - , c. f. . : , nr. : , topo:
33210·12·202126004TOCAI CLAUDIUCONSTRUIRE LOCUINTA SEMICOLECTIVA CU DOUA UNITATI LOCATIVE Dp+ P+ 1E
Sc -  181, 14 mp
Sd -  516, 84 mp (Dp - 76, 88 mp, P -  90, 57 mp, E - 90, 97 mp)
Su -  349, 88 mp
Sl  -  180, 60 mp
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
33310·12·202126168Găvruța Dacian, Construire locuință familială P+ 1E și împrejmuire teren;constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
33414·12·202126824ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURIPUNEREA IN SIGURANTA A ACUMULARII SI A BARAJULUI PALEU, JUDETUL BIHOR - Conform Art. 7, alin. 16 - LEGE 50/ 1991
"Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în cazul construcţiilor care prezintă pericol public, autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale/ nestructurale avariate, demolări parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţiile tehnico- economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare, documentaţie tehnică D. T. , proiect tehnic - P. T. , detalii de execuţie D. E. - să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului. "
constr. : Comuna PALEU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
33514·12·202125928BIRTA VASILE CĂTĂLIN
LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul MIERLĂU - nr. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
33615·12·202125645JOLDIȘ ROLAND
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ,  ANEXĂ(garaj și birou) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN 
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Ardealului nr. 21- 23, c. f. . : , nr. : , topo:
33715·12·202126550SC INTERDRINKS ROMANIA SRL reprez. prin HERCUT CAMELIA MIHAELAINTRARE IN LEGALITATE CLADIRE (DEMISOL EXISTENT), PROIECT MODIFICATOR CU EXTINDERE PE VERTICALA SI CONSTRUIRE FILIGORIE
Sc locuinta -  200, 20 mp                         Sc filigorie -  26, 70 mp
Sd locuinta - 396, 60 mp                         Sd filigorie - 26, 70 mp
Su locuinta - 324, 20 mp                         Su filigorie -  24 mp
Sl  locuinta - 140, 51 mp - 4 camere


 
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
33815·12·202124872D. E. E. ROMANIA S. A. EXTINDERE RETEA ELECTRICA DE JOASA TENSIUNE IN LOCALITATEA PALEU
LUNGIME LEA JT = 700 m (560 m  - str. Piersicilor si 140 m - str. Castanilor)
Alimentarea cu energie electrica a retelei aeriene de joasa tensiune nou proiectata se face din post trafo PTAb Soimilor (autorizat cu AC 233 din 26. 10. 2020), de unde se va realiza o iesire cu un cablu aerian montat pe stalpii din beton, amplasati pe nr. cadastrale: 57634, 59879, 50497, 50468, 57633, 58242, 58468 si 50457.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Piersicilor, Castanilor bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
33917·12·202125890Vîlceanu Tudor- Andrei și Vîlceanu Simona- Betina,

Construire casă de locuit și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Petőfi Sándor nr. 326 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
34022·12·202123774Gligor Sorin- Dumitru,

Construire casă familială și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Gh. Doja nr. 62 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
34123·12·202120410DERBAN ADELA STELUȚA
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN și DESFIINȚARE CORP C1
constr. : Comuna PALEU satul UILEACU DE MUNTE - nr. 262, c. f. . : , nr. : , topo:
34224·12·202126905Guț Giorgiana, Construire casă familială;constr. : Comuna Olcea satul Olcea Strada - nr. 199/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
34324·12·202128249SC INOX SOLUTION SRL si SC RODIMETEA SRL reprez. prin IONESCU NICOLAEDESFIINTARE CLADIRI C1 - C25
Suprafata construita desfiintata - 7. 287 mp
Suprafata desfasurata desfiintata - 7. 518 mp
constr. : Municipiul SALONTA PIATA DEMOCRATIEI nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
34424·12·202128358MUNICIPIUL SALONTA reprez. prin Primar TOROK LASZLOCONSTRUIRE CASA DE CATAFALCARE "PIETA" SI AMENAJARI EXTERIOARE IN CIMITIRUL MUNICIPAL DIN SALONTA, NR. CAD. 113653, JUD. BIHOR
Sc - 572 mp
Sd - 572 mp
Su - 366 mp
H max. turn - 18, 15 m
constr. : Municipiul SALONTA ARADULUI bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
34524·12·202126448SUCIU DOINA LENUȚA prin SUCIU ALIN AUREL RAUL
LOCUINȚĂ SEZONIERĂ(”modulară mobilă”) Sistem constructiv: fundații tip radier general din beton armat,  pereții din panouri metalice tip sanwich termoizolate,  planșeu peste parter din panouri metalice tip sanwich termoizolat, acoperiș tip șarpantă din metal cu învelitoare din din panouri metalice tip sanwich termoizolat.
Regim de înălțime :  P,
Înălțimi: streașină   + 2, 95   max.   + 4, 55 m,
Suprafețe: construită        113, 75 mp,
                desfășurată     113, 75 mp,
                utilă                 94, 08 mp,
                locuibilă           70, 04 mp.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE GHEORGHE DOJA nr. 168, c. f. . : , nr. : , topo:
34629·12·20214896BODEA LUMINIȚA
CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton și centură soclu din beton armat,  pereți din beton armat la subsol și zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste subsol și parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : Sp(subsol parțial) + P(parter),
Înălțimi: streașină   + 3, 085   max.   + 5, 815 m,
Suprafețe: construită        131, 26 mp,
                desfășurată     189, 50 mp,
                utilă               154, 25 mp,
                locuibilă           27, 39 mp,
                terase             15, 57 mp.
Împrejmuire la stradă din panouri cu ramă din metal și lamele lemn cu fundație și stâlpi din beton armat și și soclu beton  L =  14, 50 m și perimetral lateral dreapta din plasă de sârmă, fundație din beton și stâlpi metalici  L = 33, 14 m.               
Garaj :   2 loc.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
34730·12·202125827NEGRU ANCUȚA RODICA
CASĂ FAMILALĂ Dp+ P Sistem constructiv locuință: fundații continue din beton cu centură din beton armat la partea superioară, elevații din beton armat cu sâmburi  și centură din beton la partea superioară, structura din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată la parter și din beton armat la demisol,  planșee din beton armat peste demisol și din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică,
Regim de înălțime :  Dp(demisol parțial) +  P(parter).
Înălțimi: streașină    + 2, 695     max.   + 5, 595 m.
Suprafețe:               construită                 180, 18 mp,
                             desfășurată               241, 58 mp,
                             utilă                         161, 56 mp,   
                             locuibilă                     67, 69 mp,
                             terasă acoperită          27, 13 mp
                             terasă acces               16, 20 mp.   
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Dealu lui Dumnezeu nr. 7C, c. f. . : , nr. : , topo:
34830·12·202126898Voisz Arnold- István și soția Voisz Andrea,

Construire casă unifamilială;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. 1/ E bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
34931·12·202125698HANIȘ FLORIN
CASĂ FAMILIALĂ(GARAJ INCLUS) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Sistem constructiv: fundații continue din beton și centură soclu din beton armat,  pereți din beton armat la subsol și zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată, planșeu peste subsol și parter din beton armat, acoperiș tip terasă.
Regim de înălțime : Sp(subsol parțial) + P(parter) + 1E(etaj),
Înălțimi: streașină   + 3, 53/ + 6, 45   max.   + 6, 45 m,
Suprafețe: construită        167, 83 mp,
                desfășurată     315, 72 mp,
                utilă               216, 74 mp,
                locuibilă         104, 67 mp,
                terase(circulabilă/ necirculabilă)       50, 00 mp.
Împrejmuire la stradă din panouri cu ramă din metal și lamele lemn cu fundație și soclu din beton și stâlpi din beton armat L =  28, 90 m și perimetral lateral dreapta/ stânga din plasă de sârmă, fundație din beton și stâlpi metalici  L = 69, 41 m.               
Garaj :   1 loc.
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:

Nr. aut.Data elib.Nr. inreg.SolicitantDen. lucrariAdresa exec.
106·01·202019707COMUNA CIUMEGHIU
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE ÎN COMUNA CIUMEGHIU,
JUDEȚUL BIHOR
constr. : Comuna CIUMEGHIU satul CIUMEGHIU, BOIU - , c. f. . : , nr. : , topo:
210·01·202026226CERNĂU PETRU ARON ȘI CERNĂU TEODORA CRISTINACONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN(PARȚIALĂ LA STRADĂ)
Sconst = 90, 71mp, P. O. T. prop = 6, 65, C. U. T. prop. = 0, 06.
FUNDAȚIA CONSTRUCȚIEI ESTE CONTINUĂ DIN BETON ARMAT, PEREȚI SANDWICH MONTAȚI ÎN STRUCTURA CONTAINERTULUI ȘI IZOLAȚI CU POLISTIREN EXPANDATDE 10cm. , CU ACOPERIȘ ȘARPANTĂ METALICĂ CU ÎNVELITOARE DIN TABLĂ CUTATĂ.
ÎMPREJMUIREA ESTE SPRE STRADĂ ȘI CONSTĂ DIN POARTĂ METALICĂ L = 4, 00m. ȘI H = 2, 00m.
constr. : Comuna BULZ satul REMEȚI Parcela 51172 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
313·01·202024473NOANE GHEORGHE- VIOREL și soția NOANE MARIACONSTRUIRE LOCUINȚĂ
- Sc= 215, 09m2; Sd= 215, 09m2; Su= 175, 99m2
 
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE SUS - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
417·01·202025759MEZEI RÓBERTCONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ P
- Sc= 106, 74m2; Sd= 106, 74m2; Su= 81, 43m2
constr. : Comuna ROŞIORI satul ROŞIORI - nr. 36, c. f. . : , nr. : , topo:
517·01·202025987ZBÎRCE GHEORGHE FLORIAN P. F. A. prin Zbîrce Gheorghe FlorianCONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ PENTRU GARAREA UTILAJELOR AGRICOLE - pe parcela 1 , Cc- curți construcții din nr. cad. 51227
- Sc= 75m2; Sd= 75m2 ; Su= 74m2
constr. : Comuna CĂPÂLNA satul SĂLDĂBAGIU MIC - nr. 206, c. f. . : , nr. : , topo:
617·01·202026066FUNDATIA TABARA CRESTINA SINTEU prin Módi TamásCONSTRUIRE CANTINĂ Dp+ P+ Mp și centrală termică
- Sc= 1040, 07m2; Sd= 1464, 04m2; Su= 1201, 87m2
 
constr. : Comuna ȘINTEU satul VALEA TÂRNEI - nr. 132, c. f. . : , nr. : , topo:
720·01·202018836Cionca NicolaieConstruire casă parter și împrejmuire teren:
Casă:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 139, 25 mp; - suprafața desfășurată Sd = 139, 25 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți portați din zidărie de cărămidă cu goluri verticale rigidizată cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire: instalație de încălzire centrală cu agent termic furnizat de o centrală termică electrică;
Împrejmuire la stradă:
- zidărie de beton, stâlpi și sâmburi din beton armat.
constr. : Comuna Cefa satul Inand - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
821·01·202025276Comuna Șoimi prin Vaida Ioan- primar,

Consolidare taluzuri (zid de sprijin) și dispozitive de colectare ape meteorice în localitatea Urviș de Beiuș, com Șoimi, județul Bihor.

constr. : Comuna Șoimi satul Urviș de Beiuș DC 209 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
922·01·2020488HNATEC EUGENIA și soțul HNATEC ALEXANDRUCONSTRUIRE ANEXĂ P și modificare parțială împrejmuire
- SC= 58, 25mp; Sd= 58, 25mp; Su= 48, 55mp
- Lungime gard= 71, 14ml
constr. : Comuna TILEAGD satul TILEAGD - nr. 1080, c. f. . : , nr. : , topo:
1027·01·202025654Comuna Șoimi prin Vaida Ioan- primar,

Amenajare teren minifotbal, comuna Șoimi, județul Bihor.

constr. : Comuna Șoimi satul Urviș de Beiuș Strada - nr. 24A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1127·01·2020658COMUNA CÂMPANI PRIN PRIMAR BOCȘE RAUL - FLORINCONTINUARE DE LUCRĂRI CONFORM A. C. 2 DIN 28. 01. 2016 PENTRU ”LUCRĂRI PRIORITARE DE EXTINDERE ȘI REABILITARE A REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANAL ÎN COMUNA CÂMPANI, JUDEȚUL BIHOR” CONTINUARE DE LUCRĂRI CONFORM A. C. 8 DIN 2009constr. : Comuna CÂMPANI satul CÂMPANI, FÂNAȚE, SIGHIȘTEL, HÂRȘEȘTI, VALEA DE SUS Strada DOMENIUL PUBLIC bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1229·01·20201146KISS ISTVÁN- CSABAINTRARE ÎN LEGALITATE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ
- Sc= 63, 40mp; Sd= 63, 40mp; Su= 47, 55mp
constr. : Comuna ROŞIORI satul VAIDA - , c. f. . : , nr. : , topo:
1330·01·202022989Pop Gheorghe,

Demolare casă familială parter- C1.

constr. : Comuna Abram satul Abram Strada - nr. 42 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1431·01·20201799JUDEȚUL BIHOR PRIN PREȘEDINTE PÁSZTOR SÁNDORMODERNIZARE D. J. 767B DIN D. N. 76 - TĂȘAD - COPĂCEL - SERGHIȘ - D. J. 767, KM 0+ 050 - 19+ 779, L= 19+ 729KM, JUDEȚUL BIHORconstr. : Comuna DRĂGEȘTI, COPĂCEL, VÂRCIOROG satul TĂȘAD, COPĂCEL, SURDUC, SERGHIȘ D. J. 767B KM. 0+ 050 - 19+ 779 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1531·01·2020723Comuna Spinuș prin Fonai Alexandru- primar,

REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ GENERALĂ NR. 1 ȘI GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL DIN LOCALITATEA SĂLIȘTE, COMUNA SPINUȘ, JUDEȚUL BIHOR.

constr. : Comuna Spinuș satul Săliște Strada - nr. 24 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1603·02·20201786S. C. RCS & RDS S. A.
INTRARE IN LEGALITATE- STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN SISTEM 3G ȘI 4G
constr. : Comuna ȚEȚCHEA satul HOTAR DRUM PUBLIC CU NR. CAD. 54579 ȘI SERVITUTE DE TRECERE PRIN NR. CAD. 54847, c. f. . : , nr. : , topo:
1704·02·20201206Iancu Radu- MirceaConstruire anexă (garaj):
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 24 mp; - suprafața desfășurată Sd = 24 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale confinată cu stâlpișori din beton armat, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 222/ B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1804·02·20201954S. C. RCS & RDS S. A.
INTRARE IN LEGALITATE- STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE 
constr. : Comuna ȘINTEU satul ȘINTEU DRUM PUBLIC CU NR. CAD. 50312, 50873, c. f. . : , nr. : , topo:
1904·02·20201952S. C. RCS & RDS S. A.
CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE - INTRARE IN LEGALITATE
constr. : Comuna CHERECHIU - nr. 56 a, c. f. . : , nr. : , topo:
2005·02·20201505COMUNA ROȘIORI prin primar Kelemen ZoltánMODERNIZAREA, RENOVAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL în satul Roșiori, județul Bihor
- Sc propus= 16, 37mp; Sd= 16, 37mp
constr. : Comuna ROȘIORI satul ROȘIORI - , c. f. . : , nr. : , topo:
2105·02·20201953S. C. RCS & RDS S. A.
INTRARE IN LEGALITATE- CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE
constr. : Comuna SĂLACEA satul OTOMANI - , c. f. . : , nr. : , topo:
2207·02·2020341Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA - SDEE Oradea

CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ ÎN ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ, ZONA COADA LACULUI

constr. : Comuna Bulz satul Remeți Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2307·02·20201903Bános István- IózsefConstruire anexă - garaj auto - parter:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 48 mp; - suprafața desfășurată Sd = 48 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale consolidați cu sâmburi din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă metalică.
constr. : Comuna Sălacea satul Sălacea Strada - nr. 78 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2410·02·20202331S. C. CIRSIUM S. R. L. MARGHITA PRIN DORKO ISTVANINTRARE ÎN LEGALITATE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ
Sconst= 433. 29; SISTEMUL SRUCTURAL AL CLĂDIRII ESTE FORMAT DIN FUNDAȚII IZOLATE DIN BETON, RADIER DIN BETON DE 15cm GROSIME ARMAT CU PLASĂ DE Ø7, 5 10/ 10, STÂLPI DIN PROFILE H. E. A. 240 CU CONTRAVÂNTUIRI ȘI GRINZI METALICE CU ZĂBRELE
constr. : Comuna BUDUSLĂU satul BUDUSLĂU Parcela 50019 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2513·02·202018718Toth Teofil Persoană Fizică Autorizată prin Toth Teofil,

Construire platformă betonată pentru gunoi și bazin vidanjabil,  

constr. : Comuna Tileagd satul Poșoloaca Strada - nr. 31 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2618·02·2020675Zifceac Ioan și Zifceac Loredana- RenataConstruire locuință parter și împrejmuire teren:
Casă:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 168 mp; - suprafața desfășurată Sd = 168 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub elevații, respectiv zidărie de cărămidă cu goluri verticale, rigidizată cu stâlpișori, stâlpi, centuri și grinzi din beton armat, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip terasă necirculabilă;
- sistem de încălzire: instalație de încălzire centrală cu agent termic furnizat de o centrală termică cu combustibil solid;
Împrejmuire:
- stâlp din beton armat și panouri metalice (la stradă), stâlpi prefabricați și panori prefabricate din beton sau zidărie din bolțari de beton și stâlpișori din beton armat (mejdia spate și mejdia laterală dreapta).
constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2718·02·20202294COMUNA BALC PRIN PRIMAR MAROȘAN ARSENIECONSTRUIRE GRUP SANITAR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DI LOCALITATEA BALC
STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ: FUNDAȚII DIN BETON CU CENTURI, ZIDĂRIE CONFINATĂ ÎN SISTEM FAGURE, PEREȚI PORTANȚI EXTERIORI DE 30cm CU TERMOIZOLAȚIE DE 10cm ȘI INTERIORI DE 25cm, PLANȘEU PESTE PARTER DIN BETON ARMAT. ȘARPANTA DIN LEMN DE RĂȘINOASE, ÎNVELITOARE DE ȚIGLĂ CERAMICĂ.
Scext. = 56, 18mp, P. O. T. prop. = 0, 10%, C. U. T. prop. = 0, 19.
constr. : Comuna BALC satul BALC Strada PETOFI SANDOR nr. 52 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2819·02·20203045COMUNA BALC PRIN PRIMAR MAROȘAN ARSENIEALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂȚILOR ALMAȘU MIC ȘI GHIDA, COMUNA BALC - CONTINUARE LUCRĂRI A. C. 7 DIN 17. 02. 2020
 
constr. : Comuna BALC satul ALMAȘU MIC, GHIDA PLANȘA 25/ AC/ Ts, 24/ AC/ Ps DIN A. C. 21/ 21. 07. 2010 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2919·02·20202941Comuna Sânnicolau Român prin Dumitru- Marin Munge - primar,

Modernizare rețele de apă și înființare rețea de canalizare în comuna Sânnicolau Român - Înființare stație de epurare,

constr. : Comuna Sânnicolau Român satul Sânnicolau Român - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3020·02·20202418Andrei Mădălin, Construire casă familială:
- regim de înălțime: Dp+ P;
- suprafață construită Sc = 126, 16 mp; - suprafața desfășurată Sd = 126, 16 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din pereți din beton armați la partea superioară (pentru demisolul parțial), planșeu din beton armat peste demisolul parțial, fundații continue rigide sub pereți, elevație din beton armat (pentru zona parter), pereți pe structură din lemn, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă metalică;
- sistem de încălzire centrală cu agent termic furnizat de o centrală termică cu combustibil solid.
constr. : Comuna Paleu satul Uileacu de Munte Strada - nr. 284 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3121·02·20201121COMUNA CETARIU PRIN PRIMAR BONISZ ALEXANDRUÎNFIINȚARE CENTRU AFTER SCOOL - INTRARE ÎN LEGALITATE
Sconst = 421, 33 mp: , P. O. T. 31%, C. U. T. 0, 3.
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU 52772 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3225·02·20202943Comuna Sânnicolau Român prin Munge Dumitru- Marin - primar,

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole în comuna Sânnicolau Român, județul Bihor.

constr. : Comuna Sânnicolau Român satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3325·02·20203153SÎRMĂ NICOLETA ȘI SÎRMĂ CONSTANTINCONSTRUIRE GRĂTAR DE GRĂDINĂ ACOPERIT
Sc = 4, 50mp; P. O. T. PROPUS = 5, 20%, C. U. T. PROPUS = 0, 05.
FUNDAȚIA- RADIER GENERAL ARMAT CU GROSIMEA DE 20cm, PERETE NEPORTANT DE CĂRĂMIDĂ CĂTRE LIMITA DE PROPRIETATE, STÂLPI DE LEMN PENTRU SUSȚINEREA ȘARPANTEI DE LEMN ȘI ÎNVELITOARE DE TABLĂ
constr. : Comuna HIDIȘELU DE SUS satul HIDIȘELU DE JOS Parcela 51089 nr. 46 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3427·02·202023328Asociația Charitatis „Sfântul Nicolae” prin preot Buboi Gavril, Construire anexă:
- regim de înălțime: P+ M;
- suprafață construită Sc = 67, 7 mp; - suprafața desfășurată Sd =  135, 4 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale întărită cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică, sistem de încălzire centrală cu agent termic furnizat de un cazan care funcționează cu energie electrică.
constr. : Comuna Țețchea satul Telechiu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3528·02·20203549POP GHEORGHE și soția POP MARIA- EVACONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ P - INTRARE ÎN LEGALITATE
- Sc= 155, 78mp; Sd= 155, 78mp; Su= 129, 36mp
constr. : Comuna ABRAM satul ABRAM - nr. 42, c. f. . : , nr. : , topo:
3628·02·20203230COMUNA BATĂR PRIN PRIMAR MUGHIURUȘ IOANÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA BATĂR, JUDEȚUL BIHOR
REȚEAUA DE CANALIZARE Ltot= 14823m. CLĂDIRE TEHNOLOGIC- ADMINISTRATIVĂ PENTRU STAȚIA DE EPURARE: FUNDAȚIE DE BETON, STRUCTURA DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ CU CADRE DE BETON ARMAT, PLANȘEU TERASĂ DIN BETON ARMAT, Sc = 466. 12mp. AUTORIZAȚIA A FOST EMISĂ ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE L. 50/ 1991, art. 7, alin. 164
constr. : Comuna BATĂR satul ARPĂȘEL, BATĂR, BATĂR NOU, TĂUT, TALPOȘ Drumul D. J. 709. 709A, 709E, DRUMURI ȘI STRĂZI nr. bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3728·02·20203883S. C. RCS & RDS S. A.
INTRARE IN LEGALITATE- STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN SISTEM 3G ȘI 4G
constr. : Comuna GIRIȘU DE CRIȘ satul TĂRIAN DRUM PUBLIC CU NR. CAD. 54626, c. f. . : , nr. : , topo:
3828·02·20204043Moga Mariana- Camelia, Construire anexă agricolă:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 61, 61 mp; - suprafața desfășurată Sd =  61, 61 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue din beton sub panouri din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă metalică.
constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Muzicii nr. 1/ B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3902·03·20202559SZABÓ DÉNES- SZILÁRD și soția SZABÓ TÜNDEPROIECT MODIFICATOR LA A. C. 32 din 03. 08. 2018 emis de primarul comunei Paleu - MODIFICARE ACOPERIS ȘI REALIZARE TERASĂ ACOPERITĂconstr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. 446/ A, c. f. . : , nr. : , topo:
4002·03·202021123Bradea Sergiu- Viorel, Construire casă familială parter și anexă gospodărească parter, refacere gard front stradal:
Casă:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 196 mp; - suprafața desfășurată Sd = 196 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue din beton armat, pereți portați din zidărie de cărămidă confinată cu centuri din beton armat, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire: instalație de încălzire centrală cu agent termic furnizat de un cazan pe combustibil solid;
Anexa:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 93, 21 mp; - suprafața desfășurată Sd = 93, 21 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue din beton armat, pereți portați din zidărie de cărămidă confinată cu centuri din beton armat, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă;
Împrejmuire la stradă:
- zidărie de blocuri de beton tencuită pe ambele fețe și placată cu piatră naturală, stâlpi și sâmburi din beton armat, panori metalice alcătuite din profile metalice din țeavă pătrată.
constr. : Comuna Cefa satul Inand Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4103·03·20203642Comuna Cefa prin Bărnău Dumitru- Alin - primar,

Teren sintetic de fotbal cu tribune, iluminare nocturnă, împrejmuire teren de fotbal, acces și locuri de parcare,

constr. : Comuna Cefa satul Inand Strada - nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4205·03·202020098ERDEI ALEXANDRINA
DEMOLARE C2, C3 (CASA ȘI ANEXA)
constr. : Comuna SPINUȘ satul CIULEȘTI DC 118A nr. 161, c. f. . : , nr. : , topo:
4305·03·20204468PAROHIA ROMANO CATOLICA ADONI prin Kiss MartonREPARAȚII FINISAJE EXTERIOARE LA BISERICA ROMANO- CATOLICĂ ADONIconstr. : Comuna TARCEA satul ADONI - nr. 246, c. f. . : , nr. : , topo:
4405·03·20204037TEUȘDEA ANDREIDEMOLARE CASĂ(CORPC1) și ANEXĂ(CORP C2)
Sc. CORP C1 = 43, 00mp; Sc. CORP C2 = 24, 00mp;
constr. : Comuna AUŞEU satul LUNCŞOARA Parcela 51708 nr. 66 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4506·03·20204242Parohia Reformată Telechiu prin Maior Erneszt Daniel, Construire anexă gospodărească (șopron - depozit utilaje/ cereale):
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 240 mp; - suprafața desfășurată Sd = 240 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații izolate cu bloc din beton simplu și cuzinet din beton armat sub stâlpii din beton armat și sub stâlpii cadrului metalic din axul A/ 1- 4; grinzi de fundație perimetrale, cu bloc din beton simplu și centuri din beton armat la partea superioară; stâlpi din beton armat sub fermele metalice de acoperiș; cadru metalic din profile HEB 200 în axul A/ 1- 4; parapet perimetral din beton (exceptând zona acceselor), h= 1, 20 m, prevăzut cu centuri din beton armat la partea superioară; pereți perimetrali din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale, între stâlpii din beton armat, prevăzuți cu centuri din beton armat la partea superioară și un perete de fronton în axul 6; ferme metalice cu zăbrele, rezemate pe stâlpii din beton și pe cadrul metalic din axul A/ 1- 4; pane metalice de acoperiș din țeavă pătrată; contravântuiri transversale și longitudinale, în planul acoperișului, alcătuite din tiranți de oțel rotund; învelitoare din panouri de tablă cutată neizolată,
constr. : Comuna Țețchea satul Telechiu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4609·03·20204252POPA FLOARE MINACONSTRUIREA UNEI LOCUINȚE satul Tilecuș
- Sc= 144, 61mp; Sd= 144, 61mp; Su= 93, 31mp
constr. : Comuna TILEAGD satul TILECUȘ - nr. 325, c. f. . : , nr. : , topo:
4709·03·20203591POPA RADU SORIN și soția POPA PAULA FLORINACONSTRUIRE CASĂ - P+ 1E
- Sc= 123, 25mp; Sd= 255, 65mp; Su= 194, 05mp
constr. : Comuna CÂMPANI satul FÂNEȚE 109, c. f. . : , nr. : , topo:
4809·03·20204764KOKA IULIU- EMERIC și soția KOKA ENIKŐ- ANDREACONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ - P+ M
Sc= 160, 09mp; Sd= 305, 18mp; Su= 225, 44mp
constr. : Comuna TARCEA satul TARCEA - nr. 42, c. f. . : , nr. : , topo:
4910·03·20204032OMV PETROM SA prin Iken Construct Managment SRLLUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 573 MIHAI BRAVU VESTconstr. : Comuna ROȘIORI satul MIHAI BRAVU Parcela 430/ 1, c. f. . : , nr. : , topo:
5011·03·20202035Vlad Gheorghe- Liviu, Construire locuință și împrejmuire teren:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 141, 73 mp; - suprafața desfășurată Sd = 141, 73 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații directe continue din beton armate la partea inferioară, elevații din beton armat, pereți portați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată cu stâlpișori și centuri din beton armat monolit și grinzi din beton armat, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat pe scaune, învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan electric;
Împrejmuire pe mejdia spate și pe mejdia laterală dreaptă:
- stâlpi din beton armat și panouri de beton prefabricat.
constr. : Comuna Drăgești satul Tășad Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5116·03·20204869Sim Romeo- Nicolae, Împrejmuire teren, constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5217·03·20204826S. C. RCS & RDS S. A.
INTRARE IN LEGALITATE- STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul ȘUMUGIU SERVITUTE DE TRECERE PRIN NR. CAD. 54982, c. f. . : , nr. : , topo:
5318·03·20202550SC SMART TOTAL SRL prin Vușcan Horea- TudorPROIECT MODIFICATOR LA A. C. 157 din 31. 07. 2019 - CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALEconstr. : Comuna TILEAGD satul TILEAGD TRANDAFIRILOR nr. 15, c. f. . : , nr. : , topo:
5419·03·20203110Szilágyi Levente- Csaba, Construire locuință Dp+ P, anexă P și împrejmuire teren (construire gard la stradă L = 19, 85 m):
Casă:
- regim de înălțime: Dp+ P;
- suprafață construită Sc = 185, 91 mp; - suprafața desfășurată Sd = 250, 64 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din pereți din beton armat (pentru demisolul parțial), planșeu din beton armat peste demisolul parțial, fundații continue sub pereți structurali din cărămidă cu goluri verticale confinată cu sâmburi și centuri din beton armat (pentru zona parter), planșeu din beton peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan electric;
Anexă P - filigorie deschisă (fără pereți):
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 24 mp; - suprafața desfășurată Sd = 24 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue din beton armate la partea inferioară, elevații din beton armat, stâlpi din beton armat, șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă.
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5520·03·202023683Dande Beáta și Dande Lajos Olivér, Construire casă familială:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 219, 13 mp; - suprafața desfășurată Sd = 219, 13 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți structurali din cărămidă cu goluri verticale confinată cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă profilată;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu combustibil solid,
constr. : Comuna Buduslău satul Buduslău Strada - nr. 215 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5625·03·20205266MAIER BRÂNDUȘA- DANIELACONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ - P
- Sc= 115mp; Sd= 115mp; Su= 91mp
- gard front la strada l= 18, 92ml
constr. : Comuna PALEU satul PALEU SALCIILOR nr. 14, c. f. . : , nr. : , topo:
5725·03·20205003Inurean Cosmin și soția Inurean Debora- Elena, Construire casă Dp+ P:
- regim de înălțime: Dp+ P;
- suprafață construită Sc = 155, 15 mp; - suprafața desfășurată Sd = 220, 08 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din pereți din beton armat (pentru demisolul parțial), planșeu din beton armat peste demisolul parțial, fundații continue sub pereți structurali din cărămidă cu goluri verticale confinată cu sâmburi și centuri din beton armat (pentru zona parter), planșeu din beton peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă profilată;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu combustibil solid.
constr. : Comuna Balc satul Almașu Mare Strada - nr. 15 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5825·03·20205040JÁRŐ ILONA MARTACONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER
Sconst. = 119, 00mp; P. O. T. = 17, 3%; C. U. T. = 0, 17.
STRUCTURA CONSTRUCȚIEI: FUNDAȚII CONTINUE DIN BETON ARMAT, PEREȚI CU SCHELET METALIC PORTANT COMPUS DIN PROFILE C140x41, ACOPERIȘ CU GRINZI CU ZĂBRELE CU TĂLPI DIN PROFILE C203x41, C140x41. PEREȚII PLACAȚI CU PLĂCI DIN O. S. B. 12mm(ext) ȘI GIPSCARTON(int) CU IZOLAȚIE DIN VATĂ SEMIRIGIDĂ IAR PE EXTERIOR CU POLISTIREN SAU VATĂ BAZALTICĂ DE 8mm. COMPARTIMENTARE ÎN INTERIOR PEREȚI CU SCHELET METALIC PLACAȚI CU GIPSCARTON ȘI ÎN INTERIOR CU VATĂ SEMIRIGIDĂ.
constr. : Municipiul SALONTA IANCU DE HUNEDOARA nr. 29 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5926·03·20207169PAROHIA ROMANO CATOLICĂ CETARIU prin Rauch TiborREABILITAREA EXTERIOARĂ A BISERICII ROMANO- CATOLICĂ CETARIUconstr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - nr. 49, c. f. . : , nr. : , topo:
6026·03·20205177Purea- Popovici Cristian- Norbert, Construire casă de locuit P+ M:
- regim de înălțime: P+ M;
- suprafață construită Sc = 129, 67 mp; - suprafața desfășurată Sd = 248, 35 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți structurali din cărămidă cu goluri verticale confinată cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu peste parter din beton armat, planșeu peste mansardă din lemn, mansardă cu structură din lemn ecarisat, învelitoare din țiglă profilată;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan electric.
constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Sus Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6127·03·20205420PERNEȘ MIRABELA GINACONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
P. OT prop. = 12, 97; C. U. T. prop. = 0, 16
FUNDAȚIILE CONSTRUCȚIEI SUNT DE TIP RADIER DIN BETON ARMAT CU CENTURĂ ARMATĂ PERIMETRAL. SUPRASTRUCTURA ESTE FORMATĂ DIN STÂLPI DE BETON ARMAT MONOLIT PE CARE SE REAZEMĂ PLANȘEUL PESTE PARTER, ARMAT MONOLIT. LA NIVELUL ETAJULUI  PARȚIAL STRUCTURA ESTE TOT DIN CADRE DE BETON ARMAT MONOLIT ȘI ȘARPANTA DE LEMN ȘI ȘARPANTĂ TERASĂ. ÎNCHIDERILE SE VOR REALIZA CU ZIDĂRIE DE B. C. A. (CĂRĂMIDĂ). ÎNVELITOAREA ESTE DIN ȚIGLĂ.
Sconst. = 345, 00mp, Sterase= 40, 00mp, Setaj = 88, 00mp, Sdesf = 433, 00mp.
constr. : Comuna PIETROASA satul GURANI Parcela 50945 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6230·03·20205417Rocaciu- Uivaroșan Diana- Anamaria și Rocaciu- Uivaroșan Iohan- Bruno, Construire casă de locuit cu regim de înălțime parter, filigorie, anexă și împrejmuire parțială:
Casă:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 160 mp; - suprafața desfășurată Sd = 160 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți structurali din cărămidă cu goluri verticale confinată cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu combustibil solid;
Anexă:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 19, 25 mp; - suprafața desfășurată Sd = 19, 25 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți structurali din cărămidă cu goluri verticale confinată cu sâmburi și centuri din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă;
Filigorie cu structură deschisă (fără pereți):
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 12. 25 mp; - suprafața desfășurată Sd = 12, 25 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din radier general, stâlpi din lemn, șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă;
Împrejmuire parțială: L = 102 m.
constr. : Comuna Sânnicolau Român satul Sânnicolau Român Strada - nr. 192 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6302·04·20207444INDRIEȘ ADRIAN- RUBEN și soția INDRIEȘ ROXANA- PETRACONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE
- Sc= 180, 2mp; Sd= 347, 95mp; Su= 252, 25mp; Lgard= 7, 8ml
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE DEALU NOU bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6402·04·202024639Maghiar Nicușor- Sebastian, Construire casă parter:
Casă:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 67, 07 mp; - suprafața desfășurată Sd = 67, 07 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți structurali din lemn, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan electric.
constr. : Comuna Sânnicolau Român satul Sânnicolau Român Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6506·04·20207222SC Ovisil Prod SRL prin Țurcaș Silviu- Adrian, Construire casă și anexă gospodărească:
Casă:
- regim de înălțime: P+ M;
- suprafață construită Sc = 183, 68 mp; - suprafața desfășurată Sd = 367, 36 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue și izolate, pereți structurali din cărămidă cu goluri verticale confinată cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton peste parter, planșeu din lemn peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu combustibil solid;
Anexă gospodărească:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 191, 94 mp; - suprafața desfășurată Sd = 191, 94 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue, stâlpi din lemn, panouri tip sandwich montate pe stâlpi din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă.
constr. : Comuna Măgești satul Gălășeni Strada - nr. 73 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6609·04·20207892Bot Vasile- Ionică, Construcție foișor grădină:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 30 mp; - suprafața desfășurată Sd = 30 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți structurali din cărămidă cu goluri verticale confinată cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă.
constr. : Comuna Săcădat satul Săcădat Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6709·04·20208071INVITE SYSTEMS SRL
REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE BROADBAND ÎN ZONELE ALBE NGA DIN JUDEȚUL BIHOR- LOC. TARCEA, COM. TARCEA
constr. : Comuna TARCEA satul TARCEA Calea DRUM CU NR. CAD. 50608 nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6809·04·20207966BIGE AGRO GENEZIS SRL
CONSTRUIRE HALE DE DEPOZITARE CEREALE ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
constr. : Comuna TULCA satul TULCA Drumul DJ 795 nr. 751 A, c. f. . : , nr. : , topo:
6910·04·20205276JUDEȚUL BIHOR PRIN PREȘEDINTE PÁSZTOR SÁNDORREABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 767; DN76(SÂMBĂTA) - DOBREȘTI, SECTOR DE LA KM 0+ 040 LA KM 9+ 332, ȘI DJ 767C, DJ767(DOBREȘTI) - LUNCASPRIE DJ764, SECTOR DE LA KM 0+ 000 LA KM 11+ 672(L = 20, 964 KM), JUDEȚUL BIHOR
SE EXECUTĂ LUCRĂRI CONFORM PLANȘELOR NR PS 1 - PS 56 TRONSON D. J. 767 ȘI PS 1 - PS 69 TRONSON D. J. 767C DIN PROIECT 18/ 2019
constr. : Comuna SÂMBĂTA, DOBREȘTI satul SÂMBĂTA, ROTĂREȘTI, OGEȘTI, CRINCEȘTI, HIDIȘEL, DOBREȘTI, LUNCASPRIE Drumul DJ 767, 767C bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7014·04·20207512KOSZTA BÁLINT- ISTVÁNDEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1 ȘI CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ
- Sc. propus= 246mp; Sd. propus= 246mp; Su= 186mp 
constr. : Comuna BUDUSLĂU satul BUDUSLĂU - nr. 198, c. f. . : , nr. : , topo:
7121·04·20208170CIOTĂU VALENTINCONSTRUIRE LOCUINȚĂ P
- Sc= 162, 79mp; Sd= 162, 79mp; Su= 109, 35mp
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. 130, c. f. . : , nr. : , topo:
7221·04·20208119OROS DANIEL și soția OROS GIORGIANA- ANDRADAÎNCHIDERE TERASĂ ȘI SCHIMBARE ACOPERIȘ IMOBIL EXISTENT - CASĂ
- Sc= 27, 93mp; Su= 25, 11mp; Sd= 27, 93mp
constr. : Comuna BALC satul ALMAŞU MARE - nr. 97 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7321·04·20208502II BENE ALEXANDRA LAURA PRIN BENE ALEXANDRA - LAURAÎNFIINȚARE LIVADĂ DE MĂR INTENSIV ÎN SISTEM ECOLOGIC - FERMA ARPĂȘEL ȘI ÎMPREJMUIRE
SISTEM DE IRIGARE(pompă container) CU CUVETĂ PENTRU ACUMULARE APĂ(din pământ bătut) 1000mp, SISTEN ANTIGRINDINĂ(instalație), ÎMPREJMUIRE =  1810ml
constr. : Comuna BATĂR satul ARPĂȘEL Parcela 54429 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7424·04·20207678BARA GYÖRGY ZSOLT și soția BARA HAJNALKACONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
- Sc= 229mp; Sd= 229mp; Su= 167mp
- împrejmuire la front stradal l= 20ml
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - , c. f. . : , nr. : , topo:
7527·04·20202413Borsi Piroska

Construire casă și împrejmure teren:
Casă:
- regim de înălțime: P+ M;
- suprafață construită Sc = 72, 20 mp; - suprafața desfășurată Sd = 154, 00 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din: fundații continue sub pereți structurali din cărămidă cu goluri verticale confinată cu sâmburi și centuri din beton armat, fundație izolată sub stâlp din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, planșeu din lemn peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu combustibil solid;
Împrejmuire:
-  stâlpi metalici din țeavă zincată, panouri de plasă din sârmă zincată sudată, stâlpi din beton armat cu porți de acces auto și pietonal - la stradă, stâlpi metalici din țeavă zincată, panouri de plasă din sârmă zincată sudată, bordură de beton - pentru mejdiile laterale dreapta, stânga și împrejmuirea spate care va fi retrasă la 60 de cm spre interiorul parcelei,

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7604·05·20209257COCIOBANU GABRIEL și soția COCIUBANU MARIANA- TATIANACONSTRUIRE A DOUA CASĂ PE TEREN
- Sc= 109, 5mp; Sd= 197, 77mp; Su= 141, 29mp
constr. : Comuna SÂNNICOLAU ROMĂN satul SÂNNICOLAU ROMÂN - nr. 573, c. f. . : , nr. : , topo:
7706·05·20209030COMUNA CURĂȚELE PRIN PRIMAR MOCIORAN TEODORÎNFIINȚARE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA CURĂȚELE, JUDEȚUL BIHOR
REȚEA CANALIZARE GRAVITAȚIONALĂ  = 12987m; CĂMINE CANALIZARE = 280buc. ; REȚEA CANALIZARE PRIN POMPARE = 4756m; STAȚII DE POMPARE APE UZATE(S. P. A. U. ) - 5buc. ȘI CONDUCTE DE REFULARE CU 8 CĂMINE CU VANE; RACORDURI LA REȚEAUA DE CANALIZARE GRAVITAȚIONALĂ CU CĂMINE DE RACORD = 610buc. ; 2 SUBTRAVERSĂRI RÂU- TRONSON 6 ȘI 7; 3 SUPRATRAVERSĂRI RÂU - S. P. A. U. 2, 3, 4; 5 SUBTRAVERSĂRI D. J. 764H- TRONSON 8, 9, 13, 18 ȘI REFULARE S. P. A. U. 4 C. M. 26; LUCRĂRILE SE VOR EXECUTA NUMAI PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CURĂȚELE ȘI AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR(D. J. 764H)
constr. : Comuna CURĂȚELE satul CURĂȚELE, NIMĂIEȘTI, POCIOVELIȘTE Parcela 51515, 51519, 51498, 51512, 51509, 51493, 51516, , 51524, 51497, 51500, 51510, 51526, D, J, 764H bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7808·05·20208065BLAGA IONUȚ - CRISTIAN CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ANEXĂ BUCĂTĂRIE DE VARĂ, GARAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN(DOUĂ STRĂZI) CU PORȚI DE ACCES ĂI PODEȚ, RACORD LA UTILITĂȚI
SUPRAFEȚE:  Sc = 215, 18mp; Sd = 318, 31mp; Su = 283, 69mp. P. O. T. 14, 06%, C. U. T. 0. 21
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+ M: FUNDAȚII CONTINUE DE BETON CU CENTURĂ SOCLU DIN BETON ARMAT, PEREȚI CE CĂRĂMIDĂ CU GROSIMEA DE 30cm ÎNTĂRIȚI CU SÂMBURI DE BETON ARMAT. PESTE PARTER SE PROPUNE PLANȘEU DE BETON ARMAT CU CENTURI PESTE PARTER, CU ȘARPANTĂ DE LEMN CU ÎNVELITOARE DIN TABLĂ. bUCĂTĂRIE DE VARĂ P: FUNDAȚII CONTINUE DE BETON CU CENTURĂ SOCLU DIN BETON ARMAT, PEREȚI CE CĂRĂMIDĂ CU GROSIMEA DE 30cm ÎNTĂRIȚI CU SÂMBURI DE BETON ARMAT, PLANȘEU DE BETON ARMAT CU ȘARPANTĂ DE LEMN CU ÎNVELITOARE DIN TABLĂ. ANEXĂ GARAJ: FUNDAȚII CONTINUE DE BETON CU CENTURĂ SOCLU DIN BETON ARMAT, PEREȚI CE CĂRĂMIDĂ CU GROSIMEA DE 25cm ÎNTĂRIȚI CU SÂMBURI DE BETON ARMAT. PLANȘEU DE BETON ARMAT CU CENTURI PESTE PARTER, CU ȘARPANTĂ DE LEMN CU ÎNVELITOARE DIN TABLĂ. ÎMPREJMUIRE FRONT LA STRADĂ: L = 86, 14ml,  CU STÂLPI DE BETON ȘI PANOURI DIN FIER FORJAT CU POARTĂ FIER FORJAT PENTRU ACCES PIETONAL ȘI POARTĂ FIER FORJAT PENTRU ACCES AUTO.
constr. : Comuna SĂNNICOLAU ROMĂN satul SÂNNICOLAU ROMÂN Parcela 51054 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7911·05·20208931Roman Florentina- Mariana- Ioana,

Construire casă familială parter:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 137, 61 mp; - suprafața desfășurată Sd = 137, 61 mp;
- caracteristici constructive: • structură de rezistență alcătuită din fundații continue rigide sub pereți structurali din cărămidă cu goluri verticale rigidizați cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter; • acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu combustibil gazos;

constr. : Comuna Girișu de Criș satul Tărian Strada - nr. 326 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8011·05·20208430MOLDOVAN MARIUS ȘI SOȚIA MOLDOVAN ANDREACONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER, ANEXE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
Sc. casă P = 80, 46mp; Sc. Anexă = 35, 95mp; Sc. Anexă g = 20, 31mp. P. O. T. 25, 92; C. U. T. 0, 25
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ P: FUNDAȚII IZOLATE LOCAL DIN BETON ARMAT, STRUCTURĂ DIN LEMN SEMIPREFABRICATĂ TIP SANDWICH, PEREȚI INTERIORI NEPORTANȚI TIP SENDWICH, PLANȘEU DIN LEMN CU IZOLAȚIE TERMICĂ ACOPERIȘ TERASĂ, STRUCTURĂ DIN LEMN LA TERASE.
ANEXĂ- FLILIGORIE ȘI MAGAZIE P. : FUNDAȚII DIN BETON ARMAT CONTINUE, PLACĂ DIN BETON ARMAT, STRUCTURA CU CADRE DIN LEMN ȘI STÂLPI DIN LEMN, PEREȚI EXTERIORI NEPORTANȚI TIP SANDWICH, ȘARPANTĂ DIN LEMN.
PARCARE ACOPERITĂ P. : FUNDAȚII DIN BETON ARMAT, PAVELE AUTOBLOCANTE DIN BETON ARMAT, STRUCTURA CU CADRE DIN LEMN ȘI STÂLPI DIN LEMN, PEREȚI NEPORTANȚI DE TIP SANDWICH, ȘARPANTA DIN LEMN
constr. : Comuna PALEU satul PALEU TRANDAFIRILOR nr. 10 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8111·05·20207975Comuna Sâniob prin Molnár József - primar,

Înființare after school în localitatea Sâniob, comuna Sâniob:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 838, 91 mp; - suprafața desfășurată Sd = 838, 91 mp;
- caracteristici constructive: • infrastructură de rezistență alcătuită din fundații continue sub ziduri și fundații izolate sub stâlpi; • suprastructură de rezistență alcătuită din zidărie portantă din blocuri ceramice cu goluri verticale, confinată cu centuri și sâmburi din beton armat, planșeu din beton armat peste parter (între axele 7- 10, 1- 3, F- G/ 3- 7); acoperiș tip șarpantă din structură metalică cu învelitoare din tablă cutată;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu lemne;

constr. : Comuna Sâniob satul Sâniob Strada - nr. 199 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8212·05·20209091Nagy Zsolt,

Construire casă familială:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 141, 61 mp; - suprafața desfășurată Sd = 141, 61 mp;
- caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue cu centură soclu din beton armat sub pereți din stuctură metalică ușoară, planșeu din profile metalice ușoare peste parter, acoperiș tip șarpantă din structură metalică ușoară, învelitoare din țiglă metalică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;

constr. : Comuna Paleu satul Uileacu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8313·05·20209891MAJOR IBOLYA ÁGNESDESFIINȚARE CONSTRUCȚIE C1constr. : Municipiul SALONTA Iosif Vulcan nr. 8, c. f. . : , nr. : , topo:
8414·05·202010035GHEȚEU AUREL - MARIAN și soția GHEORGHE FLORICICA
CONSTRUIRE CASĂ, ANEXE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna CĂBEȘTI satul CĂBEȘTI - nr. 74, c. f. . : , nr. : , topo:
8514·05·202010053PANTIȘ FLOAREA RODICACONSTRUIRE CASĂ P+ 1E
- Sc= 182mp; Sd= 309mp; Su= 201, 27mp
constr. : Comuna BOROD satul CORNIŢEL - nr. 3, c. f. . : , nr. : , topo:
8615·05·202010086CRUCERU MARIUS DAVID și CRUCERU ANA NATALIA
CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ANEXA ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul MIERLĂU - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8719·05·202010278HOJDA NELUȚU ȘI HOJDA MARIANACONSTRUIRE CASĂ PARTER ȘI DOUĂ ANEXE
P. O. T. 11, 37%; C. U. T. 0, 12;
Sc. casă+ anexă = 96, 12mp; Sc. anexă S+ P = 27, 75mp, Sd anexăî S+ P = 40, 67mp.
SISTEM CONSTRUCTIV: FUNDAȚIILE SUNT DE TIPUL FUNDAȚII CONTINUE DE BETON ARMAT TURNAT MONOLIT. SUPRASTRUCTURA  ESTE TIP ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ CU GOLURI VERTICALE ȘI CU SÂMBURI DIN BETON. PEREȚII EXTERIORI DE SUSȚINERE SUNT DIN CĂRĂMIDĂ DE 25cm ȘI IZOLAȚI PE EXTERIOR CU POLISTIREN DE 10cm GROSIME. PEREȚII DESPĂRȚITORI STRUCTURALI SUNT DIN CĂRĂMIDĂ CU GOLURI VERTICALE DE 25cm. PEREȚII DESPĂRȚITORI NESTRUCTURALI SUNT DIN CĂRĂMIDĂ DE 10cm. PLANȘEUL PESTE PARTER ESTE DIN BETON ARMAT. ACOPERIȘUL ESTE DE TIP ȘARPANTĂ, PE STRUCTURĂ DE LEMN CU ÎNVELITOARE DIN TABLĂ. STRUCTURA ANEXEI P. ESTE DIN LEMN CU ÎNCHIDERI ȘI ÎNVELITOARE DIN TABLĂ. STRUCTURA ANEXEI S+ P ESTE DIN BETON , PLANȘEU DIN BETON ARMAT PESTE SUBSOL, PEREȚI STRUCTURĂ UȘOARĂ DIN LEMN PLACAȚI CU PLĂCI DE O. S. B. ȘI TERMOSISTEM PE EXTERIOR, ȘARPANTĂ DIN LEMN CU ÎNVELITOARE DIN TABLĂ
constr. : Comuna ROȘIORI satul ROȘIORI Parcela 50133 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8819·05·20208411 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ HIDIȘELU DE JOS PRIN BRETEAN ROMAN INTRARE ÎN LEGALITATE - CONSTRUIRE BISERICĂ ORTODOXĂ
STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ: FUNDAȚII PERIMETRALE CONTINUE DIN BETON CU CENTURI LA PARTEA INFERIOARĂ ȘI SUPERIOARĂ; FUNDAȚII IZOLATE RIGIDE CU CUZINET ARMAT; PEREȚI PORTANȚI DE 38cm ȘI CADRE DE BETON 5cm IZOLATE; PEREȚI INTERTIORI DIN ZIDĂRIE PORTANTĂ DE 15cm; PLACA PESTE PARTER ESTE REALIZATĂ DIN BETON ARMAT; ȘARPANTA ESTE DIN LEMN CU ÎNVELITOARE DIN TABLĂ CUTATĂ. Sconst. = 180mp; Sconst. desf. = 220, 00, P. O. T. = 7, 23%; C. U. T. = 0, 08:
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS Parcela 54979 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8919·05·202010355IOVA NICOLAE- IOAN, IOVA LUMINIȚA- LILIANA
CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+ M ȘI FILEGORIE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. 637, c. f. . : , nr. : , topo:
9020·05·20205301SC Salgaz SA prin Cotrău Silvia,

Extindere rețea de distribuție gaze naturale și instalații de racordare - strada Janus Pannonius,

constr. : Municipiul Salonta satul - Janus Pannonius nr. : 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 26 și strada Sinka Istvan nr. 12 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9120·05·202010350NE EMIS - NEMES GÉZA și soția NEMES ILDIKÓCONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ
- Sc= 28, 06mp; Su= 22mp; Sd= 28, 06mp
constr. : Comuna CETARIU satul TĂUTELEC - nr. 100, c. f. . : , nr. : , topo:
9222·05·20209937LUCZI SZILÁRD - CSABA ȘI LUCZI BEÁTACONSTRUIRE ANEXĂ(DEPOZIT UNELTE)
P. O. T. 20%; C. U. T. 0, 41. S. const = 31, 00mp. S. placă BETON neacoperită = 7, 20mp.
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: FUNDAȚII DIN BETON CONTINUE CU CENTURI DIN BETON ARMAT. SUPRASTRUCTURA SE REALIZEAZĂ DIN ZIDĂRIE DIN BLOCURI CERAMICE CU GOLURI VERTICALE,  CU STÂLPIȘORI DIN BETON ARMAT. PLACA PE SOL ESTE DIN BETON SLAB ARMAT. ACOPERIȘ DE TIP ȘARPANTĂ DIN LEMN ACOPERITĂ CU ȚIGLĂ METALICĂ
 
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Parcela 50136 nr. 104A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9322·05·202010778S. C. RCS & RDS S. A.
Intrare în legalitate- STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN SISTEM 3G ȘI 4G
constr. : Comuna AUȘEU satul LUNCȘOARA - , c. f. . : , nr. : , topo:
9425·05·202010369MIKÓ TAMÁS ȘI MIKÓ TIMEA IVETTCONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ ȘI ANEXĂ. P. O. T. = 16, 01%, C. U. T. 0, 16.
Sc locuință C1 = 171, 88mp, Sc anexă C2 = 43, 55mp;
SISTEM CONSTRUCTIV: INFRASRUCTURA ESTE ALCĂTUITĂ DIN FUNDAȚII CONTINUE DIN BETON ARMAT CU TALPA DIN BETON DE EGALIZARE ȘI GROSIMEA DE 50cm. PLACA PE SOL VA FI DIN BETON ARMAT CU PLASĂ SUDATĂ. SUPRASTRUCTURA DIN ZIDĂRIE PORTANTĂ DIN B. C. A. STRUCTURAL COFINATĂ CU SÂMBURIDIN BETON ARMAT, CENTURI DIN BETON ARMAT. ȘARPANTA SE VA REALIZA DIN LEMN ACOPERITĂ CU TABLĂ.
 
constr. : Comuna INEU satul INEU Parcela 51648 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9525·05·202010384Vesa Răzvan- Lucian, Construire anexă:
- regim de înălțime: P;
- suprafață construită Sc = 56, 80 mp; - suprafața desfășurată Sd = 56, 80 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale confinată în sistem celular cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică,
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9626·05·20209770KISS ZOLTÁN și KISS KATALIN TÜNDECONSTRIUIRE CASĂ FAMILIALĂ
- Sc= 299, 20mp; Sd= 299, 20mp; Su= 255, 75mp
constr. : Comuna CURTUIŞENI satul CURTUIŞENI - nr. 93, c. f. . : , nr. : , topo:
9727·05·202010870PALEU IOSIF, PALEU ADINA- VASILICA
CONSTRUIRE CASĂ
(LOCUINȚĂ P+ M ȘI ÎMREJMUIRE)
constr. : Comuna SĂCĂDAT satul BORȘA PRINCIPALĂ nr. 96, c. f. . : , nr. : , topo:
9827·05·202010656Cîmpan Adela- Diana- Ioana,

Demolare casă- C1,

constr. : Comuna Roșiori satul Roșiori Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9928·05·202010897MUNICIPIUL SALONTA PRIN PRIMAR TÖRÖK LÁSZLÓMODERNIZARE STRĂZI ȘI REABILITARE STRUCTURĂ RUTIERĂ STRĂZI SECUNDARE
Străzile: IANUS PANNONIUS - CAD. 110517 S= 1412mp. , NICOLAUS OLAHUS - CAD. 111583 S= 4258mp. , MIKES KELEMEN - CAD. 111597 S= 998mp. , 111584 S= 2779mp. , 111596 S= 5416mp. , 22 DECEMBRIE - CAD. 111187 S= 6257mp. , 111190 S= 2458mp. , BAJZA JÓZSEF - CAD. 111590 S= 3803mp. , CONSTITUȚIEI - CAD. 111474 S= 3953mp. , 111470 S= 2881mp. , KÖLCSEY FERENC - CAD. 110525 S= 2141mp. , 110516 S= 2094mp. , REMÉNYIK SÁNDOR - CAD. 110522 S= 1871mp. , 110545 S= 2109mp. , LACUL ROȘU - CAD. 110550 S= 5860mp. , 110535 S= 1904mp. , SPIRU HARET - CAD. 110515 S= 4369mp. , NICOLAE TITULESCU - CAD. 110548 S= 4308mp.  , NICOLAE TALPOȘ - CAD. 110660 S= 6101mp. ;
constr. : Municipiul SALONTA IANUS PANNONIUS, NICOLAUS OLAHUS, MIKES KELEMEN, 22 DECEMBRIE, BAJZA JÓZSEF, CONSTITUȚIEI, KÖLCSEY FERENC, REMÉNYIK SÁNDOR, LACUL ROȘU, SPIRU HARET, NICOLAE TITULESCU, NICOLAE TALPOȘ bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10028·05·20203426Pop Cornel- Ioan, Construire casă și anexă:
Casă:
- regim de înălțime: P+ M;
- structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți portanți din zidărie de cărămidă din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșeu peste parter din beton armat, planșeu peste mansardă din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil solid;
Anexă:
 regim de înălțime: P;
- structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți portanți din zidărie de cărămidă din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată cu stâlpișori și centuri din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă ondulată;
 
constr. : Comuna Tileagd satul Tilecuș Strada - nr. 9A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10129·05·202010516GÂRDAN REKA MARGIT ȘI GÂRDAN TEODOR SORINCONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+ P, FILIGORIE ȘI GARD ÎMPREJMUIRE
P. O. T. 12, 75%; CU. T. 0, 19 Sc. subsol = 212, 70mp. , Sc. = 271, 70mp. ,  Sc. terasă acoperită = 56, 85mp. , Sd. = 541, 25mp. Sc. filigorie = 54, 00mp. L. gard front stradal = 33, 10ml.  
SISTEM CONSTRUCTIV: STRUCTURA DE REZISTENȚĂ ESTE ALCĂTUITĂ DIN FUNDAȚII CONTINUE DIN BETON ARMAT, PLACA PE SOL SE VA ARMA CU PLASĂ SUDATĂ,  ELEVAȚIE DIN BETON NARMAT, ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ PORTANTĂ CU GOLURI VERTICALE, RIGIDIZATE CU STÂLPIȘORI DIN BETON ARMAT, PLANȘEU PARȚIAL PESTE SUBSOL ȘI PLANȘEU PESTE PARTER DIN BETON ARMAT, ACOPERIȘ DE TIP ȘARPANTĂ DIN LEMN ACOPERITĂ CU ȚIGLĂ CERAMICĂ.
constr. : Comuna TARCEA satul ADONI Strada LIBERTĂȚII nr. 191 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10229·05·202011284S. C. RCS & RDS S. A.
Intrare în legalitate- STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN SISTEM 3G ȘI 4G
constr. : Comuna ȚEȚCHEA satul TELECHIU - , c. f. . : , nr. : , topo:
10305·06·202011556S. C. INVITE SYSTEMS S. R. L.
REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE BROADBAND ÎN ZONELE ALBE NGA DIN JUDEȚUL BIHOR- LOC. GALOȘPETREU, COM. TARCEA
constr. : Comuna TARCEA satul GALOŞPETREU DC 272, c. f. . : , nr. : , topo:
10410·06·202011266ZAVODSZKY TAMAS- GABORCONTINUARE LUCRĂRI A. C. 121/ 2018 - CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ P și împrejmuire teren - front stradă, vecin dreaptaconstr. : Comuna PALEU satul PALEU - , c. f. . : , nr. : , topo:
10512·06·202011475SZILAGYI ZOLTÁN și soția SZILAGYI RENATAINTRARE ÎN LEGALITATE ACOPERIȘ PIVNIȚĂ, FILIGORIE, EXTINDERE CASĂ
- Sc= 70, 05mp casa + 18, 86mp + 47, 71mp; Sd= 70, 05mp+ 66, 57mp; Su= 61, 72mp la casă
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - nr. 11, c. f. . : , nr. : , topo:
10612·06·202011760AȘTILEAN IONUȚ și HAȘ LILIANA- RALUCACONSTRUIRE LOCUINȚĂ
- Sc= 148, 5mp; Sd= 148, 5mp; Su= 94, 34mp
constr. : Comuna SÂNNICOLAU ROMÂN satul SÂNNICOLAU ROMÂN - , c. f. . : , nr. : , topo:
10715·06·202011529A. N. I. F. BIHOR PRIN CLAUDIU OCTAVIAN DINU - GLIGORMODERNIZARE SPD CORHANA B. H. CANAL COLECTOR MAL DREPT, JUD. BIHOR - CONTINUAREA LUCRĂRILOR AUTORIZATE CU AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 135 DIN 26. 08. 2015 ȘI 92 DIN 20. 11. 2017constr. : Municipiul SALONTA satul - Parcela 108625 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10815·06·202011644PÉNTEK ATTILACONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, GARAJ AUTO și branșamente la rețele
-  Sc= 136casă+ 15garaj mp; Sd= 151mp; Su= 88, 99+ 15mp
- la realizarea branșamentelor (apă, curent) se vor respecta condițiile din aviz utilități existente/ afectate, acord administrator drum  
constr. : Municipiul SALONTA Mora Ferencz nr. FN, c. f. . : , nr. : , topo:
10917·06·202011851JUDEȚUL BIHOR prin președinte Pásztor SándorMODERNIZARE DJ 795A OȘAND - ȘUMUGIU, km 6+ 045, 32 - 10+ 394, 28, L= 4, 34896Km, județul Bihorconstr. : Comuna Husasău de Tinca, Hidișelu de Sus satul Oșand, Șumugiu - , c. f. . : , nr. : , topo:
11017·06·202012074S. C. SALGAZ S. A.
EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI INSTALAȚII DE RACORDARE
P- ȚA 8 MARTIE NR. 7, 9, 17 A, 23, 13 ȘI P- ȚA UNIRII NR. 24 B
constr. : Municipiul SALONTA P- ȚA 8 MARTIE NR. 7, 9, 17 A, 23, 13 ȘI P- ȚA UNIRII NR. 24 B, c. f. . : , nr. : , topo:
11122·06·202010769NEGRUȚ BUJOR- LUCIANCONSTRUIRE LOCUINȚĂ și împrejmuire front la sradă
- Sc= 107, 22mp; Sd= 231, 5mp; Su= 184, 66mp; nivele Sp+ P+ M
constr. : Comuna SĂCĂDAT satul SĂBOLCIU - nr. 45D, c. f. . : , nr. : , topo:
11222·06·202011671KÁDAS IOAN NICOLAE și soția KÁDAS CORINA- FLORINACONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ P+ M
- Sc= 72, 32mp; Sd= 140, 20mp; Su= 98, 14mp 
constr. : Comuna HIDIȘELU DE SUS satul HIDIȘELU DE SUS - , c. f. . : , nr. : , topo:
11324·06·202011691KISS ISTVÁN- MÁTYÁSCONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ PARTER
- Sc= 300, 5mp; Sd= 300, 5mp, Su= 250, 29mp
constr. : Comuna SÂNIOB satul SÂNIOB - - nr. 577/ A, c. f. . : , nr. : , topo:
11425·06·202012581BODNAR ȘTEFANCONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ ÎN REGIM PARTER, ANEXĂ PARTER ȘI TERASĂ PARTER
S. casă= 149, 28mp. S. anexă= 13, 80mp. S. terasă= 4, 70mp. ; P. O. T. = 11, 66%; C. U. T= 0, 1166;
SISTEM CONSTRUCTIV: FUNDAȚII DIN BETON CU ARMARE PE TREI NIVELURI ȘI ADÂNCIMEA DE 1. 30m, PLACA PESTE PARTER DIN BETON, ZIDĂRIE CONFIATĂ CU STÂLPIȘORI DIN BETON ARMAT DE 30cm GROSIME LA EXTERIOR, CENTURI DIN BETON ARMAT, PLANȘEUL PESTE PARTER ȘI ȘARPANTA SE VOR EXECUTA DIN LEMN, ACOPERITĂ CU ȚIGLĂ PROFILATĂ.
constr. : Comuna SĂNNICOLAU ROMĂN satul SÂNNICOLAU ROMÂN Parcela 53634 nr. 642 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11529·06·202012219KOVÁCS LÁSZLÓ- BALÁZSCONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER
Sc= 92, 85mp, P. O. T. = 6, 73%; C. U. T. = 0, 06.
SISTEM CONSTRUCTIV: FUNDAȚII CONTINUE DIN BETON ARMAT, SÂMBURI, STÂLPI ȘI GRINZI DIN BETON ARMAT, PEREȚI DIN ZIDĂRIE PORTANTĂ DIN BLOCURI CERAMICE CU GOLURI VERTICALE CU GROSIMEA DE 30cm, CENTURI DIN BETON ARMAT, PLANȘEU PESTE PARTER DIN BETON ARMAT, ȘARPANTĂ DIN LEMN ȘI ÎNVELITOARE DIN ȚIGLĂ CERAMICĂ.
constr. : Comuna GIRIŞU DE CRIŞ satul TĂRIAN Parcela 54926 nr. 37/ C bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11629·06·202012986BISERICA PENTICOSTALA ”FILADELFIA” prin Pavel Radu- MateiCONSTRUIRE BISERICĂ PENTICOSTALĂ P+ Ep și împrejmuire teren
- Sc= 453mp; Sd= 626mp; Su= 498, 66mp
- împrejmuire latura S și V = 90ml
constr. : Comuna ROŞIORI satul MIHAI BRAVU - nr. 37, c. f. . : , nr. : , topo:
11730·06·20204797LĂZURAN CĂLIN DANCONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
P. O. T. = 29, 98%; C. U. T. 0, 29;
SISTEM CONSTRUCTIV: FUNDAȚII CONTINUE DIN BETON ARMAT, PEREȚII EXTERIORI ȘI INTERIORI DIN CĂRĂMIDĂ ȘI STÂLPIȘORI DIN BETON ARMAT, ȘARPANTA DIN LEMN CU ȚIGLĂ CERAMICĂ. LUNGIMEA ÎMPREJMUIRII, PE LATURA NORDICĂ,  VA FI DE 18, 87ml.  
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Parcela 58101 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11830·06·202012514UNGUR NICOLAE CIPRIAN P. F. A. PRIN UNGUR NICOLAE- CIPRIANCONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ CONSTÂND ÎN PLATFORMĂ DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD.
S. platformă= 30mp; SISTEMUL CONSTRUCTIV: FUNDAȚIILE DIN BETON ARMAT PE DOUĂ LATURI,  SUB ZIDURILE DIN BOLȚARI DIN BETON, PARDOSEALA CU STRAT DE PIETRIȘ DE 15cm. ȘI MEMBRANĂ IMPERMEABILĂ,  STRAT DE UZURĂ DIN BETON ARMAT, REZERVOR VIDANJABIL, DIN PLASTIC, DE 1mc.
constr. : Comuna OLCEA satul HODIŞEL Parcela 53841 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11930·06·202012629POTRA LIVIU ADRIAN și soția POTRA TEODORA DANIELAEXTINDEREA CASEI CU BUCĂTĂRIE DE VARĂ, CĂMARĂ ALIMENTE, CAMERĂ CAZAN, MAGAZIE UNELTE, TERASĂ ACOPERITĂ
- Sc= 116, 95mp; Sd= 116, 95mp; Su= 48, 16mp 
constr. : Comuna HIDIȘELU DE SUS satul HIDIȘELU DE JOS - nr. 24, c. f. . : , nr. : , topo:
12002·07·202013053S. C. OMV PETROM S. A. PRIN S. C. IKEN CONSTRUCT S. R. L. LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 58 SĂRVĂZEL
SE DESFIINȚEAZĂ: FUNDAȚII DIN BETON CARE AU FOST UTILIZATE PENTRU ECHIPAMENTE, ZONA PIETRUITĂ, CONDUCTELE AFERENTE ȘI VANA SE VOR DESFIINȚA ÎN TOTALITATE.  
constr. : Comuna VIIŞOARA satul VIIŞOARA Parcela 50651 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12102·07·202013211VENTER TUDORELCONSTRUIRE ANEXĂ(FILIGORIE)
P. O. T. 24%; C. U. T. 0, 43; S. c= 25, 72mp.
SISTEM CONSTRUCTIV: FUNDAȚII CONTINUE DIN BETON ARMAT, ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ CU GOLURI(20cm. gr); ACOPERIȘ DE TIP ȘARPANTĂ DIN LEMN ȘI ÎNVELITOARE DIN ȚIGLĂ CERAMICĂ
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Parcela 54465 nr. 708 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12202·07·202013212BOT VIRGINIA- EMILIA și soțul BOT IOAN- OVIDIUCONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Dp+ P+ M
- Sc= 69, 5mp; Sd= 175, 02mp; Su= 136, 47mp 
constr. : Comuna Drăgești satul DICĂNEȘTI - nr. 117/ B, c. f. . : , nr. : , topo:
12302·07·20209269Mândrovici Carmen Maria Persoană Fizică Autorizată, Construire fermă de alun pentru Mândrovici Carmen Maria PFA:
• hală metalică având următoarele caracteristici: - regim de înălțime: P; - infrastructură alcătuită din fundații izolate sub stâlpi metalici; - suprastructura alcătuită din cadre metalice, respectiv stâlpi și grinzi de cadru, rigle, contravântuiri; - închideri (pereți și învelitoare) realizate din panori tip sandwich; - sistem de încălzire cu convectoare electrice;
 
constr. : Comuna Sârbi satul Fegernicu Nou Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12403·07·202013563MUNICIPIUL SALONTA PRIN PRIMAR TŐRŐK LÁSZLOEXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE ÎN MUN. SALONTA PE UN NUMĂR DE 2 STRĂZI (Str. NICOLAUS OLAHUS ȘI KISS FERENC)constr. : Municipiul SALONTA Strada NICOLAUS OLAHUS ȘI KISS FERENC bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12503·07·202013565MUNICIPIUL SALONTA PRIN PRIMAR TŐRŐK LÁSZLO            AMENAJARE DE LOCUINȚE SOCIALE(DE NECESITATE)PRIN TRANSFORMAREA CLĂDIRII C 1 - DORMITORconstr. : Municipiul SALONTA Strada ȘARCADULUI nr. 1 bl. FOSTA C 16 sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12603·07·202013502S. C. RCS & RDS S. A.
CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN SISTEM 3G ȘI 4G
constr. : Comuna BULZ satul MUNTENI - , c. f. . : , nr. : , topo:
12703·07·202012661Comuna Curtuișeni prin Nagy István- primar,

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în comuna Curtuișeni, desființare grădiniță în localitatea Vășad, județul Bihor;

constr. : Comuna Curtuișeni satul Vășad Strada - nr. 196 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12806·07·20208625S. C. INVITE SYSTEMS SRL
REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE BROADBAND ÎN ZONELE ALBE NGA DIN JUDEȚUL BIHOR- LOC. ALBIȘ, COM. BUDUSLĂU
 
constr. : Comuna BUDUSLĂU satul ALBIȘ - , c. f. . : , nr. : , topo:
12906·07·202012628SONEA MARIACONSTRUIRE CASĂ P, filigorie P și împrejmuire teren
- Sc= 169, 34+ 12mp; Sd= 181, 34mp; Su= 98, 86mp
constr. : Comuna PALEU satul PALEU CASTANILOR nr. 41/ B, c. f. . : , nr. : , topo:
13007·07·202013633VAIDA LÁSZLÓ- JÁCINTCONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE
- Sc= 186, 93+ 68, 64mp; Sd= 186, 93+ 68, 64mp; Su= 127, 37+ 56mp
- împrejmuire front stradal L= 71, 21ml
constr. : Comuna SĂLACEA satul SĂLACEA - nr. 308, c. f. . : , nr. : , topo:
13107·07·202013541DEME IOAN și soția DEME EMILIACONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ P+ Mparțial
- Sc= 45mp; Sd= 67, 5mp; Su= 52, 95mp
constr. : Comuna ȘINTEU satul ȘINTEU - , c. f. . : , nr. : , topo:
13209·07·202012953MUNICIPIUL SALONTA prin primar Török LászlóCONSERVAREA, PROTEJAREA ȘI PROMOVAREA VALORILOR NATURALE DIN ZONA TRANSFRONTALIERĂ SALONTA - BÉKÉSCSABA - REGATUL DROPIA - NATURA 2000 - etapa Iconstr. : Municipiul SALONTA - , c. f. . : , nr. : , topo:
13309·07·202011410SC Aquaclub SRL,

Extindere unitate piscicolă și construire pensiune:
• extindere unitate piscicolă prin crearea unui nou iaz realizat prin lucrări de terasamente executate cu mijloace mecanice;
• pensiune;
- regim de înălțime: P+ E;
- structură de rezistență alcătuită din fundații izolate sub stâlpii cadrelor din beton armat turnați monolit, respectiv fundații continue sub pereți portanți din zidărie de cărămidă din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșeu peste parter și etaj din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură apă- apă;

constr. : Municipiul Salonta satul - Șoseaua Aradului - km 75+ 500 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13415·07·202013142Comuna Curtuișeni prin Nagy István - primar,

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în comuna Curtuișeni, construire grădiniță în localitatea Vășad, județul Bihor:
- regim de înălțime: P;
- structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți portanți din zidărie de cărămidă din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică profilată;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan mural cu funcționare cu gaz natural;

constr. : Comuna Curtuișeni satul Vășad Strada - nr. 196 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13520·07·202014507TARPAI MARTAEXTINDERE CASĂ DE LOCUIT
- Sc= 29, 51mp
constr. : Comuna BUDUSLĂU satul BUDUSLĂU - nr. 85, c. f. . : , nr. : , topo:
13622·07·202023707SC Agrocomerț Holding SA prin Muțiu Nichita Traian,

Construire showroom și service utilaje agricole, împrejmuire și amplasare reclamă:
- regim de înălțime: P;
- structură de rezistență alcătuită din fundații izolate din beton armat sub cadre metalice contravâtuite în planul acoperișului, soclu perimetral din beton armat, închideri din panori sandwich;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil solid;

constr. : Comuna Cefa satul Inand Strada - nr. 307 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13723·07·202014033JUNC VIOREL- FLORINDESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT C1
Sc= 133mp. P. O. T. ex. = 35, 65; C. U. T. ex. = 0, 36; CASĂ DE LOCUIT CONSTRUITĂ ÎN ANUL 1920, PEREȚI DIN CĂRĂMIDĂ NEARSĂ, PLANȘEU DIN LEMN, ACOPERIȘ ȘARPANTĂ DIN LEMN, ÎNVELITOARE ȚIGLĂ.
constr. : Municipiul SALONTA Strada ZILABY LAJOS nr. 18 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13823·07·202014574COMUNA ȘINTEU prin primar Lașak BenedekREABILITARE ȘI MODERNIZARE DISPENSARconstr. : Comuna ȘINTEU satul ȘINTEU - nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13923·07·202014791OEGAR IONUȚ și soția OEGAR IRINAEXTINDERE CASĂ FAMILIALĂ  - P
- Sc= 60, 3mp; Sd= 60, 3mp; Su= 47, 45mp
constr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. 189, c. f. . : , nr. : , topo:
14023·07·202014343MÂNDROVICI CARMEN MARIA P. F. A. prin Mândrovici Carmen MariaCONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU PISCINĂ, P+ 1E+ M
- Sc= 235mp; Sd= 533mp; Su= 409mp
constr. : Comuna SÎRBI satul FEGERNICU NOU - nr. 31, c. f. . : , nr. : , topo:
14127·07·202014851Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor prin Bántó Zsolt- Norbert,

Amplasare a 4 panouri de promovare a destinațiilor turistice bihorene; durata de existență a construcțiilor: 10 ani;

constr. : Comuna Lugașu de Jos, Aușeu, Borod satul Urvind, Lugașu de Jos, Aușeu și Cornițel Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14227·07·202014316COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ PRIN PRIMAR PAȘCA IOANACTUALIZARE P. T. -  ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A LOC. GIRIȘU DE CRIȘ ȘI TĂRIAN, JUD. BIHOR
LUCRĂRILE SE VOR EXECUTA PE NR. CADASTRALE: 54242, 54576, 54577, 54578, 54579, 54580, 54581, 54582, 54583, 54584, 54589, 54613, 54614, 54615, 54616, 54618, 54622, 54623, 54624, 54627, 54628, 54631, 54632, 54635, 54636, 54637, 54638, 54640, 54641, 54642, 54643, 54644, 54645, 54646, 54647, 54649, 54650, 54652, 54653, 54655, 54657, 54658, 54659, 54660, 54662, 54780, 54857 LOCALITĂȚILE GIRIȘU DE CRIȘ ȘI TĂRIAN
constr. : Comuna GIRIȘU DE CRIȘ satul GIRIȘU DE CRIȘ , TĂRIAN 54242, 54576, 54577, 54578, 54579, 54580, 54581, 54582, 54583, 54584, 54589, 54613, 54614, 54615, 54616, 54618, 54622, 54623, 54624, 54627, 54628, 54631, 54632, 54635, 54636, 54637, 54638, 54640, 54641, 54642, 54643, 54644, 54645, 54646, 54647, 54649, 54650, 54652, 54653, 54655, 54657, 54658, 54659, 54660, 54662, 54780, 54857 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14327·07·202014852Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor prin Bántó Zsolt- Norbert,

Amplasare a 3 panouri provizorii de promovare a destinațiilor turistice bihorene; durata de existență a construcțiilor: 10 ani;

constr. : Comuna Sâmbăta, Pocola, Drăgănești satul Zăvoiu, Pocola și Păcălești Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14428·07·202014573IRIMIE FLORENTINA- CORINACASĂ FAMILIALĂ (P)
- Sc= 127, 42mp; Sd= 127, 42mp; Su= 96, 23mp
constr. : Comuna OLCEA satul OLCEA - nr. 25, c. f. . : , nr. : , topo:
14528·07·202014853Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor prin Bántó Zsolt- Norbert,

Amplasare a 2 panouri provizorii pentru promovarea destinațiilor turistice bihorene; durata de existență a construcțiilor: 10 ani;

constr. : Oraşul Săcueni și comuna Curtuișeni satul Cadea și Curtuișeni Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14628·07·202014854Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor prin Bántó Zsolt- Norbert,

Amplasare panou de promovare a destinațiilor turistice bihorene; durata de existență a construcției: 10 ani;

constr. : Comuna Rieni satul Rieni Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14729·07·202014792FILIP CRISTIAN FLORIN și soția FILIP CLAUDIA- LAURACONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ și împrejmuire la front stradal
- Sc= 627, 1mp; Sd= 809, 5mp; Su= 780mp
constr. : Comuna GIRIŞU DE CRIŞ satul TĂRIAN - , c. f. . : , nr. : , topo:
14803·08·202014453S. C. OMV PETROM S. A. PRIN S. C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S. R. L. LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1 SĂLACEA
SE DESFIINȚEAZĂ: FUNDAȚII DIN BETON CARE AU FOST UTILIZATE PENTRU ECHIPAMENTE, ZONA PIETRUITĂ, CONDUCTELE AFERENTE ȘI VANA SE VOR DESFIINȚA ÎN TOTALITATE.  
constr. : Comuna SĂLACEA satul SĂLACEA Parcela 50159 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14903·08·202013423Milian Bogdan- George, Construire locuință:
- regim de înălțime: P;
- structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți portanți din zidărie de cărămidă din blocuri ceramice cu goluri verticale întărită cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
 
constr. : Comuna Girișu de Criș satul Girișu de Criș Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15004·08·202014514Comuna Șoimi prin primar Vaida Ioan,

Construire capelă mortuară localitatea Urviș de Beiuș, comuna Șoimi, județul Bihor;

constr. : Comuna Șoimi satul Urviș de Beiuș Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15104·08·202015186Kiss Ernő,

Extindere casă de locuit (C1) și construire garaj;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Batthyány Lajos nr. 75 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15205·08·202015693Szebeni Iosif,

Construire garaj:
- regim de înălțime: P;
- structură de rezistență alcătuită din fundații continue din beton sub pereți portanți din zidărie de cărămidă din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată cu stâlpișori și centuri din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. 118 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15305·08·202015749S. C. VPK PACKAGING S. R. L. PRIN WAXMANN NANDOR- LÁSZLÓCONSTRUIRE PLATFORMĂ ACOPERITĂ
SISTEM CONSTRUCTIV: STRUCTURA DE REZISTENȚĂ DIN STÂLPI ȘI GRINZI METALICE. FUNDAȚII IZOLATE DIN BETON ARMAT. ACOPERIȘUL VA FI DE TIP ȘARPANTĂ CU STRUCTURĂ METALICĂ ȘI ÎNVELITOARE DIN TABLĂ ZINCATĂ.
constr. : Municipiul SALONTA Strada IOSIF VULCAN nr. 35 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15407·08·202016036MERA NICOLAEINTRARE ÎN LEGALITATE- conform P. V. nr. 49/ 14. 05. 2019 - locuință P+ M
- Sc= 51mp; Sd= 102mp; Su= 89, 97mp
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIȘELU DE JOS - , c. f. . : , nr. : , topo:
15507·08·20209809S. C. PERALTA S. R. L.
ÎNFIINȚARE FERMA POMICOLĂ LA S. C. PERALTA S. R. L.
constr. : Comuna BUDUSLĂU satul ALBIȘ Drumul DC 110 nr. 330/ B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15610·08·202016008Luncan Traian- Andrei și Luncan Diana- Ileana,

Constuire casă de vacanță:
- regim de înălțime: P; 
- structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți din zidărie de cărămidă portantă întărită cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă;
- sistem termic realizat cu aparate de încălzire electrice și sobă cu lemne;

constr. : Comuna Aușeu satul Groși - Valea Gepișului Strada - nr. 283 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15711·08·202016310BALAJIU DORIN - CRISTIAN
DESFIINȚARE CORP C1, C2 ÎN SATUL CĂLACEA, NR. 330, COMUNA OLCEA, JUD. BIHOR
constr. : Comuna OLCEA satul CĂLACEA - nr. 330, c. f. . : , nr. : , topo:
15811·08·202016323S. C. ORANGE ROMANIA SA
CONSOLIDARE SUPORT ANTENE TI 0462 HODIȘEL AUTORIZATĂ PRIN A. C. 34/ 05. 04. 1999
constr. : Comuna ȘOIMI satul URSAD - nr. F. N. , c. f. . : , nr. : , topo:
15912·08·202015837Borsa Florentina- Gabriela,

Desființare casă de locuit C2 și construire casă unifamilială:
Casă unifamilială:
- regim de înălțime: P+ M; 
- structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți din zidărie de cărămidă portantă din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșeu peste parter din beton armat, planșeu peste mansardă din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil solid;

constr. : Comuna Olcea satul Călacea Strada - nr. 261 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16012·08·202016359DUMBRAVA CIPRIAN IONUT şi DUMBRAVA LARISA TIMEA- Construire casă familială în regim parter - P şi terasă - P, cu Sc= Sdesf. = 172, 93mpconstr. : Municipiul SALONTA VASILE ALECSANDRI nr. 34, c. f. . : , nr. : , topo:
16113·08·202016450GAN LUMINITA MARGARETA şi GAN PETRU- Construire locuinţă unifamilială P şi împrejmuire teren ( Sc= Sdesf. = 165, 58mp)constr. : Comuna CEFA satul INAND - nr. 221, c. f. . : , nr. : , topo:
16213·08·202016377UNIUNEA BISERICILOR PENTICOSTALE ''HOLINESS'' - FILIALA DIN ROMÂNIA prin BOGDAN DOREL - Schimbare de destinaţie din casă parohială în biserică penticostală (Sc= Sdesf. = 131, 0mp), conform PUZ aprobat cu HCL CEFA nr. 4 din 28. 02. 2020 şi Aviz Arhitect Şef nr. 120 din 12. 12. 2019 emis de către Consiliul Judeţean Bihorconstr. : Comuna CEFA satul CEFA - nr. 334/ A, c. f. . : , nr. : , topo:
16313·08·202016376UNIUNEA BISERICILOR PENTICOSTALE ''HOLINESS'' - FILIALA DIN ROMÂNIA prin BOGDAN DOREL - Schimbare de destinaţie din casă parohială în biserică penticostală ( Sc= Sdesf0137, 0mp ), conform PUZ aprobat cu HCL SÂNNICOLAU ROMÂN nr. 4 din 21. 01. 2020 şi Aviz Arhitect Şef nr. 119 din 12. 12. 2019 emis de către Consiliul Judeţean Bihorconstr. : Comuna SÂNNCOLAU ROMÂN satul BERECHIU - nr. 6, c. f. . : , nr. : , topo:
16414·08·202016388GLIȚĂ VERONICA
BRANȘAMENT ELECTRIC ȘI CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ
constr. : Comuna AUȘEU satul LUNCȘOARA - nr. 379 A, c. f. . : , nr. : , topo:
16520·08·202017093MINCULEASA ADRIAN- CĂLIN și soția MINCULEASA PAULA- BIANCACONSTRUIRE CASĂ PARTER și împrejmuire teren
- Sc= 154mp; Sd= 154mp; Su= 125mp
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - nr. 94D, c. f. . : , nr. : , topo:
16621·08·202017240PAROHIA ORTODOXA ROMANA GROSI
CONSTRUIRE CAPELĂ
constr. : Comuna AUȘEU satul GROȘI - nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16724·08·202016655DEAK LÁSLLO- ATTILA SI DEAK CORNELIACONSTRUIRE LOCUINȚĂ - P+ M
- Sc= 106, 72mp; Sd= 213, 44mp; Su= 143, 01mp
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul MIERLĂU - nr. 66, c. f. . : , nr. : , topo:
16826·08·202017385Birta Loredana- Gabriela,

Construire casă P+ M și împrejmuire teren la stradă (aliniament):
Casă:
- regim de înălțime: P+ M; 
- structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți din zidărie de cărămidă portantă din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșeu peste parter din beton armat, planșeu peste mansardă din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil solid;
Împrejmuire teren la stradă (aliniament):
- elevație din zidărie, stâlpi din zidărie și panouri de gard din grilaj metalic; 

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16926·08·202013785Urs Alex- Traian,

Construire casă familială S+ P+ M și împrejmuire teren:
Casă:
- regim de înălțime: S+ P+ M; 
- structură de rezistență alcătuită din fundații continue de beton armat cu centură soclu din beton armat și elevații de beton armat la subsol,  pereți portanți din zidărie cu blocuri ceramice cu goluri verticale, confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu de beton armat peste subsol și parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură;
Împrejmuire teren:
- zid de sprijin cu stâlpi de beton (contraforturi), panouri metalice prefabricate; 

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17027·08·202015311TĂUTU CRISTIAN- CLAUDIU și soția TĂUTU CARMENCONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, GARAJ ACOPERIT, ÎMPREJMUIRE TEREN și poartă acces
- Sc= 160, 3mp; Sd= 242, 45mp; Su= 208mp; Dp+ P
- împrejmuire front lateral West și Sud l= 46, 95ml
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - , c. f. . : , nr. : , topo:
17128·08·202017532Județul Bihor prin președinte Pásztor Sándor,

Modernizare D. J. 768A Șoimi - Suplacu de Tinca - Căpâlna, județul Bihor;
- în regim de urgență - în conformitate cu Legea nr. 50 din 1991 republicată, art. 7, alin. (16) și (164), urmând ca până la finalizarea executării lucrărilor de construcții să se obțină: • hotărârea Consiliului Județean Bihor pentru aprobarea studiului de fezabilitate; autorizația de execuție CFR; 

constr. : Comuna Șoimi și Căpâlna satul Șoimi, Sânnicolau de Beiuș, Suplacu de Tinca, Căpâlna Strada DJ 768A nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17231·08·202016459POPA CĂLIN FLORINCONSTRUIRE ANEXĂ - GARAJ
- Sc= 67mp; Sd= 67mp; Su= 54, 3mp
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul MIERLĂU - , c. f. . : , nr. : , topo:
17331·08·202017892LASC IOAN și LASC LIVIACONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ P+ M
- Sc= 115, 19mp; Sd= 194, 86mp; Su= 116, 42mp
constr. : Comuna BULZ satul BULZ - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17431·08·202016222COMUNA SĂLACEAREABILITARE CLĂDIRE EXISTENTĂ P, ÎNFIINȚARE UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE , comuna Sălacea, localitatea Sălacea, nr. 319- 320, județul Bihor
 
constr. : Comuna SĂLACEA satul SĂLACEA - nr. 319- 320, c. f. . : , nr. : , topo:
17502·09·202017565Comuna Cherechiu prin primar Niri Alexandru,

Înființare centru comunitar integrat în localitatea Târgușor, comuna Cherechiu, județul Bihor:
- regim de înălțime: P; 
- structură de rezistență alcătuită din fundații continue din beton armat, fundații izolate,  zidărie structurală din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu stâlpișori și centuri din beton armat, structură pe cadru din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu combustibil solid; 

constr. : Comuna Cherechiu satul Târgușor Strada - nr. 31 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17603·09·202018076HANIȘ ADRIAN- FLORINCONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER și împrejmuire teren
- Sc= 110mp; Sd= 110mp; Su= 86mp; Sl= 47, 2mp
constr. : Comuna SÂNNICOLAU ROMÂN satul SÂNNICOLAU ROMÂN - nr. 248, c. f. . : , nr. : , topo:
17703·09·202017551CIUMPE GHEORGHE CRISTIANLOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+ E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN LA ALINIAMENT (LA STRADĂ)
Sistem constructiv: fundații continue din beton armat, zidărie din căramidă confinată, planșeu peste parter și etaj din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă ceramică.
Regim de înălțime : parter + 1 etaj,
Suprafețe: construită        153, 18 mp,
                desfășurată     251, 45 mp,
                utilă               175, 15 mp,
                locuibilă            76, 81 mp,
                terase               27, 27 mp,
                împrejmuire la aliniament (la stradă) - 19, 57 ml
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Lalelelor nr. 27, c. f. . : , nr. : , topo:
17804·09·202018238Pașca Lenuța,

Construire casă P+ M și împrejmuire teren la stradă (aliniament):
Casă:
- regim de înălțime: P+ M; 
- structură de rezistență alcătuită din fundații continue sub pereți din zidărie de cărămidă portantă din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșeu peste parter din beton armat, planșeu peste mansardă din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu combustibil solid;
Împrejmuire teren la stradă (aliniament):
- fundații din blocuri locale din beton simplu, elevație din zidărie de cărămidă pe grindă din beton armat supraterană, stâlpi intermediari din beton armat și panouri cu bare rectangulare din fier forjat; 

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Sus Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17907·09·202015863POP FLORIAN MIHAI și soția POP FLORINA MARIACONTINUARE LUCRĂRI NEEXECUTATE LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE nr. 20/ 2011 - Casă de locuit P+ M, emis de primarul Comunei Paleuconstr. : Comuna PALEU satul PALEU - nr. 446/ B, c. f. . : , nr. : , topo:
18007·09·202016278LEUCE ADRIAN DANUT și soția LEUCE IOANA RALUCAEXTINDERE CASĂ UNIFAMILIALĂ
- Sc, Sd= 174mp; Su= 164, 09mp; Sl= 36, 42mp/ 2cam
constr. : Municipiul SALONTA IOAN CIORDAȘ nr. 3, c. f. . : , nr. : , topo:
18107·09·202015973HINCZMAN KRISZTIÁN- MIKLOS și soția HINCZMAN MIRELA CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+ 1E
- Sc= 188, 5mp; Sd= 287, 2mp; Su= 156, 1mp
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE GHIOCEILOR nr. 41, c. f. . : , nr. : , topo:
18207·09·202016489CRISTEA IOAN și soția CRISTEA ANITACONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER, ANEXĂ(GARAJ CU BECI) S+ P și împrejmuire la fronturi stradale
- Sc= 204, 89mp; Sd= 258, 18mp; Su= 210, 08mp
constr. : Comuna PALEU satul PALEU IERNII nr. 61, c. f. . : , nr. : , topo:
18308·09·202015299Municipiul Salonta prin primar Török László,

Înlocuire tâmplării exterioare - Colegiul Național Teodor Neș, Salonta, str Republicii, nr. 90; 

constr. : Municipiul Salonta satul - Republicii nr. 90 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18409·09·202016481SZEGEDI ELLA
CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ
constr. : Comuna VIIŞOARA satul VIIȘOARA Drumul DJ 191, km 11+ 210- 11+ 220 nr. 211, c. f. . : , nr. : , topo:
18509·09·202018401Lăzuran Mircea- Melinta,

Construire casă familială și împrejmuire teren:
- suprafață construită: Sc= 126, 66 mp; suprafață desfășurată: Sd= 126, 66 mp;
- regim de înălțime: P; 
- structură de rezistență alcătuită din fundații continue cu centură soclu din beton armat, zidărie structurală din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din tablă lisă;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan electric;
Împrejmuire teren:
- la stradă: fundații continue, stâlpi și soclu din beton armat, panouri din țeavă pătrată:
- pe mejdiile laterale și spate: fundații din blocuri izolate din beton armat, stâlpi din țeavă dreptunghiulară și panouri din sârmă zincată;

constr. : Comuna Husasău de Tinca satul Miersig Strada - nr. 238/ B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18610·09·202018713Comuna Cefa prin primar Bărnău Dumitru- Alin,

Drum acces capelă Inand; 

constr. : Comuna Cefa satul Inand Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18710·09·202016656CĂRȚI DANIEL FLAVIUS și soția CĂRȚI ADRIANACONSTRUIRE CASĂ, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
S. c. parter casă = 150, 55 mp; S. c. etaj casă = 158, 05 mp; S. d. casă = 308, 60 mp; S. utilă casă - 162, 02 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 87, 50 mp / 4 camere; regim de înălțime Perter+ Etaj.
S. c. parter garaj = 58, 14 mp; S. d. = 58, 14 mp; S. utilă garaj = 43, 06 mp; regim de înălțime Parter.
Lungime împrejmuire la stradă = 17, 60 m.
Lungime împrejmuire laterală =  95, 65 m - din panouri zincate.
Lungime împrejmuire laterală =  133, 10 m - din zidărie.
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS fn nr. 178/ C, c. f. . : , nr. : , topo:
18810·09·202016603SCHUL OLIVER THOMASINTRARE ÎN LEGALITATE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ P+ M (CORP C1), ANEXE (CORP C2 ȘI CORP C3) ȘI ÎMPREJMUIRE:
S. c. parter casă = 93, 12 mp; S. c.  mansardă casă = 73, 62 mp; S. d. casă = 166, 74 mp; S. utilă casă - 101, 31 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 88, 86 mp /  5 camere; regim de înălțime Perter+ Mansardă.
S. c. parter anexă (corp C2) = 9, 00 mp; S. d. (corp C2) = 9, 00 mp; S. utilă garaj (corp C2) = 7, 62 mp; regim de înălțime Parter.
S. c. parter anexă (corp C3) = 9, 00 mp; S. d. (corp C3) = 9, 00 mp; S. utilă garaj (corp C3) = 7, 66 mp; regim de înălțime Parter,
Lungime împrejmuire la stradă = 20, 00 m.
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU Strada fn nr. 239, c. f. . : , nr. : , topo:
18911·09·202017915BENCHIȘ LUCIANA- RALUCACONSTRUIRE CASĂ, ANEXĂ și împrejmuire
- Sc= 146, 97mp; Sd= 146, 97mp; Su= 112, 7mp;
constr. : Comuna CĂPÂLNA satul GINTA - nr. 313, c. f. . : , nr. : , topo:
19011·09·202018869BUZAS LUCIAN - ALEXANDRU, BUZAS TEREZIA- IULIANA
CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ
constr. : Municipiul SALONTA ARANY JANOS nr. 23, c. f. . : , nr. : , topo:
19111·09·202018923BISERICA PENTICOSTALA ”MARANATA”
CONSTRUIRE ANEXĂ PARTER: GRUPURI SANITARE PE SEXE, SPAȚIU TEHNIC ȘI SALĂ PENTRU COPII
constr. : Comuna BALCA satul ALMAȘU MARE - nr. 272, c. f. . : , nr. : , topo:
19214·09·202016795PAP DENES- ZSOLT PFA reprezentat prin Pap Denes- ZsoltÎNFIINȚARE PLANTAȚIE POMICOLĂ ECOLOGICĂ ȘI ANEXĂ AGRICOLĂ LA PLANTAȚIE POMICOLĂ
- Sc= Sd= 374, 36mp; Su= 363, 59mp; împrejmuire= 156ml
- lucrări pe cadastral 50508
constr. : Comuna ŞINTEU satul VALEA TÂRNEI - , c. f. . : , nr. : , topo:
19315·09·202018714COMUNA CEFA PRIN PRIMAR BARNĂU DUMITRU ALINPARCARE ȘI TROTUARE CENTRUL DE AFACERI CEFA
DESCRIEREA LUCRĂRII: 11 LOCURI DE PARCARE CU DIMENSIUNEA DE 5, 50x2, 50m ÎNCADRAT DE BORDURI DE BETON 20x25x50cm. ȘANȚUL SE VA ÎNTUBA CU TUBULATURĂ P. V. C. CU O315mm ȘI LUNGIMEA DE 42m. TROTUARELE VOR CONTINUA TRASEUL TROTUARELOR EXISTENTE ȘI VOR FI ÎNCADRATE CU BORDURI MICI PREFABRICATE CU SECȚIUNEA 10x15cm EA CU ZONA VERDE ȘI CU BORDURI MICI PREFABRICATE DE 20x25cm MONTATE SPRE MARGINEA CAROSABILĂ. PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI LOCOMOTORII LA TRECERILE DE PIETONI SE VOR AMENAJA RAMPE DE ACCES
constr. : Comuna CEFA satul CEFA Parcela 54644 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19415·09·202018394Buzás László- István,

Construire casă familială și împrejmuire teren:
- suprafață construită: Sc = 129 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 311 mp; - suprafață utilă: Sd = 201 mp; - suprafață locuibilă = 58 mp; 
- regim de înălțime: D+ P+ E; 
- structură de rezistență alcătuită din: fundații continue din bloc de beton armat, socluri și elevații din beton armat, fundație izolată,  zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșee din beton armat peste demisol, parter și etaj, acoperiș din beton armat tip terasă necirculabilă;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu combustibil solid; 

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Petőfi Sándor nr. 328 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19515·09·202016264Comuna Girișu de Criș prin primar Pașca Ioan,

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Girișu de Criș, județul Bihor;

constr. : Comuna Girișu de Criș satul Girișu de Criș - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19616·09·202019014TEUȘDEA ANDREI
CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+ 1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna AUȘEU satul LUNCȘOARA - nr. 66, c. f. . : , nr. : , topo:
19718·09·202019335CUC MIHAI- CRĂCIUN și soția CUC RALUCA- BEATRIXCONSTRUIRE ANEXĂ (magazie agricolă), împrejmuire teren
- Sc= Sd= 71, 50mp; Su= 32, 39mp
constr. : Comuna ŞINTEU satul VALEA TÂRNEI - , c. f. . : , nr. : , topo:
19818·09·202018717Kraus Emilia- Martina,

Construire casă familială parter și anexă gospodărească parter:
Casă:
- suprafață construită: Sc = 126, 45 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 126, 45 mp; - suprafață utilă: Sd = 80, 50 mp; - suprafață locuibilă = 45, 15 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- structură de rezistență alcătuită din: fundații continue din bloc de beton armat la partea inferioară și superioară, cadre din lemn cu umplutură termoizolantă, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat, învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică; 
Anexă:
- suprafață construită: Sc = 126, 25 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 126, 25 mp; - suprafață utilă: Sd = 120, 65 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- structură de rezistență alcătuită din: fundații din beton armat de tip radier așezat pe un pat de balast, cadre din lemn, planșeu din lemn peste parter, panouri termoizolante pentru pereți și acoperiș;

constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. 299A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19918·09·202017292BOGDAN CRISTIAN GHEORGHE și soția BOGDAN CECILIA NICOLETAHALĂ PE STRUCTURĂ METALICĂ PENTRU DEPOZITARE - INTRARE ÎN LEGALITATE
- Sc= Sd= 438mp; Su= 431, 25mp
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIȘELU DE JOS - , c. f. . : , nr. : , topo:
20018·09·202018743Galea Bogdan- Ilie,

Construire locuință unifamilială P și împrejmuire teren, sat Săldăbagiu de Munte, str. Căprioarei, nr. cad. 59596, jud. Bihor:
Casă:
- suprafață construită: Sc = 162, 91 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 162, 91 mp; - suprafață utilă: Sd = 132, 14 mp; - suprafață locuibilă = 69, 36 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- structură de rezistență alcătuită din: fundații continue din beton armat, zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu stâlpișori și centuri din beton armat, acoperiș din strtuctură metalică cu învelitoare din panouri termoizolante;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu combustibil solid;
Împrejmuire teren spre mejdiile vest, nord și est (retrasă spre interiorul parcelei cu 60 de cm de la limita mejdiei est):
- fundații din bulbi de beton, bordură din beton, stâlpi din metal zincat și panouri din plasă metalică zincată;  

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Căprioarei nr. 10/ F bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20124·09·202019633COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ PRIN PRIMAR PAȘCA IOANACTUALIZARE P. T. - ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A LOC. GIRIȘU DE CRIȘ ȘI TĂRIAN, JUD. BIHOR - FAZA II
CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE PRESIUNE MEDIE DIN POLIETILENĂ P. E. 100 S. D. R. 11, LUNGIME TOTALĂ L= 4, 638Km, DIN CARE:
- Dn= 63mm  CU L= 523, 0m;
- Dn= 110mm CU L= 1100, 0m;
- Dn= 125mm CU L= 1218, 0m;
- DN= 100mm CU L= 545, 0m;
- Dn= 180mm CU L= 1252, 0m; 
CONDUCTA SE VA MONTA SUBTERAN - ADÂNCIMEA DE POZARE: 0, 9m.
constr. : Comuna GIRIŞU DE CRIŞ satul GIRIŞU DE CRIŞ, TĂRIAN 55136, 55137, 55718(D. J. 797) bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20224·09·202018280Comuna Cherechiu prin primar Niri Alexandru,

Modernizare și reabilitare sediu primărie comuna Cherechiu:
- suprafață construită: Sc = 225, 00 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 225, 00 mp; - suprafață utilă: Su = 184, 30 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- structură de rezistență alcătuită din fundații continue din beton armat, fundații izolate,  zidărie structurală din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu combustibil solid; 

constr. : Comuna Cherechiu satul Cherechiu Strada - nr. 78 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20325·09·202018595Gavriliu George- Mihai și Brudașcă Adrian- Ioan,

Construire magazie parter:
- suprafață construită: Sc = 167, 55 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 167, 55 mp; - suprafață utilă: Su = 164, 71 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- structură de rezistență alcătuită din: • fundații izolate rigide din beton legate perimetral cu fundații continue din beton; • stâlpi metalici și grinzi metalice; • acoperiș tip șarpantă din grinzi metalice și pane metalice; • panouri termoizolante pentru pereți și învelitoare;   

constr. : Comuna Aușeu satul Aușeu DC172 nr. 27/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20425·09·202018768BARNA GHEORGHE
CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER
constr. : Comuna GIRIŞU DE CRIŞ satul GIRIŞU DE CRIŞ Strada Nucului, cu nr. cad. 54576, c. f. . : , nr. : , topo:
20525·09·202020063S. C. INVITE SYSTEMS S. R. L.
REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE BROADBAND ÎN ZONELE NGA DIN JUDEȚUL BIHOR- LOC. BUDUSLĂU, COM. BUDUSLĂU
constr. : Comuna BUDUSLĂU satul BUDUSLĂU DRUM PUBLC - NR. PARCELĂ 45/ 3, c. f. . : , nr. : , topo:
20628·09·202020149GAVRIȘ ANDY și soția GAVRIȘ RALUCA- MĂDĂLINADESFIINȚARE LOCUINȚĂ PARTER ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER+ ETAJ, ÎMPREJMUIRE LA FRONT STRADAL, CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ(garaj), branșament/ racord apă/ canal, trotuare și sistematizare verticală , acces auto, organizare de șantier
- 1. Sc= 178, 13mp; Sd= 266, 23mp; Su= 205, 72mp
- 2. Sc= Sd= 73, 52mp; Su= 62, 5mp
- 3. desființare -  valoare impozabilă= 33791lei
constr. : Municipiul SALONTA Zilahy Ljos nr. 34, c. f. . : , nr. : , topo:
20728·09·202018767Basu Adrian- Viorel,

Desființare parțială, extindere și recompartimentare locuință familială:
- suprafață construită: Sc = 153, 69 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 153, 69 mp; - suprafață utilă: Su = 93, 45 mp; - suprafață locuibilă = 47, 53 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- structură de rezistență alcătuită din: fundații continue din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată (întărită) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;  

constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. 185 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20830·09·202020099NYIKA LEVENTECONSTRUIRE FOIȘOR
SISTEM CONSTRUCTIV: FUNDAȚII DIN BETON CONTINUE CU CENTURI LA PARTEA INFERIOARĂ, STRUCTURA CU STÂLPIȘORI, PEREȚI DE CĂRĂMIDĂ ȘI FINISAJE CU CĂRĂMIDĂ APARENTĂ PE LATURA POSTERIOARĂ ȘI LATURA DIN STÂNGA. ȘARPANTA DIN LEMN, ACOPERITĂ CU ȚIGLĂ METALICĂ. Sc= 33, 21mp.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Parcela 56543 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20930·09·202019599COMUNA SÂNNICOLAU ROMÂN prin Munge Marian Dumitru - primarCAPELĂ MORTUARĂ ÎN LOCALITATEA BERECHIU COMUNA SÂNNICOLAU ROMÂN 
Sistem constructiv: fundații continue și izolate din beton armat , zidărie din căramidă tip GVP, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă .
Regim de înălțime : parter,
Înălțimi: streașină   + 2, 90/ 3, 90/ 7, 80 m,       max. coamă   + 6, 85 m,   max. +  9, 65 m.
Suprafețe: construită parter       133, 00 mp din care:
                construită capelă        75, 50 mp,
                construită terasă         57, 50 mp.
                desfășurată              133, 00 mp,
                utilă                          87, 88 mp.           
               
constr. : Comuna SÂNNICOLAU ROMÂN satul BERECHIU nr. , c. f. . : , nr. : , topo:
21002·10·202019637Mocan Andrei- Marcel,

Construire locuință unifamilială și garaj auto:
Locuință:
- suprafață construită: Sc = 256 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 256 mp; - suprafață utilă: Su = 172, 82 mp; - suprafață locuibilă = 102, 12 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- structură de rezistență alcătuită din: fundații continue din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată (întărită) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu gaz; 
Garaj:
- suprafață construită: Sc = 35 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 35 mp; - suprafață utilă: Su = 28 mp;
- regim de înălțime: P; 
- structură de rezistență alcătuită din: fundații continue din beton armat, zidărie din cărămidă cu goluri verticale confinată (întărită) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;

constr. : Municipiul Salonta satul - Strada Avram Iancu nr. 27 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21106·10·202015933Galea Anita- Margit,

Construire locuință unifamilială D+ P, filigorie (anexă) și împrejmuire teren:
Locuință:
- suprafață construită: Sc = 153, 75 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 262, 69 mp; - suprafață utilă: Su = 174, 46 mp; - suprafață locuibilă = 82, 43 mp; 
- regim de înălțime: D+ P; 
- structură de rezistență alcătuită din: fundații continue sub pereți structurali din beton armat, zidărie structurală din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată (întărită) cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșee din beton armat peste demisol și parter, acoperiș tip terasă necirculabilă;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură; 
Filigorie:
- suprafață construită: Sc = 17, 72 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 17, 72 mp;
- regim de înălțime: P; 
- structură de rezistență alcătuită din: fundații continue sub pereți structurali din beton armat, fundații izolate, parțial pereți din deton armat, acoperiș tip terasă din beton armat;
Împrejmuire:
- la stradă: fundații, elevații și stâlpișori din beton, panouri din platbandă metalică rigidizată; - pe mejdia sudică: fundații din beton, stâlpi metalici și panori bordurate din sârmă zincată;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21207·10·202019718Popa Eugen- Fănel,

Intrare în legalitate - construcție locuință unifamilială parter, modificare împrejmuire, creare acces auto și pietonal:
Locuință:
- suprafață construită: Sc = 330, 62 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 330, 62 mp; - suprafață utilă: Su = 153, 39 mp; - suprafață locuibilă = 93, 56 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- structură de rezistență alcătuită din: fundații continue din beton, pereți portanți din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întăriți) parțiali cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire la stradă (mejdie sud):
- fundații și stâlpi din beton armat, soclu din zidărie, panouri de gard metalice, porți de acces metalice;

constr. : Comuna Sâmbăta satul Sâmbăta Strada - nr. 70 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21307·10·202020682MUREȘAN FLORENTINA - LENUȚA
CONSTRUIRE CASA PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada : drum public cu nr. cad. 57187, c. f. . : , nr. : , topo:
21408·10·202020252COMUNA SÂNNICOLAU ROMÂN PRIN PRIMAR DUMITRU - MARIN MUNGEMODERNIZARE STRADA OGORULUI ÎN LOCALITATEA ROIT, COMUNA SÂNNICOLAU ROMÂN
CARACTERISTICI: LUNGIME STRADĂ = 392, 42m; LĂȚIME CAROSABIL = 4, 00m; SUPRAFAȚĂ CAROSABIL = 1596, 00mp(inclusiv racorduri străzi laterale și supralărgiri); LUNGIME ACOSTAMENT = 794, 31m;LĂȚIME ACOSTAMENT = 2x0, 50m; SUPRAFAȚĂ ACOSTAMENTE = 397, 16mp; PODEȚE: 1buc; LUNGIME ȘANȚ ÎN TALUZ NATURAL 393, 27m; MARCAJE = 58, 86mp.
constr. : Comuna SĂNNICOLAU ROMĂN satul ROIT Strada OGORULUI bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21508·10·202020825BUDA ALEXANDER- CLEMENTIN, BUDA EDIT
CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ P-
CONTINUARE DE LUCRĂRI LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 123/ 03. 05. 2018
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - , c. f. . : , nr. : , topo:
21609·10·202020011Demian Victor,

Construire casă familială și împrejmuire teren (spre strada Verii - mejdie nord- vest):
Casă:
- suprafață construită: Sc = 97, 55 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 97, 55 mp; - suprafață utilă: Su = 84, 55 mp; - suprafață locuibilă = 43, 40 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armat, centuri de tasare din beton armat la fundații, pereți cu structură din lemn, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire la strada Verii - mejdie nord- vest:
- fundații, stâlpi și elevații din beton armat, soclu din zidărie, panouri de gard din lamele metalice, porți de acces metalice;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Verii nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21709·10·202020618STAN PETRU și STAN SIMONA - FLORICA - ANGELA
CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT (P)
constr. : Municipiul SALONTA VIA CSUTAKOS, c. f. . : , nr. : , topo:
21809·10·202020131MOCA SEBASTIAN DUMITRU și soția MOCA MARIA BIANCA
LOCUINȚĂ - C1 Sistem constructiv : fundații și elevații parțial din piatră naturală și beton monolit, zidărie parțial din cărămidă nearsă și BCA, acoperiș tip șarpanta din lemn, învelitoare din țiglă ceramică.   
Regim de înălțime :  parter,
Înălțimi: streașină   + 2, 67 m,       max. coamă   + 4, 29 m,
Anul construirii : 1962
Suprafețe : construită     112, 00  mp,
                 desfășurată  112, 00  mp,
                 utilă              80, 08  mp.  
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE SUS - nr. 213, c. f. . : , nr. : , topo:
21912·10·202020376CIPLEU DANIEL ANDREICONSTRUIRE CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE(SPRE STRADĂ)
Sc. tot= 269, 49mp; Sc. p= 198, 16mp; Sc. et= 71, 33mp; L. împ= 18, 97m.
SISTEM CONSTRUCTIV: FUNDAȚII DIN BETON CU CENTURI LA PARTEA SUPERIOARĂ SAU INFERIOARĂ(funcție de amplasament), ELEVAȚII PERIMETRALE DIN BETON, HIDROIZOLATE ȘI PROIECTATE SUB FORMĂ DE CENTURI CONTINUE DIN BETON ARMAT. STRUCTURA DE REZISTENȚĂ ESTE FORMATĂ DIN PEREȚI PORTANȚI DIN ZIDĂRIE DIN BLOCURI CERAMICE, STÂLPIȘORI DIN BETON ARMAT VERTICALI PE TOATĂ ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIEI, CENTURI DIN BETON ARMAT LA NIVELUL FIECĂRUI PLANȘEU DIN BETON ARMAT. ȘARPANTA PARȚIALĂ PESTE PARTER ESTE REALIZATĂ DIN LEMN CU ÎNVELITOARE DIN ȚIGLĂ. GARDUL LA FRONTUL STRADAL ESTE REALIZAT PE O FUNDAȚIE DIN BETON CU CĂRĂMIZI DIN BETON ȘI PANOURI DIN ȚEAVĂ
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada CASTANILOR nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22012·10·202020018Cazan Alina- Teodora,

Construire locuință familială:
- suprafață construită: Sc = 143, 46 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 143, 46 mp; - suprafață utilă: Su = 95, 69 mp; - suprafață locuibilă = 45, 95 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- structură de rezistență alcătuită din: fundații continue din beton armate la partea superioară, elevații din beton armate la partea superioară, pereți portanți din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;

constr. : Comuna Aușeu satul Groși Strada - nr. 201 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22113·10·202020724NEMES GÉZA și soția NEMES ILDIKÓCONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ
- Sc= 28, 06mp; Su= 22mp; Sd= 28, 06mp
constr. : Comuna CETARIU satul TĂUTELEC - nr. 100, c. f. . : , nr. : , topo:
22214·10·202020211Sipos Mónika,

Construire casă de locuit:
- suprafață construită: Sc = 121 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 121 mp; - suprafață utilă: Su = 95 mp; - suprafață locuibilă = 56, 58 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații continue din beton armate la partea inferioară, elevații din beton armate la partea superioară, pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;

constr. : Municipiul Salonta satul - Lacul Roșu nr. 49 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22314·10·202021096MUREȘAN RODICA ELENACONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ
S. c. parter casă = 125, 45 mp; S. d. casă = 125, 45 mp; S. utilă casă = 99, 35 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 58, 65 mp / 4 camere; regim de înălțime Parter.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Nouă nr. 175/ A, c. f. . : , nr. : , topo:
22415·10·202021345S. C. RCS & RDS S. A.
INTRARE ÎN LEGALITATE- STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN SISTEM 3G ȘI 4G
constr. : Comuna TULCA satul TULCA - nr. 231 bl. cămin cultural, c. f. . : , nr. : , topo:
22515·10·202020391Mihăilescu Costin- Emanuel,

Construire locuință:
- suprafață construită: Sc = 83, 95 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 153, 01 mp; - suprafață utilă: Su = 115, 15 mp; - suprafață locuibilă = 64, 49 mp; 
- regim de înălțime: P+ M; 
- sistem constructiv: fundații continue din beton armate la partea inferioară, elevații din beton armate la partea superioară, pereți din lemn, cu stâlpi și grinzi din lemn, planșeu cu structură din grinzi din lemn peste parter și mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă metalică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Renașterii nr. 22 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22620·10·202020655ONEȚ GHEORGHE ȘI ONEȚ DORA- VERACASĂ FAMILIALĂ
S. cp= 112, 35mp; S. cm= 95, 56mp; Scd= 207, 90mp. P. O. T. = 17, 44%; C. U. T. = 0, 27.
INFRASTRUCTURA CLĂDIRII ESTE REALIZATĂ DIN BETON ARMAT. SUPRASTRUCTURA LA NIVELUL PARTERULUI CASEI DE LOCUIT VA FI REALIZATĂ PE STRUCTURĂ PORTANTĂ DIN CĂRĂMIDĂ, ELEMENTE PENTRU CONFINARE DIN BETON ARMAT PE DIRECȚIA VERTICALĂ, CENTURI ARMATE PE ORIZONTALĂ, PLANȘEUL PESTE PARTER DIN BETON ARMAT. IZOLAREA PEREȚILOR LA EXTERIOR SE VA REALIZA CU POLISTIREN.  STRUCTURA ȘARPANTEI VA FI DIN LEMN CU ÎNVELITOARE DIN ȚIGLE CERAMICE.  
 
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Parcela 53330 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22720·10·202021586PÎRCĂLAB RAUL NICOLAECONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
S. c. parter casă = 192, 44 mp; S. d. casă = 192, 44 mp; S. utilă casă = 129, 66 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 75, 81 mp / 4 camere; regim de înălțime Parter.
Lungime împrejmuire la stradă = 16, 96 m.
Lungime împrejmuire laterală =  109, 44 m - din zidărie.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Ardealului nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
22820·10·202021035ERDEI PAUL EUGENCONSTRUIRE CASĂ
S. c. parter casă = 148, 65 mp; S. c.  mansardă casă = 86, 00 mp; S. d. casă = 234, 65 mp; S. utilă casă = 187, 42 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 93, 86 mp /  6 camere; regim de înălțime Parter+ Mansardă.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada fn, c. f. . : , nr. : , topo:
22922·10·202021111S. C. OMV PETROM PRIN S. C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S. R. L. LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 91 VIIȘOARA
 SUPRAFAȚĂ CAREU SONDĂ 1530mp.
constr. : Comuna BOIANU MARE satul PĂGAIA 291/ a, 291/ b, 275 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23023·10·202015793SC Andania Natural Prod Afine SRL prin Feier Loredana- Elena,

Intrare în legalitate împrejmuire, construire sistem de irigații;

constr. : Comuna Girișu de Criș satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23123·10·202018770Duma Ionel,

Desființare corp C3;

constr. : Comuna Olcea satul Călacea Strada - nr. 252 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23223·10·202021591 Pusztai Ana- Simona,

Construire casă, împrejmuire și porți de acces:
Casă:
- suprafață construită: Sc = 222, 98 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 310, 94 mp; - suprafață utilă: Su = 213, 34 mp; - suprafață locuibilă = 79, 62 mp; 
- regim de înălțime: Sp+ P; 
- sistem constructiv: fundație și elevații din beton armat monolit cu centură la partea superioară și inferioară, pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste subsolul parțial și parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire - la stradă:
- fundații și elevații din beton, stâlpi din beton armat, panouri de gard, poartă pietonală și auto din fier forjat;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23326·10·202021576S. C. S. D. E. E. TRANSILVANIA NORD S. A. - S. D. E. E. ORADEA PRIN BOJA IONELINJECȚIE DE PUTERE ORADEA, ZONA PALEULUI - PR NR. I- 15- 2535: POZARE CABLU ELECTRIC DE MEDIE TENSIUNE(LES 20Kv - L= 595m) ȘI MONTARE 1 BUC. POST DE TRANSFORMARE ÎN ANVELOPĂ DE BETON.
TRASEUL LUCRĂRII - CADASTRAL: 57633, 50468, 50497, 50992, 57634, 58242 și 50617 PALEU
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada 57633, 50468, 50497, 50992, 57634, 58242 și 50617 PALEU bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23427·10·202020944LIDL ROMANIA SCS prin Abrudan Ioan Tudor
STAȚIE DE ÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE CONFORM STANDARD INTERNAȚIONAL, SEMNALE PUBLICITARE
constr. : Municipiul SALONTA Regele Ferdinand nr. 2, c. f. . : , nr. : , topo:
23528·10·202022077SÎRCA TRAIAN FĂNICĂ
CASĂ DE LOCUIT - C1 Sistem constructiv : fundații din cărămidă, zidărie din cărămidă nearsă, planșeu din lemn,  acoperiș tip șarpanta din lemn, învelitoare din țiglă ceramică.   
Regim de înălțime :  parter,
Înălțimi: streașină   + 2, 38 m,       max. coamă   + 4, 93 m,
Anul construirii : 1950 - 1959
Suprafețe : construită     89, 00  mp,
                 desfășurată  89, 00  mp,
                 utilă             64, 25 mp.  
constr. : Municipiul SALONTA Strada ANDREI MUREȘANU nr. 16, c. f. . : , nr. : , topo:
23629·10·202022156LAR VIORICAÎMPREJMUIREA TERENURILOR IDENTIFICATE CU NR. CAD. 55222 ȘI 55224
LUNGIMEA TOTALĂ A ÎMPREJMUIRII ESTE DE 127, 89ml. STRUCTURA ÎMPREJMUIRII ESTE ALCĂTUITĂ DIN STÂLPI DIN ȚEAVĂ PĂTRATĂ 40X40X4,  PLASĂ DIN SÂRMĂ ZINCATĂ ȘI H= 2, 00m,  ANCORAȚI CU MUSTĂȚI METALICE ÎN FUNDAȚII DIN BETON.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU 55222, 55224 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23729·10·202022101Vaidacuțan Mihaela- Alina și Vaidacuțan Sorin,

Construire casă P+ E și împrejmuire:
Casă:
- suprafață construită: Sc = 180, 28 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 310, 70 mp; - suprafață utilă: Su = 255, 77 mp; - suprafață locuibilă = 117, 38 mp; 
- regim de înălțime: P+ E; 
- sistem constructiv: fundații continue din beton armat monolit armate la partea superioară și inferioară, elevații din beton armat monolit armate la partea superioară, pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter și etaj, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu energie electrică;
Împrejmuire:
 - la stradă: stâlpi și panouri din fier postați pe un soclu de beton;
-  laterale și posterioară: stâlpi din beton armat și panouri prefabricate din beton;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23830·10·202019434Sasu Tamás,

Construire casă familială:
- suprafață construită: Sc = 142, 96 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 142, 96 mp; - suprafață utilă: Su = 124, 18 mp; - suprafață locuibilă = 71, 65 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații continue din beton armat monolit armate la partea inferioară, fundație izolată, elevații din beton armat monolit armate la partea superioară, pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu combustibil solid;

constr. : Comuna Curtuișeni satul Curtuișeni Strada - nr. 470 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
23903·11·202022939COMUNA HIDIȘELU DE SUS prin Petroi Adrian primar
CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ - C1 Sistem constructiv : fundații din cărămidă, pereți din zidărie de cărămidă, planșeu din lemn, acoperiș tip șarpanta din lemn, învelitoare din țiglă ceramică.   
Regim de înălțime :  parter,
Înălțimi: streașină   + 2, 90 m,       max. coamă   + 6, 10 m,
Anul construirii : 1935
Suprafețe : construită     292, 00  mp,
                 desfășurată  292, 00  mp,
                 utilă            241, 15  mp.  
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE SUS - nr. 343, c. f. . : , nr. : , topo:
24004·11·202019010FODOR BIANCA- MIHAELA, FODOR DANIEL- RODIN
CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna PALEU satul PALEU BISERICII nr. 10, c. f. . : , nr. : , topo:
24106·11·202021033Erdei Floare, Construire casă familială:
- suprafață construită: Sc = 171, 00 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 283, 74 mp; - suprafață utilă: Su = 229, 70 mp; - suprafață locuibilă = 123, 90 mp;
- regim de înălțime: P+ E- M partiale;
- sistem constructiv: fundații continue din beton armat monolit armate la partea inferioară, fundație izolată, elevații din beton armat monolit armate la partea superioară, pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter și etajul parțial, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 644 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24206·11·202021034Erdei Floare, Construire casă familială:
- suprafață construită: Sc = 171, 00 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 283, 74 mp; - suprafață utilă: Su = 229, 70 mp; - suprafață locuibilă = 123, 90 mp;
- regim de înălțime: P+ E- M partiale;
- sistem constructiv: fundații continue din beton armat monolit armate la partea inferioară, fundație izolată, elevații din beton armat monolit armate la partea superioară, pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter și etajul parțial, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de o pompă de căldură;
constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. 642 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24309·11·202023178S. C. APUSENI SPORT S. R. L. PRIN VARGA ADRIAN DEMOLARE CENTRU DE ÎNCHIRIERE ECHIPAMENTE SPORTIVE ȘI DE AGREMENT P+ M
Sd= 153, 44mp; Sc= 76, 72mp.
constr. : Comuna CÂMPANI satul CÂMPANI Drumul D. N. 76 nr. 12B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24410·11·202023322MUNICIPIUL SALONTA PRIN PRIMAR TŐRŐK LÁSYLÓ”RELOCARE LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ 20KV ÎN SUBTERAN” ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIȚIEI ”CONSERVAREA, PROTEJAREA ȘI PROMOVAREA VALORILOR NATURALE DIN ZONA TRANSFRONTALIERĂ SALONTA - BEKESCSABA - REGATUL DROPIA - NATURA 2000”constr. : Municipiul SALONTA Parcela 110030, 110024, 110026, 110021, 110029, 110025, 102084, 102086 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24510·11·202023439Parohia Ordoxă Română ”Sfânta Anastasia și Sfântul Petru Movilă” Paleu prin preot paroh Popa Vasile- Cosmin

Construire împrejmuire proprietate;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Bisericii nr. 3- 5 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24610·11·202022695JUDEȚUL BIHOR PRIN PREȘEDINTE ILIE - GAVRIL BOLOJANREPARAȚII CAPITALE ȘI REFACERE PODURI PE D. J. 792A LEȘ - LIMITĂ DE JUDEȚ ARADconstr. : Comuna OLCEA, TINCA, HUSASĂU DE TINCA satul OLCEA, BELFIR, TINCA, HUSASĂU DE TINCA, MIERSIG Drumul D. J. 792A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24712·11·202023524Kecskés Melinda- Ágota,

Construire casă familială, anexă (garaj auto) și împrejmuire teren:
Casă:
- suprafață construită: Sc = 140, 94 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 140, 94 mp; - suprafață utilă: Su = 113, 17 mp; - suprafață locuibilă = 167, 98 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații continue din beton armate la partea superioară, elevații din beton armate la partea superioară, pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
Anexă (garaj auto):
- suprafață construită: Sc = 46, 24 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 46, 24 mp; - suprafață utilă: Su = 36, 00 mp;
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații continue din beton armate la partea superioară, elevații din beton armate, pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu funcționare cu combustibil solid;
Împrejmuire la stradă:
 -   fundații, stâlpi și soclu din beton, panouri de gard metalice;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
24812·11·202022299IVANCOV LAURENȚIU SORINCONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN LA STRADĂ
S. c. parter casă = 123, 69 mp; S. d. casă = 123, 69 mp; S. utilă casă = 66, 88 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 46, 56 mp /  3 camere; regim de înălțime Parter.
Lungime împrejmuire la stradă = 7, 40 m - din zidărie.
constr. : Comuna GIRIŞU DE CRIŞ satul GIRIŞU DE CRIŞ fn nr. 351, c. f. . : , nr. : , topo:
24912·11·202023363Baiduc Petru- Octavian,

Construire casă parter, anexă parter și împrejmuire la stradă cu porți de acces:
Casă:
- suprafață construită: Sc = 126, 20 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 126, 20 mp; - suprafață utilă: Su = 94, 12 mp; - suprafață locuibilă = 71, 50 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații continue din beton armate la partea inferioară, elevații din beton armate la partea superioară, pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
Anexă:
- suprafață construită: Sc = 49, 60 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 49, 60 mp; - suprafață utilă: Su = 34, 65 mp;
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații continue din beton armate la partea inferioară, elevații din beton armate, pereți portanți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat o pompă de căldură aer- apă;
Împrejmuire la stradă:
 -   fundații, stâlpi și soclu din beton, panouri de gard metalice, porți de acces metalice;

constr. : Comuna Husasău de Tinca satul Sititelec Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25016·11·202019802ORBAI VIOREL
CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PERSONALĂ
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE - nr. - , drum de acces cu NR. CAD. 3501, c. f. . : , nr. : , topo:
25118·11·202023617SC Pro Acva SA reprezentată de Nistor Nicolae,

Construire platformă pentru depozitarea gunoiului de grajd;

constr. : Comuna Cefa satul Ateaș Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25219·11·202024814 PRIMARIA MUNICIPIULUI SALONTA - Reabilitare şi schimbare destinaţie în centru de zi Bătrânii comunităţii Salonta, mun. Salonta, str. I. Cantacuzino, nr. 2- 4, C9, judeţul Bihor ( Suprafaţa construită propusă C9 după modificări : Sc= 581, 0mp; regim de înălţime '' P '', Hcoamă= 9, 565m )constr. : Municipiul SALONTA Strada I. Cantacuzino nr. 2- 4, c. f. . : , nr. : , topo:
25319·11·202024709COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE ”CFR” S. A. BUCUREȘTI SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE CLUJ
MODERNIZARE TRECERE LA NIVEL KM 7+ 164 LINIA C. F.   SALONTA - KÖTEGYÁN
constr. : Municipiul SALONTA DN 78 B, c. f. . : , nr. : , topo:
25419·11·202024065Gulyas Timea- Beáta,

Demolare casă de locuit și construire casă de locuit;

constr. : Municipiul Salonta satul - Sokonai Vitéz Mihály nr. 31 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25519·11·202024989JUDEŢUL BIHOR prin Preşedinte ILIE GAVRIL BOLOJAN- Construre pod peste râul CRIŞUL REPEDE în localitatea BULZ, judeţul Bihor ( podul se va situa pe drumul judeţean DJ 108I Bratca- Bulz, la intersecţia cu DJ 108K Bulz- Remeţi şi va traversa albia râului Crişul Repede în amonte de podul existent; va avea două deschideri egale de 24, 0m şi o lungime totală de 52, 40m , lăţime de 9, 50m şi parte carosabilă de 6, 0m ). constr. : Comuna BULZ satul BULZ - , c. f. . : , nr. : , topo:
25619·11·202020987Cozi Dacian- Gheorghe,

Construire împrejmuire (la stradă și spre mejdie nord (laterală dreapta)) și poartă acces auto și pietonal (la stradă), reparații casă existentă cu modicări interioare și exterioare și construire anexă (garaj);

constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. 418 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25720·11·202024478Popovici Gabriela,

Proiect modificator la A. C. nr. 23/ 05. 04. 2019 – reducere regim de înălțime de la P+ 1E la parter cu demisol parțial (sub terasă), refuncționalizare parter, construire filigorie, anexă gospodărească, garaj dublu și împrejmuire teren;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada Arany János nr. 47 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25820·11·202017481Ban Horia- Florin,

Intrarea în legalitate a lucrărilor executate fără autorizație de construire conform proces- verbal nr. 158/ 31. 03. 2020 și continuarea lucrărilor în vederea construirii unei case familiale;

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Magnoliei nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
25923·11·202024795NAGY FRANCISC şi NAGY IRINA- TUNDE  - Construire casă familială P+ 1E şi împrejmuire parţială teren ( Suprafaţă construită Sc= 108, 64; Suprafaţă desfăşurată Sdesf. = 225, 60mp ; Hcoamă= 8, 70m; lungime totală împrejmuire- 56, 60ml; se va prezenta extras de carte funciară pentru cadastral 59510 cu categoria de folosinţă drum public la recepţia la terminarea lucrărilor)constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada - , c. f. . : , nr. : , topo:
26024·11·202025134 HEREDEA SEBASTIAN- ALIN şi BRONŢ ANCA- MIHAELA- împrejmuire teren ( lungime totală împrejmuire = 120, 97ml )constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE GHIOCEILOR nr. 74, c. f. . : , nr. : , topo:
26125·11·202025197SZAKÁCS TAMÁS SI SZAKÁCS ANDREA
CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna AUȘEU satul GROȘI Drumul DC 267 GROȘI - GEPIȘ- CODRIȘOR, c. f. . : , nr. : , topo:
26226·11·202025253S. C. RCS & RDS S. A.
CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE
constr. : Comuna CRIȘTIORU DE JOS satul POIANA - , c. f. . : , nr. : , topo:
26302·12·202024306I. I. BOROS ALEXANDRA IOANA prin BOROS ALEXANDRA IOANA  - Proiect modificator la AC nr. 367 din 21. 11. 2018 ( construire agropensiune parter ) - repoziţionare piscină, filigorie şi loc de joacă ( suprafaţă construită pensiune Sc= 375, 85mp= Sdesf. , Scfiligorie= 30, 0mp, Scpiscină= 25, 0mp )constr. : Comuna CEFA satul CEFA - , c. f. . : , nr. : , topo:
26402·12·202025674 CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR - SERVICIUL TEHNIC- INVESTIŢII- '' Proiect  integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a judeţului Bihor, îmbunătăţirea accesului şi dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervenţiilor medicale în situaţii de urgenţă '' ( regim de înălţime P+ M, suprafaţă construită Sc= 144, 29mp şi suprafaţă desfăşurată Sdesf. = 227, 64mp )constr. : Comuna BUDUREASA satul STÂNA de VALE- zona turistică PADIŞ - str. DJ 763 - Km 33+ 879, c. f. . : , nr. : , topo:
26502·12·202025673 CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, SERVICIUL TEHNIC- INVESTIŢII - '' Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a judeţului Bihor, îmbunătăţirea accesului şi dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervenţiilor medicale în situaţii de urgenţă '' ( regim de înălţime P+ M, suprafaţă construită Sc= 125, 19mp şi suprafaţă desfăşurată Sdesf. = 208, 52mp )constr. : Comuna BUDUREASA satul STÂNA de VALE Strada - , c. f. . : , nr. : , topo:
26603·12·202023581S. C. DARCONTI INVEST S. R. L. PRIN DIACONESCU CONSTANTIN CRISTIAN ȘI DIACONESCU DARINA CRISTINAAUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
Sc= 169, 89mp, Lgard= 99, 22ml
constr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada CĂPRIOAREI nr. 10H bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26703·12·202024997ZAHARIA MONICACONSTRUIRE CASĂ PARTER, ANEXĂ (GARAJ) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN:
S. c. parter casă = 102, 86 mp; S. d. casă = 102, 86 mp; S. utilă casă = 69, 14 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 55, 12 mp /  3 camere; regim de înălțime Perter+ Mansardă.
S. c. parter anexă = 22, 52 mp; S. d. (corp C2) = 22, 52 mp; S. utilă garaj (corp C2) = 17, 36 mp; regim de înălțime Parter.
Lungime împrejmuire la stradă = 39, 11 m.
Lungime împrejmuire însore proprietăți vecine = 76, 06 m.
constr. : Comuna GIRIŞU DE CRIŞ satul TĂRIAN Strada fn nr. 537/ A, c. f. . : , nr. : , topo:
26803·12·202025778RAD FLOARECONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER
S. c. parter casă = 149, 60 mp; S. d. casă = 149, 60 mp; S. utilă casă = 100, 77 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 56, 17 mp / 4 camere; regim de înălțime Parter.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Fluierașului nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
26903·12·202025779FLONTA COSMIN IONUȚ
CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER
S. c. parter casă = 149, 60 mp; S. d. casă = 149, 60 mp; S. utilă casă = 100, 77 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 56, 17 mp / 4 camere; regim de înălțime Parter.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Fluierașului nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27003·12·202025819LIDL ROMANIA S. C. S. reprezentată prin ABRUDAN IOAN TUDOREXTINDERE PARCARE AUTO ȘI REGLEMENTARE / DEVIERE REȚELE ELECTRICE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE:
- 21 locuri de parcare;
- lungime reglementare / deviere rețele electrice și de telecomunicație - 140 m.
constr. : Municipiul SALONTA Strada Regele Ferdinand nr. 2, c. f. . : , nr. : , topo:
27107·12·202025668COMUNA CETARIU PRIN PRIMAR BIRO FERENC SANDORASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA CETARIU
CAROSABIL STRADĂ(îmbrăcăminte asfaltică) = 2108mp; ACOSTAMENT L= 262m, SUP = 481mp; PODEȚE Dn500 3buc. - L = 28m.
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU Parcela 54106 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27209·12·202026152Comuna Hidișelu de Sus prin primar Petroi Adrian, Modernizarea străzilor Daltal 2 și Cimitirilui în localitatea Hidișelu de Sus, comuna Hidișelu de Sus;constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Sus - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27310·12·202024719COMUNA ROȘIORI PRIN PRIMAR KELEMEN ZOLTANREABILITARE STRADĂ ÎN COMUNA ROȘIORI
L str 21 = 553, 33m
constr. : Comuna ROȘIORI satul ROȘIORI Parcela 52611 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27410·12·202024925Bala Petru,

Construire căsuță de grădină;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27510·12·202025141Bara Győrgy- Zsolt,

Construire gard lateral și spate;

constr. : Comuna Paleu satul Paleu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27611·12·202019007Druță Ana,

Construire casă familială și împrejmuire teren:
Casă:
- suprafață construită: Sc = 121, 18 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 121, 18 mp; - suprafață utilă: Su = 80, 28 mp; - suprafață locuibilă = 47, 17 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații continue rigide din beton armate la partea inferioară, elevații din beton armate la partea superioară, pereți din zidărie portantă confinată din blocuri BCA- GBN50 confinați (întăriți) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un termoșimenu pe combustibil solid;
Împrejmuire:
- spre drumul public de acces având nr. cad. 1031: fundații din beton, stâlpi și panouri de gard din metal, porți de acces metalice;
- spre mejdia est și sud: fundații din beton, plasă de sârmă prinsă pe stâlpi metalici;
 

constr. : Comuna Paleu satul Paleu - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27714·12·202025098S. C. ELECTRO MAT PROMPT S. R. L. reprezentată prin administrator GODJA IOAN MATEIEXTINDERE REȚEA DE JOASĂ TENSIUNE ÎN COMUNA PALEU, LOCALITATEA SĂLDĂBAGIU DE MUNTE, ZONA STRĂZILOR LALELELOR, DEALUL LUI DUMNEZEU ȘI MAGNOLIEIconstr. : Comuna PALEU satul SĂLDĂBAGIU DE MUNTE Strada Lalelelor, Dealul lui Dumnezeu și Magnoliei nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27814·12·202025818Pente Viorel,

Construire casă familială P+ M:
- suprafață construită: Sc = 101, 60 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 177, 29 mp; - suprafață utilă: Su = 141, 83 mp; - suprafață locuibilă = 67, 80 mp; 
- regim de înălțime: P+ M; 
- sistem constructiv: fundații și elevații continue din beton armat cu hidroizolație rigidă, centuri de tasare din beton armat la fundații, perereți din zidărie portantă confinată (întărită) cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din beton armat peste parter, planșeu din lemn peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire centralizat cu agent termic furnizat de un cazan cu combustibil solid;
 

constr. : Comuna Paleu satul Săldăbagiu de Munte Strada Petőfi Sándor nr. 322/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
27916·12·202025875Bruncsák Tamás,

Construire locuință și împrejmuire (la stradă):
- suprafață construită: Sc = 122, 61 mp; - suprafață desfășurată: Sd = 122, 61 mp; - suprafață utilă: Su = 111, 78 mp; - suprafață locuibilă = 70, 18 mp; 
- regim de înălțime: P; 
- sistem constructiv: fundații izolate din beton armat, grinzi de fundare din beton armat, stâlpi metalici prinși articulat la bază pe fundațiile izolate, grinzi metalice prinse rigid de stîlpii metalici, închideri în plan vertical (pereți) și în plan înclinat  (învelitoarea) realizate din panouri metalice termoizolante;
- sistem de încălzire cu aeroterme electrice;
Împrejmuire la stradă:
- fundații din beton, stâlpi metalici și panouri din plasă bordurată de sârmă;
 

constr. : Comuna Cetariu satul Tăutelec - nr. 39 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
28017·12·202024922PELAK- VLAD GABRIEL- ZSOLT și soția PELAK- VLAD GEORGETA- MĂRIOARA
CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT PARTER:
S. c. parter casă = 165, 00 mp; S. d. casă = 165, 00 mp; S. utilă casă = 115, 93 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 61, 65 mp /  3 camere; regim de înălțime Parter.
constr. : Comuna CEFA satul INAND Strada FN nr. 139/ a, c. f. . : , nr. : , topo:
28122·12·202025912SC PATROL SERVICE SRL prin Cuc Ioan
CONSTRUCȚII: 50052- C2 GRAJD, 50052- C8 ATELIER, 50052- C10 MAGAZIE, 50052- C11 FILTRU SANITAR, 50052- C13 MAGAZIA CEREALE, 50052- C16 WC, 50052- C17 SOPRON CEREALE
constr. : Comuna CEFA satul CEFA - , c. f. . : , nr. : , topo:
28228·12·202027877GÁL SÁNDOR- JÓZSEF și soția GÁL ILDIKÓDEMOLARE CASĂ DE LOCUIT ȘI CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ
DEMOLARE:
S. c. parter casă = 124 mp; S. c; S. d. casă =  124 mp; S. utilă casă - 77, 16 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 45, 07 mp /  2 camere; regim de înălțime Perter.
CONSTRUIRE:
S. c. parter casă =  262 mp; S. d. casă =  262 mp; S. utilă casă - 231, 67 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 97, 27 mp /  5 camere; regim de înălțime Perter.
S. c. parter anexă =  49 mp; S. d. =  49 mp; S. utilă anexă = 24, 75 mp; regim de înălțime Parter.
constr. : Municipiul SALONTA Strada Rákóczi Ferencz nr. 8, c. f. . : , nr. : , topo:
28328·12·202027987IACOB CORNELIUCONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ Sp+ P+ 1E - INTRARE ÎN LEGALITATE:
S. c. parter casă =  190, 00 mp; S. c. subsol casă = 35, 00; S. c. etaj casă =  125, 00 mp mpS. d. casă =  350, 20 mp; S. utilă casă = 227, 25 mp; S. locuibilă casă / nr. camere = 99, 55 mp /  5 camere; regim de înălțime Subsol parțial cu Parter și Etaj parțial.
constr. : Comuna PALEU satul PALEU Strada Piersicilor nr. 239, c. f. . : , nr. : , topo:
28431·12·202028056DUMA VIOREL- CRISTIAN și soția DUMA IOANA- LORENAEXTINDERE ANEXĂ(CORP C2 - GARAJ)
Sc= Sd= 136mp; Su= 128, 42mp
constr. : Municipiul SALONTA OCTAVIAN GOGA nr. 1/ A, c. f. . : , nr. : , topo:

Nr. aut.Data elib.Nr. inreg.SolicitantDen. lucrariAdresa exec.
103·01·201926569BOT VASILE- Construire anexă gospodărească parter  cu Sc= Sd= 35, 76mpconstr. : Comuna BULZ satul BULZ - , c. f. . : , nr. : , topo:
203·01·201926696VARGA GABRIEL- demolare casă de locuit parter C1 cu Sc= Sd= 86, 0mp, anexă C2- depozit cu Sc= Sd= 48, 0mp, anexă C3- depozit unelte cu Sc= Sd= 20, 0mp , anexă C4- grup sanitar cu Sc= Sd= 9, 0mp ( Sct= 163, 0mp= Sdesf. t, din care casa= 86, 0mp şi anexele = 77, 0mp )constr. : Comuna ŢEŢCHEA satul ŢEŢCHEA PRINCIPALĂ nr. 152, c. f. . : , nr. : , topo:
307·01·201924642UNIUNEA BISERICILOR PENTICOSTALE „HOLINESS” - Filiala din România prin Bogdan DorelINTRARE ÎN LEGALITATE - Casă parohială parter
Sc= 137, 14mp; Su= 113, 07mp
constr. : Comuna Sânnicolau Român satul Berechiu - nr. 59S, c. f. . : , nr. : , topo:
407·01·201924641UNIUNEA BISERICILOR PENTICOSTALE „HOLINESS” - Filiala din România prin Bogdan DorelINTRARE ÎN LEGALITATE - Casă parohială parter
Sc= 137, 14mp; Su= 113, 07mp
constr. : Comuna CEFA satul CEFA - nr. 334/ B, c. f. . : , nr. : , topo:
508·01·201926081TRIPON ALIN și soția TRIPON ANITA- EDITCONSTRUIRE CASĂ PARTER CU GARAJ și gard împrejmuire la front de stradă
- Sc= 177, 99mp, Su= 144, 10mp, lungime gard= 20, 33ml
constr. : Comuna ROȘIORI satul MIHAI BRAVU - nr. 380, c. f. . : , nr. : , topo:
609·01·201925980BOROTA DORIN ADRIAN PENTRU BOROTA DORIN ADRIAN Î. I CONSTRUIRE CLĂDIRE ANEXĂ AFERENTĂ ACTIVITĂȚII PRODUCTIVE ÎN LOCALITATEA TĂMAȘDA, COMUNA AVRAM IANCU
Sc = 143, 00mp. Sd= 143mp. Su= 85, 60mp.
CONSTRUCȚIE CU FUNDAȚII CONTINUE DIN BETON ARMAT, SUPRASTRUCTURA SE VA REALIZA DIN ZIDĂRIE CONFINATĂ, SÂMBURI DIN BETON. PEREȚII PORTANȚI DIN EXTERIOR SE VOR REALIZA DIN CĂRĂMIDĂ CU GOLURI VERTICALE. PLANȘEUL PE SOL ESTE DIN BETON ARMAT, PLANȘEUL PESTE PARTER VA FI DIN LEMN. CENTRALA TERMICĂ VA AVEA PLANȘEUL DIN BETON SLAB ARMAT. ACOPERIȘUL VA FI DE TIP ȘARPANTĂ ÎN DOUĂ APE LA 35 DE GRADE, STRUCTURA DIN LEMN, ÎNVELITOAREA DIN ȚIGLĂ CERAMICĂ.
constr. : Comuna AVRAM IANCU satul TĂMAŞDA 52673 nr. 111 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
709·01·201925112DEJEU ADRIAN și soția DEJEU ALINA- EMANUELAPROIECT MODIFICATOR LA A. C. nr. 46 din 10. 04. 2017 - LOCUINȚĂ Sp+ P+ M și împrejmuire teren la front de stradă
- Suprafețe propuse/ finale Sc= 16, 2/ 165, 14mp; Sd= 16, 2/ 323, 53mp; Su= 14, 55/ 213, 73mp
- împrejmuire în lungime de 30ml
constr. : Comuna TILEAGD satul TILEAGD CRIȘAN, c. f. . : , nr. : , topo:
809·01·2019186OLARU FLORIAN
DEMOLARE CASA DE LOCUIT C 1
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul MIERLĂU - nr. 95, c. f. . : , nr. : , topo:
911·01·201926893S. C. HERAYOKO SERE S. R. L. PRIN IVAN SEBASTIAN - DANCONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE(SERĂ) ȘI ÎMPREJMUIRE ÎN COMUNA SĂCĂDAT, JUDEȚUL BIHOR
Sut seră = 3280, 61mp,  Sut CONSTRUCȚII = 470, 50mp, LUNGIMEA TOTALĂ A ÎMPREJMUIRII = 470, 0m, SUPRAFAȚĂ ALEI BETONATE = 659mp, P. O. T. = 49, 61%, C. U. T. = 0, 49.
SERĂ: PEREȚII LATERALI ȘI PILONII INTERIORI(3/ TUNEL) - ȚEVI RECTANGULARE GALVANIZATE(80X80X3mm) AMPLASATE DIN 2, 5m ÎN 2, 5m. ; PEREȚII ȘI ACOPERIȘUL VOR FI DIN FOLIE, FERESTRE DIN PLASĂ ANTIINSECTE, UȘI DE ACCES 2 BUC. (METAL CU POLICARBONAT)
FUNDAȚIILE STÂLPILOR SUNT IZOLATE IAR PILONII SUNT ÎNCASTRAȚI ÎN BETON ARMAT, DIAMETRUL FUNDAȚIEI 30- 40cm, ADÂNCIMEA DE FUNDARE DE 1, 00m,
SPAȚIU TEHNOLOGIC: PEREȚI LATERALI - PEREȚI SANDWICH DE 40mm, FRONTAL - PEREȚI SANDWICH, ACOPERIȘ - TABLĂ GALVANIZATĂ, SEMILUNĂ - POLICARBONAT CELULAR.
GARD PERIMETRAL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ȘI ȚEVI STABILIZATE ÎN CÂMP LA 2m DISTANȚĂ, POARTĂ CU DESCHIDERE DE 5m.  
constr. : Comuna SĂCĂDAT satul SĂCĂDAT Parcela 51569 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1015·01·2019480CHIRILĂ ADELA IONELA PENTRU S. C. D. D. M. AGRO FARM S. R. L. CONSTRUIRE PLATFORMĂ GUNOI ANIMALE
Splatformă= 90mp. SISTEM CONSTRUCTIV: PLACĂ DE BETON ARMAT, PEREȚI DIN BETON ARMAT CU Hp= 0, 60m. PE TREI LATURI ȘI BAZIN DEJECȚII PREFABRICAT.
constr. : Comuna ŢEŢCHEA satul HOTAR Parcela 50400 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1115·01·201926756Dale Crina PFAPlatformă Gunoiconstr. : Comuna Câmpani satul Câmpani 75 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1216·01·201917034Șorodoc Ionuț,

Extindere locuință existentă parter, modernizare și recompartimentare:
- regim de înălțime: parter;
- suprafață construită Sc = 191, 43 mp; - suprafața desfășurată Sd = 191, 43 mp; - suprafața utilă Su= 117, 74 mp;
- sistemul constructiv al casei:
1) pentru partea care se modernizează: • infrastructura: fundații directe continue din beton simplu subturanate sub fundații continue din zidărie de cărămidă; • suprastructura: zidărie din văioagă;
2) pentru partea care se extinde: • infrastructura: fundații directe continue din beton armat; • suprastructura: - elevații din beton armat; - zidărie portantă confinată cu stâlpișori și centuri din beton armat;
3) peste întreg parterul: - planșeu din grinzi de lemn de rășinoase; - acoperiș de tip șarpantă din lemn ecarisat; - învelitoare din țiglă ceramică;
4) sistem de încălzire: centrală termică cu combustibil solid.  

constr. : Comuna Girișu de Criș satul Girișu de Criș Strada - nr. 360 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1316·01·201924535SDEE TRANSILVANIA NORD SA
EXTINDERE REȚELE ELECTRICE ÎN LOCALITATEA GEPIU, ZONA COLONIE, JUDEȚUL BIHOR
constr. : Comuna GEPIU satul GEPIU - , c. f. . : , nr. : , topo:
1418·01·201926843S. C. DAVID PATRICIA S. R. L. PRIN KOVACS KAROLYAMPLASARE G. P. L. REZERVOR MOBIL
CAPACITATE REZERVOR 5000 LITRI AMPLASAT PE O PLATFORMĂ DIN BETON ARMAT DE 21, 45mp CU ZID ANTIFOC PE LUNGIMEA DE 6, 5m ȘI ÎNĂLȚIMEA DE 2, 2m.
constr. : Comuna BATĂR satul ARPĂŞEL Parcela 53413 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1518·01·2019698PFA GURAU AUREL DUMITRU
PLATFORMĂ DE GUNOI PENTRU GRAJD
constr. : Comuna COPĂCEL satul CHIJIC - nr. 1, c. f. . : , nr. : , topo:
1618·01·201921811PASCALAU GELU VASILE
CASA FAMILIALĂ - P, ANEXA - P, TERASA - P
constr. : Comuna SĂNNICOLAU ROMĂN satul SÂNNICOLAU ROMÂN - nr. 707, c. f. . : , nr. : , topo:
1723·01·201922203Oraș Ciordaș Gabriela GeorgetaBranșament gaze naturaleconstr. : Comuna AVRAM IANCU satul AVRAM IANCU 305 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1823·01·201922204Tudora MariaBranșament gaze naturaleconstr. : Comuna AVRAM IANCU satul AVRAM IANCU 125 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
1923·01·201922205Sârb DoruBranșament Gaze naturaleconstr. : Comuna AVRAM IANCU satul AVRAM IANCU 344 E bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2023·01·201922208Buzgău CornelBranșament gaze naturaleconstr. : Municipiul ORADEA 493 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2123·01·201922206Morar MărioaraBranșament gaze naturaleconstr. : Comuna AVRAM IANCU satul AVRAM IANCU 304 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2223·01·201922207Goina Călin Alexandru și soția Goina Ionela MădălinaBranșament Gaze naturaleconstr. : Comuna Avram iancu satul Avram Iancu 304/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2323·01·2019253KOROZSI ELEONORA- ILONACONSTRUIRE ANEXĂ PARTER - garaj, magazie
Sc= 38mp; Sd= 38mp; Su= 23, 28mp
constr. : Comuna TILEAGD satul TILEGD Strada MORII nr. 6, c. f. . : , nr. : , topo:
2428·01·201919165Moțiu Teofil- Alin- Claudiu,

Construire casă P:
- regim de înălțime: parter;
- suprafață construită Sc = 252 mp; - suprafața desfășurată Sd = 252 mp; - suprafața utilă Su= 228, 35 mp;
- sistemul constructiv al casei: • infrastructura: fundații continue din beton armate la partea inferioară; • suprastructura: - elevații din beton armat; - zidărie portantă întărită cu sâmburi din beton armat; - planșeu de beton armat peste parter; - acoperiș de tip șarpantă din lemn ecarisat; - învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire: centrală termică cu combustibil solid.  

constr. : Comuna Copăcel satul Chijic Strada - nr. 33 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2528·01·201925117Hory Gyula- Claudiu,

Extindere clădire de locuit:
- regim de înălțime: parter;
- suprafață construită Sc = 200 mp; - suprafața desfășurată Sd = 200 mp; - suprafața utilă Su= 145, 87 mp;
- sistemul constructiv al casei:
1) pentru clădirea existentă: • infrastructura: subbetonarea fundațiilor existente; • suprastructura: zidărie portantă;
2) pentru structura nouă (extindere): • infrastructura: fundații continue din beton armate la partea inferioară și la partea superioară; • suprastructura: - elevații din beton armat; - zidărie portantă confinată cu sâmburi din beton armat;
3) peste întreg parterul: - planșeu din beton armat; - acoperiș de tip șarpantă din lemn ecarisat; - învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire: centrală termică cu combustibil solid.  

constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. 109/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2628·01·201924079Hurban Teodora Persoană Fizică Autorizată prin Hurban Teodora,

Construire anexă gospodărească constând în platformă de depozitare a gunoiului de grajd:
-  suprafață construită Sc = 84 mp; suprafață desfășurată Sd = 84 mp;
- sistem constructiv: fundații continue perimetrale din beton peste care se execută o centură de beton armat, placă pe sol din beton armat și ziduri din bolțari de beton confinați cu sâmburi din beton armat.  

constr. : Comuna Abram satul Margine Strada - nr. 101 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2729·01·201923474Tripon Teofil,

Intrare în legalitate - Construire casă de locuit parter, anexe și împrejmuire teren:
Casă de locuit:
- regim de înălțime: parter;
- suprafață construită Sc = 120, 05 mp; - suprafața desfășurată Sd = 120, 05 mp; - suprafața utilă Su= 95, 93 mp;
- sistemul constructiv: • infrastructura: fundații continue din beton simplu; • suprastructura: - elevații din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din beton armat; - zidărie portantă confinată parțial cu sâmburi și centuri din beton armat; - planșeu din beton armat peste parter; - acoperiș șarpantă din lemn de tip ”șarpantă pe scaune”; - învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire: mijloace tehnice cu acumulare de căldură;
Anexă:
- regim de înălțime: parter;
- suprafață construită Sc = 121, 47 mp; - suprafața desfășurată Sd = 120, 47 mp; - suprafața utilă Su= 95, 93 mp;
- sistemul constructiv: • infrastructura: fundații continue din beton simplu; • suprastructura: - elevații din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din beton armat; - zidărie portantă confinată parțial cu sâmburi și centuri din beton armat; - planșeu din beton armat peste parter; - acoperiș șarpantă din lemn de tip ”șarpantă pe scaune”; - învelitoare din țiglă ceramică;
Împrejmuire:
- la front stradal: împrejmuire cu lungimea L= 14, 91 m având soclu din beton și gard din fier forjat;
- mejdia stângă și spate: împrejmuire cu lungimea L= 89, 86 m retrasă spre interior cu 0, 60 m; se va executa din gard din plasă de sârmă.  

constr. : Comuna Roșiori satul Mihai Bravu - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2829·01·201924988SC OMV Petrom SA prin SC Iken Construct Management SRL reprezentată de Mardaru Cristina- Roxana,

LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 21 MIHAI BRAVU VEST SAT ROȘIORI COMUNA ROȘIORI JUDEȚUL BIHOR.  

constr. : Comuna Roșiori satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
2929·01·201924989SC OMV Petrom SA prin SC Iken Construct Management SRL reprezentată de Mardaru Cristina- Roxana,

LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 408 MIHAI BRAVU VEST.  

constr. : Comuna Roșiori satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3031·01·20191715VAS IRINACONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ
- casă parter; Sc= 188 mp; Sd= 188mp; Su= 151mp
constr. : Comuna CETARIU satul ȘIȘTEREA - nr. 21, c. f. . : , nr. : , topo:
3131·01·2019841COMUNA BUDUREASA
ÎNFIINȚARE PROMENADĂ PE MAL STÂNG, VALEA NIMĂIEȘTI,
COMUNA BUDUREASA, JUDEȚUL BIHOR
constr. : Comuna BUDUREASA satul BUDUREASA strada Câmp –Râu, DJ 764 A nr. km 10+ 200, c. f. . : , nr. : , topo:
3231·01·2019704Oșvat Mariana,

Construire casă P+ M:
- regim de înălțime: parter+ mansardă;
- suprafață construită Sc = 124, 25 mp; - suprafața desfășurată Sd = 240, 38 mp; - suprafața utilă Su= 209, 98 mp;
- sistemul constructiv: • infrastructura: fundații continue din beton armat sub pereți; • suprastructura: - elevații din beton armat; - zidărie portantă din blocuri ceramice cu goluri, confinată cu stâlpișori și centuri din beton armat; - planșeu din beton armat peste parter; - acoperiș șarpantă din lemn de rășionoase; - învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire: instalație de încălzire cu radiatoare alimentate de la un șemineu cu serpetină de încălzire.  

constr. : Comuna Toboliu satul Cheresig Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3304·02·20191899GYÖRI IOAN și soția GYÖRI IBOLYA- KATACONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE
- Sc= 40mp; Sd= 40mp; Su= 30, 3mp
constr. : Comuna ROȘIORI satul ROȘIORI - nr. 368, c. f. . : , nr. : , topo:
3406·02·20192082RCS RDS SA
INTRARE IN LEGALITATE CONSTRUCȚIE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE
constr. : Comuna BUDUREASA, satul STANA DE VALE- ZONA PADIȘ DJ 763 bl. CABANA BRĂDET, c. f. . : , nr. : , topo:
3507·02·20192104SÎRMĂ NICOLETA și soțul SÎRMĂ CONSTANTINCONSTRUIRE LOCUINȚĂ P, ANEXĂ P, împrejmuire teren
- Locuință -  Sc= 119, 55mp; Sd= 119, 55mp; Su= 81, 70mp
- Anexă - Sc= 55mp; Sd= 55mp; Su= 25mp
- Împrejmuire: front stradă cu retragere 5, 5cm spre interior; lungime de 32, 29ml
                      latura SV, retragere 60cm spre interior; lungime de 36, 49ml
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIȘELU DE JOS - nr. 46, c. f. . : , nr. : , topo:
3611·02·2019909Bradea Sergiu- Viorel,

DEMOLARE CASĂ,

constr. : Comuna Cefa satul Inand Strada - nr. 191 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3712·02·20192291TULIP EVENTS SRL repr prin Moțoc Emanuel- OtinelAMPLASARE CORT EVENIMENTE, AMENAJARE, CONSTRUCȚII SPAȚII AFERENTE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
- cort evenimente Sc= 544, 35mp+ 27, 45mp; Su= 543, 6 mp
- bucătărie Sc= 377, 15mp; Su= 335, 95mp
- împrejmuire front și spate 100ml, lateral dreapta 135ml cu retragere în terenul beneficiarului
constr. : Comuna MĂDĂRAS satul MĂDĂRAS - , c. f. . : , nr. : , topo:
3813·02·20192249UIVAROȘAN TEODORA ADRIANABRANȘAMENT ELECTRIC SUBTERAN
CARACTERISTICI LUCRARE: LUNGIME 33ml, DIN CARE 19ml ÎN SUBTERAN, RACORD LA UN B. M. P. T. DIN FIBRĂ DE STICLĂ MONTAT PE LIMITA DE PROPRIETATE
constr. : Comuna CEFA satul INAND D. N. 79 nr. 256/ B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
3925·02·201924719Chirodea Florin,

Construire casă și anexă:
Casă:
- regim de înălțime: parter;
- suprafață construită Sc = 213, 07 mp; - suprafața desfășurată Sd = 213, 07 mp;
- sistemul constructiv: • infrastructura: - fundații directe continue sub ziduri; - fundații izolate directe; • suprastructura: - elevații sub formă de centuri continue din beton armat; - pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice confinată cu stâlpișori și centuri din beton armat monolit; - planșeu din lemn peste parter; - acoperiș șarpantă din lemn ecarisat pe scaune; - învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire: centrală termică pe combustibil solid;
Anexă:
- regim de înălțime: parter;
- suprafață construită Sc = 154, 53 mp; - suprafața desfășurată Sd = 154, 53 mp;
- sistemul constructiv: • infrastructura: fundații izolate directe; • suprastructura: - stâlpi metalici realizați din profile laminate; - grinzi metalice realizate din profile metalice; • închiderile la nivelul pereților exteriori și interiori precum și al acoperișului se vor realiza din panouri de tip sandwich.

constr. : Comuna Copăcel satul Sărand Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4025·02·20193803S. C. RCS & RDS
REALIZAREA UNEI REȚELE DE TELECOMUNICAȚII PRIN POZARE FIBRA OPTICĂ, AMPLASATE AERIAN ȘI SUBTERAN ÎN COMUNA GEPIU
constr. : Comuna GEPIU satul GEPIU DJ 797A, DE 2717, DE 2722, DE 2764, DE 2736/ 1, DE 2626, DE 2647/ 2, NR, TOP. 458 BICACIU, DE 2650, DE 2582/ 2, DE 2581, DE 2582/ 1, DE 2529, DE 2508/ 1, DE 2511, DE 2542, c. f. . : , nr. : , topo:
4127·02·20191793Comuna Drăgești prin Fărcuța Sabina primar,

Modernizare străzi publice în comuna Drăgești,

constr. : Comuna Drăgești satul Dicănești și Stracoș Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4228·02·20193909SZFURA FLORIN- CLAUDIU și SZFURA JÁHELCONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ S+ P
- Sc= 46, 90m2; Sd= 60, 55m2; Su= 31, 75m2
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - , c. f. . : , nr. : , topo:
4301·03·20193477PRIMĂRIA HUSASĂU DE TINCA prin primar Faur MihaiEXTINDERE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ nr. 1 Husasău de Tinca
- Sc= 301, 96mp; Sd= 575, 22mp; Su= 477, 19mp
constr. : Comuna HUSASĂU DE TINCA satul HUSASĂU DE TINCA - nr. 5, c. f. . : , nr. : , topo:
4401·03·20193926O. M. V. PETROM S. A. PRIN DIVIZIA UPSTREAM ZONA DE PRODUCȚIE 1 CRIȘANA- BANAT CONDUCTĂ GAZE SONDA 22 SĂCUENI NORD(CONDUCTĂ DE LEGĂTURĂ ÎNTRE CAPUL DE ERUPȚIE AL SONDEI 22 SĂCUENI NORD ȘI CONDUCTELE SEPARATOARE EXISTENTE LA SONDA 21 SĂCUENI)constr. : Comuna CHERECHIU satul CHEŞEREU Parcela 50793, 50859 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4501·03·2019916COMUNA CETARIU PRIN PRIMAR BOANISZ ALEXANDRUÎNFIINȚARE CENTRU AFTER SCHOOL ÎN COMUNA CETARIU, JUD. BIHOR
SUP. const. = 421, 33mp REGIM PARTER. H max. 5, 76m
INFRASTRUCTURA ESTE REALIZATĂ DDIN FUNDAȚII CONTINUE ARMATE, CU ELEVAȚIE ARMATĂ ȘI EVAZATE ÎN DREPTUL STÂLPILOR DE BETON ARMAT ȘI GRINZILE STRUCTURII DIN BETON ARMAT. PEREȚII DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ. PLANȘEUL PESTE PARTER ESTE DIN BETON ARMAT CU BLOCURI CERAMICE DE UMPLUTURĂ ȘI SUPRABETONARE DE 6cm.
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU 52772 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4604·03·20192352SANTI MAURO PENTRU S. C. AGRIRO S. R. L. EXTINDERE HALĂ METALICĂ P+ Ep
SUP. const. prop. = 656, 50mp. ; SUP. et. part. = 155, 00mp. SUP. cont. desf. - 811, 50mp.
EXTINDERE PROPUSĂ: FUNDAȚII INDEPENDENTE DIN BETON, STRUCTURĂ METALICĂ, PEREȚI SANDWICH, TÂMPLĂRIE P. V. C.
constr. : Comuna AVRAM IANCU satul ANT Parcela 50093 nr. 245 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4704·03·20193709S. C. HELIOWATT S. R. L ȚĂRMUREANU ALEXANDRUCONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ 500kW ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
(montarea de panouri fotovoltaice)
constr. : Comuna ROŞIORI satul ROŞIORI Parcela 52120 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4804·03·20193708S. C. FOTOTREI S. R. L ȚĂRMUREANU ALEXANDRUCONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ 500kW ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
(montarea de panouri fotovoltaice)
constr. : Comuna ROŞIORI satul ROŞIORI Parcela 52118 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
4904·03·20193707S. C. FOTOȘASE S. R. L ȚĂRMUREANU ALEXANDRUCONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ 500kW ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
(montarea de panouri fotovoltaice)
constr. : Comuna ROŞIORI satul ROŞIORI Parcela 52121 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5004·03·20193703S. C. FOTOPATRU S. R. L ȚĂRMUREANU ALEXANDRUCONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ 500kW ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
(montarea de panouri fotovoltaice)
constr. : Comuna ROŞIORI satul ROŞIORI Parcela 52117 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5104·03·20193704S. C. FOTODOI S. R. L ȚĂRMUREANU ALEXANDRUCONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ 500kW ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
(montarea de panouri fotovoltaice)
constr. : Comuna ROŞIORI satul ROŞIORI Parcela 52115 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5204·03·20193706S. C. FOTOCINCI S. R. L ȚĂRMUREANU ALEXANDRUCONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ 500kW ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
(montarea de panouri fotovoltaice)
constr. : Comuna ROŞIORI satul ROŞIORI Parcela 52116 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5306·03·20194224RCS RDS SA
REALIZAREA UNEI REȚELE DE TELECOMUNICAȚII
constr. : Comuna ȚEȚCHEA satul ȚEȚCHEA, SUBPIATRĂ, HOTAR, TELECHIU - , c. f. . : , nr. : , topo:
5407·03·20194671COMUNA TĂUTEU PRIN PRIMAR VINCZE NANDOR - ȘTEFANCONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU COMUNA TĂUTEU, JUDEȚUL BIHORconstr. : Comuna TĂUTEU satul TĂUTEU Parcela 52053, 51105, COD CADASTRAL RÂU BISTRA III. 1. 44. 33. 15. 00. 0 nr. hm. 389 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5507·03·20194672COMUNA TĂUTEU PRIN PRIMAR VINCZE NANDOR - ȘTEFANCONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDEȚUL BIHORconstr. : Comuna TĂUTEU satul POIANA 52051, 52052 COD CADASTRAL RÂU BISTRA III. 1. 44. 33. 15. 00. 0 nr. hm. 421 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5611·03·201922769Goldiș Anișoara Întreprindere Individuală prin Goldiș Anișoara,

Pensiune agroturistică în localitatea Chișcău, județul Bihor:
- regim de înălțime: parter+ mansardă;
- suprafață construită Sc = 336, 50 mp; - suprafața desfășurată Sd = 524 mp;
- sistemul constructiv: • infrastructura: - fundații directe continue din beton sub ziduri; - fundații izolate directe din beton; • suprastructura: - elevații sub formă de centuri continue de beton armat; - pereți portanți din zidărie de blocuri ceramice cu goluri confinată cu stâlpișori și centuri din beton armat monolit respectiv stâlpi și grinzi din beton armat; - planșeu din beton armat peste subsolul parțial; - planșeu din beton armat peste parter; - planșeu din lemn peste mansardă; - acoperiș șarpantă din lemn ecarisat pe scaune; - învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire: centrală termică pe combustibil solid.

constr. : Comuna Pietroasa satul Chișcău Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5714·03·20194178PRIMĂRIA TARCEA prin primar Bordas CarolREABILITAREA , MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL din localitatea Galoșpetreu, comuna Tarcea, județul Bihor
- extindere Sc= 52mp; Sd= 52mp; Su= 34mp
constr. : Comuna TARCEA satul GALOŞPETREU - nr. 196, c. f. . : , nr. : , topo:
5814·03·201921761Dance Cristian Nicolae și Dance Ioana Mihaela,

Extindere anexă C1 și schimbare de destinație în casă parter și pivniță:
Casa:
- regim de înălțime: parter;
- suprafață construită Sc = 181, 97 mp; - suprafața desfășurată Sd = 181, 97 mp;
- sistemul constructiv: A) pentru construcția care se menține: • infrastructura: - fundații continue din beton simplu; • suprastructura: - elevații din beton armat; - pereți din zidărie portantă fără sâmburi și centuri din beton armat, planșeu din lemn; B) pentru extindere: • infrastructura: - fundații continue din beton simplu; • suprastructura: - elevații din beton armat; - pereți din zidărie portantă rigidizați cu sâmburi și centuri din beton armat, stâlpi din beton armat, planșeu din beton armat peste parter;
- acoperiș șarpantă din lemn având învelitoare din: țiglă ceramică pentru casă; țiglă metalică pentru terasă;
- sistem de încălzire: centrală termică pe combustibil solid;

Pivnița în suprafață de 17, 15 mp este o ”cutie” din beton armat îngropată pe trei laturi cu pământ deasupra.

constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. 1/ D bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
5914·03·20194590BESCHIU NICOLAE și soția BESCHIU MIRELACONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ, DEPOZIT CEREALE și împrejmuire
- Casă Sc= 214, 77mp; Sd= 214, 77mp; Su= 120, 46
- depozit anexă Sc= 230, 4mp; Sd= 230, 4mp; Su= 210, 43mp
- împrejmuire la front stradă l= 24ml 
constr. : Comuna CURTUIȘENI satul CURTUIȘENI - nr. 481, c. f. . : , nr. : , topo:
6018·03·20195067DRIMBĂU FLORIN IONUȚ Î. I. prin Drimbău Florin IonuțCONSTRUIRE SERVICE AUTO la Drimbău Florin Ionuț Î. I.
- Sc= 266, 5mp; Sd= 317, 5mp; Su= 295, 18mp; împrejmuire cu respectarea codului civil, la front stradal în terenul beneficiarului
constr. : Comuna TĂUTEU satul CHIRIBIȘ - nr. 29/ A, c. f. . : , nr. : , topo:
6118·03·20194945SZASZ IULIANAINTRARE ÎN LEGALITATE ANEXĂ P C2
Sc = 90, 00mp.
SISTEM CONSTRUCTIV: FUNDAȚII CONTINUE DIN BETON ARMAT, PEREȚI PORTANȚI DIN ZIDĂRIE G. V. P DE 25cm, ACOPERIȘ DE TIP ȘARPANTĂ DE LEMN, ÎNVELITOARE DE TABLĂ
constr. : Comuna ROŞIORI satul ROŞIORI Parcela 50895 nr. 186 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6220·03·20194290BERECZKI TIBOR - ATTILACONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ(GARAJ ȘI MAGAZIE)
SISTEM CONSTRUCTIV: FUNDAȚII CONTINUE DE BETON CU CENTURĂ DE BETON ARMAT LA PARTEA SUPERIOARĂ, PEREȚI PORTANȚI DIN CĂRĂMIDĂ CU SÂMBURI ȘI CENTURI DIN BETON ARMAT, ȘARPANTĂ DIN LEMN ECARISAT PE CENTURI DE BETON ARMAT, ÎNVELITOARE DE ȚIGLĂ DIN ARGILĂ CU JGHEAB
Sc= 65, 00mp,
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU Parcela 50624 nr. 389A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6321·03·20194337ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI ORADEA
PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A STAȚIEI HIDROLOGICE STÂNA DE VALE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna BUDUREASA satul STÂNA DE VALE - , c. f. . : , nr. : , topo:
6421·03·201925961SC RCS&RDS SA,

Realizarea unei rețele de telecomunicații prin fibră optică, amplasată subteran.

constr. : Comuna Tileagd satul Tilecuș Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6521·03·20195191MASCAȘ DOREL- DANIEL și MASCAȘ VOICHIȚĂCONSTRUIRE CASĂ PARTER
- Sc= 178mp; Sd= 178mp, Su= 115mp
- casă din lemn
constr. : Comuna ROȘIORI satul MIHAI BRAVU - nr. 251, c. f. . : , nr. : , topo:
6621·03·20195757ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ VALEA IERULUI PRIN NAGY ISTVÁN,

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR ȘI STRĂZILOR DIN A. D. I. VALEA IERULUI, JUDEȚUL BIHOR.

constr. : Comuna CURTUIȘENI, SĂLACEA, TARCEA satul CURTUIȘENI, VĂȘAD, SĂLACEA, OTOMANI, TARCEA, OTOMANI Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6725·03·20195965RCS RDS SA
REALIZAREA UNEI REȚELE DE TELECOMUNICAȚII
constr. : Comuna MĂGEȘTI satul ORTITEAG, CACUCIU NOU - , c. f. . : , nr. : , topo:
6826·03·20194744ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ POP G BOGDAN PRIN POP BOGDANINTRARE ÎN LEGALITATE - CONSTRUIRE FILTRU SANITAR ȘI BIROURI P+ M SAT TARCEA, COMUNA TARCEA, JUD. BIHOR
CLĂDIRE P+ M CU DIMENSIUNILE 4, 56m x 9, 45m
FUNDAȚII CONTINUE DIN BETON ARMAT, ZIDĂRIE DIN B. C. A. ȘI SÂMBURI DE BETON ARMAT, PLANȘEU PESTE PARTER DIN BETON ARMAT, ÎNVELITOARE DIN LEMN ACOPERITĂ CU ȚIGLĂ CERAMICĂ.
constr. : Comuna TARCEA satul TARCEA Parcela 50649 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
6927·03·20196151RCS RDS SA
CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE”- INTRARE ÎN LEGALITATE
constr. : Comuna BUDUSLĂU satul BUDUSLĂU - , c. f. . : , nr. : , topo:
7008·04·20191549Bungău Ioan,

Locuință familială P+ M și anexă gospodărească:
Locuință:
- regim de înălțime: parter+ mansardă;
- suprafață construită Sc = 116, 80 mp; - suprafața desfășurată Sd = 205, 40 mp; - suprafața utilă Su= 135, 08 mp;
- sistemul constructiv: • infrastructura: fundații continue din beton, cu talpa și centură armată sub ziduri; fundații din beton, cu cuzinet armat sub stâlpi; • suprastructura: - pereți portanți din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale; - planșeu din beton armat peste parter; - planșeu din lemn peste mansardă; - acoperiș șarpantă din lemn de rășinoase ecarisat; - învelitoare din țiglă veramică;
- sistem de încălzire: cazan pe combustibil solid cu gazeificare;
Anexă:
- regim de înălțime: parter;
- suprafață construită Sc = 100, 33 mp; - suprafața desfășurată Sd = 100, 33 mp; - suprafața utilă Su= 82, 58 mp;
- sistemul constructiv: • infrastructura: fundații continue rigide din beton simplu și beton armat; • suprastructura: - zidărie portantă întărită cu stâlpișori din beton armat; - planșeu din grinzi de lemn de brad ecarisat; - acoperiș șarpantă din lemn de brad ecarisat; - învelitoare din țiglă ceramică și plăci ondulate.  

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7108·04·20193748Győrfi Árpád,

DEMOLARE CASĂ,

constr. : Comuna Viișoara satul Viișoara Strada - nr. 158/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7208·04·20194687Comuna Girișu de Criș prin Pașca Ioan - primar,

Construire, reconstruire, reabilitare, reparare, modernizare, dispensar uman din satul Tărian comuna Girișu de Criș județul Bihor.

constr. : Comuna Girișu de Criș satul Tărian Strada - nr. 146 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7308·04·20194809Ciorna Miron Daniel Persoană Fizică Autorizată prin Ciorna Miron Daniel,

Platformă de gunoi:
-  suprafață construită Sc = 24, 98 mp; suprafață desfășurată Sd = 24, 98 mp;
- sistem constructiv: structura de rezistență este formată din radier din beton armat și pereți din beton armat.  

constr. : Comuna Budureasa satul Saca Strada - nr. 105 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7408·04·20194811Ile Anca Persoană Fizică Autorizată prin Ile Anca,

Platformă de gunoi:
-  suprafață construită Sc = 24, 98 mp; suprafață desfășurată Sd = 24, 00 mp;
- sistem constructiv: structura de rezistență este formată din radier din beton armat și pereți din beton armat.  

constr. : Comuna Budureasa satul Săliște de Beiuș - nr. 123 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7510·04·20194950STEIN IOSIF și STEIN TÜNDEINTRARE ÎN LEGALITATE - CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER
- Sc= 172, 42mp; Sd= 172, 42mp; Su= 124mp
constr. : Comuna GIRIȘU DE CRIȘ satul TĂRIAN - nr. 39, c. f. . : , nr. : , topo:
7612·04·20195277Gabor Mihăiță și Gabor Aurica,

Construire locuință bifamilială P+ 1E și împrejmuire teren:
Locuință:
- regim de înălțime: parter + 1 etaj;
- suprafață construită Sc = 108, 00 mp; - suprafața desfășurată Sd = 218, 00 mp; - suprafața utilă Su= 150, 82 mp;
- sistemul constructiv: • infrastructura: fundații continue din beton armat; • suprastructura: - zidărie portantă din cărămidă cu goluri verticale confinată cu sâmburi și centuri din beton armat; - planșeu din beton armat peste parter; - planșeu din beton armat peste etaj; - acoperiș șarpantă din lemn ecarisat de rășinoase; - învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire: sobe de teracote;
Împrejmuire pe latura N- V în lungime de 29, 62 m realizată din stâlpi din beton de tip spalier și plasă de sârmă.

constr. : Comuna Tămășeu satul Parhida Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7716·04·20196696RAITA GHEORGHE și soția BOGDAN ALINA- FLORICACONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT
- Sc= 139, 25mp; Sd= 139, 25mp; Su= 106, 95mp
constr. : Comuna HUSASĂU DE TINCA satul MIERSIG - nr. 82, c. f. . : , nr. : , topo:
7816·04·20195829SC OMV Petrom SA prin SC Iken Construct Management SRL reprezentată de Mardaru Cristina- Roxana,

LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 561 MIHAI BRAVU VEST.  

constr. : Comuna Tămășeu satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
7917·04·20195323Voinea Nicolae,

Construire locuință parter și împrejmuire:
Locuință:
- regim de înălțime: parter;
- suprafață construită Sc = 133, 35 mp; - suprafața desfășurată Sd = 133, 35 mp;
- sistemul constructiv: • infrastructura: fundații continue din beton; • suprastructura: - pereți portanți din zidărie din cărămidă confinată; - planșeu din lemn peste parter; - acoperiș șarpantă din lemn; - învelitoare din țiglă ceramică profilată;
- sistem de încălzire centrală cu cazan cu combustibil solid;
Împrejmuire teren pe mejdie dreapta în lungime de 73, 05 m realizată din: panouri de plasă bordurată, stâlpi din țeavă dreptunghiulară, bordură de beton.

constr. : Comuna Hidișelu de Sus satul Hidișelu de Jos Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
8023·04·20198292S. C. EUROPEAN VEGETABLE SRL
EXTINDERE REȚEA DE IRIGAȚII CU 4 FORAJE
ÎN LOCALITATEA HUSASĂU DE TINCA, JUDEȚUL BIHOR
constr. : Comuna HUSASĂU DE TINCA satul HUSASĂU DE TINCA - - , c. f. . : , nr. : , topo:
8124·04·20195996LINGURAR OVIDIU FLORINPROIECT MODIFICATOR A. C. 309 din 28. 09. 2018 - Construire casă familială și împrejmuire teren
- Sc= 138, 80mp, Sd= 252, 20mp; Su= 207, 31mp; Sloc/ cam= 94, 65/ 5
- gard front la stradă
constr. : Comuna GIRIŞU DE CRIŞ satul GIRIȘU DE CRIȘ - , c. f. . : , nr. : , topo:
8225·04·20198516COMUNA TETCHEA
DEMOLARE CORP C 2 (ANEXA CU Sc= 136 mp)
constr. : Comuna ȚEȚCHEA satul ȚEȚCHEA - nr. 80, c. f. . : , nr. : , topo:
8325·04·20197044COMUNA HUSASAU DE TINCA
ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA HUSASĂU DE TINCA- localitățile Oșand și Sititelec, județul BIHOR
constr. : Comuna HUSASAU DE TINCA satul OȘAND, SITITELEC - - , c. f. . : , nr. : , topo:
8402·05·20197508PIȘEC ANDREI- MILAN și soția PIȘEC ANDRADA- REBECACONSTRUIRE CASĂ P și împrejmuire teren
- Sc= 151, 73mp; Sd= 151, 73mp; Su= 112, 70mp
- împrejmuire la front stradă și spate 27, 44ml
constr. : Comuna GEPIU satul GEPIU - , c. f. . : , nr. : , topo:
8502·05·20198713CONDURE GHEORGHE- IONEL și CONDURE SIMONA- CARMENCONSTRUIRE CASĂ PARTER ȘI DEMISOL PARȚIAL
- Sc= 80, 10mp; Sd= 102, 91mp; Su= 73, 75mp
constr. : Comuna COPĂCEL satul COPĂCEL - , c. f. . : , nr. : , topo:
8602·05·20198918OVISIL PROD SRL
CONSTRUIRE GARD- ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna MĂGEŞTI satul GĂLĂŞENI - , c. f. . : , nr. : , topo:
8703·05·20198365MAGDA DANUT FLORIN
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ P+ M
constr. : Comuna BUDUREASA satul BUDUREASA PRINCIPALĂ NR. 2 nr. 193, c. f. . : , nr. : , topo:
8803·05·20198975OLÁH TIBOR- DÁVID ȘI OLÁH MELANIA - KINGA
CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ
(PARTER)
constr. : Comuna CHERECHIU satul CHEŞEREU - nr. 279, c. f. . : , nr. : , topo:
8903·05·20198051BUNGĂU VIOREL și BUNGĂU IRINACONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P
- Sc= 126, 99mp; Sd= 126, 99mp; Su= 90, 94mp
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS - nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9007·05·20197903UIVAROȘAN TEODORA ADRIANABRANȘAMENT ELECTRIC SUBTERAN
CARACTERISTICI LUCRARE: LUNGIME 33ml, DIN CARE 19ml ÎN SUBTERAN, RACORD LA UN B. M. P. T. DIN FIBRĂ DE STICLĂ MONTAT PE LIMITA DE PROPRIETATE
constr. : Comuna CEFA satul INAND D. N. 79 nr. 256/ B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9107·05·20198092BAN CLAUDIU - FLAVIUS PENTRU BAN CLAUDIU - FLAVIUS P. F. A. CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ CONSTÂND ÎN PLATFORMĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD
SUPRAFAȚĂ PLATFORMĂ BETONATĂ = 30, 00mp, REZERVOR VIDANJABIL BETONAT =  2, 00mc. PE LATURA DE SUD SE CONSTRUIEȘTE UN PARAPET DIN BOLȚARI CU ÎNĂLȚIMEA DE 1, 50m, CU BORDURĂ DE BETON PE TREI LATURI DE 0, 15m.
 
constr. : Comuna DOBREŞTI satul TOPA DE SUS 50989 nr. 220 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9210·05·20198091NICA IOAN - SAMUEL PENTRU NICA IOAN SAMUEL P. F. A. CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ CONSTÂND ÎN PLATFORMĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD
SUPRAFAȚĂ PLATFORMĂ BETONATĂ = 21mp, PERETE DE BOLȚARI PE LATURA SUDICĂ CU H = 1, 50m, PLATFORMA ESTE PE TREI LATURI MĂRGINITĂ DE O BORDURĂ CU H = 0, 15m ȘI REZERVOR VIDANJABIL ÎN PARTEA DE SUD DE 2, 00mc.
constr. : Comuna DOBREŞTI satul TOPA DE SUS Parcela 51017 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9310·05·20198094PFA BAN ADRIANA FLORENTINA reprezentat prin Ban Adriana- FlorentinaCONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ constând în platformă pentru depozitarea gunoiului de grajdconstr. : Comuna DOBREŞTI satul TO - nr. 156, c. f. . : , nr. : , topo:
9410·05·20198790VAIDA TEODOR PENTRU VAIDA I. TEODOR I. F. CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR ZOOTEHNICE
SUPRAFAȚĂ PLATFORMĂ BETONATĂ = 20mp, PEREȚI DIN BOLȚARI CU ÎNĂLȚIME PE TREI LATURI: H =  80cm ȘI BAZIN VIDANJABIL DE 1mc.
constr. : Comuna ȘOIMI satul DUMBRĂVIȚA DE CODRU Parcela 50587 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9510·05·20196850COMUNA BALC PRIN PRIMAR ARSENIE MOROȘANSTAȚIE DE TRATARE PENTRU LOCALITĂȚILE GHIDA ȘI ALMAȘU MIC, COMUNA BALC, JUD. BIHOR
REZERVOR SUBTERAN DE STOCARE/ REACȚIE DE 20mc. REZERVORUL SE AMPLASEAZĂ PE O FUNDAȚIE PLACĂ DE BETON ARMAT, PE SUBSTRAT DE BALAST
 
constr. : Comuna BALC satul ALMAȘI MIC Parcela 51354 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9610·05·20197491CHEREJI CRISTIAN PENTRU II CHEREJI CRISTIANCONSTRUIRE HALĂ VULCANIZARE ȘI SPĂLĂTORIE AUTO, ÎMPREJMUIRE TEREN
HALĂ CU O STRUCTURĂ CONSTRUCTIVĂ FORMATĂ DIN FUNDAȚII IZOLATE DE BETON ARMAT, STRUCTURĂ METALICĂ CU PEREȚI TIP SANDWICH ȘI ȘARPANTĂ METALICĂ CU VATĂ MINERALĂ. PARCARE BETONATĂ PE PATERALĂ  DE 100mp. ȘI PARCARE POSTERIOARĂ DE 960mp.
LUNGIMEA TOTALĂ A ÎMPREJMUIRII ESTE DE 202, 80mp.
P. O. T. = 21, 08%; C. U. T. = 0, 21; Sc HALĂ = 421, 60mp.
constr. : Comuna VIIŞOARA satul VIIŞOARA Parcela 50436 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9713·05·201924203SC Sala Agrotrading Impex SRL prin Sala Nicolae- Victor,

Înființare unitate de condiționare și depozitare a cerealelor.

constr. : Comuna Ciumeghiu satul Ciumeghiu Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9813·05·20198093BUDA LAVINIA IOANA PENTRU PENTRU TURCU LAVINIA IOANA IICONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ CONSTÂND ÎN PLATFORMĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD
PLATFORMĂ DE BETON ARMAR = 20, 00mp, BAZIN VIDANJABIL DE BETON = 2, 00mc, PE LATURA DE SUD ȘI VEST AVÂND PEREȚI DE 1, 50m ÎNĂLȚIME, ȘI BORDURI CU ÎNĂLȚIMEA DE 0, 15m PE DOUĂ LATURI
constr. : Comuna CĂBEŞTI satul JOSANI Strada 50844 nr. 49 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
9915·05·201918716Comuna Drăgești prin Fărcuța Sabina primar,

Extindere alimentare cu apă a localității Dicănești, comuna Drăgești, județul Bihor.

constr. : Comuna Drăgești satul Dicănești - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10015·05·20199313PELE MIHAI EMILIAN PENTRU PELE MIHAI EMILIAN P. F. A. CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ CONSTÂND ÎN PLATFORMĂ DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD
SUPRAFAȚA PLATFORMEI = 25mp, REZERVOR VIDANJABIL = 2mc, ZIDURI PE LATURA DE SUD ȘI NORD CU H = 1, 50m ȘI BORDURI CU H = 0, 15m PE CELELALTE DOUĂ LATURI
constr. : Comuna CÂMPANI satul CÂMPANI Parcela 50589 nr. 200 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10115·05·20199507PAROHIA REFORMATĂ BUDUSLĂU prin Orosz Marta- EtelkaCONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL
- Sc= 219mp; Sd= 219mp; Su= 206mp
constr. : Comuna BUDUSLĂU satul BUDUSLĂU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10215·05·201910033RCS & RDS S. A.
INTRARE ÎN LEGALITATE
STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE- ANTENE TELEFONIE MOBILĂ 3 G
constr. : Comuna MĂGEȘTI satul MĂGEȘTI - , c. f. . : , nr. : , topo:
10320·05·20198305COMUNA BATĂR prin primar Mughiuruș IoanMODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ nr. 4 Arpășel
- Sc= 52, 50mp; Su= 41. 09mp - extindere școală cu grupuri sanitare, centrală termică, magazie de lemne
constr. : Comuna BATĂR satul ARPĂȘEL - nr. 451, c. f. . : , nr. : , topo:
10422·05·20197662PUP TIȚIANA- DORINACONSTRUIRE PLATFORMĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD ȘI DECANTOR
PLATFORMĂ DE BETON ARMAT CU SUPRAFAȚA DE 30, 00mp, CU PEREȚI DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 0, 10m ȘI ÎNĂLȚIMEA DE 0, 50m ȘI BAZIN VIDANJABIL DE 1, 00mc.
constr. : Comuna CĂBEȘTI satul CĂBEȘTI Parcela 50156 nr. 208 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10523·05·20199989RCS & RDS S. A.
INTRARE ÎN LEGALITATE
STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN SISTEM 3 G ȘI 4 G
constr. : Comuna CETARIU satul ŞIŞTEREA - , c. f. . : , nr. : , topo:
10624·05·20199822Vese Teodor,

Construire anexă agricolă în extravilan U. A. T. Săcădat, localitatea Borșa, drum comunal Borșa- Săcădat, nr. cad. 52046.

constr. : Comuna Săcădat satul Borșa - extravilan Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
10724·05·201910532SIMKÓ LAJOSCONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂP+ M și gard
- Sc= 113, 70mp; Sd= 212, 5mp; Su= 143, 48mp; gard front la srtada 27, 70ml
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - nr. 419/ A, c. f. . : , nr. : , topo:
10827·05·20199247ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE” ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI AMENAJARE VALEA DOBRICIONEȘTI, județul Bihor - continuare lucrări A. C. 60 din 15. 06. 2012
- reprofilare albie -  3 km; zid de sprijin -  602 m; consolidări de mal - 3, 021 km; căderi de beton 13 buc; prag de fund 11 buc
constr. : Comuna MĂGEŞTI satul albia Văi Dobricionești - , c. f. . : , nr. : , topo:
10928·05·201910202DELIMAN ALEXANDRU și soția DELIMAN ELENA- STELUȚAINTRARE ÎN LEGALITATE PENTRU CONSTRUIRE CASĂ PARTER CU SUBSOL PARȚIAL
- Sc= 152mp; Sd= 170, 70mp; Su= 131, 70mp
constr. : Comuna GIRIŞU DE CRIŞ satul GIRIȘU DE CRIȘ - nr. 71, c. f. . : , nr. : , topo:
11028·05·20198944IVAN LASZLO - SZABOLCSCONSTRUIRE MAGAZIE UTILAJE ȘI UNELTE DE GRĂDINĂRIT CU GRUP SANITAR (P)
SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 51, 00mp. , SUPRAFAȚĂ UTILĂ 42, 18mp.
SISTEM CONSTRUCTIV: FUNDAȚII DIN BETON ARMAT, CENTURĂ DE BETON ARMAT LA PARTEA SUPERIOARĂ, PEREȚI PORTANȚI DIN CĂRĂMIDĂ CU SÂMBURI ȘI CENTURI DIN BETON ARMAR, PLANȘEU PARȚIAL PESTE PARTER DIN LEMN, ȘARPANTĂ DIN LEMN PE CENTURI DIN BETON ARMAT ȘI ÎNVELITOARE ȚIGLĂ DIN ARGILĂ
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU Parcela 53463 nr. 367 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11129·05·201910389Comuna Husasău de Tinca prin Faur Mihai primar,

Modernizarea, reabilitarea și dotarea căminului cultural în localitatea Miersig, în comuna  Husasău de Tinca, județul Bihor.

constr. : Comuna Husasău de Tinca satul Miersig Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11229·05·20199291COMUNA LAZURI DE BEIUȘ PRIN POPA GABRIEL CĂTĂLINCANALIZARE MENAJERĂ COMUNA LAZURI DE BEIUȘ, JUDEȚUL BIHOR - CONTINUARE LUCRĂRI AUTORIZATE PRIN AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 15/ 30. 03. 2016constr. : Comuna LAZURI DE BEIUŞ satul LAZURI DE BEIUȘ, CUSUIUȘ, HINCHIRIȘ, BĂLENI DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI LAZURI DE BEIUȘ bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11330·05·201910320PÎRCĂLAB IOAN și PÎRCĂLAB NICOLETA- ANACONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER
- Sc= 154, 56mp; Sd= 054, 56mp; Su= 108, 97mp
constr. : Comuna CETARIU satul ȘUȘTUROGI - , c. f. . : , nr. : , topo:
11431·05·201910527POPA LUCIAN- BOGDAN ȘI POPA ANUȚACONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ P
SISTEM CONSTRUCTIV: FUNDAȚII CONTINUE DIN BETON ARMAT, PLACĂ SLAB ARMATĂ PESTE FUNDAȚII, ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ CU GOLURI ȘI SÂMBURI DIN BETON ARMAT, CENTURI DIN BETON ARMAT, TAVAN TIP PLACĂ DIN BETON ARMAT ȘI ȘARPANTĂ DIN LEMN CU ȚIGLE CERAMICE
Sup. cost = 116, 82mp, Sup. ut. = 93, 61mp.
constr. : Comuna GEPIU satul GEPIU 52947 nr. 407 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11505·06·20197899SEUTIUȚ VASILE - BENIAMIN ȘI SEUTIUȚ ANDRADA - MĂDĂLINACONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN CU PORȚI DE ACCES(DIN DRUM CU NR. CAD. 55559 HIDIȘELU DE SUS)
SUP. const. = 158, 55mp: ȘI SUPRAFAȚĂ TERASĂ 26, 23mp; H. max. STREAȘINĂ = 2, 70m, H. max. COAMĂ = 5, 00m
P. O. T. = 30%, C. U. T. = 0, 30
SISTEM CONSTRUCTIV: FUNDAȚIE CONTINUE DIN BETON ARMAT CU CENTURI LA PARTEA SUPERIOARĂ, PEREȚI PORTANȚI DIN BOLȚARI CU STÂLPIȘORI DIN BETON ARMAT, PLANȘEUL PESTE PARTER ESTE DIN BETON ARMAT REZEMATE PE CENTURI. IZOLAȚII TERMICE CU VATĂ DE STICLĂ. ȘARPANTA ESTE DIN LEMN CU ÎNVELITOARE DIN ȚIGLĂ CERAMICĂ. ÎMPREJMUIRE TEREN ÎN ZONA DRUMULUI DE ACCES L = 5, 00ml.
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul MIERLĂU Parcela 55586 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11610·06·201911506COMUNA ABRAM
DEMOLARE TOTALĂ CORPURI DE CLĂDIRE C2 ȘI C3
constr. : Comuna ABRAM satul ABRAM - nr. 147, c. f. . : , nr. : , topo:
11711·06·201910471Ursu Traian- Mircea și Ursu Lioara- Daniela,

Construire casă familială parter:
- regim de înălțime: parter;
- suprafață construită Sc = 121, 97 mp; - suprafața desfășurată Sd = 121, 97 mp; - suprafața utilă Su= 71, 75 mp;
- sistemul constructiv al casei: • infrastructura: fundații continue din beton armate la partea inferioară; • suprastructura: - elevații din beton armat; - zidărie portantă confinată în sistem celular cu stâlpișori din beton armat și centuri din beton armat; - planșeu de lemn peste parter; - acoperiș de tip șarpantă din lemn ecarisat; - învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire: centrală termică cu combustibil solid.  

constr. : Comuna Girișu de Criș satul Tărian Strada - nr. 578/ A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
11811·06·201910854HORTEA IOAN SABIN și soția HORTEA SAVETACONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ P
- Sc= 190, 3mp; Sd= 190, 3mp; Su= 133, 52mp
constr. : Comuna ROȘIORI satul MIHAI BRAVU - nr. 67, c. f. . : , nr. : , topo:
11912·06·201911135MADA IOAN
CASĂ FAMILIALĂ P+ M
constr. : Comuna DRĂGEŞTI satul STRACOŞ ȘCOLII nr. 4, c. f. . : , nr. : , topo:
12013·06·201910945Comuna Sânnicolau Român prin Dumitru- Marin Munge - primar,

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole în comuna Sânnicolau Român, județul Bihor.

constr. : Comuna Sânnicolau Român satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12114·06·201912059CENTRUL MEDICAL LUPTA PENTRU VIATA S. R. L
CENTRU MEDICAL
 
constr. : Comuna CIUMEGHIU satul CIUMEGHIU - , c. f. . : , nr. : , topo:
12214·06·201911982MUSCA DIANA ALIS
BRANȘAMENT GAZE NATURALE
constr. : Comuna AVRAM IANCU satul AVRAM IANCU - nr. 277, c. f. . : , nr. : , topo:
12318·06·201910464POPA DANIEL - EUGEN PENTRU P. F. A. POPA DANIEL - EUGENCONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ CONSTÂND ÎN PLATFORMĂ DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD
SUPRAFAȚĂ PLATFORMĂ BETONATĂ = 26mp, BAZIN VIDANJABIL = 1mc, PLATFORMĂ DE BETON ARMAT CU UN ZID DE PROTECȚIE CU H. max. = 0, 50m 
constr. : Comuna CÂMPANI satul CÂMPANI Parcela 50538 nr. 206 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12419·06·201911626MORAR FLORICA RAMONACONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+ M
P. OT. propus = 6, 52%; C. U. T. propus = 0, 125
INFRASTRUCTURA CĂDIRII VA FI REALIZATĂ DIN BETON ȘI BETON ARMAT, SUPRASTRUCTURA LA NIVELUL PARTERULUI VA FI DIN CĂRĂMIDĂ CU SÂMBURI DIN BETON ARMAT, CENTURI DIN BETON ARMAT, PLANȘEU PESTE PARTER DIN BETON ARMAT. SUPRASTRTUCTURA LA NIVELUL MANSARDEI SE VA REALIZA DIN CĂRĂMIDĂ CU STÂLPI DIN BETON ARMAT, RIGIDIZAȚI CU O CENTURĂ DE BETON ARMAT.  ȘARPANTA VA FI REALIZATĂ DIN LEMN ȘI ACOPERITĂ CU ȚIGLĂ METALICĂ.
constr. : Comuna CÂMPANI satul CÂMPANI Parcela 50571 nr. F. N. bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12521·06·201912464SDEE TRANSILVANIA NORD SA- SUCURSALA ORADEA
INJECȚIE DE PUTERE LOCALITATEA ALBIȘ


 
constr. : Comuna BUDUSLĂU satul ALBIŞ - , c. f. . : , nr. : , topo:
12621·06·201910674Comuna Sânnicolau Român prin Dumitru- Marin Munge - primar,

Construire capelă în localitatea Roit, comuna Sânnicolau Român:
- regim de înălțime: parter;
- suprafață construită Sc = 133 mp; - suprafața desfășurată Sd = 133 mp;
- sistemul constructiv al capelei: • infrastructura: fundații continue și izolate din beton armat; • suprastructura: - elevații din beton armate la partea superioară pentru fundațiile continue; - zidărie portantă din blocuri ceramice cu goluri verticale confinată; - stâlpișori din beton armat și centuri din beton armat; - planșeu de lemn peste parter; - acoperiș de tip șarpantă din lemn ecarisat; - învelitoare din țiglă ceramică.  

constr. : Comuna Sânnicolau Român satul Roit Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12724·06·201911560Țiriac Adrian- Vasile

Demolare casă.  

constr. : Comuna Roșiori satul Mihai Bravu Strada - nr. 278 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
12825·06·201912487ALBERT ISTVAN- ZSOLT și soția ALBERT SARIKACONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ - garaj și depozit scule
- Sc= 72mp; Sd= 72mp; Su= 60, 30mp
constr. : Comuna TĂMĂȘEU satul TĂMĂȘEU - nr. 303, c. f. . : , nr. : , topo:
12925·06·201911525S. C. O. M. V. PETROM S. A. PRIN S. C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S. R. L. LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3 MIHAI BRAVU VEST
DECONECTAREA ZONEI DE LA REȚEAUA DE UTILITĂȚI, BECIUL SONDEI SE VA DESFIINȚA,  ELIMINAREA ELEMENTELOR METALICE SUPRATERANE ȘI SUBTERANE ȘI A RESTURILOR DE BETON DIN ZONĂ, UMPLEREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXCAVARE CU MATERIAL BIOREMEDIAT
constr. : Comuna TĂMĂŞEU satul TĂMĂŞEU Parcela 54819 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13025·06·201912705MOLNÁR IOSIF VINCZE și MOLNÁR GÉZADESFIINȚARE CASĂ FAMILIALĂ PARTER
- Sc= 148mp; Sd= 148mp; Su= 111mp
constr. : Comuna TARCEA satul ADONI - nr. 15, c. f. . : , nr. : , topo:
13126·06·201912647COMUNA SĂLACEA
DEMOLARE CORP C1
(ANEXA cu Sc= 192 mp)
constr. : Comuna SĂLACEA satul OTOMANI - , c. f. . : , nr. : , topo:
13227·06·201911899PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SĂRAND prin Ias Călin- EmilCONSTRUIRE CAPELĂ FUNERARĂ
- Sc= 120, 5mp; Sd= 120, 50mp; Su= 76, 61mp
constr. : Comuna COPĂCEL satul SĂRAND - , c. f. . : , nr. : , topo:
13327·06·201912608COCIUBEI MARIA PENTRU COCIUBEI MARIA P. F. A. CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD
PLATFORMĂ DIN BETON ARMAT DE 20cm. PE UN PAT DE 25cm. DE BALAST,  CU SUPRAFAȚA DE 26, 00mp. ȘI CONTAINER ÎNGROPAT DE PLASTIC, VIDANJABIL DE 0, 5mc.
constr. : Comuna CEFA satul ATEAŞ Parcela 51827 nr. 150 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13427·06·201912706MOLNÁR IOSIF VINCZE éi MOLNÁR GÉZACONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ - parter
- Sc= 46, 02mp; Sd= 46, 02mp, Su= 35, 10mp
constr. : Comuna TARCEA satul ADONI - nr. 15, c. f. . : , nr. : , topo:
13528·06·201912138S. C. RCS & RDS S. A.
REALIZAREA UNEI REȚELE DE TELECOMUNICAȚII
constr. : Comuna CIUMEGHIU satul CIUMEGHIU, GHIORAC - , c. f. . : , nr. : , topo:
13601·07·201912686CODREAN IONUȚ - LUCIAN PENTRU CODREAN IONUȚ LUCIAN P. F. A. CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR ZOOTEHNICE
SUPRAFAȚA TOTALĂ A PLATFORMEI = 50mp,  RADIER  DIN BETON ARMAT ȘI PEREȚI DIN BETON ARMAT PE TREI LATURI, CU ÎNĂLȚIMEA DE 0, 80m, CU BAZIN VIDANJABIL DE 2, 00mc.
constr. : Comuna CĂPÂLNA satul SUPLACU DE TINCA Parcela 50353 nr. 303 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13702·07·201912685IENCIU IOAN PENTRU IENCIU M. IOAN P. F. A. CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR ZOOTEHNICE
SUPRAFAȚA TOTALĂ A PLATFORMEI = 47, 60mp,  RADIER DIN BETON ARMAT ȘI PEREȚI DIN BETON ARMAT PE TREI LATURI, CU ÎNĂLȚIMEA DE 0, 80m, BAZIN VIDANJABIL DE 2, 00mc.
constr. : Comuna BUDUREASA satul SĂLIŞTE DE BEIUŞ Parcela 51250 nr. 82 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13802·07·201911702ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ CRIȘUL NEGRU PRIN NEAG NICOLAE,

MODERNIZAREA DRUMURILOR ȘI STRĂZILOR DIN A. D. I. CRIȘUL NEGRU, JUDEȚUL BIHOR.

constr. : Comuna CEICA, DOBREȘTI satul CEICA, DUȘEȘTI, CEIȘOARA, DOBREȘTI, HIDIȘEL, TOPA DE SUS Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
13903·07·201912890NICA IOAN - SAMUEL PENTRU NICA IOAN SAMUEL P. F. A. CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ CONSTÂND ÎN PLATFORMĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD
SUPRAFAȚĂ PLATFORMĂ BETONATĂ = 50mp, PERETE DE BOLȚARI PE LATURA NORD CU H = 1, 50m, PLATFORMA ESTE PE TREI LATURI MĂRGINITĂ DE O BORDURĂ CU H = 0, 15m ȘI REZERVOR VIDANJABIL ÎN PARTEA DE SUD DE 2, 00mc.
constr. : Comuna DOBREŞTI satul TOPA DE SUS 51017 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14004·07·201913337BOȚ MARIANA PENTRU BOȚ MARIANA P. F. ACONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ CONSTÂND ÎN PLATFORMĂ DE DEPOZITARE A GUNOIULUI
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ A PLATFORMEI = 27mp. PLATFORMA ESTE DIN BETON ARMAT,  PEREȚI PE TREI LATURI DIN BETON ARMAT CU H = 0, 80m.  
constr. : Comuna CÂMPANI satul FÂNAȚE Parcela 50518 nr. 55 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14104·07·201912924BACIU RODICA ADRIANA PENTRU BACIU RODICA ADRIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ PENTRU DEPOZITARE GUNOI ȘI AMPLASARE FOSĂ SEPTICĂ
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ A PLATFORMEI S = 72, 00mp, VOLUM FOSĂ SEPTICĂ ECOLOGICĂ DE 1, 00mc.
PLATFORMA DE DEPOZITARE FI REALIZATĂ DIN BETON ARMAT, CU PEREȚI PE TREI LATURI CU ÎNĂLȚIMEA DE 1, 50m ȘI CANAL DE SCURGERE SPRE FOSA SEPTICĂ ECOLOGICĂ, AMPLASATĂ ÎN PARTEA DE SUD.
constr. : Comuna TILEAGD satul TILECUŞ Parcela 50708 nr. 4A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14210·07·20196450Dumiter Dan- Nicolae,

Intrare în legalitate și continuare lucrări conform P. V. 28/ 04. 01. 2018 întocmit de primăria Bulz – Construire spălătorie auto și vulcanizare – P+ E:
- regim de înălțime: P+ E;
- suprafață construită Sc = 75 mp; - suprafața desfășurată Sd = 150 mp; - suprafața utilă Su= 122, 18 mp;
- sistemul constructiv: • infrastructura: fundații continue din bloc de beton ciclopian C8/ 10, având adâncimea de circa 0, 8 m și lățimea de 35- 40 cm peste care s- a prevăzut o elevație din beton C12/ 15 având lățimea de 40 cm și lățimea de 35 cm peste care s- a prevăzut la partea superioară o centură din beton armat (30x30 cm); • suprastructura: parter: - pereți portanți realizați din zidărie de blocuri de beton cu goluri verticale având grosimea de 15 cm la interior și respectiv 20 cm la exterior; etaj: - stâlpi din lemn (15x15 cm) rigidizați la partea superioară cu grinzi din lemn (15x15 cm); - planșeu din ginzi de lemn și astereală de scândură peste parter; - planșeu din ginzi de lemn rezemate pe grinzile pereților portanți peste etaj; - acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat; - învelitoare din țiglă ceramică;
- sistem de încălzire: încălzire electrică prin intermediul radiatoarelor și aerotermelor electrice.  

constr. : Comuna Bulz satul Munteni Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14310·07·20195435SC OMV Petrom SA prin SC Iken Construct Management SRL reprezentată de Frusescu Cătălin Eugen

LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4 MIHAI BRAVU VEST.  

constr. : Comuna Roșiori satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14411·07·201914093FAZACAȘ BOGDAN și FAZACAȘ ALEXANDRA- MARIANACONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ și gard acces
- Sc= 139, 84mp; Sd= 139, 84mp; Su= 109, 66mp
- lungime gard l= 16, 47ml
constr. : Comuna TĂMĂŞEU satul PARHIDA - , c. f. . : , nr. : , topo:
14511·07·201912708PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CHIJIC prin preot Rusu Petrică- AdrianCONSTRUIRE „SALĂ DE CEREMONII FUNERARE” în cadrul cimitirului existent
- Sc= 123, 55mp; Sd= 123, 55mp; Su= 54, 62mp
constr. : Comuna COPĂCEL satul CHIJIC - , c. f. . : , nr. : , topo:
14612·07·201913335BAICU LOREDANA PENTRU BAICU M. LOREDANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ CONSTÂND ÎN PLATFORMĂ DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD
SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ PLATFORMĂ = 27, 17mp, PLACĂ DE BETON ARMAT, PEREȚI PE TREI LATURI CU H = 0, 40m.  VOLUM BAZIN DE STOCARE FRACȚIE LICHIDĂ = 5, 07mc.
constr. : Comuna CÂMPANI satul CÂMPANI Parcela 50222 nr. 83 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14715·07·201914215FILDAN TEODOR - PAUL, FILDAN DIANA- ANAMARIA
BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ
constr. : Comuna AVRAM IANCU satul AVRAM IANCU - nr. 344 A, c. f. . : , nr. : , topo:
14815·07·201914237COMUNA SÂMBĂTA PRIN PRIMAR LAZA MARIANACONTINUARE LUCRĂRI- REALIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ PRIN EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ DIN COMUNA DOBREȘTI ÎN COMUNA SÂMBĂTA, LUCRĂRI ÎN CONTINUARE LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 58/ 29. 06. 2015constr. : Comuna SÂMBĂTA satul SÂMBĂTA, OGEȘTI, ROTĂREȘTI, ROGOZ, ZĂVOIU, COPĂCENI Strada REȚEUA DE DRUMURI ȘI STRĂZI bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
14916·07·201912648COMUNA SĂLACEA VALORIFICAREA PARCULUI CONACULUI KOMÁROMI din Otomani, pentru Programul Interes V- A România -  Ungaria „FROM THE BRIDGE TO ANOTHER - DE LA UN POD LA ALTUL - HÍDTÓL HÍDIG”
- Clădire primire vizitatori Sc= 172, 90mp; Sd= 172, 90mp; Su= 97, 20mp
- pavilion, împrejmuire parțială, parcare, alei pietonale, poteci pietonale, trasee tematice, mobilier urban
constr. : Comuna SĂLACEA satul OTOMANI - , c. f. . : , nr. : , topo:
15016·07·201912829SIDEA IOAN- GABRIEL și soția SIDEA RALUCA- FLORENTINACONSTRUIRE CASĂ P+ M, ANEXĂ și împrejmuire
- Sc= 131, 09+ 21, 93 mp, Sd= 291, 97mp; Su= 198, 41; împrejmuire spre domeniul public l= 12, 63ml
constr. : Comuna INEU satul INEU - nr. 495, c. f. . : , nr. : , topo:
15116·07·201914282ȚURCAȘ SILVIU PENTRU S. C. OVISIL PROD S. R. L. DEMOLARE CASĂ ȘI ANEXĂ
SUPRAFAȚĂ CASĂ = 78mp. , SUPRAFAȚĂ ANEXĂ = 44mp.
constr. : Comuna MĂGEŞTI satul GĂLĂŞENI Parcela 51680 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15218·07·201913213COMUNA CETARIU
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE EPURARE
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU DC 37 A, c. f. . : , nr. : , topo:
15319·07·201912919Juhász Zoltán și Cseke Boglárka

Construire casă parter și împrejmuire teren;
Casa:
- regim de înălțime: parter;
- suprafață construită Sc = 151, 95 mp; - suprafața desfășurată Sd = 151, 95 mp;
- sistemul constructiv: • infrastructura: fundații continue din beton armate la partea inferioară; fundații izolate de tip bloc și cuzinet din beton armat pentru terasa 1 (acoperită); • suprastructura: - elevații din beton armate la partea superioară; - pereți din zidărie de cărămidă, cu grosimea de 25 de cm la interior și 30 cm la exterior, întărită cu sâmburi și centuri din beton armat; - planșeu din beton armat peste parter; - acoperiș șarpantă din lemn ecarisat de rășionase; - învelitoare din țiglă ceramică profilată;
-  sistem de încălzire: instalație de încălzire centrală cu radiatoare din aluminiu cu agent termic (apă caldă) produs de o centrală termică cu combustibil solid (peleți);
Împrejmuire: - soclu din beton armat, stâlpi metalici și panouri din tablă cutată.

constr. : Comuna Cetariu satul Cetariu Strada - nr. 183 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
15419·07·201914575COMUNA BUDUREASA
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA BUDUREASA
constr. : Comuna BUDUREASA satul SACA- TELEAC - , c. f. . : , nr. : , topo:
15519·07·201914576COMUNA BUDUREASA
EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE CANALIZARE
ÎN COMUNA BUDUREASA
constr. : Comuna BUDUREASA satul SACA- TELEAC - , c. f. . : , nr. : , topo:
15623·07·201913137TOMUȚA EMIL MARIUS și soția TOMUȚA IOANACONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT PARTER
- Sc= 143, 25mp; Sd= 143, 25mp; Su= 109mp
constr. : Comuna ABRAM satul MARGINE - nr. 166, c. f. . : , nr. : , topo:
15731·07·201915305SC SMART TOTAL SRL prin Vușca Horea- TudorCONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE
- Sc= 687mp; Sd= 687mp; Su= 670mp
constr. : Comuna TILEAGD satul TILEAGD Trandafirilor nr. 15, c. f. . : , nr. : , topo:
15802·08·201915581KECSKES ATTILA- ANTALCONSTRUIRE CASĂ PARTER și împrejmuire front stradal
- Sc= 201, 20mp; Sd= 201, 20mp; Su= 166, 70mp; împrejmuire 23, 26ml
constr. : Comuna CURTUIȘENI satul CURTUIȘENI - , c. f. . : , nr. : , topo:
15902·08·20198564S. C. A. M. T. INVESTMENTS S. R. L. PRIN STANCIU IOANINTRARE ÎN LEGALITATE CONSTRUIRE HALĂ
CONSTRUCȚIE HALĂ METALICĂ CU ETAJ INTERMEDIAR, CU FUNDAȚII IZOLATE DIN BETON, ADÂNCIME VARIABILĂ DE FUNDARE, STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ METALICĂ, PEREȚI DIN PANOURI SANDWICH, ȘARPANTĂ CU STRUCTURĂ MATALICĂ ȘI PANOURI DIN OȚEL CU ALUMINIU ȘI ZINC.
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ Sc.  20, 002x73, 34 = 1466, 95mp; SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ Sd. = 1547, 00mp. ACCESUL SE REALIZEAZĂ CONFORM AUTORIZAȚIEI DE AMPLASARE ȘI/ SAU DE ACCES ÎN ZONA DRUMULUI PUBLIC NR. 2453 DIN 09. 07. 2019
P. O. T. = 22, 92%, C. U. T. = 0, 24.
constr. : Comuna SĂCĂDAT satul SĂCĂDAT Parcela 52158 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16005·08·201915938COMUNA BATĂR prin primar Ioan MughiurușDEMOLARE CORPURI DE CLĂDIRE C1, C2, C3 la sediul primăriei
 
constr. : Comuna BATĂR satul BATĂR - nr. 404, c. f. . : , nr. : , topo:
16106·08·201915596COMUNA SÂMBĂTA prin primar Laza MarianaCONTINUAREA LUCRĂRILOR la A. C. 163/ 25. 05. 2018
- finișaje, rețele exterioare/ interioare
constr. : Comuna SÂMBĂTA satul SÂMBĂTA - nr. 35, c. f. . : , nr. : , topo:
16206·08·201915854KAMENSZKI EVA ȘI ALISPAHIC LORAND
CASA PARTER
 
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - nr. 18 G, c. f. . : , nr. : , topo:
16306·08·201912607COMUNA ABRAM
REABILITARE, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI ȘI ȘCOLII DIN LOCALITATEA ABRAM, COMUNA ABRAM, JUDEȚUL BIHOR
constr. : Comuna ABRAM satul ABRAM - nr. 147, c. f. . : , nr. : , topo:
16407·08·201915739POPOVICIU BIANCA - RAMONACONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER
- Sc= 230, 10mp, Sd= 230, 10mp; Su= 219, 69mp
constr. : Comuna ABRAM satul ABRAM - nr. 157, c. f. . : , nr. : , topo:
16507·08·201913963Comuna Sânnicolau Român prin Dumitru- Marin Munge - primar,

Modernizare drumul Șirul Nucilor.

constr. : Comuna Sânnicolau Român satul Roit Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16608·08·201915218Comuna Sânnicolau Român prin Dumitru- Marin Munge - primar,

Modernizare rețele de apă și înființare rețea de canalizare în comuna Sânnicolau Român.

constr. : Comuna Sânnicolau Român satul Sânnicolau Român, Roit și Berechiu - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16709·08·201915814JUDEȚUL BIHOR PRIN PREȘEDINTE PÁSZTOR SÁNDORTRASEU REGIONAL TRANSILVANIA NORD; DRUMUL APUSENI; REABILITARE ȘI MODERNIZARE: , , Drum Judetean DJ 108K Remeti – limita Jud Cluj de la Km 13+ 190 la Km 26+ 083, L= 12, 893Km”
ÎN PROFIL TRANSVERSAL DRUMUL ARE CARACTERISTICILE UNUI DRUM JUDEȚEAN CU 2 BENZI DE CIRCULAȚIE, ȘI ANUME: PLATFORMĂ ÎNTRE 7, 00- 8, 00m CU PARTEA CAROSABILĂ DE 6, 00m, ÎNCADRATĂ CU ACOSTAMENTE DE LĂȚIME VARIABILĂ.
constr. : Comuna BULZ satul BULZ, REMEȚI Drumul D. J. 108K bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16809·08·201915811JUDEȚUL BIHOR PRIN PREȘEDINTE PÁSZTOR SÁNDORTRASEU REGIONAL TRANSILVANIA NORD; DRUMUL APUSENI; REABILITARE ȘI MODERNIZARE: , , Drum Judetean DJ 764A BEIUȘ - STÂNA DE VALE de la Km 0+ 000 la Km 26+ 160. ”
ÎN PROFIL TRANSVERSAL DRUMUL ARE CARACTERISTICILE UNUI DRUM JUDEȚEAN CU 2 BENZI DE CIRCULAȚIE, ȘI ANUME: PARTEA CAROSABILĂ DE 6, 00m, ÎNCADRATĂ CU ACOSTAMENTE DE LĂȚIME VARIABILĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 0, 25 - 0, 75m, FĂRĂ BENZILE DE ÎNCADRAE CONSOLIDATE.
constr. : Municipiul BEIUȘ, DRĂGĂNEȘTI, CURĂȚELE, BUDUREASA Drumul D. J. 764A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
16909·08·201916230I. F. ISOC ANTIM VASILE
CONSTRUIRE PLATFORMA GUNOI DE GRAJD
constr. : Comuna BUDUREASA satul BURDA - nr. 56, c. f. . : , nr. : , topo:
17009·08·201915679Cotuna Saveta,

Construire anexă gospodărească - constând în șopron metalic deschis pe laterale.

constr. : Comuna Bulz satul Munteni Strada - nr. 68 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17112·08·201914435SC OMV Petrom SA prin SC Iken Construct Management SRL reprezentată de Codoi Alexandru

LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 113 CIUMEGHIU.  

constr. : Comuna Ciumeghiu satul - Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17214·08·201912683Magda T. Nicolae Persoană Fizică Autorizată prin Magda Nicolae,

Construire platformă betonată de colectare a deșeurilor zootehnice:
-  suprafață construită Sc = 40 mp; suprafață desfășurată Sd = 40 mp;
- structura de rezistență: radier din beton armat și pereți din beton armat.  

constr. : Comuna Budureasa satul Budureasa Strada - nr. 217 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17314·08·201912687Oancea Zorița Persoană Fizică Autorizată prin Oancea Zorița,

Construire platformă betonată de colectare a deșeurilor zootehnice:
-  suprafață construită Sc = 84 mp; suprafață desfășurată Sd = 84 mp;
- structura de rezistență: radier din beton armat și pereți din beton armat.  

constr. : Comuna Budureasa satul Budureasa Strada - nr. 299 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17419·08·201916319S. C OMV PETROM S. A. PRIN S. C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S. R. L. LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 560 MIHAI BRAVU VEST
LUCRĂRI DE DESFIINȚARE DALE EXISTENTE PE TEREN, DESFIINȚARE ANCORE, DESFIINȚARE FUNDAȚIE M. A. S. T. , DESFIINȚARE DATA U. P. , REȚELE ȘI CONDUCTE ȘI BECIUL SONDEI FĂRĂ SĂ FIE AFECTATĂ COLOANA SONDEI,  LUCRĂRI CARE SE VOR REALIZA CONFORM MĂSURILOR STABILITE DE A. P. M BIHOR.  
constr. : Comuna TĂMĂȘEU satul TĂMĂȘEU Parcela 54982 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17519·08·201916611SOTROPA VOICHITA
INTRARE ÎN LEGALITATE CASA P+ M,
 (MODIFICARE PROIECT LA A. C. 2/ 29. 07. 2014 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ - P)
 
constr. : Comuna BRUSTURI satul PĂULEȘTI - nr. 141, c. f. . : , nr. : , topo:
17619·08·201916474MOCIAR - MALITA RADU ADRIAN
DEMOLARE CORP C1
(CASA parter cu Sc= 86 mp)
constr. : Comuna COPĂCEL satul CHIJIC - nr. 60, c. f. . : , nr. : , topo:
17719·08·201916598COMUNA ROSIORI
LUCRĂRI DE REABILITARE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA ROȘIORI, JUDEȚUL BIHOR
constr. : Comuna ROŞIORI satul ROȘIORI, VAIDA DC 19 nr. - , c. f. . : , nr. : , topo:
17819·08·201916240COMUNA SPINUȘ
ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA SPINUȘ, JUDEȚUL BIHOR
constr. : Comuna SPINUȘ satul SPINUȘ, NADĂR CIULEȘTI, GURBEȘTI, SĂLIȘTE - , c. f. . : , nr. : , topo:
17920·08·201916465GĂVRUŢA CLAUDIU- ADRIAN- CRĂCIUNE şi GĂVRUŢA FELICIA- Construire casă familială C1 parter cu Sc= Sdesf. = 123, 21mpconstr. : Comuna CEFA satul INAND - nr. 35, c. f. . : , nr. : , topo:
18020·08·201916530GERBER- KOHLER- BOLOGA LIANA FELICIA MARIA - desfiinţare casă parter corp C1 cu Sc= Sdesf. = 223, 0mp ( 4 camere, 2 holuri, 2 cămări, bucătărie şi baie )constr. : Comuna SĂCĂDAT satul SĂCĂDAT Principală nr. 375, c. f. . : , nr. : , topo:
18120·08·201916615KAVERNYUK IZABELLA - Branşament apă cu cămin la limita de proprietate a domeniului publicconstr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE SUS - nr. 34B, c. f. . : , nr. : , topo:
18220·08·201916651S. D. E. E. TRANSILVANIA NORD S. A. - S. D. E. E. ORADEACREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ ÎN ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ZONA STÂNA DE VALE
LUCRĂRILE CONSTAU ÎN POZARE CABLU SUBTERAN ȘI SUPRATERAN DE 20KV ȘI CONEXIUNI PE TERENURILE CU NR. CAD. : 51181, 50794, 50796, 50799, 50721, 50720, 51170.
constr. : Comuna BUDUREASA Parcela 51181, 50794, 50796, 50799, 50721, 50720, 51170 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18321·08·201916500CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR - SERVICIUL LUCRARI DE INTRETINERE SI INVESTITII PE DRUMURI JUDETENE
TRASEUL REGIONAL TRANSILVANIA NORD; DRUMUL APUSENI; REABILITARE ȘI MODERNIZARE:
”DRUM JUDEȚEAN DJ 108J REMEȚI - STÂNA DE VALE, DE LA KM 16+ 295 LA KM 33+ 510”
constr. : Comuna CURĂȚELE, BUDUREASA satul CURĂȚELE, BUDUREASA DJ 108 J, c. f. . : , nr. : , topo:
18421·08·201916679NOJA CONSTANTIN- DRAGOŞ şi NOJEA ANCUŢA - Reabilitare, recompartimentare şi extindere locuinţă familială corp C1 cu Sc= 52, 70mpconstr. : Comuna MĂGEŞTI satul BUTANI - nr. 12A, c. f. . : , nr. : , topo:
18521·08·201916711LAZAR MARIUS- GHEORGHE, LAZAR ANCA
LOCUINȚĂ P+ M, ANEXĂ FILIGORIE ȘI ÎMPREJMUIRE
constr. : Comuna INEU satul INEU STRADA CU NR. CAD. 50329, 50330- DRUM PUBLIC nr. 1 N, c. f. . : , nr. : , topo:
18621·08·201916808SALAGEAN VIOREL - VALER
CASA (P+ M)
constr. : Comuna DRĂGEŞTI satul DRĂGEŞTI DN 76, Km. 157+ 620 STG. nr. 18, c. f. . : , nr. : , topo:
18722·08·201916762INUREAN COSMIN şi INUREAN DEBORA- ELENA-  Desfiinţare construcţie C2- anexă cu destinaţia de grajd parter, Sc= Sdesf. = 57, 00mpconstr. : Comuna BALC satul ALMAŞU MARE - nr. 15, c. f. . : , nr. : , topo:
18822·08·201916791BOROS MIKLÓS- GYULA CONSTRUIRE CASĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE
casa parter -  Sc= 111, 30 mp ; Sd= 111, 30 mp ; Su= 93 mp  
terasa neacoperita - S = 29, 5 mp
constr. : Comuna GIRIȘU DE CRIȘ satul TĂRIAN - nr. 590 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
18922·08·201910298Trifan Nicolae

Construire casă familială:
- regim de înălțime: P+ 1;
- suprafață construită Sc = 204, 30 mp; - suprafața desfășurată Sd = 408, 00 mp;
- tipul și caracteristici constructive: structură de rezistență formată din fundații continue din beton cu centuri din beton armat, pereți portanți din zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale cu sâmburi din beton armat, planșeu peste parter din beton armat, acoperiș tip șarpantă de lemn cu învelitoare de țiglă.
-  sistem de încălzire: instalație de încălzire centrală cu agent termic furnizat de o pompă aer - apă.

constr. : Comuna Ineu satul Botean Strada - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19023·08·201910536Parohia Ortodoxă Butan - Măgești prin Opriș Ioan preot paroh,

Construire anexă și altar de vară:
Anexa:
-  suprafață construită Sc = 54, 18 mp; suprafață desfășurată Sd = 54, 18 mp;
- structura de rezistență: fundații continue din beton armat, zidărie portantă întărită cu sâmburi din beton armat, planșeu din beton peste parter, șarpantă din lemn ecarisat și învelitoare din țiglă;
Altar de vară:
-  suprafață construită Sc = 24, 44 mp; suprafață desfășurată Sd = 24, 44 mp;
- structura de rezistență: fundații continue din beton armat, stâlpi din lemn dispuși radial, balustradă din lemn, șarpantă din lemn ecarisat și învelitoare din șindrilă.  

constr. : Comuna Măgești satul Josani Strada - nr. 71 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19126·08·201916947COMUNA HUSASĂU DE TINCA
MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE COMUNEI HUSASĂU DE TINCA
constr. : Comuna HUSASĂU DE TINCA satul HUSASĂU DE TINCA, Miersig - , c. f. . : , nr. : , topo:
19227·08·201917026POLACEAC MARIA Întreprindere Familială prin Polaceac MariaCONSTRUIRE PLATFORMĂ DIN BETON ARMAT pentru depozitare gunoi de grajd
- Sc= 35mp
constr. : Comuna BOROD satul SERANI - nr. 201, c. f. . : , nr. : , topo:
19327·08·201916439DUMITER RODICA Întreprindere Individuală prin Dumiter RodicaCONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+ 1E
- Sc= 248mp; Sd= 510mp; Su= 367mp
constr. : Comuna BULZ satul REMEŢI - , c. f. . : , nr. : , topo:
19430·08·201917185SC ARFUNGO COMIMPEX SRL prin Arici LucianoCONSTRUIRE DEPOZIT FRIG
- Sc= 1628, 35mp; Sd= 1628, 35mp; Su= 1523, 43mp
constr. : Comuna AUȘEU satul LUNCȘOARA - nr. 416, c. f. . : , nr. : , topo:
19530·08·201914303COMUNA AUȘEU
MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA AUȘEU, JUDEȚUL BIHOR
constr. : Comuna AUŞEU satul AUȘEU, CACUCIU VECHI, LUNCȘOARA, GROȘI, GHEGHIE - , c. f. . : , nr. : , topo:
19630·08·201917045SAS CIPRIAN, MATEAȘ SILVIA - IOANA
CASA FAMILIALĂ P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna INEU satul HUSASĂU DE CRIŞ - nr. 150, c. f. . : , nr. : , topo:
19706·09·201917665BURAN MIHAI LUCIAN
BRANȘAMENT APĂ
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE JOS strada DN 76 la km 169+ 455 DR. , c. f. . : , nr. : , topo:
19809·09·201914381PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ MIHAI BRAVUCONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ, ÎMPREJMUIRE TERENconstr. : Comuna ROȘIORI satul MIHAI BRAVU PRINCIPALĂ bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
19911·09·201915485ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA BISTRA- BARCAU
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN A. D. I. BISTRA- BARCĂU, JUDEȚUL BIHOR
constr. : Comuna CHIȘLAZ, TĂUTEU, DERNA, - , c. f. . : , nr. : , topo:
20011·09·201915484ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITRARA REGIO BH NORD
REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR ȘI STRĂZILOR DIN A. D. I. REGIO BH NORD, JUDEȚUL BIHOR
constr. : Comuna CHERECHIU, SATTELE: CHERECHIU, CHEȘEREU, TÂRGUȘOR; COMUNA BUDUSLĂU, SATELE: BUDUSLĂU, ALBIȘ, DC 110 ȘI COMUNA ABRĂMUȚ, SATELE: PETREU, ABRĂMUȚ, CRESTUR satul - - , c. f. . : , nr. : , topo:
20111·09·201917714COMUNA ROȘIORI prin primar Kelemen ZoltánREABILITARE STRĂZI ÎN COMUNA ROȘIORI
- Detalii privind la lucrări autorizate: lungime de 128ml din cad 52537 Vaida; 225ml din cad 52502 Roșiori; până la poziția bornă 33 - km0+ 350. 00, cad 52509 Mihai Bravu
constr. : Comuna ROȘIORI satul Roșiori, Mihai Bravu, Vaida - , c. f. . : , nr. : , topo:
20212·09·201918321KERECSENYI KATALIN
RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE ȘI EXTINDERE CASA EXISTENTĂ C 1 PARTER
constr. : Comuna ROŞIORI satul ROŞIORI - nr. 64, c. f. . : , nr. : , topo:
20312·09·201917727CIURE IOAN- FLORIAN, CIURE FLORINA- LAVINIA
CASA FAMILIALĂ PARTER
constr. : Comuna BUDUREASA satul BURDA Strada DC 221, c. f. . : , nr. : , topo:
20412·09·201917933GALEA IOANA- ROXANA
LOCUINȚĂ P+ E, FILIGORIE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
constr. : Comuna HIDIŞELU DE SUS satul HIDIŞELU DE SUS STR. CU NR. CAD. 55069, c. f. . : , nr. : , topo:
20513·09·201918270GHITEA- SZABÓ JÓZSEF- LEVENTE și soția GHITEA- SZABÓ JULIA- ZSUZSANNA CONSTRUIRE CASĂ PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI PORȚI ACCES
- Sc= 265, 51mp; Sd= 265, 51mp; Su= 211, 15mp; împrejmuire la front stradal l= 26, 25ml
constr. : Comuna TĂMĂŞEU satul PARHIDA - nr. 113, c. f. . : , nr. : , topo:
20616·09·201917736S. C. ALTAGRINO ANNA S. R. L.
CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+ E+ M
constr. : Comuna BULZ satul REMEŢI - , c. f. . : , nr. : , topo:
20717·09·201917750MARIȘ NELUCONTINUARE LUCRĂRI AUTORIZATE PRIN A. C. 76/ 12. 082018 "CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ"
SUP. construită= 72mp
constr. : Comuna COPĂCEL satul POIANA TĂŞAD Parcela 50734 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
20818·09·201917335MATEI MIRCEA- LEONTINPROIECT MODIFICATOR LA AC 380/ 06. 12. 2018 - MODIFICARE AMPLASAMENT CASĂ ȘI FILIGORIE
- Casa - Sc= 172, 0mp; Sd= 172, 0mp; Su= 128, 0mp; filigorie- Sc= 24mp; 
- împrejmuire front stradă l= 24, 24ml; spre vecini: laterale cu respectarea retragerii codului civil - l= 240ml; și spate l= 22, 24ml 
constr. : Comuna COPĂCEL satul SĂRAND - , c. f. . : , nr. : , topo:
20918·09·201917958 COMUNA ȘOIMI prin primar Vaida IoanMODERNIZARE RENOVARE ȘI DOTARE  CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA ȘOIMI, JUDEȚUL BIHOR, CĂMIN CULTURAL DUMBRĂVIȚĂ DE CODRU
 
constr. : Comuna ȘOIMI satul DUMBRĂVIȚĂ DE CODRU - , c. f. . : , nr. : , topo:
21018·09·201917959 COMUNA ȘOIMI prin primar Vaida IoanMODERNIZARE RENOVARE ȘI DOTARE  CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA ȘOIMI, JUDEȚUL BIHOR, CĂMIN CULTURAL URVIȘ DE BEIUȘ
 
constr. : Comuna ȘOIMI satul URVIȘ DE BEIUȘ - , c. f. . : , nr. : , topo:
21119·09·201918580DOROGHI SANDU IOSIF și DOROGHI VALENTINA
INTRARE ÎN LEGALITATE CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ - ȘOPRON METALIC
constr. : Comuna SÎRBI satul FEGERNICU NOU DN 19 E Km 15+ 968 stg. nr. 36, c. f. . : , nr. : , topo:
21220·09·201917065COSTA GAVRIL, COSTA NICOLETA MARCELA
DESFIINȚARE CASA PARTER ȘI ANEXA
constr. : Comuna MĂGEŞTI satul ORTITEAG - nr. 138, c. f. . : , nr. : , topo:
21323·09·201918833TOTH ROBERT și soția TOTH RENATA- IBOLYAEXTINDERE CASĂ FAMILIALĂ EXISTENTĂ
- Sc propusă= 111, 4m2; Sd= 111, 4m2; Su= 84, 45m2
constr. : Comuna CETARIU satul CETARIU - nr. 394/ A, c. f. . : , nr. : , topo:
21423·09·201918892KOKA ISTVÁN- ATTILA și soția KOKA LOREDANA- ROMINACONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE FRONT STRADAL
- Sc= 257, 26mp; Sd= 257, 26mp; Su= 197, 34mp
constr. : Comuna TARCEA satul TARCEA - nr. 169, c. f. . : , nr. : , topo:
21524·09·201915734Comuna Țețchea prin Drimbea Pavel- Ovidiu - primar,

Extindere, reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural.  

constr. : Comuna Țețchea satul Țețchea Strada - nr. 80 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo:
21624·09·201918927LUCA ALIN- FLORIN și soția LUCA MARIANACONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+ 1E
- Sc= 63, 8mp; Sd