Anunțuri de angajare

Primaria comunei Lazareni organizeaza concurs de recrutare in data de 12 aprilie 2018, ora 1000, proba scrisa, si in data de 16 aprilie 2018 ora 1000, interviul la sediul institutiei din localitatea Lazareni, nr. 23, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei publice de excutie vacanta de inspector, grad profesional principal din cadrul Compartimentului impunere persoane fizice/juridice si amenzi.

Nr de posturi scoase la concurs : 1

Dosarele canditatilor vor fi depuse la Registratura Primariei comunei Lazareni, zilnic intre orele 800-1600, in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial partea a III -a (12 martie 2018 - 2 aprilie 2018).

Acestea vor contine in mod obligatoriu:

  • Forumularul de inscriere;
  • CV ( curriculum vitae, model comun european);
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  • copie carnet de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  • cazier judiciar;
  • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al canditatului;
  • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

Informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 0259 357 607 sau prin email: primaria.lazareni@cjbihor.ro .

 

Actualizat la data de: 13/03/2018


Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.